Han  lever

Alla inlägg under januari 2019

Av Anji - 30 januari 2019 18:48

Karismatiker, mystiker och liberalteologer- hand i hand. Bibelfokus

 

Artikel från http://bibelfokus.se/blogg/120501

 

Ett antal år tillbaka var det nog få som kunde se att det fanns en gemensam plattform för ekumenik mellan karismatiker, mystiker och liberalteologer. Karismatiska kristna såg sig själva som de mest bibeltrogna och någon tanke på ekumenik, enhet, samarbete med de andra grupperna fanns inte på kartan. Mystiker höll sig för sig själva och liberalteologerna tycktes förakta allt som hade med bibeltrohet att göra.

 

Men idag är läget ett helt annat. Nu står dessa tre grupper – karismatiker, mystiker och liberalteologer – helt ogenerat ofta tillsammans. Hur kunde det blir så? Har karismatikerna blivit flummiga och liberala? Eller har de andra blivit karismatiska?

 

Först måste jag göra klart att jag själv är helt för den bibelförankrade karismatik som är förknippad med sund evangelisk kristen tro. Jag är för andedop och Andens gåvor. Jag har själv upplevt det och det är till stor välsignelse under vår kristna vandring.

 

Men kristen karismatik har nu utvecklats åt ett håll som är helt obibliskt. Biblisk karismatik handlar om att få kraft att leva det kristna livet på rätt sätt, att få kraft att vittna om Jesus för vår omvärld, samt att göra Guds församling mogen och ståndaktig. Falsk karismatik handlar om att självfokuserat söka andliga upplevelser, och just där står väl så gott som hela den karismatiska rörelsen idag (med alla församlingar och samfund som tagit in detta).

 

Modern kristen karismatik har alltså kommit att bli det som även är en definition av mystik, nämligen ett sökande efter andliga upplevelser (inte minst de inre) som skall föra den sökande allt närmare andlig perfektion, gudomlig natur och GUD. Karismatiska upplevelser är idag ofta svårförklarliga upplevelser (och ej bibelförankrade), precis som inom mystiken.

 

Men liberalteologin då? Tja, där kanske man inte har dragit åt det direkt karismatiska hållet. Där har man istället tilltalats av den gamla katolska och/eller österländska mystiken. Det är idag många protestantiska liberalteologer som är mystiker, och många katolska mystiker kan sägas vara liberalteologer. Så man kan inte direkt anklaga liberalteologer för att vara oandliga, de är ”bara” var bibeltrogna kristna tycker ”liberala”. För liberalteologer passar mystiken in som handen i handsken eftersom mystika upplevelser upplöser religionsgränser och även religiösa påbud.

 

Det enda sanna blir de mystika upplevelserna, och eftersom man i dessa finner ”sin egen gudomlighet” så blir ju egentligen allt vad man själv tycker är rätt och fel det som ÄR rätt och fel. Man kan med mystiken som redskap egentligen acceptera vad som helst – allt utom bibelförankrad kristendom så klart!

Att det nu är på det här sättet som jag försöker beskriva bekräftas ju av att flera av nedanstående personer har så mycket gemensam. Flera är dessutom goda vänner och samarbetspartners.

 

 

Ulf Ekman – pastor i Livets Ord/Trosrörelsen, karismatiker och mystiker
Peter Halldorf – pastor i Pingströrelsen, karismatiker och mystiker
Anders Arborelius – katolsk biskop i Sverige, munk, karismatiker och mystiker
Wilfrid Stinissen – katolsk munk och mystiker
KG Hammar – tidigare Sveriges ärkebiskop, liberalteolog och mystiker
John Shelby Spong – protestantisk biskop, liberalteolog och mystiker

 

och många är de som följer i dessa herrars fotspår……….tyvärr!


Vill du få lite mer kött på benen kring det jag kort beskrivit i denna blogg, så rekommenderar jag den artikel av Solveig Hendriksen som vi precis publicerat här i BibelFokus: Mystik och andlig utveckling

För de tre grupper jag beskrivit ovan, är inte heller ekumenik med New age-rörelsen långt borta. Många ”kristna” mystiker är faktiskt redan där. Plattformen för denna ekumenik är inte minst mystiken, den falska karismatiken och de upplevelser som är förknippade med dessa. Jag har själv tidigare skrivit om detta i artikeln ”När kommer ekumeniken med New age?”

/Lennart J   www.bibelfokus.se

 

/Anji : Varning för den nya tidens karismatiker och falskheten de sprider!

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Anji - 29 januari 2019 11:37

 

 

 

FRÅN:    http://bibelfokus.se/helande

 


Om en inom det kristna området helt novis person skulle besöka väckelsemöten och kristna konferenser etc idag, skulle denne förmodligen få intrycket att kristen tro handlar om helande och välfärd i detta livet.

Väldigt mycket förkunnelse har ju idag fokus på dessa ämnen, och många ser det som om att det är just detta som evangeliet erbjuder. Men hur är det då, vill Gud hela/bota alla människor (som tror)? Handlar evangeliet om att bli frisk, välmående och framgångsrik?

 

LÄS I LÄNKEN

 

/Annie

 

 

ANNONS
Av Anji - 28 januari 2019 10:44


Gud talar till dem som tar sig tid att lyssna, och han lysnar till dem som tar sig tid att BE.

Take Time Today!!! CB


1 John 4:4 (WEB) - You are of God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world.


LJUSET skall skina i mörkret!  Ljuset är JESUS!

 

The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. (John 1:5) Almost every story ever written demonstrates a struggle between good and evil. And our reality is no different. There is a constant spiritual battle being fought and this verse gives us such an incredible picture of light triumphing over darkness. Good over evil. Strength over weakness. Light over darkness. As much as the evil spiritual forces in the world try to put out the light of Christ they will fail. The ...


/Anji

Av Anji - 27 januari 2019 13:58


  

The time now is not good, as it always has been. What is very hard is that people lose faith and hope.
It is so different in the world today, it is a hard and confused world, and people do not feel satisfied. Read the Bible verses of HOPE and let yourself be encouraged by what God’s Word says to you.
There is hope! There is hope because Jesus is alive and will come back.

 

SVENSKA:          Den tid som är nu är inte bra, liksom som det alltid varit. Det som är väldigt jobbigt är att människor tappar tro och hopp.
Det är så annorlunda i världen idag, det är ett hårt och förvirrat tillstånd, och människor känner sig inte tillfreds. Läs bibelverserna om hopp och låt dig bli uppmuntrad av vad Guds ord säger till dig.
Det finns hopp! Det finns hopp för Jesus lever och skall komma igen.

 

Romans 12:12 – Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

 

Romans 15:13 – Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

 

Jeremiah 29:11 – For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.

 

Romans 5:2-5 – By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.


2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.


3 And not only [so], but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;


4 And patience, experience; and experience, hope:


5 And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.

 

Många gånger har jag blivit s k nedräknad men alltid kunnat resa mig igen, och det är för att Jesus har rest mig upp. Han har ALLTID under hela min troende-tid varit den klippa som man säger att han är.

 

/Anji

 

 

Av Anji - 24 januari 2019 23:14NÅD att få bli frälst och att få vara Jesu lärjunge!!

 


/Anji

Av Anji - 24 januari 2019 00:13http://bibelfokus.se/blogg/170716

 

Länken handlar om:  

Vilka är Guds barn och deras syskon i tron?   LÄS I LÄNKEN!

Alla vi människor på Jorden kan så klart ses som bröder och systrar vad det gäller att vara en del i mänskligheten. Och som sådana skall vi älska varandra och ta hand om varandra. Men detta är inte det samma som att vara bröder och systrar i den kristna tron, att vara Guds barn.

I detta ekumenikens tidevarv – när många kristna svajar lite hit och dit – kan det då vara en god idé att fundera över vilka som är Guds sanna barn. Alltså vilka som är sant kristna - sett utifrån vad Bibeln har att säga i frågan. Vilka kan man som sann kristen liera sig med när det gäller att utkämpa trons goda kamp? Vilka kan man dela andlig gemenskap med? Helt klart finnsdet gränsdragningar att göra här, det ser vi tydligt i Bibeln, och kanske detta bibelord kan tjäna som en inledande vägvisare:

Matt 7:21: "Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma

in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja."

(Detta bibelord svarar också rakt på frågan om alla människor får

evigt liv hos Gud eller inte. Alla får det uppenbarligen inte.)

 

Skrivet av: Lennart Jareteg   Bibelfokus  http://www.bibelfokus.se

 

/Anji

Av Anji - 21 januari 2019 18:28

Nothing but the blood - nothing but the blood of Jesus


Prövningar och Frestelser får vi alla möta, och de kan vara svåra att komma undan eller att bli av med. Ska vi titta på vad orden betyder?

*Prov, pröva, prövning: Lidanden som drabbar människorna, särskilt under världens sista tid, betecknas i bibeln ofta som prövningar. Därmed menas att Gud skiljer ut det som är av bestående halt hos folk och enskilda genom att låta lidandet bränna bort det odugliga.

 

Ibland sägs att prövningen verkställs av Satan. I GT uppträder denne som Guds underordnade verktyg, i NT som hans fiende, vars mål är att locka människorna bort från Gud och fördärva dem. Han kan då kallas ”frestaren” t ex 1 Thess 3:5). Även i NT fasthålls dock tanken att den Onde till sist måste tjäna Guds syften. Prövningens utgång ligger i Guds hand (1 Kor 10:13), och böner om att kunna uthärda den eller bfrias från den kan riktas till Gud (Matt 6:13 med par.)

 

De grekiska ord som det här är fråga om kan efter sammanhanget återges antingen med ”pröva”, ”sätta på prov”, prövning” eller med ”fresta”, ”frestelse”.

 

Enligt bibliskt språkbruk kan också människor pröva Gud, dvs sätta hans tålamod på prov genom lättsinne eller otro. I några fall används översättningen ”utmana”. En mer vardaglig användning av samma ord förekommer i de berättelser där Jesu motståndare prövar hans skarpsinne eller hans förmåga att undvika fallgropar (t ex Matt 19:3; 22:18)Källa: Bibeln i färg/-81

 

*Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.* /Ps 25:8

 

 

/Anji

Av Anji - 20 januari 2019 01:02

 

 

Psaltaren Kapitel 28 / Vi kristna ber om beskydd och Gud hör våra böner och hjälper oss i all tid, han vet våra bekymmer och de faror och ränker som smides emot oss. Så många människor har ren ondska i sina tankar och planer. 
I världen har det alltid funnits psykopater och våldsmänniskor. Men saken är att man idag har anledning att verkligen se upp för ondskan på ett annorlunda vis för djävulen har många fler sätt att agera på och att gömma sig i olika saker som tv/media, och annat som inte fanns förr. – 
-Vi kommer till dig Gud, i vetskapen om att du är vår Herre och att du älskar oss och vill oss så väl, Ta hand om oss, de troende, denna veckan som nu är och en ny månads bekymmer för många. Låt oss få leva för dig och hedra dig och veta att du bär oss på dina armar och leder oss i segertåg. I Jesu namn, Amen. Tack Gud.

Bön om beskydd

1 Av David.
Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum
mot mig!
Om du är tyst mot mig,
blir jag som de
som går ner i graven.
2 Hör min bön om nåd
när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
mot det allra heligaste
i din helgedom.
3 Släpa inte bort mig
med gudlösa och förbrytare,
med dem som talar vänligt
med sin nästa
men har ondska i sitt hjärta.
4 Löna dem för deras handlingar,
för deras onda gärningar.
Löna dem för deras händers verk,
ge dem för det de har gjort,
5 för de bryr sig inte om
Herrens gärningar,
hans händers verk.
Därför ska han riva ner dem
och inte bygga upp dem.
6 Lovad är Herren,
för han har hört mina böner
om nåd!
7 Herren är min styrka
och min sköld.
På honom litar mitt hjärta,
jag får hjälp
och mitt hjärta jublar.
Honom vill jag tacka
med min sång.
8 Herren är sitt folks styrka,
han är ett frälsningens värn
för sin smorde.
9 Fräls ditt folk
och välsigna din arvedel!
Var deras herde
och bär dem för evigt.

 

 

/Anji

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se