Han  lever

Alla inlägg under december 2012

Av Anji - 24 december 2012 11:34


Jag vill berätta sanningar för er ur boken och kommer att göra det i flera delar här: 

 

 *Bör kristna fira jul?* Ja det borde den troende fundera på nu.

-Tills för c:a 25 år sedan brukade jag fira Jul lika mycket som – eller t o m mer än- vilken hedning som helst. Du kanske tycker det är underligt eftersom jag är född och uppvuxen i ett judiskt hem. Men min familj hade alltid en julgran varje år eftersom det var populärt att ha. Vi hade ornament/dekorationer, mistel, järnekskransar (girlander) presenter och allt annat som kommer med Julfirandet.

Du förstår, idag firar judiskt folk Jul, inte p g a Kristi födelse, utan p g a att det är en populär tradition och en del av nutidens kultur. Det är lika amerikanskt som äppelpaj och hamburgare. Och jag firade (observerade) Jul i nästan 22 år av mitt liv, tills Gud öppnade mina ögon för att se falskheten i denna hedniska helgdag.

Det är inte för att jag är en jude som jag inte firar Jul nu. Det har inget med det att göra. Låt mig berätta de verkliga anledningarna varför jag inte längre firar (observerar) denna hedniska helgdag.

-Julen Inte en Biblisk Doktrin (Lära)

För det första. Julen är inte en Biblisk doktrin (lära). Om vår välsignade Herre hade velat att vi skulle fira Hans födelsedag, så skulle Han ha berättat när vi skulle fira den och hur vi skulle fira den. Men Kristus sa aldrig till någon att fira Hans födelsedag. Vidare, vi vet från Bibeln och från kyrkohistorien att apostlarna och den första kyrkan aldrig firade Kristi födelsedag.

Bibeln är Guds fullkomliga och slutliga uppenbarelse för människan, och den berättar för oss allt vi behöver veta för vårt andliga liv (2 Tim 3:16). Vi behöver inte gå utanför Bibeln för någonting. Guds Ord berättar för oss hur vi ska tillbedja, hur vi ska ge pengar till stöd för Herrens verk, hur vi ska evangelisera till de förlorade, hur vi ska fira nattvard och allt annat gällande det kristna livet.

Men inte en enda gång i Bibeln säger Gud till oss att fira Jul! Vi är tillsagda att komma ihåg Herrens död, em ingenstans är vi tillsagda att fira Hans födelse. Guds folk förmodas vara Bibelfolk.

Vi förmodas leva av undervisningen från Guds heliga Ord. Så bara faktum att Julen aldrig nämns i Bibeln är tillräcklig orsak för oss att inte ha någonting med den att göra. Men det är inte allt.

*****************

    SANNINGEN OM JULEN DEL 2:   KRISTUS Föddes Inte den 25 december

 

Den andra anledningen till att jag inte firar Jul är att kRISTUS inte föddes den 25 december. Lägg märke till:

”I samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord.” Lukas 2:8
Missa inte poängen: herdarna VAR PÅ FÄLTET och tog hand om sin flock natten då Jesus föddes. När herdarna vaktade sina får, kom budskapet till dem om Jesu födelse.

Det är ett välkänt faktum att december infaller i mitten av regnsäsongen i Palestina, och fåren hölls inhägnade vid den tiden på året. Herdarna inhägnade alltid sin flock från oktober till april. De förde sina får från bergssluttningarna och ängarna senast den 15 oktober för att skydda dem från den kalla regnsäsongen som följde efter det datumet. Så Kristi födelse kunde inte ha skett i slutet av december.

För det andra, Lukas 2:1,3 säger oss att vid tiden för Kristi födelse var det ett påbud, ”att hela världen skulle skattskrivas… Och alla gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad.” Detta kunde inte ha skett på vintern. Ceasar Augustus, Roms ledare, skulle säkerligen inte kalla för en sådan beskattning i djupaste vinter. Att resa vid den tiden på året är ytterst svårt; därför skulle det vara så gott som omöjligt för alla att lyda påbudet om det givits då. Herren själv vittnade om svårigheterna av att resa under vintertid (Matteus 24:20).

—————————————
SANNINGEN OM JULEN DEL 3

Julens ursprung.

Varifrån tror du Julen har sitt ursprung? Verkligen inte med Gud! Julen började med soltillbedjarna på Nimrods tid, mannen som övervakade byggandet av Babels torn (1 Mos 10:8-12, 11:1-9). Och det är en annan orsak varför jag inte firar jul (förf).
Flera tusen år innan Jesus var född, observerade (firade) hedningarna i alla länder den 25 december som födelsedagen av en gud som kallades solguden.

Semiramis, Nimrods änka, var hans (solgudens) mor. Hon gjorde anspråk på att vara himmelens drottning. Och hon hade en son som skulle förmodas ha blivit född den 25 december; hans namn var Tammus.

Enligt alla hedniska religioner vid den tiden, hade Tammus en mirakulös födelse; och i århundraden firades hans födelse med helgdag, festande och dryckesorgier.

Hedningarna firade Tammus födelsedag i enlighet med det verkliga exempel han satte för dem. Han var världens störst kvinnoälskare, stark drinkare, med fräcka skämt och andra sensuella roligheter. Det är sagt att han älskade alla och alla älskade honom. Och det var den 25 december som alla hedniska religioner firade solguden Tammus födelsedag.

Allt detta är klart beskrivet i Alexander Hislops stora bok ”The Two Babylons” (De Två Babylon). Vilken hederlig uppslagsbok som helst kommer också att bekräfta dessa fakta.

Det är enkelt att se, är det inte, att Julen är en hednisk helgdag som kommer från det gamla hedniska Babylon. Som pånyttfödd troende, låt oss inte ha någonting att göra med den.

****************

SANNINGEN OM JULEN DEL 4

 

Sanningen om Julen,   C Halff Bör kristna fira jul?

Julen: En Katolsk Helgdag

-Den fjärde anledningen till att jag inte firar jul är på grund av att julen är en katolsk helgdag. Varför skulle jag stjäla Julen från katolikerna? De fick den från hedningarna, och jag är glad att låta dem behålla den.

Lägg märke till vad Encyclopedia Americana (Uppslagsverket Amerikana) har att säga om Julen och katolicismen: ”Julen- den firades INTE enligt många myndigheter i de första århundradena av de kristna kyrkorna eftersom den kristna seden generellt var att fira anmärkningsvärda personers död hellre än deras födelse.”

En kyrkohögtid etablerades till minne av frälsarens födelse under TREDJE ÅRHUNDRADET. Under fjärde århundradet beordrade kyrkan i Väst (Romersk-Katolska) att den skulle firas för evigt på dagen av den gamla Romerska helgdagen av Sol. Järneken, misteln, yule log (julstock) och wassail bowl (dryckjom/fest/urnan/skålen) är från förkristna tider. Julgranen har blivit spårad tillbaka till Romarna. Den kom från Tyskland till England.

Encyclopedia Britannica (Uppslagsverket Britannica) har detta att säga om Julen: ”Christmas/Julen ( d v s the Mass of Christ = Kristus Mässan) fanns inte bland de tidigaste kyrkohögtiderna”.

Efter det att Konstantin (Constantine) blev kejsare i Rom, tvingade han alla hedningar i sitt kejsardöme att döpas in i den kristna kyrkan. På så sätt överträffade döpta hedningar långt antalet sanna kristna.

Eftersom kyrkan tillbad Herren Jesus som Guds Son, när 25 december kom rullande och hedningarna ville tillbe Tammus, deras solgud, visste Konstantin att han skulle vara tvungen att göra någonting. Så han fick kyrkan att kombinera Tammus tillbedjan med Kristi födelsedag, och en speciell mässa förklarades för att hålla alla glada. På så sätt kom hednisk tillbedjan in i den kristna kyrkan och kallades ”Christ-mass” (Kristus-mässa).

Varje gång vi säger ”Merry Christmas (”God Jul”), blandar vi i själva verket det värdefulla och heliga namnet Kristus med hedendom. Detta är inte rätt.

Gud säger i Hesekiel 20:39, ”Men hör nu, ni av Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig! Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar”.

************************

SANNINGEN OM JULEN DEL 5

 

Sanningen om Julen. Världen och julen

Det tar mig till nästa anledning till varför jag inte firar jul. Julen är av världen, och vi är befallda”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom”. /Joh 2:15

Fakta att världen, som hatar Kristus och Hans blods försoning för synd, gör mera väsen av Julen än någon annan helgdag bevisar för mig att Julen inte kommer från Gud. Om den 25/24 december verkligen var födelsedagen för den välsignade Guds Sonen, så skulle världen inte ha någonting med den att göra!

Du behöver inte vara en Kristen för att fira jul. Även i icke-kristna länder som Japan, Tjeckoslovakien, Polen och Ryssland firar folk Jul.

Folk över hela världen, som till den största delen inte är medvetna om Bibeln eller Jesus Kristus, slukar Julfirandet. Att ta julen från världen skulle vara svårare än att ta godis från ett barn.

Man måste erkänna, världen är gift med avguden Christmas (Jul). Faktiskt, blir fler folk fulla vid Jul än vid någon annan tid på året. Det är fler stora partyn ocm mer själviska spenderingar än vid någon annan årstid. Bevisar inte detta att det inte kommer från Gud?

Världen älskar Julen, men den hatar Kristus.

 

———————

Vi kan ta och tänka på hur många barn som ringer till BRIS (Barnens rätt i smhället) under julen, då de smärtsamt får uppleva sina föräldrar allt annat än nyktra, och behöver någon som kan råda dem och trösta dem…

Jag kommer att fortsätta med att skriva om sådant som man egentligen inte vill läsa om eller höra. Du är välkommen att hänga med här, alltid finns det något att lära sig, eller tycka om eller inte tycka om.
———————

*De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.* Ps 22:27

ANNONS
Av Anji - 8 december 2012 04:57

Är i Spanien. Kommer tillbaka om två veckor.

 

 

Att avslöja din fiende.

Du har en fiende. Men utan att förstå vem din fiende är kan du inte leva i den frihet Gud vill ge dig. Din fiende är djävulen. Du kanske har människor i ditt liv som agerar som djävulen, och andra som verkar vara sprungna ur helvetet, men dessa är inte våra fiender. Satan är vår fiende. Han är "...den här tidsåldern gud ( som ) har förblindat de otroendes sinnes, så de inte ser ljuset.." ( 2 Kor 4:4 ).

Du får aldrig uppleva Guds fullhet om du tar emot fiendens lögner som sanningar - han vill endast vilseleda dig. Du kan inte uppnå sann framgång om du saknar att stå emot fienden - han vill endast förgöra dig. De goda nyheterna är att du inte behöver leva med fiendens attacker eftersom Gud är på din sida ( Ps 118:6 ). Låt mig fråga dig?" Om Gud är för dig, vem kan då möjligen vinna över dig?" ( Rom 8:31 ).

Du kanske tänker att du helst vill slippa konfrontera djävulen. Men det kommer du inte undan, vare sig du vill eller inte. På samma sätt har Gud en plan för ditt liv, så har även fienden en plan för dig. Du vill naturligtvis att Guds planer skall lyckas och fiendens fallera. Detta kräver att du förstår Guds vilja och att du lever efter den samt att du inser vem din fiende är och vilka planer han har. Jesus sa : " Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta, döda. Jag har kommit för de skall ha liv, liv i överflöd" ( Joh 10:10 ). Detta visar dig allt du behöver veta om vems planer som är vad och för vem.

Gud har givit dig ett antal vapen att använda i kampen mot fienden, och en rustning till ditt beskydd. " Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" ( Ef 6:11-12 ).

Guds vapenrustning är inte något vi hänger på oss, för att sedan krypa under sängen och gömma oss. Vi ikläder oss den inte endast som ett beskydd, utan även i offensiv mening. Även om det är sant att slaget redan är vunnet - genom det Jesus gjorde på korset - betyder det inte att vi kan låta bli att göra något. Vi behöver visa prov på en stark tro på Gud och hans ord, och vi skall be offensiva böner utan att retirera. Farao jagade israeliterna under deras utåg från Egypten. När han tillsammans med sin armé närmade sig dom, vid röda havets strand, blev israeliterna skräckslagna för sina fiende och ropade ut till Gud. De frågade Mose varför han hade fört dom ut i öknen för att dö. Han sa till dom " Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag, skall ni aldrig någonsin se dom igen. Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla" ( 2 Mos 14:13-14 ). Gud skall utkämpa vår strid emot fienden. Men han förväntar sig inte att vi skall vara passiva. Israeliterna var tvugna att tro på Gud, och det behöver även vi göra. De behövde ta steget ut på haöd, havsbotten, med en mur av vatten på varje sida, och gå över till den motsatta stranden. Vilken tro det måste ha krävts av dom. Gud kommer bana väg för oss. Vi behöver använda oss av andliga vapen som han har givit oss genom sitt ord, genom bönen och lovprisningen. Vi måste befinna oss på rätt plats i rätt tid - vilkey betyder : beskydd i hans vilja.

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen går omkring som ett rytande lejon, och söker efter vem han skall sluka. ( Första Petrusbrevet 5:8 )

Guds som som uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. ( 1 Joh 3:8 )

Om än min väg får igenom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälser mig. ( Ps 138:7 )


Bless /Anji


ANNONS

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se