Han  lever

Alla inlägg under oktober 2011

Av Anji - 21 oktober 2011 14:09

Gud är en miraklernas Gud. Han kan utföra under som svar på våra böner. Tack gode Gud för läkare, men till och med, med mediciner så har vi inte klarat av att bota alla sjuka sjukdomar. Många gånger behöver vi uppleva helande. Det var därför Jesus kom som vår läkare. Om du inte fått höra att Gud idag gör mirakler, behöver du få höra det just nu.

Gud har sagt. " Jag, Herren, har inte förändrat mig..." ( Mal 3:6 )

Hebreebrevets författare säger. " Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet" ( Hebr 13:8 ) Lägg märke till : Jesus är - Inte Jesus var.

Jesus sa också, ..."Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för den som tror. ( Matt 17:20 )

Finns ett större berg än sjukdom som inte blir helad?

Gud ger oss var och en ett visst mått av tro, och den ökar i takt med att vi läser Guds ord, och handlar där efter ( Rom 12:3 ) Vår tro kan växa tillräckligt till att flytta berg. Jesus sa : Tecken skall följa de som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall de inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka och de skall bli friska" ( Matt 16:17-18 )

De skrivs inte någonstanns i skriften " Efter apostlarnas död kan ni glömma mirakler, de kommer inte längre att inträffa"

Din tro på Gud inbjuder och frigör Guds kraft i ditt liv. Sätt inte tilltro till din egen förmåga att tro, tro istället på Guds förmåga att utföra mirakel. Om du tycker att du har en liten tro, be då Gud att låta den växa och läs med av hans ord. Tro på att inget är för svårt för Gud. ( Mark 10:27 ).

Om du vill se ett mirakel skall du hålla fast vid detta bibelord, till dess att det blir en naturlig del av ditt sinne och hjärta.


När du ropar till Herren om ett helande, hör han dig. Ibland hör han med detsamma. Ibland sker vårt helade efter lång tids konvalescens. Ibland kommer det inte på det sättet som vi bad om. Men om en människa inte blir helad efter förbön, styrker detta påstående att Gud inte helar längre. Jesus sa inte : För Gud är allting möjligt endast under denna månad, eller bara så länge apostlarna levde. Sedan får ni klara er själva.


Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. ( Jes 58:8 )


Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. ( Ords 3:7-8 )


Ha en underbar, välsignad helg. Bless Anji

ANNONS
Av Anji - 20 oktober 2011 14:47

Att uppleva problem är en del av livet. Detta för att vi lever i en ofullkomlig värld. Men de goda nyheterna är att vi tjänar en fullkomlig Gud som skänker oss ett överväldigande hopp. Jag säger som Paulus gjorde : " Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andens kraft ( Rom 15:13 ).

Hoppet infinner sig genom den helige Andens kraft.


Gud säger, att den framtid han har planerat för dig är fylld av hopp och frid. " Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp " ( Jer 29:22 )


Gud vill även också att du reflekterar över din hoppfulla framtid. Han vill nämligen att du inte någonsin under några omständigheter ger upp hoppet - vare sig om honom, dig själv, eller ditt liv. Jag själv när jag var yngre hade förlorat allt hopp och allt som jag trodde fanns. Jag mådde så psykiskt och fysiskt dåligt då jag försökt ta mitt liv så otroligt många ggr, jag hade inget hopp kvar, men ett ljus tändes och Gud ville att jag skulle leva, han tände en liten strimma hopp i mitt hjärta som växte och växte och han visade mig livet, trots motgångar och strider så står jag fast, hoppet finns alltid i en och även om livet vacklar och känns outbärligt så fortsätter man gå, Gud leder en och visar vägen och han släpper aldrig taget om en. Jag bär min resa genom helvetet på mina armar och ben, genom helvetes färd och svår gång så har Jesus lett mig in på livets väg och den vägen kommer jag aldrig vika av.


Vi kan förbli ödmjuka inför Gud. Berätta för Gud om alla dina känslor, vad det än är eftersom inget är för stort och för jobbigt för honom, lita på honom och berätta vad som tynger dig." Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd" ( Jak 4:6 )

Det du inte behöver är att Gud stor emot dig, du behöver hans nåd. " Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Kasta alla bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. " 1 Pet 5:6-7 )


Vi kan fortsätta läsa Guds ord och leva på hans väg.

När du upplever svårigheter i ditt liv skall du inte glömma bort att förlita dig och lägga dig helt i Guds händer och inte glömma hans ord. Du kan alltid få hopp när du läser Guds ord.


Vi kan lita på Gud är god.

När något dåligt inträffar behöver du påminna dig själv om Guds godhet, och aldrig ge Gud skulden för det som inträffat. Sök honom och vänta på honom och du skall då se att hans godhet och hans kärlek kommer uppfylla alla dina behov.

Du upplever förändringar när du sträcker ut en hjälpande hand åt någon annan.


Ett löfte när ditt hjärta är sargat : " Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande" ( Ps 34:19 )


Ett löfte om när du söker Guds råd:" Men jag är alltid hos dig, du håller mig i din högra hand . Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära" ( Ps 73:23 -24 )


Ett löfte om beskydd:" Herren skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. Herren skall bevara din utgång och din ingång från och med nu till evig tid.

( Ps 121:7-8 )
Inget problem är for stort för Gud.

ANNONS
Av Anji - 19 oktober 2011 14:14

Guds förmåga att återskapa liv kan vi aldrig förstå. Skogar brinner och växer upp på nytt. Brutna ben läker, inte ens sorgen behöver bestå. Våra tårar kan vara som ett frö som kommer att tillslut skörda glädje, eftersom Gud har makt att göra något gott även det som är djupt olyckligt. Han återskapa ett brustet hjärta, han kan återskapa en trasig och ensam själ. Han kan göra allt, bara vi ber om det. Kom ihåg, när du drabbas av sorg, kom ihåg då att den kommer gå över, den kan verka bestående men det kommer det inte att vara. Sorgen och smärtan kommer försvinna och Gud kommer göra dig hel igen. Glädjen kommer komma tillbaka och du kommer känna dig levande igen. Men visa tålamod i din väntan. Gud vill låta dig skörda mycket glädje som består.


I djupaste förtvivlan ropade psalmförfattaren till Gud. I en sådan situation känner man sig isolerad och skild från Gud, men det är då man behöver honom som bäst. Förtvivlan över synd får inte leda till självömkan, så att vi tänker mer på oss själva och mindre på Gud. Problemet får inte verka större än kärleken till Gud.

Om vi är överhopade av problem och börjar tycka synd om oss själva så förstärks också hopplösheten och problemen blir större för att den får slå rot i våran själ och bara växer tills man till slut har glömt av att det inte behöver vara så. Om vi ropar till Gud vänds vår uppmärksamhet mot den enda som verkligen kan hjälpa oss. Gud håller ingenting emot dig. Inget från hans sida kan störa kommunikationen mellan er. Man kan tro ibland när man är överrumplad av problem att Gud har släppt din hand, han låter dig gå vidare, han har glömt dig och att han inte älskar dig eller vill hjälpa dig med.

Frågan är, om du har släppt hans hand, om du har gått fel väg, om du har glömt honom, och om din kärlek till Herren har kallnat i ditt hjärta, eller om du glömt av att han faktiskt kan lösa dina problem och att han faktiskt kan återskapa den relationen igen mellan er. Höj din röst och lyft dina ögon emot Herren och öppna ditt hjärta för Gud.


Visst är det underbart att ha någon som alltid är på ens sida, som alltid vakar över en, som aldrig blir trött på en, en som alltid älskar oss och som aldrig viker av vägen och släpper våran hand. Människor kan göra det, men inte Gud. Gud vill skydda oss från att falla men om vi faller så är han där och är beredd att ta emot oss och hjälpa oss upp igen. Om han nu tänker på oss hela tiden borde då inte vi alltid ha honom i våra tankar dagligen och inte bara på söndagar då många går i kyrkan för att vara med Gud? Gud skall finnas med överallt, hela tiden, och gå hand i hand med honom och inte bara på söndagar.


Gud är så mycket större än oss själva, vi är så små människor, som myror i denna världen men inför honom alla vi hans älskade barn och han har all tid i världen för oss.


Låt Gud förändra dig så kommer du känna glädjen i att göra hans vilja, fullt ut.

Låt han bli din förebild i allt.


Ha en underbar välsignad dag i Herren.  

/Anji


Av Anji - 19 oktober 2011 00:19

Av Anji - 16 oktober 2011 14:43

Johannes säger att "Gud är kärlek" inte att kärleken är Gud. Världens människor, med sin ytliga och själviska syn på kärlek, har vänt på orden och har förvridit förståelsen av ordet kärlek. Världen tror att kärlek bara är en känslomässigt behaglig upplevelse, och man blir villig att offra både moral, rättprinciper och allt annat för att uppleva den. Men detta är inte kärlek, utan raka motsatsen - själviskhet. Vi får inte tillskriva Gud den syn på kärlek som en ond värld har frammanat. Vår uppfattning och beskrivning av kärlek måste komma direkt från Gud, som är helig, rättfärdig och fullkomlig. Vi måste lära oss att älska på samma sätt som Gud.

Kärleken är förklaringen till, 1 - att Gud skapade oss- han ville ha människor att älska. 2) att han bryr sig om oss - även den syndiga människan har han omtanke om. 3) att vi har frihet att välja - Gud vill ha sin kärlek besvarad av oss. 4) att Jesus måste dö - Guds kärlek till oss sökte en lösning på syndens problem och 5) att vi kan få evigt liv - Gud vill kunna uttrycka sin kärlek i evighet.

Han älskar oss men det betyder inte att han släpper kravet för att vi skall leva rätt. Om vi litar på Jesus behöver vi inte avtjäna straffet för vår synd.

Vi kan bli frikända ( Rom 5:18)


Domens dag är den dagen är den dag vi kommer inför Kristus för att stå till svars för våra liv. Om Gud bor i oss genom Kristus har vi ingen anledning att frukta den dagen- vi har ju redan blivit frikända. Vi kan faktiskt se fram emot domens dag, därför att den innebär slutet på all synd och början på en ny tillvaro där vi får se Jesus ansikte mot ansikte.


Om vi någonsin faller offer för fruktan inför evigheten, himlen eller Guds dom, skall vi påminna oss själva om Guds kärlek till oss är fullkomlig, ( Rom 8:38-39 ).

Vår fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss. Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss att bli mer och mer lik Jesus.


Guds kärlek är källan till all mänsklig kärlek, och den sprider sig som eld. När Gud älskar sina barn, tänder han en låga i deras hjärtan. De älskar i sin tur andra, som då får del av Guds värme.


Jesus har aldrig lovat att det skulle bli lätt för dom som lyder honom, men om man sätter värde på resultatet kan också hårt arbete vara stimulerande.


Blessing

Av Anji - 13 oktober 2011 13:40


Wholly Broken

For too long,

my eyes have been

too far away from you.

My heart has begged

to touch your Word,

my hands,

to grasp your love.

Anoint these hands

in Holy fire,

consume them,

use them as your pen.

Mold my soul

into your will,

bending my knees,

to face your feet,

so that my tears can flow,

and wash and fall,

to the place my sins

pierced and cut.

With humble strands,

let me wipe my pain,

across your sacred blood.

Heal these cracks,

and hold my pieces.

Guard them,

redeem them,

take this humble child,

as I offer up

my only gift,

a spirit made soft,

and tender,

and wholly broken for you.


Fader,

Jag ber för alla de som besöker denna sida att de ska ta emot Jesus Kristus och bli räddade för evigheten!

I Jesu namn, amen.
Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se