Han  lever

Alla inlägg under maj 2011

Av Anji - 28 maj 2011 00:45Livets Ord & Europakonferensen 2011


Ulf Ekman


Under Livets Ords Europakonferens i Uppsala angav Ulf Ekman en ny inriktning, där närmandet till romersk katolicism uttrycksfullt fanns med. Tidigare ställningstaganden som på olika sätt markerat distans till katolska och andra kyrkosystem, menade han höra till varje nystartad väckelserörelses barnsjukdomar. Nu, när stiftelsen efter några decenniers verksamhet nått”andlig mognad” och månar att värna om ekumeniskt inflytande, söker man starkt tona ner sin tidigare kritiska inställning, för att istället anpassa och förbereda rörelsen på nya tider.

Den nya inriktningen markeras också i en ny teologisk tidskrift, utgiven av Livets Ords universitet, där rörelsens framtida framgångsteologer utbildas. Katolska kyrkofäder, fantastiska andedöpta nunnor, Peter Halldorfs medvetna ihopflätning av katolska helgon och karismatisk väckelse, för att ta några exempel, höjs till skyarna i stiftelsen Livets Ords nya markör.


Om ekumeniken skulle kräva förändringar av centrala katolska läror kan den kyrkan omöjligt vara med längre, men den ”faran” är högst obefintlig. Däremot öppnar denna gemensamt uttalade trosgrund för många evangeliskt kristna att anamma ett katolskt inspirerat kyrkomönster. Det behöver inte betyda att bokstavligt konvertera, utan det mest förrädiska är egentligen det sätt på vilket den katolska anden smyger sig in i varje liten spricka som på grund av bristande vaksamhet uppstått i muren.


Steget från andetillbedjan till att dyrka katolska helgon och jungfru Maria är inte långt. Den karismatiska rörelsens andeutgjutelse har tagit sig många obibliska yttringar, som leder skarorna in i skökokyrkan istället för ut ur den. Berusningen träder in och sedan är steget inte långt förrän samfundet blir ett tillhåll för religionernas orena andar, besmittade och druckna av hennes otukts vredesvin. ”Dragen ut ifrån henne ” är Bibelns budskap. ”Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. ” 1 Tim 4:1

Läs mer: http://www.berno.se/2003/04/anden-frhrligar-jesus.html


_____

 

Reinhard Bonnke

Bonnke is a false teacher and a false prophet. This is a documented fact. The reason I tend to believe that he made this statement on the radio program with the idea that somehow Jesus Christ was going to "show up" is that Bonnke may have predicted that Jesus Christ would appear physically before. From all accounts Bonnke said that Jesus Christ was going to show up in his crusade in Nigeria.


Reinhard Bonnke – The "grandfather" of the Revival Movement. A missionary in Kenya, in 1988 he publically prophesied that people would experience Jesus in two days and many miracles would occur.According to the Kenyan Times, two days later on June 11th, 1988, a white robed man suddenly appeared among the crowd at a Christian healing and prayer service in a village near Nairobi. Christians and Moslems alike recognized him as Jesus and many miracles were reported. On the web site of Benjamin Creme, the new age prophet, we are told this was Lord Matraiya, "Christ returned, the fifth Buddha, the Messiah, the Kalki Avatar, the World Teacher" who will usher in the New Age (www.shareintl.org/job). Bonnke's disciples have tried to disassociate him from this prophesy. However, it has hardly dampened the enthusiasm of Pentecostals for Bonnke's anointing.

 (http://www.ewtn.com/library/SPIRIT/TORONTO.HTM)


Läs mer:http://www.deceptioninthechurch.com/bonnkechristappear.html

Mer om Bonnke: http://www.letusreason.org/popteac13.htmhttp://www.forgottenword.org/raised.html

_____


Jack Hayford

 

There is much to like about Jack Hayford in regards to his success and his dedication. I am not a supporter of Hayford for a number of reasons especially his continual decisions to be affiliated with the "Word of Faith" preachers like Kenneth Copeland, Creflo Dollar, etc. Jack also is the pastor of the Church on the Way in California and is the pastor to Paul and Jan Crouch of TBN. I believe Jack should, as Pastor of the church Paul and Jan attend, unless he agrees with their false gospel, tell them how they are spreading the wrong message, correct them and if necessary discipline them. I also disagree with his stance on having non-believers participate in the Communion process which is part of our Worship of the Lord showing our understanding of His giving his life and blood for us. I have included below some of his remarks concerning this practice while also giving you a link to the complete article.

Läs mer: http://www.forgottenword.org/hayford.html


A recent article from Jack Hayford in Christianity Today is one of the most damnable heresies I’ve ever seen from a respected church leader. The sheep’s clothing is coming off these wolves. Since so few people respect the word of God anymore these apostate leaders no longer need to make any pretense of faithfulness to scriptural truth.
Läs mer:http://abominationnation.blogspot.com/2008/01/jack-hayford.html

_____


Hans Weichbrodt  /OAS

Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. "chárisma" = nådegåva) rörelse, som vill främja en sund andlig förnyelse. Sund förnyelse är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande samt ger god frukt.

Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund.


Oasrörelsen är ett utflöde av den världsomspännande karismatiska förnyelsen. Den har nära kontakt med Oasrörelsen i det svenska stiftet i Finland (Borga stift), och med OASE i Norge och Danmark samt med motsvarande rörelser över hela världen. Mer än 500 miljoner människor identifierar sig idag med denna förnyelse. Det är den största väckelse någonsin i kyrkans historia!

Hans Weichbrodt tillsammans med bl.a Berit Simonsson är ”inspiratörer enligt Oas-rörelsens hemsida.

Läs mer: http://www.oasrorelsen.se/om-oasroerelsen


Berit Simonsson


Berit Simonsson talar här på en video om den Karismariska rörelsen:

http://www.youtube.com/watch?v=hBkqQsRhlEc

*****************************


EVANGELIKALISM, DEN KARISMATISKA RÖRELSEN OCH VÄGEN TILLBAKA TILL ROM

Läs mer: http://www.solascriptura.se/rom.html

*****************************

Det är ingen tvekan om att Livets Ord sedan länge är på
väg mot Rom eller rättare sagt redan är där!

Europakonferensen predikanter är vargar i fårakläder!

 

Se Videon "One World Religion":

http://www.youtube.com/watch?v=keiU9WiyPJE

****************************


2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.


Artiklarna hämtade från:
http://alertsweden.bloggo.nu/category/false-preachers/


/Klarhet/           Kram f Anji.

 

 

ANNONS
Av Anji - 22 maj 2011 12:53

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jesaja 53:4-5


Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Malaki 4:2


Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre, skall prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ och glöm inte hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Psaltaren 103:1-3


Hela mig Herre, så jag blir helad, Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång.

Jeremia 17:14


Jag tackar dig för jag är så underbart skapad.

Psaltaren 139:14Ditt ord och dina löften ger mig tryghhet. I din närhet har mitt hjärta hittat hem. Jag litar på dig - som har gett mig all anledning till att hoppas. Hjälp mig att förstå att hoppet är en stor sak, och att det är en tydlig mätare av ditt hjärtas tillstånd. Lär mig att alltid vägra hopplöshet och istället välja hoppet i dig.


Herre, jag förlitar mig helt på dig. Jag sätter allt mitt hopp till och alla mina förväntningar på dig. Vad som än händer "Men jag skall alltid hoppas och prisa dig om och om igen"(Ps 71:14) Hjälp mig att bli en hoppets fånge ( Sak 9:12 ). Jag vet att jag saknar hopp utan dig ( Ef 2:12) så mitt hopp vilar helt och fullt hos dig (Ps 39:8) "Ty du är mitt hopp, Herre min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom" (Ps 71:5 ).

Låt känslor av hopplöshet att försvinna ur mitt liv.

/Bless Anji


ANNONS
Av Anji - 15 maj 2011 13:48

Du korsar den stora klyftan, du tog vår plats
Du offrade Ditt liv, för vi har misslyckats
Slöjan revs och kärlek förblev
Du är helig Herre

Distrationen kostar oss, hur vi söker ditt ansikte
Vi erbjuder upp våra liv för att ge dig beröm
Du är helig Herre

Vi stiger upp i ande och sanning
En levande offer vi dyrka dig
Hör oss sjunga
Vi är din och du är vår kung

Detta är vår kärlek
Hjärtan gick som en
Desperat för allt du är
Herre bryt ner dessa murar
Och se hur vi älskar
Desperat för allt du är
Vi jagar Ditt hjärta

Vi kom inte att lämna här underhållen
Eller dyrkan under något annat namn
Vi skriker efter Du ensam
Du är helig Herre


Visa oss vägen till ditt hjärta

Vi hittade vår röst
Vi hittade vår sak
Vi är på knä

Vi går med våra hjärtan
Med fjärran stränder sjunga till dig Herre

Vi jagar ditt hjärta

Av Anji - 1 maj 2011 14:26

Du behöver kontinuerligt bli påmind om vem Gud är, vem du själv är och vad du kan bli i honom.

Du behöver få kontroll över dina tankar och känslor, och sträva efter att bli befriad från allt som binder eller hämmar dig, så att du kan leva i frihet och helhet som Gud vill ge.

Du behöver bli starkt präglad av vetenskapen om allt som Jesus gjorde på korset, så att du inte gång på gång gör slut på dig genom att försöka åstakomma något som redan är gjort. Du behöver ta emot den helige Andes ledning för att förstå Guds vilja för ditt liv och kunna veta var du skall vara och vad du skall göra.

Du behöver kunna förstå, känna igen, och ta emot de gåvor Gud har gett till dig för att inte ständigt behöva sträva efter dem du redan fått.

Du behöver lära känna Guds livsregler och be honom om hans hjälp för att fullt ut följa dem.

Du behöver bli fri från skuld och leva med ett ödmjukt och förkrossat hjärta.

Du behöver ta emot Guds förlåtelse varje gång du missar målet. Du behöver leva varje dag i gudsfruktan så att du förblir i en nära realation till Herren. Då tar han bort all den rädsla du bär på.

Du behöver se din kropp som den helige Andens tempel och lära dig att ta hand om den på rätt sätt.

Du behöver uppleva Guds kärlek varje dag och kunna ge den vidare åt de människor du möter.

Du behöver blli fri att helhjärtat kunna ge av dina tillgångar åt Gud och åt dem han leder dig till. Du behöver lära känna Gud som Herren din läkare och få ökad tro på att han ger läkedom åt dem du ber för.

Du behöver nå fram till ett genombrott i ditt liv med hjälp av de andliga principerna i fastan och i bönen.

Du behöver förmågan att ta kontroll över ditt sinne och inte låta fienden kasta dig fram och tillbaka-han försöker alltid få dig att tro att hans lögner är sanning och Guds sanning är lögn.

Du behöver stå emot negativa tankar och känslor och sluta tro på lögner om dig själv. Du behöver tala ut livgivande ord och söka sanningen i alla situationer. Du behöver gå fram i Guds kraft och inte känna det övermäktigt och kraftlöst när du står inför svårigheter. Du behöver göra dig fri från nedbrytande realationer som inte tillför något och endast orsakar smärta. Du behöver avslöja fienden, så att du blir en motstånader och inte medlöpare. Du behöver bli tillräckligt stark att motstå frestelsen att göra sådant som inte ärar Gud.

Du behöver lära dig be oupphörligt så att du får uppleva sinnesfrid och leva ett tillfredställt liv.

Du behöver överlämna ditt liv åt Gud och leva ett alltigenom helgat liv genom honom. Du behöver växa till i din tro och leva plågad och tillbakahållen av tvivel och osäkerhet. Du behöver kunna stå stadigt i den kraft som kommer av din kunskap om Gud så att du inte vacklar oavsett av vad som händer.

Du behöver bli en person som aldrig ger upp hoppet, även om omständigheterna ser hopplösa ut. Ditt hopp finns alltid i Herren.


/Bless you

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Tror du att vi är i de sista tiderna nu? End times?
 Ja våld och ondska eskalerar
 Människor är kallare emot varandra
 Så många säger sig vara Jesus
 Ja chip o elände börjar komma
 Kyrkorna är inte vad de borde vara för folket
 Det märks på många vis

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se