Han  lever

Alla inlägg under mars 2019

Av Anji - 31 mars 2019 23:56

Inspiration

Bibeln är till för att lära oss  känna Gud och Guds ord och vad han avser med sitt ord. Orden skall leva och orden skall läras och efterföljas, och orden som är utandad av Gud skall älskas och som sagt följas.
Om man inte vet vad hans ord betyder och om man inte vet hur man ska förstå dem så blir det mycket besvärligt till en början, men man växer i sin kunskap och Herren lär ju oss att förstå.


Bibelorden nedan är mycket mycket härliga och underbara på alla vis tycker jag och de har gett mig så mycket. Orden om att följa Jesus kan man verkligen diskutera och verkligen vilja efterlikna honom, vilket kan vara svårt, ja.


Ett nytt hjärta och en ny ande får man då man säger Ja till Frälsaren. Det som förr var hårt kommer att mjukna vartefter Gud gör sitt arbete i oss och vi tar emot lärdom och läxor. Vissa personer tar tillbaka sitt stenhjärta igen eftersom de tycker det är för jobbigt med Jesu lära.
Lagar och stadgar är också så svåra att man kanske börjar tveka och undrar hur man ska orka ändra på så mycket i livet. Men det går bara man står fast och inte ger upp.


Att orka att stå emot satan då alla hans angrepp kommer, ja det är en konst för sig, eftersom människan i sig inte alltid är så stark. Man måste verkligen vara nära Gud och arbeta på sin frälsning för att säga till satan att sticka iväg, brinna upp eller vad man nu säger när man är angripen. Kampen kan vara mycket hård, men, nej det går att inte lyda satan, men i stället lyda Gud!

 

När man närmar sig Gud och ber i tro och ändrar sitt tänkesätt så blir man stark i anden, stark i Gud och man vågar att gå vidare, vidare, vidare… med Gud. 

 

/Anji

TRO
ANNONS
Av Anji - 30 mars 2019 19:54

A (single) (young) (Christian) (mom) (wife-to-be) woman | fighting to live against the world

Matt 5:4 Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

Rom 15:4 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.

 

Rom 15:5 Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja,

 

1 Kor 14:3 Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

 

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!

 

2 Kor 1:4 Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Kor 1:5 Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.

 

2 Kor 1:6 Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi

 

Fil 2:1 Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet,1 Thess 4:18 Trösta därför varandra med dessa ord.

 

2 Thess 2:16 Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd,

 

Filem 1:7 Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.

 

Heb 2:13 Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.

 

Job 23:10/Anji


ANNONS
Av Anji - 29 mars 2019 19:07

 

Av Thorbjörn Johansen EAEC och SAM den 15 april 2013

 

Att dricka lådvin är numera som att dricka saft. Och det är ju så lätt att köpa och så populärt. "Där vinet går in, där går vettet ut" säger ordspråket. Bruket av vin har ökat drastiskt bland svenskarna sen lådvinet kom, särskilt bland kvinnor, deras alkoholberoende har ökat med så mycket som 50 % sedan lådvinerna introducerades. Lådvin får säljas öppet i butiker i Sverige, t ex av storvaruhuset GeKås i Ullared.

 

I takt med alkoholberoendet ökar alkoholrelaterade sjukdomar som till exempel högt blodtryck och hjärtproblem och svenskarna får blodpropp och stroke på löpande band. Alkohol ökar även risken att få cancer. Det är inte bara alkoholintag som får dessa konsekvenser, men det är en bidragande orsak.

Saken är också den att svenskarna har blivit allt sjukare sedan de gick med i EU och blev ett offer för EU-politikernas och vintillverkarnas girighet. Sverige har blivit deras nya exportmarknad för öl, vin och starksprit, som är "stora" produkter i England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Grekland, etc. För alkoholproducenterna är det bara tillgång och efterfrågan som gäller. Och profit. Det kommer också in mycket sprit i landet med smugglande lastbilschaufförer.

 

En sjukdom

 

Alkoholismen kallas av staten en sjukdom, oklart varför. En sjukdom beroende på medvetet fattade egna beslut tycker jag. Det är alltså ett självförvållat tillstånd som de beroende inte kan ta sig ur själva. Spriten kostar skattebetalarna mer än 5 miljarder varje år.

 

Trafikolyckor

 

Trafikolyckor på grund av onyktra bilförare har ökat dramatiskt. Samhällets kostnader för dessa alkoholrelaterade trafikolyckor är ofattbara 8 till 10 miljarder kronor per år. Men man verkar från statlig håll resonera som domaren i denna lilla berättelse:

"1928 inträffade en svår trafikolycka på riksvägen mellan Örkeljunga och Åsljunga. En herre bosatt i Örkeljunga körde på en köpman från Fagerhult. Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att örkeljungabon var orsak till olyckan, men fick en 'förmildrande dom därför att han druckit brännvin och därför hade svårt att styra.'"

 

 

Varför är det så här?

Onda människor har nästan lyckats ta bort kristendomen och nykterhetsrörelsen ur skolorna, så snart finns inga spärrar kvar. Skilsmässor på grund av alkohol ökar. Barn far illa och makar, då den som dricker ägnar sig åt att få tag i sprit, är ett egoistiskt navelskåderi där barnen blir försummade och vuxna i förtid. Ibland går det så långt att barn känner sig tvingade att ta upp rollen som mamma eller pappa "för mamma fungerar inte som hon ska." Den som har några hjärnceller kvar borde inse att öl, vin och sprit är en stor förlustaffär från den första supen till det döda kadavret i rännstenen, precis som speltokighet, cigaretter och horoskop etc är det.

 

Vad säger Bibeln om supandet?

 

Jo, Gud har i Bibeln talat om dessa ting, först och främst till den avfällige kristne som dricker:

"Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom; men om Baal [denna världens gud, Satan] är det, så följen efter honom.' Och folket svarade honom icke ett ord." (1 Kon 18: 21)

"...varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel. Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande." (1 Kor 6: 10-11)

"Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande." (Ef 5: 18)

 

Till varje enskild människa har han sagt:

"Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen." (1 Petr 5: 8)

"De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten; men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade." (1 Tess 5: 7-9)

 

"Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet." (Gal 5: 19-24)

 

"Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift. Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting. Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast: 'De slå mig, men det vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?'" (Ord 23: 29-35) 


Delirium tremens

 

I slutändan dyker det upp ännu en plåga, som kallas delirium tremens. Du sitter i ett vanligt rum, eller kanske en cell, och en stor fet råtta äter sig plötsligt ut genom väggen. Omkring dina fötter slingrar sig stora ormar och sin säng är full av mask. Rosa elefanter dansar wienervals mitt framför ögonen på dig. Naturligtvis är detta bara fyllefantasier säger du, men jag träffade en gång en ångestfylld sjöman som led svårt av denna företeelse.

 

Ett vilt leverne

 

Genom spritens påverkan blir den kärleksfulle mannen en misshandlare av barnen och frun, en omtänksam hustru en kallhjärtad nunna eller rasande furie när hon blir full, kastruller och stekpannor kommer flygande genom luften, borta är hemmets frid och trygghet och allt som heter kärlek är körd på porten. Tyvärr får spriten sådana resultat, fråga en socialassistent.

Barnen, som blir vittnen eller offer tas i bästa fall om hand av fosterföräldrar, andra hamnar på ungdomsvårdsskola, där de får lära sig brottets ABC av de äldre barnen. Vissa av dem som utnyttjas sexuellt av sina 'föräldrar' i fyllan och villan växer upp till fullfjädrade pedofiler eller någon annan homosexuell avart. Började allt med en förpackning lådvin i kylskåpet?

Konsekvenser:

1. Ditt sociala liv med familj och vänner blir förstört
2. Din hälsa blir förstörd
3. Hjärnceller dör
4. Du dör i förtid 

Det finns hjälp att få! LP-stiftelsen och Ria-Center i Sverige och i Norge Evangeli-Senteret i bl a Oslo.
Evangeli-Senteret har en god statistik – hela 75 % alkoholister och knarkare får där hjälp att börja om igen.

 

Du kommer att dö snart om du inte slutar dricka. Vill du rädda det lilla som finns kvar, ropa då till Frälsaren att han kommer och räddar dig och ger dig livet tillbaka. Det finns bara två vägar vid livets slut, evig förtappelse eller evigt liv. Vilket väljer du?

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/gott_med_vin.htm

Gud välsigne dig som läser detta och kan stå emot satan!!   

 

/Anji

Av Anji - 28 mars 2019 19:52

 

Tyskland: Salafisternas uppgång  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salafism

av Soeren Kern
1 augusti, 2018

  • ”Salafisterna ser sig själva som försvarare av ett ursprungligt, rent islam… Som konsekvens vill salafisterna etablera en ’teokrati’ enligt sin egen tolkning av shariareglerna, en under vilken den liberala demokratiska ordningen inte längre gäller.” – Årsrapport av Tysklands federala kontor för skydd av grundlagen (BvF).
  • ”Under förklädnad av humanitärt bistånd lyckas islamisterna radikalisera migranter. Förr i tiden försökte särskilt salafisterna nå ut till migranterna. De besökte flyktingförläggningar i detta ändamål och erbjöd sin hjälp. Målgruppen var inte bara vuxna migranter, utan även ensamkommande ungdomar som på grund av sin situation och ålder är särskilt mottagliga för salafistiska missionärsaktiviteter.” – Årsrapport från Tysklands federala kontor för skydd av grundlagen (BvF).
  • BvF-rapporten gör en direkt koppling mellan ökningen i antisemitism i Tyskland och de islamistiska rörelsernas uppgång i landet: ”Fiendebilden” av judendomen utgör därför en central grundpelare i alla islamistgruppers propaganda… Detta skapar en betydande utmaning för den fredliga och toleranta samexistensen i Tyskland.

Antalet salafister i Tyskland har dubblats under de senaste fem åren, och överstiger nu 10 000 för första gången, enligt tyska BfV:s säkerhetsbyrå. BfV uppskattar att Tyskland är hem till över 25 000 islamister, varav nästan 2 000 utgör ett omedelbart hot om attack.

De nya siffrorna står i den senaste årsrapporten från Federalkontoret för skydd av grundlagen (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), som presenterades av inrikesminister Horst Seehofer och BfV:s chef Hans-Georg Maaßen i Berlin den 24 juli.

Rapporten, som anses vara den viktigaste indikatorn på inrikes säkerhet i Tyskland, målar upp en dyster bild. BfV uppskattar att antalet islamister i Tyskland hade ökat till minst 25 810 i slutet av 2017, i jämförelse med 24 425 år 2016.

Märkligt nog ger rapporten ingen uppskattning av antalet anhängare till Islamiska Staten eller al-Qaeda som bor i Tyskland. Som resultat är det faktiska antalet islamister i Tyskland otvivelaktigt högre än 25 810.

Enligt rapporten utgör salafisterna den största islamistiska gruppen i Tyskland. Antalet salafister i Tyskland ökade till 10 800 år 2017, jämfört med 9 700 år 2016; 8 350 år 2015; 7 000 år 2014; 5 500 år 2013 och 4 500 år 2012.

BfV-rapporten anger:

”Salafisterna ser sig själva som försvarare av ett ursprungligt, rent islam. De baserar sin religiösa utövning och livsstil enbart på Koranens principer, profeten Muhammed och de första tre muslimska generationerna, de så kallade rättfärdiga förfaderna (Al-Salaf al-Salihpå arabiska). Som konsekvens vill salafisterna etablera en ”teokrati” enligt sin egen tolkning av shariareglerna, under vilken den liberala demokratiska ordningen inte längre gäller.

Politiska salafister och jihadsalafister delar samma grundläggande ideologi. De skiljer sig framför allt åt genom de medel med vilka de vill uppnå sitt mål, den ”salafistiska teokratin”. Politiska salafister sprider sin islamistiska ideologi genom intensiva propagandaaktiviteter – som de beskriver som missionärsarbete (dawa) – för att förändra samhället genom en lång process, enligt salafistiska normer.

Många politiska salafister menar att de är negativt inställda till terrorism. De betonar islams fredliga natur och avvisar öppna uppmaningar till våld. Trots det bör det noteras att den politiska salafismen har en ambivalent relation till våld eftersom den inte utesluter religionsinspirerat våld som medel för att uppnå sitt mål.

I sina tolkningar av islam utnyttjar politiska salafister selektivt de klassiska verken inom islamistisk juridiklitteratur, vilka bekräftar en stark samhörighet med våld när det handlar om icke-muslimer. Salafister anser att islams anspråk på världen, på grund av dess överlägsenhet som den gudomliga frälsningen för hela mänskligheten, måste påtvingas med våld om nödvändigt. Därför är våldsbruk en inneboende del av den salafistiska ideologin.

De två salafistiska strömmarna har olika, men sammanlänkade åsikter om under vilka omständigheter våld får användas. Detta förklarar varför övergången från politisk till jihadistisk salafism är flytande.”

BfV-rapporten anger att salafister fokuserar på omvändelse och rekrytering av migranter som kommer till Tyskland:

”Under förklädnad av humanitärt bistånd lyckas islamisterna radikalisera migranter. Förr i tiden försökte särskilt salafisterna nå ut till migranterna. De besökte flyktingförläggningar i detta ändamål och erbjöd sin hjälp. Målgruppen var inte bara vuxna migranter, utan även ensamkommande ungdomar som på grund av sin situation och ålder är särskilt mottagliga för salafistiska missionärsaktiviteter.

Salafisternas mångfaldiga aktiviteter, som de bagatelliserar som ”omvändning” eller ”inbjudan till islam” – egentligen en indoktrinering och ofta även början på en radikalisering – är framgångsrika: Salafismen är den snabbast växande islamistiska trenden i Tyskland.

Den salafistiska scenen representerar jihads avgörande rekryteringsområde. Nästan helt utan undantag har alla personer med en tysk koppling som har gått med i jihad tidigare varit i kontakt med den salafistiska scenen.”

Enligt BfV drivs tillväxten av Tysklands salafistiska rörelse delvis av migranter från Tjetjenien:

”Inom den salafistiska scenen i Tyskland har aktörer av nordkaukasiskt ursprung – särskilt från den ryska republiken Tjetjenien – vunnit inflytande. Särskilt drabbade är federalstaterna i östra och norra Tyskland, samt Nordrhein-Westphalen.

Islamistscenen från norra Kaukasus präglas av utbredda nätverk och karaktärsdrag i hela Europa. Den är i stor mån sluten. En viktig faktor för radikaliseringen är det personliga kontaktnätet som ansluter element från religionen och den traditionella klanstrukturen. De nordkaukasiska islamisterna har etablerat kontakt med jihadgrupper från Mellanöstern på grund av de nordkaukasiska krigarnas framgångar i Syrien och Irak.”

BfV-rapporten gör en direkt koppling mellan ökningen av antisemitism i Tyskland och de islamistiska rörelsernas uppgång i landet:

”Islamistisk propaganda kombinerar ofta religiösa, territoriella och/eller nationalpolitiska motiv med en antisemitistisk världsbild. ”Fiendebilden av judendomen” utgör därför en central grundpelare i alla islamistgruppers propaganda…”

BfV noterade ett stort antal antisemitiska incidenter år 2017. Händelserna handlade om allt från anti-Israelplakat vid offentliga sammanträdanden och antisemitiska ceremonier, till antisemitiska inlägg på sociala medier och verbala eller fysiska attacker mot enskilda judar.

BfV har kommit fram till att alla islamistgrupper som är aktiva i Tyskland sprider och när antisemitiska idéer. Detta innebär en betydande utmaning för den fredliga och toleranta samexistensen i Tyskland.”

Enligt BfV är den andra största islamistiska rörelsen i Tyskland Millî Görüş (”nationell vision” på turkiska), vilken har runt 10 000 medlemmar i landet. Rörelsen är mycket negativ till muslimsk integrering i Europeiska samhällen:

”Rörelsen anser att en ”rättvis” politisk ordning grundar sig i en ”gudomlig uppenbarelse” medan de system som utformats av människan är ”fåfängda”. För närvarande dominerar ”fåfängan” i den västerländska civilisationen, baserat på våld, orättvisa och exploatering av de svaga. Detta ”fåfängda” system måste ersättas av en ”rättvis ordning” som enbart baseras på islamistiska principer istället för de som människan hittat på. Alla muslimer bör bidra till realiseringen av den ”rättvisa ordningen”. För att göra detta måste muslimer anta en särskild världsbild (Görüş), nämligen en nationell/religiös (Milli) vision, en Millî Görüş”.

Utöver salafisterna och Millî Görüş uppskattar BfV att Tyskland nu är hem till 1 040 medlemmar i Muslimska brödraskapet, 950 medlemmar i Hezbollah och 320 medlemmar i Hamas.

Efter att ha presenterat BfV-rapporten krävde inrikesminister Horst Seehofer att regeringen skulle skynda på deporteringar av islamister. ”Vi har inget under kontroll i något område”, avslutade han.

Gatestone Institute.

På bilden: Tusentals människor lyssnar när salafistpredikanten Pierre Vogel talar under en sammankomst för sympatisörerden 9 juli 2011 i Hamburg, Tyskland. (Foto av Christian Augustin/Getty Images)
Soeren Kern är seniorforskare vid New Yorkbaserade Gatestone Institute.

 

*******

/Anji

 

 

—En intressant och skrämmande artikel tycker jag och den är så viktig att läsa då det strömmar och böljar så mycket konstigt och skrämmande över denna världen-   som kunde varit så mycket bättre. Vissa ser inte vad som sker, och vi som ser kan inget göra, men upplysningar bör man ta vara på!

 

 

Av Anji - 27 mars 2019 19:50

Att ta emot Jesus på rätt sätt


Återigen vill jag använda Gamla testamentets (GT) texter om det judiska folkets historia och öde som en slags profetisk utgångspunkt till att bättre förstå den kristna tron. Och här skall vi då sätta fokus på den enskilda individens frälsning.

Rubriken på denna text kunde kanske istället ha varit denna: Att äta påskalammet på rätt sätt. Eller kanske denna: Att ”äta” Jesus på rätt sätt. Läs vidare så förstår du nog vad jag avser.

Judarnas bortglömda påskfirande
Judarnas påskhögtid ger oss starka profetiska förebilder till Jesu försoningsgärning.

 

Gud hade befallt judarna att varje år fira påsk på föreskrivet sätt, och vi förstår vikten av det när vi vet vad detta drama pekade fram mot. Judarna slaktade under påsken ett felfritt lamm som offer för sina synder. Detta förebådade det fullkomliga offer som Jesus utförde på korset. Han offrade sitt liv en enda gång för alla människors synder, gjorda och kommande. Efter hans försoningsgärning behövs inga mer offer.

Ifrån Kungaböckerna och Krönikeböckerna i GT kan vi dock förstå att det judiska folket inte fortsatte att fira påsken på det sätt som Mose hade föreskrivit. Det kom av sig ganska snabbt efter att judarna hade intagit det heliga landet, och istället blandade de i sin tro och vardag in mycket av hednafolkens seder, riter och avguderi.

Påsk-väckelse bland judarna!


Som du säkert vet delades landet Israel upp i två riken med varsin kung strax efter kung Salomos tid. Dessa två riken var Israels rike och Juda rike. Hiskia tillsattes som kung i Juda ca. 130 år före det att Babels kung intog Jerusalem och förde bort folket till den 70 år långa fångenskapen. Han var – till skillnad från de flesta andra kungarna i Israel och Juda – en stor reformator av den judiska tron. Hiskia rensade ut avgudar och riter som inte tillhörde judendomen. Han återinförde också påskfirandet på ett korrekt sätt. Vi läser ifrån GT:

2 Krön 30:5: ”Och de beslöt att ropa ut i hela Israel, från Beer-Sheba ända till Dan, att man skulle komma och fira Herrens, Israels Guds, påsk i Jerusalem. Ty de flesta hade inte firat den, så som det var skrivet. Ilbuden begav sig av med breven från kungen och hans furstar, och de drog genom hela Israel och Juda enligt kungens befallning. De sade: ’Ni Israels barn, vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Då skall han vända om till den kvarleva av er som har räddats undan de assyriska kungarnas hand. Och var inte som era fäder och bröder, som var trolösa mot Herren, sina fäders Gud, så att han utlämnade dem åt ödeläggelse, som ni själva har sett. Var alltså nu inte hårdnackade som era fäder, utan räck Herren er hand och kom till hans helgedom, som han har helgat för evig tid, och tjäna Herren, er Gud, så skall hans brinnande vrede vändas från er. Ty om ni vänder om till Herren, skall era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att de får vända tillbaka till detta land. Ty Herren, er Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända sitt ansikte från er, när ni vänder om till honom.’ ”

Här var det alltså frågan om ett starkt väckelserop från självaste kungen i Juda, och många lyssnade till budskapet. Men som alltid när Guds Ord förkunnas rent och klart, så fanns det även bespottare bland Guds folk på Hiskias tid:

2 Krön 30:10-11: ”Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem. Dock fanns det några i Aser, Manasse och Sebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem.”

I den stora folkskara som sedan samlades till påskfirandet i Jerusalem fanns det alltså många som av gammal och kanske nedärvd vana hade ätit påskalammet på ett felaktigt sätt – om alls! Därför var de inte rena inför Gud. Men Hiskia agerade som en sann väckelseförkunnare och kallade folket till omvändelse och till att ta emot påskens rening på föreskrivet sätt. Då skulle folket bli förlåtet och helat.

2 Krön 30:18-20: ”Det var en stor del av folket, många från Efraim och Manasse, Isaskar och Sebulon, som inte hade renat sig utan åt påskalammet på annat sätt än som var föreskrivet. Men Hiskia hade bett för dem och sagt: ’Herren, den gode, må förlåta var och en som har vänt sitt hjärta till att söka Gud, Herren, sina fäders Gud, även om han inte är ren efter helgedomens ordning.’ Och Herren hörde Hiskia och helade folket.”

Vi kan också observera att det inte endast var judar som kom till påskhögtiden, även andra folk kom:

2 Krön 30:25: ”Hela Juda församling gladde sig med prästerna och leviterna, och det gjorde också hela den församling som hade kommit från Israel, liksom de främlingar som hade kommit från Israels land eller som bodde i Juda.”

Och ett sådant påskfirande som kung Hiskia förde folket tillbaka till hade man inte sett till i Jerusalem på mycket länge:

2 Krön 30:26: ”Glädjen var stor i Jerusalem, ty alltsedan Israels kung Salomos, Davids sons, tid hade inte något sådant som detta skett i Jerusalem.”

Vad kan vi då få ut av detta?
Vi bör begrunda de profetiska budskap som dessa texter i Bibeln ger oss. I denna kristendomens era är det nämligen precis på motsvarande sätt hur det var med judarna före fångenskapen i Babylon: de flesta av judarna hade inte firat påsken så som det var föreskrivet. Påskfirandet hade snabbt eroderat sönder så att det hade förlorat sin innebörd och kraft. Dessutom fanns det en mängd otillåtna riter och avgudar bland det judiska folket.

I slutet på 1800-talet och början av 1900-talet fanns det förhållandevis många sant evangeliskt troende kristna i vårt land. De var omvända kristna som förstod evangeliet och ”åt påskalammet på föreskrivet sätt”; de hade tagit emot Jesus på rätt sätt och levde i tron så som Bibeln visar. Detta blev till stor välsignelse för vårt land! Men med åren har denna tro både tunnats ut och fått inblandning av främmande innehåll. Många som kallar sig kristna idag rör sig med kristna former och med den kristna vokabulären, men man är inte kristen på det sätt som Gud föreskrivit. Man går kanske till de snyggt regisserade gudstjänsterna och lägger en slant i kollekten men saknar den vardagliga gemenskapen med Gud. Man talar kanske lite om Jesus och lite om Gud, men äter mycket sällan av det dagliga manna som Bibeln skall vara. Man ”äter” istället en hel del annat som inte har med en sund kristen tro att göra. Andra brassar på utifrån olika lanserade ”kristna” metoder och menar sig vara riktiga gudsmän eller stridsmän för Gud. MEN, de flesta har inte tagit emot Jesus på föreskrivet sätt och har inte omvänt sig till Gud. Man lever inte i linje med evangeliet. Man ”äter inte påskalammet” på rätt sätt. Det är kanske därför som Jesus sa att ”den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” (Matt 7:14). Och detta är mycket sorgligt, både för varje enskild individ och för hela vårt land. I detta ser jag en hotbild växa fram som liknar den som GT:s profeter varnade det judiska folket för!

 

Väckelse
Men mitt i judarnas avfall bidrog Judas kung Hiskia till en väckelse i landet, en väckelse som blev som en frisk andpaus i den nedåtgående avfallsspiralen. Hiskias nitälskan för Gud och Guds ordning smittade av sig under hans regeringstid.

En äkta väckelse kan vi inte få bara för att vi säger att det är väckelse eller att det skall bli väckelse. En ”profetia” om väckelse ger inte heller väckelse. Väckelse kan det bara bli om ett sant budskap om omvändelse förkunnas och det sanna evangeliet erbjuds till försoning för människors synd. När folk hörsammar den kallelsen och det budskapet blir det väckelse. På motsvarande sätt var det under Hiskias dagar.

 

Ett sant väckelsebudskap handlar om att kalla människor till omvändelse till Gud och att på ett korrekt sätt presentera Jesus och evangeliet för att människor skall få frid med Gud och bli frälsta till evigt liv. Allt detta måste vara baserat på det evangelium som Bibeln visar oss. Har en förkunnare inte rätt förstått evangeliet kan denne inte förkunna ett sant väckelsebudskap. Och med ett korrumperat eller urvattnat budskap finns då risken att åhörarna inte kan ta emot ”påsken” och Jesus på rätt sätt, och då riskerar att inte bli renade (försonade) och inte få frid med Gud. Ytterst sett står det eviga livet hos Gud på spel!

 

En förkunnelse utan uppmaning till omvändelse till Gud är alltså inte ett sant väckelsebudskap. Och en förkunnelse utan det sanna evangeliet är inte heller ett sant väckelsebudskap. Omvändelse innebär att man lägger ner sitt egenliv inför Gud och ber honom att var Gud i sitt liv istället för man själv. Man vill då inrätta sitt liv efter Guds ordning. Ett sant evangelium talar om att vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud om vi sätter vår frälsningsförtröstan till Jesus och hans försoningsgärning på korset; att Jesu korsdöd för våra synder är det enda som räknas för vår eviga frälsning; att våra egna ansträngningar och gärningar inte har något värde alls när det gäller frälsningen.

Som vi såg i texterna från GT ropade kung Hiskia ut ett väckelsebudskap – efter den tidens ordning. Både ”kyrkfolk” (judar) och ”utomstående” (icke-judar) kom med ett omvändelsens sinnelag till Hiskias ”väckelsemöte”. De var ångerfulla och ville nu ”äta påskalammet” på föreskrivet sätt. Och när prästerna sedan välsignade folket och bad för dem så blev deras röster hörda i Guds heliga boning (2 Krön 30:27). Det blev till en sann väckelserörelse!

Det är inte kört!


Vi kan från GT:s berättelse också lära oss att det aldrig är kört om vi gjort fel. Om vi tidigare tagit emot Jesus på fel sätt via ett korrumperat eller urvattnat budskap, då finns ändå alltid chansen till omvändelse och att på föreskrivet sätt börja ”äta påskalammet”. Folket som kom till Hiskias påskfirande hade tidigare sysslat med allehanda avguderi och stolligheter. Men när de omvände sig och hörsammade kallelsen till ett korrekt påskfirande, då blev de renade och välsignade av Gud.

Självklart ser våra vägar fram till Jesus olika ut, och så måste det få vara. Gud leder inte alla fram till frälsningen på samma sätt. Men omvändelse till Gud kan man inte fuska med och evangeliets innehåll kan man inte förändra eller banta ner. Därför är en helt bibelförankrad kristen tro det enda möjliga om vi skall kalla den kristen.

Så vi bör alla lägga lite tid och möda på att förstå och ta emot evangeliet på rätt sätt. Har du redan gjort det så är det mycket bra, men vandringen som kristen innebär ändå att man kontinuerligt söker Gud och hans väg i livet. Bibelläsning och bön är viktigast. Om du tycker Bibeln är svår och inte vill läsa här i BibelFokus, så läs gärna böcker av Sveriges kanske varmaste väckelseförkunnare, Carl-Olof Rosenius.

 

Han tydliggör evangeliet och vägen till frälsningen på ett mycket enkelt men kraftfullt sätt. Jag rekommenderar också böcker och inspelningar av Sven Reichmann för ännu djupare studier. Det kan även vara värdefullt och uppfriskande att läsa böcker av väckelseförkunnaren Frank Mangs.

Må Herren vår Gud vägleda dig i allt!

/Lennart

 

Läs vidare i BibelFokus:

Vägledande undervisning

 

Anji/

Av Anji - 27 mars 2019 00:41


 

 

Hela världen hade kunnat bli frälst /Allan Svensson

 

 

Jesu försoningsverk på korset hade varit tillräckligt för att hela världen skulle ha kunnat bli frälst. Alla krig och all nöd i världen hade inte behövt förekomma, om folk hade trott på Jesus.

Det står i Joh. 3:16-17, ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jesus säger att när han kommer så ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Matt. 16:27. 25:31-46. Upp. 22:12. De människor som inte vill tro på Jesus, och inte bryr sig om hans varningar, blir alltså dömda för sina gärningar och hamnar i helvetet. Eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan det kan bli fred på jorden.

 

Gud dömer inte någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen, för att alla ska ära Sonen såsom de ära Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är redan inne, så de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska bli levande. Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Joh. 5:21-27. Det är alltså Jesus som kommer att verkställa Guds vredesdom över världen.

 

När Jesus kommer, då är det Skaparen själv som kommer. Han hämtar alla dem som tror på honom, inte bara de som lever på jorden nu, utan först ska de i Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. 1 Tess. 4:13-17. Också alla dem som har trott på Gud och tjänat honom på Gamla Testamentets tid. Detta är den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6. Därefter kommer Guds vredesdom omedelbart över världen.

Det står i Ef. 6:10-18 att den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot ondskans andemakter. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse. Han ser helst att de kristna somnar, då har han minst besvär av dem.

 

Så är det med de flesta som kallas kristna. Kyrkor och samfund håller dem nedsövda, och de verkar inte ha någon erfarenhet av det som står i Ef. 6:10-18. De har ingen bibelkunskap att dela med sig av, och bryr sig inte om att ta reda på sanningen om Guds församling, eller vad kyrkor och samfund är för någonting. Så snart man nämner något om detta så börjar de prata om att man ska inte döma och kritisera. Men vad gör de själva, de som är så kvicka till att framhålla att man inte ska döma? Jo, det försvarar Satans kyrkor och samfund och fördömer sanningen.

 

De kan prata om att Jesus snart ska komma, men de gör inga förberedelser att möta honom. De är helt oförberedda. I stället slösar de bort sin tid på underhållning med sång- och musikmöten i kyrkorna.

Min hemsida har jag skrivit just för att få folk att vakna, och börja tänka. De förstår inte att de lever i slaveri under Satans kyrkor, och att kyrkorna är massmördare. Den katolska kyrkan har mördat många miljoner kristna, just för att de trodde på Jesus och lät döpa sig. Den lutherska kyrkan har också förföljt och mördat många kristna för att de vågade bryta mot kyrkans falska doplära. Och ännu fler har kyrkorna lurat till helvetet genom sin falska lära.

 

De kyrkor som har förföljt och mördat massor av kristna pratar nu om ”kristen kärlek, enhet och gemenskap”. Deras avsikt är att lura människor bort ifrån Gud.

Men vi behöver inte bli lurade av kyrkorna. Om vi vill, så kan vi själva ta reda på sanningen genom att studera Bibeln och be till Gud. Men de flesta tror på det som präster och predikanter säger, utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. Präster och predikanter påstår att man måste vara med i någon kyrka, annars kan man inte bli bevarad i tron. I verkligheten är det tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Gud om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund.

 

Nu har de ekumeniska möten överallt i kyrkorna. Men vad är ekumenik? Det är religiös otukt, trolöshet mot Kristus. Man blandar Guds ord med onda andars läror. Av detta blir en villolära som kallas ”den stora skökans otukts vin”. Upp. 17:e och 18:e kapitel.

 

Nya kyrkor och samfund har kommit till genom religiös otukt. De är inte grundade på Guds ord. De är alla religiösa svartbyggen. Och det som Bibeln lär om Guds församling försöker de tillämpa på kyrkor och samfund. Det blir bara falskhet. Överallt tror de på, och praktiserar Satans falska församlingslära. De tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar. Vill vi ha väckelse så måste vi ta upp striden mot Satans alla kyrkor och samfund. De måste avslöjas och få sin dom./Allan S 

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#kunnat   Denna sida finns inte längre och jag tror att Allan är död numera,  då han var mycket sjuk och gammal ,,,,

 

/Anji

Av Anji - 26 mars 2019 00:21

 

Vad sorgligt det är att människor inte 'platsar' i olika sammanhang- så som de religiösa i kyrkan vill ha det. De är inte nådiga emot människor som är annorlunda, sjuka eller alkoholiserade, eller på annat sätt..ja kanske ledsna, förtvivlade, knäckta, sorgsna m m.

 

Vad är då NÅD?? 

 

Jesus dog på korset för alla människor.

 


Är kyrkorna och samfunden förbannade?             /LÄS ARTIKEL/


Artikel från:   

http://experimentlandet.blogg.se/2018/august/ar-kyrkorna-och-samfunden-forbannade.html

 


Med tanke på vad kyrkorna och samfunden (medlemmarna inom dessa) idag står upp för och lär ut vilket vi har skrivit om i inlägg efter inlägg här på bloggen så undrar jag om de inte rent ut sagt är förbannade samt vad som kan ske med dem som har blivit frälsta till Jesus men som väljer att gå till dessa kyrkor och samfund eller att ha kontakt med folk inom dessa vilka förkunnar ”ETT NYTT” evangelium.

 

Här från Galaterbrevet:

Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda — jag, jämte alla de bröder som äro här med mig, hälsar församlingarna i Galatien.

Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.

Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.

Ja,såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.(Gal.1:1-9).

 

 

Enligt egna erfaranheter så är det första som sker att en människa förlorar glädjen i Jesus och börjar att vandra bort från honom för att istället börja vandra med kyrkorna/samfunden eller med människor inom eller ibland utanför dessa.

När denna vandring har pågått ett tag så förlorar den frälsta sin andliga skärpa genom att det blir allt svårare att höra Jesus tala vilket slutligen leder till andlig död (för vad är en frälst utan Guds Ande, den verkande kraften här på jorden fram till att jesus kommer tillbaka och utan Jesus/Gud?)och till att frälsningen kan gå förlorad då den inte längre har Jesus vid sin sida (inte längre kan höra hans röst, mina får hör min röst säger Jesus) utan har bytt ut honom mot teologi/religion/kyrkor/samfund,präster, pastorer, förståsigpåare och allehanda människor som befolkar kyrkorna och samfunden och som vill att den skall lyssna till dem.

 

Som nyfrälst är en människa benägen att göra det för den vill i sin naivitet tro att alla som är medlemmar i en kyrka och då i synnerhet de med någon ledarposition och de som har varit medlemmar länge,är frälsta till Jesus.

Den kan och vill inte tro något annat och därför blir det ofta ett bryskt uppvaknande när den nyfrälsta inser att det är något som inte stämmer. Att något är väldigt fel i kyrkorna och bland de så kallade ”kristna” där!

 

Ofta sker detta ganska snabbt när en nyfrälst börjar besöka kyrkorna och samfunden då Jesus Ande i den inte har bedrövats av det gift som kyrkorna och samfunden (de falska kristna) spyr ur sig och som ytterst sett handlar om att skapa fred på jorden utan Jesus/Gud och via ekumenik med allt och med alla och kärlek till världen(vi måste rädda världen och Satan själv menar dessa falska kristna!)vilket är satans agenda.

 

När den(den nyfrälsta)talar(inte sina egna ord utan de ord som Jesus har bett den att tala)så hamnar den på kollisionskurs med dem som aldrig har blivit frälsta(men som låtsas vara det) eller som en gång i tiden blev frälsta men som har valt att lämna frälsningen och Jesus för att istället vandra med kyrkorna/världen och Satan.

 

Det blir inte en kamp mellan människor(mellan den som har blivit frälst och mellan den/dem som aldrig har blivit frälsta till Jesus,möjligtvis till kyrkorna,alternativt en gång blev frälsta men som har valt att vandra på den breda vägen med kyrkorna/Satan och världen)utan det blir en kamp mellan Gud och Satan på det andliga planet.

 

Det är olika andar som möts och dessa andar kommer alltid att stå i strid med varandra. Så det handlar egentligen inte om människor utan om vilken ande en människa drivs av även om den kallar sig kristen och har gjort så under sjuttio års tid och intalar sig att det är med Jesus den vandrar när den i stället vandrar med kyrkorna,världen och Satan.

 

Det blir en krock på det andliga planet mellan Guds Ande och Satans Ande(anden i världen) vilket kan bli rent ut sagt förödande för en nyfrälst som genom Guds NÅDhar fått en chans att lämna världen och fått ett nytt liv i Herren Jesus Kristus när den kommer i kontakt med människor inom kyrkorna och samfunden och som den tror har lämnat världen (och Satan) men som inte har gjort det utan bara låtsas att de har gjort det.

De vänder sig emot de nyfrälsta(som inte har blivit fulla av skökans vin, den samlade falska kristenhetens vin) och försöker att med alla medel få dem att acceptera det falska skökoväsendet och diverse olika falska läror som Jesus har sagt till dem att de inte skall tro på.

 

Tyvärr så börjar många att göra det eftersom den gemenskap (de aktiviteter)som kyrkorna kan ge dem är bättre än att sitta ensam hemma på kammaren och uggla. Det är så som Satan lägger snaran runt halsen på dem.

När de väl har blivit en del av kyrkan så skapar de lojalitetsband till medlemmarna där. Den och den och den är så snäll och gudfruktig kan det heta vilket vem som helst kan se till det YTTRE de visar upp så inte går det att svika dem och alla gamla trotjänare som finns i kyrkorna och samfunden och då har de blivit riktigt fast i gyttjan/i Satans grepp.

 

De har börjat att älska människor(sina kyrkor och samfund, medlemmarna där) mer än Jesus/Gud och när så har skett så lyssnar de på dem, på MÄNNISKOR istället för på vad Jesus/Gud säger till dem och är därmed beredda på att kompromissa med dem på ett världsligt sätt(kyrkorna vandrar idag med världen och med Satan)som handlar om att vi går halva vägen var.

De har med det lämnat Jesus för Jesus kompromissade och samarbetade inte med världen (med världens människor)och med Satan som är herre över världen och vars ande finns i alla ofrälsta.

Enligt Galaterbrevet så är de förbannade och rent logiskt sett blir även de som väljer att ha kontakt med kyrkorna och de falska kristna där, även de förbannade om de väljer att ta till sig de falska läror som kyrkorna och samfunden idag står upp för.

 

_________   

 Det är så synd om dem som är fångna i dessa kyrkor och inte hittar utgången till ett bättre liv i Jesus Kristus. De är fångna i ritualer, i religiositet, i satans ekumenik och i annat som de kommer att få lida stort för.

 

Lord please forgive them for they don't know what they do. Protestants always say these things and they don't know they just know what their Pastor has told them or X Catholics so they take the X Catholics and say well they used to be Catholics so they no not really they think with their own understanding

 

GUD ÄR GOD!

 

 

/Anji

 

Av Anji - 24 mars 2019 21:48

 

Se jag står vid dörren och klappar

 

 

”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Upp 3:20)
Det här Bibelordet kommer i mina tankar ganska ofta. Har jag verkligen släppt in Honom, eller har jag bara öppnat dörren lite på glänt, ”med säkerhetskedjan på”?


Är Jesus mitt allt? Han är min Frälsare, men är han också ”Herre” i mitt liv? Kan jag säga som Paulus:
”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19-20)


Får Han verkligen vara Herre i mitt liv? Kan jag säja ”Ja, amen!” när jag läser de följande Bibelorden:
”Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill bli min efterföljare, måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv, han skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.


Ty vad gagnar det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” (Matteus 16:24-26)


Ett Bibelord till med stort stort allvar:
”Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg, vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.” (Upp 3:1-3)

 

Är jag verkligen redo när Han kommer, eller bedrar jag mig själv?
”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud — er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom.” (Rom 12:1-2)


”Lever du idag min vän, säg är väl Jesus ditt allt?
Fråga var dag och lever jag, livet som Kristus befallt?”
GL

 

*  Från: http://www.midnattsropet.se/2012/12/se-jag-star-vid-dorren-och-klappar.html
*

Den frågan vill jag ställa till alla jag möter ….. lever man så som HAN önskar?


/Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21
22
23 24
25
26 27 28 29 30 31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se