Han  lever

Senaste inläggen

Av Anji - Måndag 28 nov 13:21

I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden.» Denna mening som inleder Bibeln är helt mästerlig. Tänk att börja med en bok med en sådan mening. Det går inte att överträffa. Helt fantastiskt. På svenska innehåller meningen sju ord. Och varenda stavelse är väl genomtänkt.


Gud presenteras vad han gör Bibeln har ingen presentation av Gud innan den här versen, utan det är den här versen som presenterar Gud som talar om vem han är genom vad han gör. I begynnelsen skapar han himlen och jorden. Trots att versen står sig bra i den svenska översättningen så skall vi ändå studera den lite djupgående och dessutom gå in i grundtexten för att se vad där står.


Då öppnas en hel värld och vi förstår att versen är ännu djupare och fantastiska än vad vi kunde tänka oss. Johannes 1:1 Versen börjar med "I begynnelsen", på samma sätt som Johannesevangeliet börjar med. På det viset ser vi att dessa båda verser kopplas samman. Så här står det i Johannes 1:1: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Exakt samma ord används här: I begynnelsen. Johannes skriver att Ordet fanns då och Ordet var Gud. Lite längre fram i kapitlet, i vers 14, ser vi att det hände något med detta Ord: Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet blev "kött" – det vill säga människa! Och denna människa är Jesus Kristus. Ordet som fanns i begynnelsen är alltså Jesus!


När Gud skapade världen, så skapade han världen genom sitt ord - som är Jesus! Redan i Bibelns första vers är Jesus Kristus med! Vad mäktigt! Hela världen har blivit till genom Jesus! Kol 1:15-17 Han [Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom [Jesus] skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.
 I Jesus Kristus skapades allt i himlen och på jorden! Allt är skapat genom honom och till honom.


Och inte bara det: allt hålls samman genom Jesus. Hade inte Jesus funnits idag, då skulle världen för länge sedan brakat ihop, eftersom allt allt hålls samman genom honom. Ser du vad stor och mäktig denne Jesus är? Han är nämnd redan i Bibelns första vers eftersom allt skapades genom och till honom! I första början För en del kanske det kan vara svårt att förstå vad "begynnelsen" betyder. Men det betyder helt enkelt "början", med betydelsen då allting började då skapade Gud himlen och jorden. Det finns en bibelöversättning som heter "Fribibel" och den har översatt Bibelns första vers så här: I första början skapade Gud himlen och jorden. På det viset kanske det är lite enklare att förstå orden "i begynnelsen".


Men jag tycker att det går knappt ersätta de orden med något som är bättre för det är helt mästerligt att börja med "I begynnelsen". Inget slår det. Förstlingen Men nu ska vi gå in lite i grundtexten vad "I begynnelsen" också kan betyda och som det också går att översätta. Detta hade jag ingen aning om och jag blev helt överraskad och min tro på Jesus styrktes ännu mer - och versen blev ännu mer mästerligare och fantastisk, när jag upptäckte detta helt nyligen. Det går nämligen att översätta orden "i begynnelsen" med "Genom Förstlingen"! Genom Förstlingen skapade Gud himlarna och jorden. Detta är ju helt fantastiskt. Och "Förstlingen" vet vi ju alla vem det är! 1 Kor 15:23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Det går alltså att säga: Genom Jesus skapade Gud himlarna och jorden. Förstlingen är Jesus Kristus! Gud skapade världen genom Förstlingen som är Jesus Kristus! Jesus nämns i Bibelns första vers! Dessutom nämns han i Bibelns sista vers i Uppenbarelseboken. Alltså: Hela Bibeln handlar om Jesus Kristus, Guds Son! Gud har skapat hela världen genom honom! Detta är mäktigt! Då Gud ska skapa världen, då skapar han världen genom Jesus Kristus, och då när han ska frälsta världen gör han det genom Jesus Kristus.


Gud gör ingenting utan att göra det genom Jesus Kristus. Genom ett ord från Gud Nästa ord vi ska titta på är "skapade". Vad betyder det och hur gjorde Gud när han skapade världen? Hebreerbrevet 11:3 förklarar det tydligt för oss. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
 När Gud skapade universum så skapade han det genom sitt ord. Och Ordet vet vi är Jesus. Versen avslöjar också att allt som har blivit till har inte blivit till av något synligt. Det var inte så att det tidigare fanns ett byggmaterial som Gud kunde forma och bygga vidare på. Utan han skapade det från ingenting. Han sa ett ord och så bara stod det där. På det viset skapade han himlarna, jorden och hela universum. Det fanns inte tidigare. Han sa ett ord och så stod det där. Från intet skapade Gud allt det som vi kan se idag. Och det ordet som han skapade genom är Jesus Kristus.


Hade inte Jesus funnits, då skulle inte världen ha kunnat bli till. Allt beror på Jesus. Vi kan inte tala om skapelsen och utlämna Jesus eftersom skapelsen beror på Jesus. På samma sätt kan vi inte tala om frälsningen och utlämna Jesus eftersom frälsningen beror på honom. Inte heller kan vi tala om Gud och utelämna Jesus eftersom Jesus är ett med Gud, för allt har blivit till genom honom. Gud Och nu har vi kommit fram till ordet "Gud" i vår fantastiska vers. I grundtexten står det ordet "Elohim" och det betyder "Gud". Det märkliga med det här ordet är att det faktiskt står i flertal.


Detta ser vi också när Gud talar sig själv som "oss". 1 Mos 1:26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Här i första versen av Bibeln beskrivs alltså hela Gudomen = Fader, Sonen och den helige Ande. Jesus har redan nu nämnts två ställen i Bibelns första vers. Först som "Förstlingen" och sedan som "Gud". Om Bibeln talar så mycket om Jesus, hur skulle vi då kunna undvika tala om honom? Det ska vi naturligtvis inte, utan vi ska frimodigt tala om Jesus eftersom allt hålls samman i honom. Om inte Jesus hade funnits, då hade vi inte ens haft en bibel! Eftersom Bibeln handlar om Jesus då hade det ingenting gått att skriva om Jesus inte hade funnits. Förste och den siste Precis eftet ordet "Gud" finns det två små tecken till eller ord som inte bruka komma med i våra översättningar. Det är orden förste och den siste. Jesus säger själv i Bibeln: Upp 1:17 När jag såg honom [Jesus], föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd.


Jag är den förste och den siste." Jesus nämns här yterligare en gång till i versen. Med andra ord så finns Jesus med tre gånger i Bibelns första vers! Han finns med som Förstlingen Gud Den förste och den siste Himlarna Och nu har vi kommit fram till ett annat märkligt ord som vi ofta läser utan att tänka på vad det verkligen står. Och det är ordet "himlarna".


I grundtexten står faktiskt det ordet också i flertal. Det står egentligen inte "himlen" som en del bibelöversättningar brukat översätta det utan det står faktiskt "himlarna". Oftast när biblarna översätter det här ordet så skriver de ofta "himlen" med en förklarande fotnot att det egentligen står "himlarna". Jag kan inte förstå att de envisas med att översätta det med ordet himlen när det egentligen står himlarna. På andra ställen där det står "himlen" i våra bibelöversättningar står det också egentligen "himlarna". Bilden här ovan där bibelversen är citerad är från Reformationsbibeln. Där är den rätt översatt.


Det står: "I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden." Exempel Jes 65:17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. 2 Petr 3:13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
 Upp 21:1 Och jag såg en ny himmel [himlar] och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. I den sista citerade versen står det fel. Där står det egentligen "himlar". Gud har alltså skapat flera himlar med sin härskara i. Himlen befolkad av andevarelser. De är inga humanoida varelser ned kött och blod som det är på jorden. Bibeln talar om att det finns tre himlar.


Den tredje himlen är där Gud finns och har sin tron. Jorden Nu har vi kommit fram till det sista ordet som vi ska ta en liten titt på och det är ordet "jord". I grundtexten står det "jorden", alltså i ental. Det står inte i flertal som himlarna. Gud skapade bara en jord men flera himlar. Gud har alltså inte skapat flera jordar. I himlarna finns det härskara, alltså andevarelser som har befolkat dem, och på jorden finns det också en härskara - humanoida varelser av kött och blod som har befolkat den. Det finns alltså inte flera "jordar" som är befolkade av humanoida varelser. Detta är viktigt att notera eftersom det står inte att Gud har skapat "himlarna och jordarna", utan "himlarna och jorden".


När det gäller härskaran så står det i bibeln: 1 Mos 2:1 Så fullbordades himlen [himlarna] och jorden med hela sin härskara. Det finns bara en jord med liv på, inte flera jordar. Bibelns första vers bevisar klart och tydligt att det inte finns andra jordar (planeter) med liv på. Alla sådana idéer är obibliska och villfarelse. Hållet vi till Bibelns mästerliga första vers så kommer vi inte fel när det gäller sådana här saker. Ser du hur fantastisk Bibeln är? Vi har bara hållit oss till en enda vers som på svenska består av sju ord och ändå har vi fått fram så här mycket! Versen är ett mästerverk. Vetenskapsmännen För en del år sedan hörde jag talas om att vetenskapsmän skulle med hjälp av en dator bygga upp en liknande mening som 1 Mos 1:1 är uppbyggd. Hebreiska orden har också talvärden. Alla ord i den meningen är uppbyggt på sjutal och delbart med sju. Detta skrevs då för 3500 år sedan, en tid då datorn inte fanns. Men vetenskapsmännen hade en dator till hjälp.


Trots detta så tog det dem 13 veckor att bygga upp en liknande mening som 1 Mos 1:1! Bibelns första vers är ett mästerverk! Varför är det ett mästerverk? Jo, den är inspirerad av Gud!

ANNONS
Av Anji - Måndag 3 okt 18:50

Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!


(Matt 25:21) I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.


(Joh 14:2-3) Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.


(2 Kor 5:1) Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.


(Fil 3:20-21) Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.


(1 Tess 4:16-18) Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.


(Heb 11:16) Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.


(Heb 12:22-23) Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på dessa troner satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar.


(Upp 4:2-5) Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”


(Upp 7:9-10) Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.


(Upp 7:14-17) Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” (Upp 21:1-5)

ANNONS
Av Anji - Onsdag 30 mars 07:02

Hej där. Inte skrivit på flera månader.

Har varit några tuffa månader men nu är jag här igen och försöker komma på fötter med Guds hjälp.


Ni kanske finns där ute som också haft det tufft och riktigt inte orkat med morgondagen, dagen, och era känslor och sökt tröst i Guds ord och på min sida finns det tröst. Igentligen handlar faktiskt min blogg om att ge hopp, tröst och ro för era själar när ni kämpar. Varför? Jo, för jag vet hur det är mer att få kämpa än att finna ro och försöka gå framåt när allt går bakåt och jag vet hur brännande tårar kan vara och ett smärtande hjärta kan göra så fruktansvärt ont att man inte vet var man skall ta vägen och när kroppen inte får sova. Men jag vet en som kan ta bort allt, kanske inte allt men kan ge dig ro och en trygg famn och vila i. Herren såklart. Han har sett dina tårar som rinner och han har sett vad ditt hjärta och ditt inre ropar efter och vad din röst och dina tankar som du tänker som kan vara jobbiga. Han ser hur du kämpar i dina motgångar och hur du försöker springa hela loppet men ibland fastnar man och då behöver man vila i hans famn och ord, finna trösten som ingen annan riktigt kan ge, ingen människa kanske kan ge lugnet, kanske för stunden men Gud är med dig om nätterna, dagarna, när du är ensam, när du är ute. När ingen annan går brevid dig så finns han ett steg bakom dig och tar emot dig i hans armar innan du slår i backen. Han är med dig när du känner dig ensammast i världen och världen är inte alltid rolig att vara i men vi måste för vi har ett mål. Låt inte Satan besegra dig, låt honom inte dränka dig i tårar eller släcka lågan i ditt hjärta och själ. Han kommer inte kunna det för Jesus är så mycket större än den lilla äckliga saken. Gud är så mycket större och ibland har vi svårt att tro att allt skall ordna sig, all smärtan och dina motgångar känns som dom kommer döda dig. Han är så mycket större och du skall veta att du är väldigt älskad av honom. Han är din Far i himmlen och han kommer aldrig lämna din sida även om det känns som om han är långt borta. När alla andra lämnar så kommer han dig ännu nämre för han vill inte att sitt älskade, vackra, underbara barn skall lida och han kommer alltid torka dina tårar och han sitter där vid din sängkant när du inte kan sova om nätterna, du kan vara trygg. Du kan alltid vara trygg att han är nära, det är bara och kalla på honom. Han finns hos dig, och han vill inte att du skall lämna honom för all smärta i världen för allt det där tog han på korset. Hans blod gjorde dig fri. Han dog för att du skulle få leva och ha evigt liv. Så fantastiskt. Jag hoppas du finner ro om du läser detta och har kämpat dig ända hit ner. Du är värdefull och jag vill välsigna din dag på det bästa sättet och att du mår bra även om du har smärtor och krämpor så tror vi och ber om hälsa. Många kramar AnjiHoppas det finns någon som tar hand om mig, vem tar hand om mig när jag dör , vem tar hand om mig och låter mig vara trygg? Och hoppas att det finns någon, vem sätter mitt hjärta fri? Vem vilar med mig när jag är trött? Det finns en man vid horisonten när jag går till sängs. Hur kommer jag somna ikväll? Hur kommer jag vila mitt huvud? Han i ovan är som en tätnings vattenledare. Jag är rädd för mitt rum, mellan ljus, mörker och ingenstans. Jag vill inte vara kvar i det. Det finns en man i ovan och om jag faller på min knän i kväll så får jag vila i hans famn. Det finns en svart flod, den passerar utanför mitt fönster sent på kvällen. Flod av sorg, flod av tid , och ingen dyrbar lögnare kan returnera kärlek som stals. Flod av sorg, flod av tid. Kan du se ljuset, vid slutet av den mörka passagen, ta mig till detta ljus. Hör mig. Poolade rop , jag har gått vilse. Nu gråter jag för dagsljus, dagsljus och solen. Dagsljus i mitt hjärta, dagsljus i träden. Dagsljus i fälten, dagsljus i berg, av sjöarna och gör skuggor. Du gav mig detta. Min herre , min kärlek. Ta hand om dem du drömmer om. Ta hand om dom du älskar. Mitt sinne , låser mig på natten. Min herre , min kärlek. Vi känner dina ögon är på oss, min herre , min kärlek. Jag mod för att ta emot din kärlek. Jag kan. Jag föddes till att följa dig. Jag föddes för att representera dig.
 

Av Anji - 14 oktober 2015 18:14

Smärta är tillfällig, den kan vara en minut eller en timma eller till och mer år, men till slut ger den med sig och något annat kommer ta dess plats. Ger du upp däremot, varar den för evigt. Har du en dröm måste du skydda den, när andra människor inte klarar av något kommer dom säga att du inte klarar av det, vill du ha något i livet, jobba för det och fixa det. Var inte rädd att misslyckas, du kan inte alltid vinna men var inte rädd att fatta ett beslut, du måste vara villig att tro att något annorlunda kan hända. Vår största rädsla är inte att vi är otillräckliga, vår största rädsla är att vi istället är mäktiga utan gränser. Det är vårt ljus och inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Fundera ut för dig själv och ta reda på vad som gör dig lycklig! Upp med dig och ge aldrig upp. Vi kan stanna och låta någon banka skiten ur oss, eller så kan vi kriga oss tillbaka in i ljuset men vi kan klättra och ta oss ut ur helvetet. Om du inte gör någon annans liv bättre, då slösar du bara av din tid. Gnäll inte för du ger upp, skrik istället så att du orkar fortsätta. Fegisar gör det och det är inte du. Varje dag är en ny dag, varje tillfälle är ett nytt tillfälle. Livet kan vara ett lyckligt äventyr. Världen är inte bara solsken och regnbågar. Den kan vara en väldigt elak och hemsk plats och det spelar ingen roll hur tuff du är så kommer den att slå ner dig på dina bara knän och hålla dig där för alltid om du tillåter det. Varken du, jag eller någon annan kommer slå oss så hårt som livet kommer göra, det handlar inte om hur hårt du kan slå, det handlar om hur många smällar du kan ta och ändå fortsätta framåt. Det är så man blir en vinnare. Ha en bra dag!

Av Anji - 7 september 2014 19:13

Vårt mål som troende.

Vi måste träna för att orka vårt livslopp. Vi håller hela tiden blicken fäst på Jesus - vårt mål - så vi inte kommer utanför banan eller tappar tempot. För den som lyckas väntar belöningen i Guds nya värld.


Ge allt för att nå målet.

Att leva som kristen tar alla krafter i anspråk. Vi måste glömma det förflutna och sträva framåt mot målet, vi vet ju att Jesus har lovat oss en evighet när loppet är över.


Kämpa länge och intensivt utan att ge upp.

Det kristna livet är en kamp mot ondskans makter och omkring oss och frestelser inom oss. Om vi förblir trogna mot Gud i allt, lovar han att föra oss igenom till slutet till en skön vila efter segern och för att ta emot vårt pris.


Andlig övning ger tillväxt i tro och karaktär.

På samma sätt som kroppen måste tränas regelbundet för att prestera sitt bästa måste också vår andliga människa få regelbunden övning.

Då lär vi oss leva närmare Gud och hans vilja.

Ett sådant liv väcker uppmärksamhet. Andra kommer dras till Kristus och vi själva får ett bättre liv, både här i tiden och i evigheten.


Vi kan lita på att Gud fyller alla våra behov eftersom han har lovat det, men det finns också ett pris att betala för överlåtelsen till Kristus. Varje kristen måste räkna med att möta lidande och motstånd. Gud ingriper inte alltid för att rädda oss undan en besvärlig situation, men däremot hjälper han oss alltid igenom den. Först när vi vandrar på den nya jorden och Satan själv är tillintetgjord blir tllvaron fullkomlig.


Bless/ AnjiAv Anji - 5 september 2014 15:28

Fullkomlig relation.
Vi är fullkomliga på grund av vårt eviga förbund med den fullkomlige Jesus Kristus, När vi blev Guds barn förklarade Gud oss "utan skuld" genom vad Jesus, hans älskade son gjorde för oss. Hans fullkomlighet är absolut och oföänderig, och det är vår fullkomliga relation med honom som garanterar att vi en dag nå fullkomlighet.


Fullkomlig tillväxt.
Vi växer och mognar andligt så länge vi fortsätter att tro och lita på Jesus, lär oss mer om honom, kommer närmare honom och lyder honom. Vår tillväxt är växlande eftersom den är beroende av vår dagliga vandring med Gud. Ibland sker mognaden snabbare, ibland långsammare, men allt vi eftersom vi arbetar vidare kommer vi närmare fullkomlighet, utan de är en följ av Guds arbete med att fullkomna oss. Se Fil 3:1-15.


Fullkomlighet.

När Jesus kommer tillbaka för att ta oss med till vårt hemlandhimlen kommer vi att bli förvandlade och gjorda fullkomliga. Fil 3:20-21


Den djupaste glädjen kommer av att Jesus bor i oss. Vi kommer att kunna förstå det bättre när han kommer tillbaka till jorden för att slutföra sitt uppdrag.


Tänk att aldrig behöva oroa sig för något. Det verkar nästan omöjligt med tanke på alla bekymmer på jobbet, skolan, eller hemma och i sina tankar och känslor. Paulus ger oss rådet att förvandla bekymmer till bön. Visst vill du ha mindre bekymmer? Lösningen är att ber mer. Stanna upp och be så snart du märker av oron.
Guds frid är helt annorlunda än världens. Se Joh 14:27.


Verklig frid är ett resultat av kunskapen om att Gud har all kontroll och allt under kontroll och medborgaskap i Guds nya värld är garanterat. Vi vet vart vi är påväg och att segern över synden är ett faktum.


Bless/ Anji

Av Anji - 4 september 2014 15:01

Lyckliga är den som fått förlåtelse för sin olydnad och fått sin synd utplånad. Ja, lycklig är den som Herren inte anklagar för synd.
Det är Jesus som räddar, inte våra känslor eller handlingar och han kan rädda oss hur svag vår tro än är. Jesus erbjuder räddning som en gåva därför att han älskar oss, inte för att vi har förtjänat det genom att uppvisa en stark tro.


Men vad har då tron för betydelse? Tro är att lita på och ha förtroende för Jesus och tacksamhet att ta emot hans underbara gåva. Tron fungerar vare sig den är stor eller liten, försiktig eller frimodig, eftersom Gud älskar oss, älskar dig.

Vi kan ha gjort många dumma saker, och sagt mycket dumt men vi är förlåtna, det är glädjen.
Att kunna:
1, Sluta förneka vår skuld ich erkänna för oss själva att vi syndat.
2, Bekänna synden inför Gud och be om hans förlåtelse.

3, Tro att vår synd är utplånad och att Gud har förlåtit oss.


Det kan vara mycket svårt om en synd har slagit rot och bitigt sig fast under många år, lika så om den är särskild allvarlig eller om andra är inblandande. Vi måste hela tiden komma ihåg att Jesus vill och kan förlåta all tänkbar synd. Med tanke på det oerhörda pris han fick betala på korset är det fräckt att ens tänka tanken att någon synd skulle vara så allvarlig att den inte täcks av hans förlåtelse.


Vår tro ska ha sin tyngdpunkt hos Kristus och vad han har gjort för vår räddning och inte vara grundad på våra egna handlingar. Vi blir räddade genom den tro vi har på Kristus och övertygelsen att han förlåter all synd.
Gud har bara inte förklarat oss "icke skyldiga" utan också dragit oss närmare sig. Istället för att vara fiender till Gud har vi blivit hans vänner.


Ja, faktiskt hans barn. ( Joh 15:15 ) ( Gal 4:5)
Vår kontakt med Gud börjar med tro, och det hjälper oss inse att vi har befriats från vårt förflutna genom Jesus död.
Gud gav oss alla en förlåtelse vi inte förtjänar, och denna fria gåva, som Gud i sin godhet gav oss är oändlig mycket större.
Guds kärlek och förlåtelse genom att Jesus Kristus, vår Herre, gör oss skuldfria inför Gud och för oss till evigt liv.
Dett har vi som är barn till Adam.
Undergång
Synd
Död
Skilsmässa från Gud
Olydnad
Dom
LagDetta har vi som är barn till Gud
Räddning
Rättfärdighet
Evigt liv
Gemenskap med Gud
Lydnad
Befrielse
Nåd


Bless/ Anji

Av Anji - 1 september 2014 14:40

Be Gud att du får använda de förmågor han har gett dig så att det verkligen blir till styrka och glädje för de alla troende.
Gud står över oss alla - han övergripande omsorg om oss visar detta. Han är i oss alla, det bevisas av hans aktiva narvaro i världen och i de troende.


Kristus är sanningen ( Joh 14:6 ) och Guds Ande är sanningens Ande ( Joh 16:13 ). Satan däremot är lögnens far ( Joh 8:44 . Som efterföljare till Kristus måste vi hålla oss till sanningen.


Likt ett skepp, som kastas omkring av havets vågor, sliter och river livet i oss, och vi frestas att göra vad som helst för att kunna överleva.


Om du tycker och känner att det är tungt vissa dagar och ibland känns det obegripligt svårt att leva, vänd ditt ansikte upp mot Gud och be om hjälp, att han skall stilla ditt sinne, att han hjälper dig med dina känslor och torkar dina tårar, för han är den ende man kan lita på, han är den enda som kan hjälpa när allting känns meningslöst. Livet är tufft, livet har motgångar, men Gud ger inga motgångar som man inte klarar av. Han har en plan med allting och han har en plan med ditt liv.

Be Gud om vägledning, för han är ljuset på din stig.


En vandring genom natten i en mörk skog visar att det behöhvs ljus för att man skall ungå att snubbla över rötter eller falla ner i gropar. Livet är som en vandring genom ondskans skog i en värld som har vänt Gud ryggen. Bibeln är det ljus som kan visa oss vägen, så vi slipper snava när vi går framåt. I Bibelns ljus ser du alltid klart nog för att hålla dig på rätt väg.


Den moderna människan längtar efter sinnesfrid.


Psalm 121. Den bönen är som ett barns bön, den uttrycker tillit och hopp till Gud om hans beskydd både dag och natt. Vi växer aldrig ifrån behovet av Guds vakande öga över vårat liv.


Gud finns överallt samtidigt, därför kan vi aldrig komma undan. Det är goda nyheter, för var och en som älskar Gud. Vad vi än gör och befinner oss är han alltid med oss med hans trygga närvaro.


Många av oss har säkert kännt hur det är när ingen bryr sig som dig, eller vad som händer med dig. Ibland kan det känna att vi förlorar oss själva och förlora hoppet i en djup depression och ångest, förlamad av fruktan. Det finns tider då vi kan drabbas av det och det känns omöjligt att komma ur det med egen kraft.


Men vi kan som David gå till Gud och uttrycka vår ångest då kommer han påminna oss om sina under och vi kommer att sträcka oss till honom, lita på honom, älska honom, följa honom, och bestämma oss för att leva för honom.


Ibland kan det vara svårt att tro att man kan komma ut ur svårigheter men det finns bara en som kan hjälpa och det är Herren. Att kasta sina bördor på honom och få nytt liv, ny kraft.


Bless/ Anji Red

Presentation

Omröstning

Har du semester nu?
 Nej, har redan haft min
 Min börjar snart
 Har ingen semester
 Jobbar inte
 Den var alldeles för kort

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2016
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se