Han  lever

Alla inlägg under december 2010

Av Anji - 31 december 2010 12:55  Gott Nytt År! önskar jag alla er som besöker denna sidan.

 

Hoppas ni vill komma tillbaka under 2011!

 

Jag ser fram emot att gå med Jesus  också under 2011-  och ända in i evigheten, och jag ser fram emot att många blir frälsta under det nya året.

 

Jesus är Frälsaren. Han är vägen sanningen och livet. Ta emot honom!

 

 

Kram f Anji   

 

 

  

ANNONS
Av Anji - 28 december 2010 15:54

Din närhet är mer än vad jag kan begära, det betyder mer än något annat för mig. Ditt beskydd är det enda som jag kan lita på när det stormar runt omkring mig. Du ser allting och du vet mer än vad jag vet. Lämna aldrig min sida utan dra mig närmare dig. Forma oss efter dig Gud, vi vill bli mer lik dig, mer lik dig.

Ingenting får skilja dig från mig. Trofast, rättfärdig, din nåd tar aldrig slut. Du är full av nåd, full av liv.Vi lägger våra liv i dina händer, vi lägger våra liv vid dina fötter, dra oss närmre dig.

Din närhet och din kärlek strålar emot oss. I din nådefulla famn blir vi hela och rena igen. Vi vill följa dig. Fader våra ord är förevigt. I evighet ska vi ära dig.


Omslut oss i din nåd, barmhärtighet. Lär oss gå din väg, leva i din vilja, makten tillhör dig. Du är klädd i rött, flätad krone av törne du bär, pinad och slagen står du där. Du bär ditt kors längs gator på lidandets väg, redo att offras för våran skull. Värdig är Guds lamm som sonar världens synd, värdig är Guds lamm. Din uppfläkta kropp, läggs ner på det grova korsets trä, händer och fötter spikas fast. Spikarna tränger in, ditt blod rinner stills längs din kropp, helt genomborrad för våran skull.


Din utsträckta hand finns där när vi faller. Oavsett när, ger du kraft och styrka till oss. Fader i ditt namn finns frälsningen. Fader i ditt namn finns räddningen. Fader i ditt namn finns det nåd som sonar våran skull. För min Gud har satt mig fri.


GVD Anji


 

ANNONS
Av Anji - 26 december 2010 00:33

Du kommer att överleva Lycka betyder inte att leva utan smärta eller skada, inte alls. Sann lycka är att lära sig att leva en dag i taget, trots sorg och smärta. Det är att lära sig att glädjas i Herren, oavsett vad som hänt itidigare.


Du kan känna sig avvisad och övergiven. Din tro kan vara svag och du tror du är nere för räkning. Sorg, tårar, smärta och tomhet kan svälja dig upp ibland, men Gud är fortfarande på tronen.


Han är fortfarande Gud! Övertyga dig själv att du kommer att överleva. Du kommer att komma ur det och leva eller dö, du hör till Herren.


 Livet går vidare och det kommer att överraska dig hur mycket du kan stå ut med Guds hjälp. Du kan inte hjälpa dig själv eller stoppa smärtan, men vår välsignade Herren kommer för att resa upp dig.


Han kommer att placera sin kärleksfulla hand under dig och lyft upp dig att sitta igen på platser i det himmelska. Han kommer att befria dig från rädsla för att dö och han kommer avslöja hans oändliga kärlek till dig.


 Se upp! Uppmuntra dig själv i Herren. När dimman omger dig och du kan inte se någon väg ut ur ditt dilemma, luta dig tillbaka i armarna på Jesus och litar helt enkelt honom. Han måste göra allt!


Han vill ha din tro och ditt förtroende. Han vill att du ska ropa: "Jesus älskar mig! Han är med mig!


Han kommer inte misslyckas mig! Han arbetar ut allt, just nu! Jag kommer inte att ge upp! Jag kommer inte vara besegrad! Jag kommer inte att vara ett offer för Satan! Jag kommer inte att förlora mitt sinne och min riktning. Gud är på min sida! Jag älskar honom och han älskar mig! " Summan av kardemumman är tro. Och tro vilar på denna en absolut: "Inget vapen som bildas mot dig skall ha framgång ... "(Jes 54:17)


Guds Rika Välsignelse och Frid. 

 

Av Anji - 20 december 2010 17:42Info: Charles Halff vill berätta för oss om julen. Han är en kristen jude som skrivit delar i boken Sanningen om julen.


Det är inte Charles Halff som skrivit hela boken ”Sanningen om Julen”… Det är K Jansson som ”skrivit”, översatt, Sanningen om julen och tryckt upp den.


Boken på engelska som heter ”The Truth About Christmas” är skriven/upptryckt av EAEC/Torell och innehåller flera författare…


I den finns ett kapitel av Charles Halff som han skrivit: VAD EN KRISTEN JUDE HAR ATT SÄGA OM JULEN, samt tre kapitel från boken,
Babylon, Mystery Religion (Babylons Mystiska Religion), skriven av Pastor Woodrow från 1966 och ett kapitel av Torell.


”Sanningen om Julen” innehåller mycket mer än ”The Truth About Christmas”…

”Sanningen om Julen” går att beställa för tryckkostnad 20:-/bok + porto av Karin Jansson –

 

karin@mastercare.se

 

Jag vill berätta sanningar för er ur boken och kommer att göra det i flera delar här: 

 

 *Bör kristna fira jul?* Ja det borde den troende fundera på nu.


-Tills för c:a 25 år sedan brukade jag fira Jul lika mycket som – eller t o m mer än- vilken hedning som helst. Du kanske tycker det är underligt eftersom jag är född och uppvuxen i ett judiskt hem. Men min familj hade alltid en julgran varje år eftersom det var populärt att ha. Vi hade ornament/dekorationer, mistel, järnekskransar (girlander) presenter och allt annat som kommer med Julfirandet.

Du förstår, idag firar judiskt folk Jul, inte p g a Kristi födelse, utan p g a att det är en populär tradition och en del av nutidens kultur. Det är lika amerikanskt som äppelpaj och hamburgare. Och jag firade (observerade) Jul i nästan 22 år av mitt liv, tills Gud öppnade mina ögon för att se falskheten i denna hedniska helgdag.

Det är inte för att jag är en jude som jag inte firar Jul nu. Det har inget med det att göra. Låt mig berätta de verkliga anledningarna varför jag inte längre firar (observerar) denna hedniska helgdag.

-Julen Inte en Biblisk Doktrin (Lära)


För det första. Julen är inte en Biblisk doktrin (lära). Om vår välsignade Herre hade velat att vi skulle fira Hans födelsedag, så skulle Han ha berättat när vi skulle fira den och hur vi skulle fira den. Men Kristus sa aldrig till någon att fira Hans födelsedag. Vidare, vi vet från Bibeln och från kyrkohistorien att apostlarna och den första kyrkan aldrig firade Kristi födelsedag.


Bibeln är Guds fullkomliga och slutliga uppenbarelse för människan, och den berättar för oss allt vi behöver veta för vårt andliga liv (2 Tim 3:16). Vi behöver inte gå utanför Bibeln för någonting. Guds Ord berättar för oss hur vi ska tillbedja, hur vi ska ge pengar till stöd för Herrens verk, hur vi ska evangelisera till de förlorade, hur vi ska fira nattvard och allt annat gällande det kristna livet.


Men inte en enda gång i Bibeln säger Gud till oss att fira Jul! Vi är tillsagda att komma ihåg Herrens död, em ingenstans är vi tillsagda att fira Hans födelse. Guds folk förmodas vara Bibelfolk.

Vi förmodas leva av undervisningen från Guds heliga Ord. Så bara faktum att Julen aldrig nämns i Bibeln är tillräcklig orsak för oss att inte ha någonting med den att göra. Men det är inte allt.


*****************


    SANNINGEN OM JULEN DEL 2:   KRISTUS Föddes Inte den 25 december

 

Den andra anledningen till att jag inte firar Jul är att kRISTUS inte föddes den 25 december. Lägg märke till:

”I samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord.” Lukas 2:8
Missa inte poängen: herdarna VAR PÅ FÄLTET och tog hand om sin flock natten då Jesus föddes. När herdarna vaktade sina får, kom budskapet till dem om Jesu födelse.


Det är ett välkänt faktum att december infaller i mitten av regnsäsongen i Palestina, och fåren hölls inhägnade vid den tiden på året. Herdarna inhägnade alltid sin flock från oktober till april. De förde sina får från bergssluttningarna och ängarna senast den 15 oktober för att skydda dem från den kalla regnsäsongen som följde efter det datumet. Så Kristi födelse kunde inte ha skett i slutet av december.


För det andra, Lukas 2:1,3 säger oss att vid tiden för Kristi födelse var det ett påbud, ”att hela världen skulle skattskrivas… Och alla gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad.” Detta kunde inte ha skett på vintern. Ceasar Augustus, Roms ledare, skulle säkerligen inte kalla för en sådan beskattning i djupaste vinter. Att resa vid den tiden på året är ytterst svårt; därför skulle det vara så gott som omöjligt för alla att lyda påbudet om det givits då. Herren själv vittnade om svårigheterna av att resa under vintertid (Matteus 24:20).


—————————————
SANNINGEN OM JULEN DEL 3

Julens ursprung.

Varifrån tror du Julen har sitt ursprung? Verkligen inte med Gud! Julen började med soltillbedjarna på Nimrods tid, mannen som övervakade byggandet av Babels torn (1 Mos 10:8-12, 11:1-9). Och det är en annan orsak varför jag inte firar jul (förf).
Flera tusen år innan Jesus var född, observerade (firade) hedningarna i alla länder den 25 december som födelsedagen av en gud som kallades solguden.

Semiramis, Nimrods änka, var hans (solgudens) mor. Hon gjorde anspråk på att vara himmelens drottning. Och hon hade en son som skulle förmodas ha blivit född den 25 december; hans namn var Tammus.

Enligt alla hedniska religioner vid den tiden, hade Tammus en mirakulös födelse; och i århundraden firades hans födelse med helgdag, festande och dryckesorgier.

Hedningarna firade Tammus födelsedag i enlighet med det verkliga exempel han satte för dem. Han var världens störst kvinnoälskare, stark drinkare, med fräcka skämt och andra sensuella roligheter. Det är sagt att han älskade alla och alla älskade honom. Och det var den 25 december som alla hedniska religioner firade solguden Tammus födelsedag.

Allt detta är klart beskrivet i Alexander Hislops stora bok ”The Two Babylons” (De Två Babylon). Vilken hederlig uppslagsbok som helst kommer också att bekräfta dessa fakta.

Det är enkelt att se, är det inte, att Julen är en hednisk helgdag som kommer från det gamla hedniska Babylon. Som pånyttfödd troende, låt oss inte ha någonting att göra med den.


****************


SANNINGEN OM JULEN DEL 4

 

Sanningen om Julen,   C Halff Bör kristna fira jul?

Julen: En Katolsk Helgdag


-Den fjärde anledningen till att jag inte firar jul är på grund av att julen är en katolsk helgdag. Varför skulle jag stjäla Julen från katolikerna? De fick den från hedningarna, och jag är glad att låta dem behålla den.


Lägg märke till vad Encyclopedia Americana (Uppslagsverket Amerikana) har att säga om Julen och katolicismen: ”Julen- den firades INTE enligt många myndigheter i de första århundradena av de kristna kyrkorna eftersom den kristna seden generellt var att fira anmärkningsvärda personers död hellre än deras födelse.”


En kyrkohögtid etablerades till minne av frälsarens födelse under TREDJE ÅRHUNDRADET. Under fjärde århundradet beordrade kyrkan i Väst (Romersk-Katolska) att den skulle firas för evigt på dagen av den gamla Romerska helgdagen av Sol. Järneken, misteln, yule log (julstock) och wassail bowl (dryckjom/fest/urnan/skålen) är från förkristna tider. Julgranen har blivit spårad tillbaka till Romarna. Den kom från Tyskland till England.

Encyclopedia Britannica (Uppslagsverket Britannica) har detta att säga om Julen: ”Christmas/Julen ( d v s the Mass of Christ = Kristus Mässan) fanns inte bland de tidigaste kyrkohögtiderna”.


Efter det att Konstantin (Constantine) blev kejsare i Rom, tvingade han alla hedningar i sitt kejsardöme att döpas in i den kristna kyrkan. På så sätt överträffade döpta hedningar långt antalet sanna kristna.

Eftersom kyrkan tillbad Herren Jesus som Guds Son, när 25 december kom rullande och hedningarna ville tillbe Tammus, deras solgud, visste Konstantin att han skulle vara tvungen att göra någonting. Så han fick kyrkan att kombinera Tammus tillbedjan med Kristi födelsedag, och en speciell mässa förklarades för att hålla alla glada. På så sätt kom hednisk tillbedjan in i den kristna kyrkan och kallades ”Christ-mass” (Kristus-mässa).


Varje gång vi säger ”Merry Christmas (”God Jul”), blandar vi i själva verket det värdefulla och heliga namnet Kristus med hedendom. Detta är inte rätt.


Gud säger i Hesekiel 20:39, ”Men hör nu, ni av Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig! Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar”.


************************


SANNINGEN OM JULEN DEL 5

 

Sanningen om Julen. Världen och julen


Det tar mig till nästa anledning till varför jag inte firar jul. Julen är av världen, och vi är befallda”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom”. /Joh 2:15

Fakta att världen, som hatar Kristus och Hans blods försoning för synd, gör mera väsen av Julen än någon annan helgdag bevisar för mig att Julen inte kommer från Gud. Om den 25/24 december verkligen var födelsedagen för den välsignade Guds Sonen, så skulle världen inte ha någonting med den att göra!

Du behöver inte vara en Kristen för att fira jul. Även i icke-kristna länder som Japan, Tjeckoslovakien, Polen och Ryssland firar folk Jul.


Folk över hela världen, som till den största delen inte är medvetna om Bibeln eller Jesus Kristus, slukar Julfirandet. Att ta julen från världen skulle vara svårare än att ta godis från ett barn.

Man måste erkänna, världen är gift med avguden Christmas (Jul). Faktiskt, blir fler folk fulla vid Jul än vid någon annan tid på året. Det är fler stora partyn ocm mer själviska spenderingar än vid någon annan årstid. Bevisar inte detta att det inte kommer från Gud?


Världen älskar Julen, men den hatar Kristus.

 

———————

Vi kan ta och tänka på hur många barn som ringer till BRIS (Barnens rätt i smhället) under julen, då de smärtsamt får uppleva sina föräldrar allt annat än nyktra, och behöver någon som kan råda dem och trösta dem…

Jag kommer att fortsätta med att skriva om sådant som man egentligen inte vill läsa om eller höra. Du är välkommen att hänga med här, alltid finns det något att lära sig, eller tycka om eller inte tycka om.
———————

*De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.* Ps 22:27


Blessings /Anji  

Av Anji - 20 december 2010 16:54Av Anji - 19 december 2010 17:12

 

 

Tycker du att  Gud är tyst?  Läs  detta inlägg. /Anji


Jag vet hur det är att möta gudomlig tystnad, att inte höra Guds röst för en säsong. Jag har gått igenom perioder av total förvirring utan någon tydlig vägledning, den stilla rösten bakom mig är helt tyst. Det fanns tillfällen då jag inte hade någon vän i närheten som kunde ge mig ett råd för att tillfredsställa mitt hjärta. Alla tidigare mönster av vägledning hade gått snett och jag var kvar i totalt mörker. Jag kunde inte se min väg och jag gjorde misstag efter misstag. Jag ville säga, ”Åh Gud vad har hänt? Jag vet inte vilken väg jag ska gå!”
Döljer Gud verkligen sitt ansikte för dem han älskar? Är det inte möjligt att han lyfter sin hand för en kort stund för att lära oss tillit och förtröstan? Bibeln svarar tydligt: ”…lämnade Gud honom [Hiskia] för att pröva honom och få veta allt som var i hans hjärta.” (2 Krön 32:31)


Du kanske går igenom en flod av prövningar just nu. Du vet vad jag pratar om när jag säger att himlen är som mässing. Du vet allt om upprepande misslyckanden. Du har väntat och väntat på svar på bön. Du har fått en bägare av lidande. Inget och ingen kan röra nöden i ditt hjärta.


Det är stunden för dig att ta ställning. Du behöver inte vara i stånd att skratta eller fröjda dig eftersom du kanske inte har någon glädje för tillfället. I själva verket kanske du inte har annat än förvirring i din själ. Men du kan veta att Gud fortfarande är med dig därför att Skriften säger, ”HERREN satt på sin tron när syndafloden kom, HERREN tronar som konung för evigt.” (Ps 29:11)


Snart kommer du att höra Hans röst: Var inte orolig, få inte panik. Bara behåll ögonen på mig. Överlämna allt till mig. Och du kommer att veta att du är fortfarande föremålet för Hans otroliga kärlek.
/Översättning: bloggen Vakna Sverige


Kram f Anji!

Av Anji - 13 december 2010 12:40

Du borde inte vara rädd. Du har inget att vara rädd för. Gud är med dig. Han är störst. Ingenting kan vinna över honom. Han är med dig i allt du gör, i allt du säger. Han är med dig. Oavsett hur du betonar den meningen så förlorar den ingen styrka, den får ingen annan innebörd- den ger bara olika perspektiv. Gud är med dig nu - inte bara tidigare, utan nu. Han är inte emot dig,  han är på din sida och han ser just dig. Till vem skulle jag gå om inte till dig. Han är den som tröstar när tårarna verkar ta slut, han är den som ger oss kraft när kraften börja ge vika, det är bara han som får vårat oroliga hjärta att lugna ner sig, Det är han som är nära när vi känner oss ensamna och nerslagna. Han är där när inget annat verkar lindra. När igen annan verkar se, då ser han, när ingen annan verkar förstå då förstår han. Till vem skulle jag gå om inte till Gud.


Men jag är alltid hos dig, du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar emot mig med ära. Ps 73:23-24


Det sägs att man inte kan leva utan kärlek. Att både kropp och själ förtvinar. Många människor spenderar hela liv åt att söka kärlek. Man letar och letar efter just den kärleken. Sedan finns det ju Gud. Han som älskar oss utan gräns som aldrig skulle göra oss besvikna eller lämna oss eller överge oss. Det spelar ingen toll vad vi gör eller om vi gör han besviken eller om vissa av oss inte älskar honom tillbaka. Han älskar oss, det var därför han utvalde just oss, för att vi skulle älska honom och sprida han ord, och få liv genom Jesus Kristus, han älskar oss så mycket att vi aldrig kan förstå den kärleken har har till oss. Var inte rädd för Gud för han vill dig inget illa. Känn istället hur han omfamnar dig, och öser sin obegränsande kärlek över dig, han håller om dig och viskar i ditt öra hur mycket han älskar dig. Känn hur han sakta stryker handen över ryggen och försiktigt på ditt huvud. Han väntar ut din ångest och din oro, var inte rädd Gud för han vill dig inget illa, han vill bara visa dig kärlek. Han vill ge dig liv, och glädje som går över allt förstånd.Bless You

/Anji

Av Anji - 12 december 2010 17:15

  När man går vid havet, Kom följ mig, kallade Jesus
Då alla genom Galelee, sjuka och sjuka, helade han dem alla
Jesus har inte förändrats. Denna Gud i går är fortfarande den helande Jesus nu och allt mer.
Vilken helande Jesus, jag har alltid funnit hos dig
Vilken helande Jesus, du återställer och förnyar
Du är min helande Jesus och det är för en sådan tid som denna
Stå på helande vingar, Rättfärdighetens Son
Att läka brustna hjärtan, öppna dörrars fängelse, som gör fångar fria
Till dom som sörjer och fylla sina läppar med leende, att hälla olja av glädje
Att de kan kallas träden i rättfärdighet, plantering av Herren.


Du är utvald av Herren. 
Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se