Han  lever

Alla inlägg under januari 2011

Av Anji - 31 januari 2011 16:20

Ibland kan det vara svårt att lita på att allt ordnar sig, att allt verkligen kommer bli bra. Det kan vara svårt att fokusera på allt som är bra när det är så mycket negativt runt omkring en. Människan är så bra på att fokusera, tänka och sörja det som är jobbigt men vi tänker oftast inte det som är bra, eller hur man kommer vidare. Vi tänker på vad vi inte har istället för på vad vi har, vi tänker så fruktansvärt mycket men ibland gör vi inget åt det för att det är jobbigt. Vi drar på det länge vi kan.

Vi kanske tänker mycket på framtiden, vilka planer vi skall göra för att må bra, vad vi drömmer att göra, eller det vi inte kan göra eller drömma om det som känns långt borta, att vi inte har några planer för våra liv. Men Gud har ju den perfekta planen för våra liv, även om man tycker det är för långt bort, kanske till och med är skrämmande att tänka att Gud har planen, framtiden och drömmarna för våra liv i hans händer. " Jeremia 29:11"

Gud har bara det goda, intressanta och fullkomliga planer för sina barn. Ha vill att vi skall ha en friskhet, sundhet till hela vår varlese och leva för att ära honom. Eftersom han bara vill vårat bästa och har offrat sin son för att göra detta nya liv möjligt för oss skall vi med glatt hjärta ge ut oss själva som levande offer för honom.

"Världens värderingar" är ofta själviska och ned brytande, och många kristna är oförsåndiga nog att inse detta absolut inte är något för dom att ta efter. Men vårt avståndstagande till världen måste ligga djupare än bara i uppträdandet och vara förankrat i våra sinnen. "Låt inte världen låsa in dig i sin gjutform". Se till att du lever och omformas genom att ditt sinne förnyas. Det är möjligt att undvika världens värderingar och ändå bli stolt, girig, självisk, envis och dryg. Det är bara när vi tillåter att vårat sinne förnyas, efter den insikt vi har fått sedan vi mötte Kristus, som våra liv kan bli förvandlade. Om vi har Jesus karaktär kommer vi utan tvkean att behaga Gud med våra liv.

Om du mäter dig med världens måttstock av framgång genom egna prestationer är det risk att du tänker fel och inte alls når upp till det värdet Gud tillmäter dig.Läs också Romarbrevet 12.


Kram AnjiANNONS
Av Anji - 27 januari 2011 12:53

Är du osäker på Guds kärlek till dig?
  
En del är ofrälsta och dem älskar han och vill få dem att vända om, men det kan ju vara vissa problem med det......
Är du frälst och ändå funderar över Guds kärlek till dig? Tro inte att du är värdelös, ingen människa är det.
  
Vi kanske försöker tillfrdsställa andras behov av oss, eller  tillfredsställa våra egna behov, så mycket så att vi inte förstår när Gud säger ett nej till det.
 
Vi kan misshandla oss själva på olika vis för att nå upp till något slags ideal! Var finns idealen, och vem har satt upp dem? Vi själva? Nej jag tror inte det, i första hand är det VÄRLDEN som gör så, och då menar jag all media som fullkomligt spyr ut i olika slags nyheter och program om HUR man SKA se ut för att passa in i den stora massan, Jag kallar det likriktning, precis som det finns den nya likriktningen i kyrkorna nuförtiden. Och dena världen styrs av...vem då? JO satan själv, genom olika människor m m
 
ÄR DET INTE DAGS ATT SLUTA ATT GÅ PÅ SATANS VEDERVÄRDIGA LÖGNER?  Jo, det är det.
 
Gud älskar alla människor han har skapat, och är det så att du INTE är frälst så skynda dig att få veta VAR den stora underbara kärleken finns för just DIG!  Det är JESUS du ska söka, inget annat kan få dig att må bra.
 
Gud älskar alla dem han skapat och han har skapat just DIG,  och vill ha gemenskap med just DIG. Svik inte honom med att gå satans väg o planer. Lyssna på en älskande Gud istället!
Lånad från Marias Sida.

ANNONS
Av Anji - 24 januari 2011 18:11*Och är du ostadig och fattig och svag, Han tog ju alltsammans på sig. Och därför han säger: *Min nåd nu mottag, Och lägg blott din börda på mig!*

 

I have A ShelterKram,    Anji

Av Anji - 22 januari 2011 17:02

 

Tror du på att Jesus visade sig efter uppståndelsen?


Här får du bibelorden som berättar VILKA det var som fick se Jesus:


Maria från Magdala:  Mark 16:9-11; John 20:10-18

 

Två andra kvinnor vid graven:   Matt 28:8-10

 

Petrus, i Jerusalem:  Luk 24:34; 1 Kor 15:5

 

Två vandrare:  Mark 16:9-11; John 20:10-18

 

Lärjungarna bakom stängda dörrar:  Mark 16:14; Luk 24:36-43; John 20:19-25

 

Alla lärjungarna, även Tomas (Men inte Judas Iskariot):  John 20:26-31; 1 Kor 15:5

 

Sju lärjungar som fiskar:  John 21:1-14

 

Elva lärjungar på berget:  Matt 28:16-20

 

Femhundra troende:  1 Kor 15:6

 

Jakob, Jesu bror:  1 Kor 15:7

 

De som såg honom fara till himlen:  Luk 24:44-49; Apg 1:3-8

 

Kristendomens trovärdighet hänger på att uppståndelsen är sann. Har Jesus uppstått, och vilka såg honm i så fall?  Svaren har du fått här i inlägget. Tvivla inte på att Jesus lever! och att han kommer tillbaka!

 

Kram ... Anji!

 


Av Anji - 19 januari 2011 23:48


Älskar du världen? 

 


Att älska världen är att föra in dess tankar och system i församlingen. Det bygger på människans starkhet och kompromissar för att vara människor till lags. Därför kan det locka människor med sin underhållning och själiska kärlek (grek. filadelfia) eftersom den talar det ”världens människor vill höra” (1 Joh 4:5). Men det för på vägar bort från den smala vägen, som är ett ständigt beroende och förtröstan på Guds Ande.


1Joh 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda (självsäkerhet, tron på sina egna resurser som leder till oberoende av Gud), det kommer inte från Fadern utan från världen.

Matt 6:32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Jag tror det är viktigt att tänka på och ta till sig dessa bibelord allt oftare, ja jämt, för världen vi har är ganska så förfallen. Världens timme är snart slagen, precis som det står om det i Guds Ord.  Fyll dina tankar med det som han vill, ha hans sinne som förebild och lyd honom och tjäna honom i allt.


***********och:

På tal om falska under och tecken så kolla in den här videon från Fort Lauderdale i USA >> guldstoft + diamanter menar man vara tecken på Guds välsignelse.

Bibeln säger att i ändens tid skall falska vägvisare komma och förleda människor bort från vägen. Och det som skall känneteckna dem är att falsk under och tecken skall bekräfta att den falska vägen skulle vara sann.

 

Sanna vägen är korsets väg och välsignelsen är en rening från all ondska.  www.elvorochjanne.se


 /Älska inte världen!             Kram  /Anji

 

Av Anji - 10 januari 2011 18:59

   Bara Jesus kan frälsa och rädda!

 

 

Vi räddar världen igen!


Flera har säkert sett likheterna mellan FN:s olika sociala

program, den framväxande Emerging Church-rörelsen och den inflytelserike amerikanske pastorn Rick Warrens egen plan för fred i världen (den sk P.E.A.C.E plan).

Sedan 2000 arbetar FN på att utrota fattigdom och utbilda människor I tredje världen. Rick Warren lanserade sin P.E.A.C.E plan år 2005.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren


http://en.wikipedia.org/wiki/P_E_A_C_E_Plan

UN millenium development goals, som är ett stort socialt FN program som startade år 2000, har huvudmålsättningarna:

1 Utrota fattigdom

2 Utbildning för alla

3 Jämlikhet mellan könen

4 Barns hälsa

5 Mödrars hälsa

6 Kamp mot AIDS

7 Hållbar miljö

8 Globala samarbeten (organisationer; nätverkande)


http://www.un.org/millenniumgoals/

Hur skiljer sig detta arbete från Rick Warrens P.E.A.C.E plan?

1 Försoning mellan folk och grupper

2 Utbilda ledare

3 Hjälpa de fattiga

4 Ta hand om sjuka

5 Utbilda kommande generationer

(1 Promote Reconciliation

2 Equip Servant leaders

3 Assist The Poor

4 Care For The Sick

5 Educate The Next Generation)

http://thepeaceplan.com/

http://thepeaceplan.com/Vision


Vad är målsättningen?

Vilken roll spelar de kristna?

Tanken är här att kristna i hela världen ska utbildas (inom Emerging church, ledda av Rick Warrens nätverk av tusentals pastorer) och sen gå ut för att verka för att utrota fattigdom, undervisa, hjälpa de sjuka i AIDS och andra sjukdomar mm tillsammans med välgörenhetsorganisationer och FN.

Kristna ska också lära sig samarbeta med andra religioner för att finna gemensam grund, där ett klimat för fredsarbete och försoning mellan folkgrupper och trosriktningar kan växa fram. Den övergripande målsättningen i de båda projekten är inte mindre än fred i världen.

Extrema och protektionistiska grupperingar inom världens religioner motverkaroch hindrar detta arbete mot världsfred och bör neutraliseras och fås att harmonisera med den allmänna andan av fred, tolerans och kooperation över gränser.

”Visionen i PEACE PLAN är att överkomma fem gigantiska problem (som inte ens FN och internationella organisationer kunnat lösa hittills) säger Warren:

andlig tomhet

själviskt ledarskap

fattigdom

sjukdom

läskunnighet

 

Warren säger att Gud instiftat planen:

”Den kristna kyrkan har denna målsättning som är given av Gud! Kyrkan har världens största distributiva nätverk, flest människor som vill tjäna Gud (2.3 miljarder kristna i världen) och störst av allt motivationen:

Kärleken till Jesus Kristus!”

Han fortsätter:

”Eftersom Jesus säger att kyrkorna i världen måste verka för detta arbete, så är det där fredsplanen också fokuseras. Vi har lovat fullfölja dessa fem uttryck för Kristi kärlek:

verka för försoning

utrusta pastorer

hjälpa de fattiga

sköta de sjuka

utbilda kommande generationer

The PEACE COALITION är ett framväxande nätverk av kyrkor och individer som framöver kommer att utvecklas till ett samarbete som inkluderar hundratusentals kristna kyrkor och miljoner kristna, en sammanslutning av kristna som arbetar tillsammans med affärsmän, företag och välgörenhetsorganisationer¨i överkommandet av världens fem gigantiska problem.”

(The PEACE COALITION is a growing network of churches and individuals that will eventually become a network of hundreds of thousands of churches and millions of Christians working together—in concert with governments, businesses and charitable organizations–to address the world’s five GIANT PROBLEMS)

 

Min kommentar:

Pastor Rick Warren arbetar här tillsammans med den globala finanseliten och världens topp-politiker i flera grupper (World Economic Forum, Clinton Global initiative) för att ro I land sin PEACE plan. Han är ingen duvunge bland världens politiker. Han har haft bönefrukost på Vita Huset, lett multifaith gudstjänster och är också medlem av den mycket inflytelserika tankesmedjan för amerikansk utrikespolitik Council on Foreign Relations, med direktkopplingar till US State Department.

När Rick Warren slår sig samman med FN i millenium development goals i systerprojektet PEACE PLAN och vill verka för att ”alla kyrkor ska hjälpa till  att rädda världen”, så vore det inte något att invända emot (kristna ska ta hand om de fattiga, gå till sjuka, be för dem som har det svårt, säger Jesus!) om maninte nu inte bryr sig om vilka som samarbetar med Rick Warren i dessa projekt.

 

Vilka målsättningar har World Economic Forum, Clinton Global Initiative och Council on Foreign Relations? Vilka gäster kommer till den årliga veckolångakonferensen I Davos?

Svar: det är de rikaste, hänsynslösaste och i stora visioner (om världens resurser och obegränsat inflytande!) drömmande människorna vi har på planeten.

När du söker upp lite info om WEC och dess systerorgan och hur arbetet mot en global värld utvecklas; hur pengar rinner som smör ut i korruption och hälsofarliga experiment och ser till konferensens historia, så kommer du snart se en annan sida av innehållet I de olika “rädda världen-projekten”. Detta är visioner som världens ledare planerar för oss, mer eller mindre utan vår vetskap, i flera för allmänheten onåbara och opåverkbara sammanhang.

Världen ska nu ledas till en tidsålder av världsfred och rättvisa. Därför behöver religioner samverka, trosriktningar moderniseras och skapas om till en synkretistisk enhet. ”Alla världens religioner är för fred och delar samma ideologiska och moraliska grunder”, säger världsledarna i flera videos här under i länkarna.


Vi räddar världen!

Vad säger Gud om det i Bibeln?

Var i Bibeln säger Jesus att kristna ska verka tillsammans (med alla stora företag, alla stora organisationer och alla trosriktningar) för världsfred och harmoni mellan människor?

Karl Marx tyckte religionen var ett opium för folket. Med PR kanske man kan komma ännu längre?

Fred i hela världen!

Änglarna sjöng vid Jesu ankomst:

Ära åt Gud! FRED på jorden! Till människor ett gott behag.

Det var vid Frälsarens födelse, det!

Och det glada budskapet var om Jesus Kristus!


 Länkar

World Economic Forum 2008 video:

http://cumbey.blogspot.com/2010/11/exhibit-tony-blair-rick-warren-co.html

Rick Warren at the Clinton Global Initiative video:

http://www.youtube.com/watch?v=rB738lWZJ-c

Bra artikelserie I tre delar av Berit Kjos:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm

Emerging churches:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm

Emerging pastors:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm

Vem tjänar vi kristna:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-3.htm

World Economic Forum paneldebatt om FN MDG goals

- ”Det fattas pengar pga finanskrisen”:

http://www.youtube.com/watch?v=8w-JRgntpeE

Tankesmedjan CFR:

www.cfr.org

Bill Gates säger vacciner ger färre människor på planeten:

http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

Ted Turner är en känd FN sponsor. Färre människor är en bra idé:

http://www.youtube.com/watch?v=KMd0mGlKDEw

Välsponsrad befolkningsplan:

http://www.youtube.com/watch?v=lScMcgvoESo&feature=related

Konspiratörer försvarar sig:

http://www.infowars.com/think-tank-elitists-downplay-bilderbergcfr-conspiracy-to-which-they-belong/


Janne Olofsson  /         Tack.  /Anji  

Av Anji - 10 januari 2011 15:02


MINA TANKAR /Brian RobertsDen senaste rapporten om plötslig massdöd av djur är 8000 turturduvor i Italien. Vetenskapsmännen börjar undra om det är den snabba ändringen av jordemagnetiska poler som gör djuren desorienterade, då många är beroende av jordens magnetiska poler för att navigera sig vid flytt. De magnetiska polerna påverkas av jordens innersta kärna, som också kan påverkas av solen. Jordens inre kärna verkar röra sig mer ostyrigt än någonsin tidigare i modern tid. Världen befinner sig inte ännu vid en punkt då profetiorna uppfylls, men massdöden kan peka mot något mycket mer illavarslande.

 

Intressant nog, så talar ett ganska okänt avsnitt i Efesierbrevet (se nedan) om hur Kristus går ner till jordens inre mitt, där helvetet finns. Jesus gick ner till helvetet efter korsfästelsen och innan Han återuppstod, för att göra anspråk på Sin seger över döden och helvetet. Det verkar genom Bibeln som om helvetet, och den del av helvetet som kallas Avgrunden, befinner sig inne i jorden, nära kärnan. Jag måste nämna att inte alla kristna är överens om det här, men baserad på bevis från Skriften, så är det min uppfattning. Det är ur Avgrunden som den store demonkungen Apollyon ska komma upp, för att plåga alla dem som tagit Odjurets Märke. Är det helvetet, eller mer specifikt Avgrunden som nu börjar bli oroligt? Är det de onda krafterna som gör sig redo för en framtida apokalyptisk strid? Om helvet och Avgrunden finns i jordens mitt, så är det ganska logiskt att underliga saker inträffar innan deras ondskefulla angrepp på jorden.

 

Den sista artikeln talar om hur jorden hettas upp, om förvirring bland djuren, och om störningar i naturen vid ett eventuellt polskifte. Det låter som hämtat ur Uppenbarelseboken. Dagens nyheter befinner sig inte vid den punkten ännu, men om det blir värre, och det finns historier om hur polerna skiftar plats, så kan vi ha Uppenbarelsebokens domar inför oss. De som inte tror kan använda sig av vetenskapen för att bortförklara allt. Turligt nog för mig, så tror jag på Bibeln före vetenskapsmännen, såvida de inte får sina svar från Bibeln själva.

 

Återigen, så är det ännu inte alarmerande på apokalyptisk nivå, men kan det varsla om vad som stundar? Artiklarna nedan ger en förnuftig respons på att någonting händer. Om den vetenskapliga världen är oroad, så är det något onaturligt, och till och med andligt på gång. Det som sker i den naturliga världen har en direkt korrelation till det som sker i den andliga, och vice versa. Det är bra för oss att hålla koll på allt det här, för en dag så kommer Apokalypsens fyra Ryttare, och varningarna kommer innan de träder in i vår tidsålder. Brian Roberts     BIBELLÄNK

Efesierbrevet 4:7-9 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden?

 

Uppenbarelseboken 9:1-6, 11 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

 

NYHETSLÄNKAR

 

Karta över den globala massdöden av djur >>

Desorienterade fåglar flög för lågt? >>

Den magnetiska nordpolen rör sig snabbt mot Sibirien, med 55 till 60 km per år. >>

Fåglar, havssköldpaddor och bin kan bli förvirrade, då de använder jordens magnetfält för att navigera. >>

artikel från; http://www.elvorochjanne.seOch Gud har kontrollen!


Följ denna sida för att få reda på mer om i de tider vi lever i!   /Kram  Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se