Han lever

Alla inlägg under juni 2019

Av Anji - 30 juni 2019 18:07

Sektbildningen i Knutby – varför blev det som det blev?

Från: 
http://bibelfokus.se/sekten_i_knutby


Jag kan tycka riktigt synd om det lilla samhället Knutby i Uppland som blivit så starkt förknippat med den sekt som kom att utvecklas i pingstförsamlingen på orten, en församling som går under namnet Filadelfia. Men skulden för denna sektbildning ligger ju inte hos de vanliga invånarna i Knutby utan hos ett antal personer i Filadelfiaförsamlingen. Du känner säkert till en hel del om utvecklingen i denna församling och mordet (morden?) som skedde där, så jag går inte in på dessa detaljer. Vill du få mer information om denna sektförsamling så skall du ta del av den information som finns via länkarna sist i sidan.

Men hur i hela världen kunde det då gå så snett som det gjorde? Vilka faktorer berodde detta på? Blir det endast så här i kristna församlingar – som en del gärna menar – eller kan sekter uppstå lite varstans? Efter att ha satt mig in lite i skeendet i Knutby skall jag försöka dela en slags analys och en del tankar kring det här. Jag hoppas detta kan vara till vägledning för någon eller några.

 

Sektmekanismer

De personer som jobbat mycket med avhoppare från sekter och med att forska kring vad som kan få sekter att uppstå håller nog alla med om att det är särskilda mekanismer som måste till för att en sekt skall bli till. Dessa kan vi också använda för att definiera en sekt. Jordmånen måste också vara den rätta. En sekt kan inte uppstå precis var som helst eller när som helst. Men finns den rätta jordmånen och de nödvändiga mekanismerna på plats, då är det inte bara i en kristen grupp som en sekt kan uppstå. Sektbildning kan t.ex även ske i en New age-grupp, i gruppen kring en indisk guru, i en apokalyptiskt inriktad religiös grupp, i en grupp som samlats runt en managementguru eller någon annan intressegrupp där man är helöverlåten åt varandra och åt det gemensamma målet, orsaken eller intresset. Så tro inte att kristna är särskilt dumma eller mottagliga för att ramla in i sekter. Jag vågar påstå att det finns många, många fler ickekristna sekter än vad det finns sekter som startat med en grupp kristna. Och man behöver inte vara dum eller obildad för att hamna i en sekt.

 

När det gäller sektmekanismer så finns det ju helt klart en hel uppsättning med sådana, men några som jag tycker mig se är de jag listar nedan. Alla dessa ”mekanismer” finns inte alltid i alla sekter, men säkert flera av de

 •  
 • En grupp människor som är helt överlåtna åt varandra eftersom de delar samma intresse, samma tro, har samma mål, samma motiv etc och lever i en nära relation. Men när man är helöverlåten och kanske då öppnat sig mycket för de andra i gruppen, då är man också mycket sårbar ifall det börjar spåra ur.
 •  
 • ”Love bombing” är ett engelskt begrepp som betyder att man utsätter människor för en översköljning av kärleksgärningar. Man sätter nya medlemmar i fokus och överöser dem med beröm och vad som upplevs vara ”kärlek”.
 • Ett alldeles för stort fokus på en enda fråga, en enda lära, ett enda mål etc som får gruppmedlemmarna att lämna förnuftet bakom sig.
 • En oförmåga eller ointresse hos gruppmedlemmarna att utöva urskiljning och att vara sunt kritiska.
 • Gruppen kanske upphöjer och smickrar en ledargestalt så pass mycket att denne får fritt spelrum och korrumperas allt mer tack vare just allt upphöjande och smicker.
 • Dåliga kunskaper och vaksamhet när det gäller det psykologiska spelet som sker när en sekt uppstår.
 • En psykopat är som klippt och skuren till att bli ledare för en sekt. Dessa är vanligen både mycket karismatiska, kompetenta, auktoritära, vältaliga, empatilösa, osv.
 • Ett ledarskap som bryter ner och hjärntvättar medlemmarna i gruppen genom att hela tiden växla mellan att ge beröm och bestraffning, beröm och bestraffning, beröm och bestraffning….
 • Tankekontroll är en vanlig psykologisk mekanism i sektbildning och i sekter. Ledargestalter tar kontroll över vad medlemmarna skall tänka och tycka. Detta hör ihop med ovanstående punkt.
 • Isolering från omvärlden kan vara en del redan under tillkomsten av en sekt, men det är definitivt en vanlig del när sekten väl är på plats. Ledarskapet förhindrar insyn och medlemmars kontakter med personer som inte tillhör gruppen. Isolering och elittänkande hör ihop och i gruppen känner man därför att ”vi är de utvalda!”.

 

Jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby

Hurdan var då jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby? Vad fanns där för förutsättningar (risker) för att utvecklas till en sekt?

Med facit i hand vet vi att församlingen var en starkt karismatisk församling. Att den från början var en pingstförsamling säger oss att de karismatiska uttrycken var viktiga. Känslor och upplevelser var i fokus. Musiken och lovsången var en viktig del i att skapa en särskilt karismatisk atmosfär. Detta lockade dit många kristna som inte var medlemmar (jag har haft samtal med sådana personer).

Det är dock inte ovanligt att bibelkunskaperna får stryka på foten när det karismatiska får dominera. Av den utveckling som skedde i Filadelfiaförsamlingen förstår vi också att medlemmarna måste haft mycket dåliga bibelkunskaper. De kan inte heller gett något utrymme åt att utöva urskiljning och ”pröva andarna” på ett korrekt sätt. Att vara kritisk till sådant som man upplever som främmande i jämförelse med en bibelförankrad kristen tro är inte fel, men det tycks inte funnits mycket av sådan kritik i församlingen. Sanningens Ande var uppenbarligen inte närvarande, och detta trots att man menade sig vara en väldigt andlig församling. Det fanns uppenbarligen inga ”väktare” som stod upp mot osund andlighet och villoläror.

 

 

Sedan har vi det här med att vara överlåtna till varandra. I en liten tajt församling kan det vara så att man kommer varandra mycket nära, man blir helöverlåten. Det innebär då också att man kan vara särskilt sårbar om något börjar gå snett i församlingen. Personligen tror jag att detta var en del av jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Det är inte fel att vara överlåten åt sunda kristna syskon, men är det dåligt med bibelkunskaper och vaksamhet och osunda ledare kommer in och styr och ställer, då kan faktiskt denna anda av överlåtenhet vara en resurs för den som vill styra så som psykopater ofta styr.

 

 

Detta tror jag att vi kan säga var något av den grundläggande jordmån i Filadelfiaförsamlingen som var en förutsättning för sektbildandet, och i denna miljö fick tyvärr sektmekanismerna fritt spelrum. Jag vill passa på att sticka upp ett varningens finger just här och säga att det säkert finns fler kristna församlingar i vårt land idag som har samma riskabla jordmån. Dessa bör ta varning och lärdom av det som skedde i Knutby.

Men det krävdes mer för att sekten skulle börja växa fram. Det krävdes elitistiska dogmer, ett ledarskap som var influerat av villoläror, och det krävdes ledare med sådana olater, drag och tendenser som man brukar tillskriva psykopater.

Sektmekanismerna i Filadelfiaförsamlingen i Knutby

Ett faktum är att flera av ledarna i församlingen var skolade i den förödande villolära som härstammar från Kenneth Hagin i USA, alltså det vi brukar kalla för Trosförkunnelsen. Detta är en ingrediens som vi måste ta med bland sektmekanismerna i Knutby. Denna förkunnelses högborg i Sverige har sedan början av 80-talet varit församlingen Livets Ord i Uppsala, startad av Ulf Ekman (en församling som inte minst då Ulf Ekman var dess ledare ofta i början definierades som en sekt, men som med tiden blev alltmer ”rumsren”, även om den osunda läran och det auktoritära ledarskapet fanns kvar).

 

Trosförkunnelsen kännetecknas inte minst av en stark tilltro till ett starkt ”utav Gud utvalt” ledarskap. En trosförsamling är därför helt odemokratisk. Det är den ledare som anser sig vara utvald av Gud som bestämmer. Om någon ifrågasätter en sådan ledare eller en sådan församlings lära och inriktning, då har dessa kritiska personer många gånger blivit tillsagda att de är besatta av ”upprors-andar”.  Denna typ av auktoritärt teologiskt-hierarkiskt ledarskap kännetecknade mer och mer även Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Många före detta medlemmar i församlingen har nu trätt fram och vittnat om exakt detta beteende hos ledarskapet och även att medlemmar blev anklagade för att ha just ”upprors-andar”.

 

Kim Wincent som var pastor i Filadelfiaförsamlingen i Knutby under många år (och tydligen är det nu igen) var elev på Livets Ords bibelskola i mitten av 80-talet. Knutbypastorn Helge Fossmo (heter idag Helge Iversen) var också han starkt påverkad av Trosrörelsen, vilket man kan se på hans egen hemsida från den tiden (en sida från 1999 finns arkiverad här). Han var under 1993 även med en kort tid i en församling i Kristinehamn som hade anslutning till Trosrörelsen. År 2004 dömdes Helge till livstids fängelse för anstiftan till mord på sin hustru Alexandra. Åsa Waldau (heter idag Åsa Jacobsson) hade också visst samröre med Trosrörelsen och Livets Ord. Detta är vad jag idag känner till om dessa kopplingar. Hur som helst tycker jag det finns fog för att säga att Trosrörelsens sektmekanismer och läror var en del i sektbildningen i Knutby.

 

Från Bibeln vet vi att det är farligt att upphöja människor som inte kan stå emot smicker och upphöjelse. På detta sätt blev så klart församlingsmedlemmarna i viss mån medskyldiga till att ledarskapet i församlingen mer och mer utvecklades i en oerhört osund riktning. Sexuell laglöshet blev därmed mer regel än ett undantag bland flera av de ledande personerna i Filadelfiaförsamlingen. 

 

Ords 29:5: ” Den som smickrar sin nästa lägger ut ett nät för hans fötter.”

Vad vi också fått veta från före detta medlemmar i församlingen, är att det var vanligt med ömsom beröm och ömsom bestraffning. Det gick många gånger så långt att några av ledarna handgripligen misshandlade de personer som hamnat i onåd av någon löjlig anledning. Fruktan för ledarna gjorde så klart församlingen ännu mer osund.

Ords 29:25: ”Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.”

Jag har själv samtalat med avhoppare som tidigt hörde talas om församlingen i Knutby och som åkte dit för att få vara med om ”det fantastiska som skedde där”. När man kom dit utsattes man för just ”love bombing”, vilket gjorde att man kände sig sedd, uppskattad och älskad. Men när man avsåg att åka hem, då kom det istället en form av hot. Hoten kunde bestå i att ledande personer sa: ”Det kan gå illa för dig om du lämnar oss. Det är här du har beskydd. Stanna hos oss så går det inte illa för dig!” osv.

Men den av sektmekanismerna som kanske mest bidrog till att utveckla Filadelfiaförsamlingen till en fullblodig sekt, det var att den med öppna armar tog emot en person som enligt många vittnesmål visat upp många av de kännetecken som definierar en psykopat och som snabbt fick en ledande roll i församlingen. Med den jordmån som redan fanns på plats, med ett villfaret ledarskap och med denna karismatiska och auktoritära person vid rodret fanns egentligen ingen möjlighet att stoppa sektbildningen i Knutby. Vem denna person var kan du lätt gissa. SVT:s Uppdrag granskning gör inte heller någon hemlighet av att det handlar om Åsa Waldau.

 

Kraschen och avslöjandena

Som du kan förstå av det jag beskrivit här, fick sektmekanismerna i stort sett fritt spelrum i Knutby. Förnuft, sunda bibelstudier, urskiljning, prövande och kritik var i princip helt bortkopplat. Några få personer vågade ifrågasätta, men de lämnade nog ganska tidigt församlingen. Kvar blev de som fångades in i den tajta gemenskapen och hjärntvätten. Lögn och smusslande fick mer och mer utrymme – som det alltid blir i sekter. Bubblan sprack inte ens när det skedde ett mord mitt i församlingen. När laglösheten inte visste några gränser började det dock knaka i fogarna, och idag har församlingen i princip fallit samman – TACK O LOV FÖR DET! Jag tror många har bett till Gud om denna krasch och de avslöjanden som nu börjat läcka ut. För det är nu som före detta medlemmar börjat vakna upp och börjat vittna om vad de varit med om, och deras vittnesmål ger en samstämmig bild av hur det var i Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Men vad jag har sett är många av dessa personer idag både psykiskt och andligt utbrända. Jag kan bara önska att de skall hitta ett barnaskap i en sund och fri kristen tro.

 

Många fler än jag har funderat över vad det EGENTLIGEN var som hände i Filadelfiaförsamlingen och vilka som egentligen var de mest skyldiga till mordet, ett dödsfall (troligen mord det också) och ett mordförsök. Med tanke på vad som framkommit på senare tid, är det många som därför tycker att det finns all anledning att återuppta mordutredningen för att utreda om det finns fler skyldiga i bakgrunden. Det finns med tanke på just morden en oerhört intressant undersökande artikelserie i nätmagasinet Para§raf som gräver ordentligt i händelserna i och omkring Filadelfiaförsamlingen och som svarar på en del av våra frågor. Där framkommer mycket information och goda analyser som verkligen bidrar till att sätta igång tankeverksamheten. Läs det om du orkar! (Länk kommer nedan)

Slutord och varningar

Nu är ju förhållandet faktiskt så, att det finns s.k kristna sammanhang i vårt land som i vissa stycken liknar Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Jag hoppas att du som är med i ett sådant sammanhang skall väckas av det som skett i Knutby genom att ta del av det material som finns tillgängligt. Studera inte minst Bibeln och lyssna på egen hand in vad Gud vill lära dig genom den. Använd även förståndet, det tillhör en sund kristen tro, för du skall ju ”älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37).

 

Om du hör till dem som gillar när det är drag i mötena, när lovsången dundrar på och du upplever en stark atmosfär, då tycker jag du skall stilla dig lite inför Guds Ord och begrunda vad det är som Gud mest uppskattar. Detta är oerhört viktigt för att du inte skall ramla in i osunda sammanhang och där ryckas med i sådant som kan framstå som karismatiskt och andligt, men i själva verket är buller eller laglöshet inför Gud. Det är sådant som jag börjat kalla för ”offerhöjdskristendom”, en kristendom som har ett oönskat innehåll sett från Guds perspektiv; en andlighet som inte är i linje med Guds vilja och Bibeln vägledning.

Pred 4:17: ”Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger, för de förstår inte att de gör det som är ont.”

1 Sam 15:22: ”Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett”

Amos 5:21-24: ”Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem, jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.”

När man begrundar vad som skedde i Filadelfiaförsamlingen i Knutby, då kan man fundera mycket över hur i hela världen människor som menar sig vara kristna kan bli en del av något så genomruttet, omoraliskt och laglöst som växte fram där. Men med hjälp av den kunskap vi kan få kring detta, skall vi också begrunda det faktum att den yttersta tiden kommer att bli en mycket lurig tid, Jesus sa ju bl.a ”Se till att ingen bedrar er” (Matt 24:4). Ansvaret ligger alltså mycket hos oss själva; vi skall ju ”se till” att inte bli bedragna. Sektbildningen i Knutby lyser som en stark varningsskylt i kristenheten om att man KAN bli bedragen om man inte ”ser till” att vårda sin tro. Utifrån detta kan man – om man vill och är vaken – förstå att många KOMMER att bli bedragna då det är dags för Antikrist att träda fram på scenen!

Matt 24:24: ”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

2 Tess 2:8-10: ”Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.”

Hur ser vi då till att inte bli bedragna? Jo, genom att söka oss allt närmare Gud genom bibelläsning, bön och enkel kristen gemenskap med andra okomplicerade Guds barn. Detta är den absolut viktigaste grunden i en sund kristen tro! Lägg bort alla andra böcker och alla videofilmer på Nätet etc om du inte har den absolut viktigaste grunden i din tro. Det är kärleken till Sanningen som kan rädda dig, och den Sanningen har du i främst Bibeln. Det hoppas jag att före detta medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Knutby skall lära sig och få en ny och ren glädje av!

/Lennart

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - 30 juni 2019 00:01


Jesus vill säga oss människor så mycket men ibland kan vi eller vill inte lyssna. Världen tränger sig på och vi orkar inte, orkar inte,----- Men Jesus orkar!   Han vill tala med dig hela tiden!  Han har en del att säga i sitt ord till dig.Silhouette Design Store: faith over fearGod and I do talk...alot

100+ short and long, deep quotes about life, love, change, new beginnings.

 

Jesus lever, Jesus är HERRE

 

/Anji


ANNONS
Av Anji - 28 juni 2019 23:35

 http://bibelfokus.se/blogg/120416

 

Jag såg en gång ett mycket intressant avsnitt av vetenskapens värld. Det handlade om psykopater. Naturligtvis togs seriemördarna upp. Men det intressanta i programmet var att det finns många psykopater som inte är mördare. Det är psykopater som lever mitt bland oss. De är ofta stora starka ledare i olika sammanhang, inte minst i näringslivet. Dessa kallas vanligen inte psykopater, även om de är det. De kallas starka karismatiska ledare, och detta bekräftade vad jag länge tänkt och trott.

 

Dessa personer är lite som trollkarlar. De kan köra över allt och alla för att nå sina mål. Få märker något då de ger sken av att vara en känslig människa som har förståelse för andra människors känslor. Men det är en förvillelse. De är känslokalla inför andra människor och massakrerar andras känslor för egen vinnings skull. Deras känsloregister är ett annat. De saknar empatisk förmåga. Något som vi andra har.

 

Och – inte sällan vill de ha din tid, din uppmärksamhet, din dyrkan, och kanske även dina resurser och tillgångar.

Dessa personer är enligt forskare oerhört karismatiska, charmerande, insmickrande (smicker är en av människans värsta fallgropar) och manipulativa. De invaggar människor i tron att de är med i något stort och att de som ledare kan leda många framåt i detta stora. Många människor som fastnat i dessa psykopaters nät är ofta så manipulerande med att de inte ens förstår att de bara är ett redskap för en psykopat/karismatiker som söker sina egna marker och höjder. Din fysiska eller andliga död är för dem betydelselös.

 

Fungerar inte ovan nämnda slimmade tillvägagångssätt så blir psykopaten ofta hotfull. Då för de in sina anhängare i ett själsligt skräckkabinett av underminering, osynliggörande och rena hot av olika slag. I trossammanhang attackeras ”offrets” tro på olika sätt. De använder sig naturligtvis av de klassiska härskarmetoderna för att kväva allt motstånd.

 

Dessa psykopater begår inga fysiska mord. De kväver sina undersåtar själsligt, andligt och stjäl all deras energi tills de är lydiga marionetter. Hjälp får de av andra i sammanhanget. Ingen eller få går emot sin karismatiske ledare.

Psykopater rör sig även i kristna kretsar och församlingar. En del driver till och med egna församlingar, även megakyrkor. Många ”undersåtar” svänger där mellan fruktan och tro men är programmerade att tro att felet ligger hos dem själva. En inprogrammering som skett i ett tidigt stadium. Detta gör att den som drabbats av en psykopat tror att de är värdelösa, trossvaga, negativa och hopplöst förlorade. Utan att veta det har de mentalt märkts till religiösa bastarder.

 

 

Men du, om du är drabbad av sådant här kan jag tala om för dig att du inte alls är någon religiös bastard. Kom ihåg detta och lämna snarast sådana sammanhang och ledare. Vänd dem ryggen! Ta hjälp utifrån om du behöver det. Ty efter lång tid under en karismatisk, empatilös galning tror jag att du kan behöva hjälp. Men se då till att inte fastna hos någon ny psykopat som skall ställa dig under sig!

 

Jodå, visst kan man vara en karismatisk ledare utan att vara psykopat. Men titta dig omkring och se. Då kommer du förstå vad jag menar.

Särskilda drag/personlighetsstörningar hos en psykopat:

 

 

1. Arrogant

2. Besserwisser
3. Svartsjuk
4. Karismatikerns intensiva krävande av andra
5. Charmerande
6. Dominant
7. Dålig inlevelseförmåga (empatistörning)
8. Pressande, påstridig, drivande
9. Förnedrande
10. Inställsam
11. Fräck, skrävlare
12. Inställsam, falsk, ögontjänare
13. Karismatisk på et osunt sätt
14. Flackt känsloliv
15. Martyrisk
16. Kontrollerande
17. Labilt temperament
18. Manipulativ
19. Ofta mytoman
20. Rastlös
21. Saknar ånger- och skuldkänslor
22. Skrämmande
23. Städat yttre
24. Trovärdig
25. Vältalig

 Du kommer med andra ord inte hitta någon sann Andens frukt hos denna typ av människor. Nedan ser du viktiga kännetecken på en sann kristen som har mognat i tron och levt i helgelse. Hos en sådan sann kristen hittar du inget av ovanstående insprängt i denna Andens frukt!

Gal 5:22: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.”

/Lennart Jareteg. 

 

/Anji

Av Anji - 27 juni 2019 23:45

 

Vem är Gud och hurdan är Gud; 

 

Jag skall försöka förklara i enkla ord om hur vår skapare är och vad han kan göra i ditt liv.


Gud är en oändlig, evig ande. Gud är inte begränsad av tid, rymd och naturlagar som vi. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas.Han finns överallt. Han vet allt och kan göra allt.

 

Gud är tre personer i en. En del ser Gud som en opersonlig makt som kontrollerar universum eller som ett inflytande för det goda.Vi vet att han är en person eftersom han tänker, känner och handlar. Faktum är att Bibeln lär att Gud är tre personer, en treenig Gud. Fadern, Sonen och Anden har samma natur, makt och avsikter. De samarbetar i en fullkomlig harmoni som en person- en Gud. Läs mer:

 

Gud är kärlek


Gud är kärlek – kärlek är hans natur. Han älskar alla. Han älskar dig och vill ge dig det som är bäst för dig. Han vill också att du ska vara tillsammans med honom i himmelen.

1 Joh 4:8 ”Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärleken.”

 

Gud är fullkomlig
Han är fullkomligt god, ren, sanningsenlig och gör allt som är rätt. Han är generös och vänlig.

Matt 5:48 ” …er fader i himlen är fullkomlig.”

 

Gud är rättfärdig. Gud har fastställt vissa regler till bästa för alla människor. Han är en rättvis domare. Det innebär att han alltid gör det som är rätt. Han belönar den som följer dessa regler och bestraffar den som bryter mot dem. Han vill rädda oss från synd, men om vi inte tillåter honom att göra det kan han bara ge oss den bestraffningen vi förtjänar.

Detta kanske låter konstigt i dina öron, men så är det. För det handlar om att ge respekt. Att visa honom den respekt som han förtjänar är inte svårt då vi lärt oss att älska honom. Då faller alla våra frågor som får svar, på plats.

 

Gud vet allt. Han vet om det förflutna, det närvarande och framtiden. Han ser, hör och förstår allt som händer. Han vet om dina tankar och varför du gör det du gör. Gud vet vad som är bäst för dig och vill hjälpa dig att fatta de rätta besluten.

 

Gud kan göra allt.

Skaparen har i sin värld inrättat något vi kallar naturlagar. Allt fungerar enligt dessa lagar. Gud står över naturlagarna och är inte bunden av dem. Han gör övernaturliga gärningar som vi kallar mirakler, gärningar som är bortom en människas förmåga.

Jesus gjorde många mirakler när han var på jorden. Han gjorde de sjuka friska, uppväckte de döda och förändrade människoliv. Han är fortfarande den store läkaren och vill göra oss friska till både kropp och själ.

Matt 19:26 ”…för Gud är ingenting omöjligt.”

2 Mos 15:26 ”…jag är Herren, din läkare.”

 

/Anji

 Av Anji - 26 juni 2019 19:53

 

Trust GOD in all your ways. <a href=#peace #bible #verse #faith #christian #motivation #wordstoliveby #words #quoteoftheday #happiness #sunday" />

 

 

Prövningar och Frestelser får vi alla möta, och de kan vara svåra att komma undan eller att bli av med. Ska vi titta på vad orden betyder?

 

 

*Prov, pröva, prövning: Lidanden som drabbar människorna, särskilt under världens sista tid, betecknas i bibeln ofta som prövningar. Därmed menas att Gud skiljer ut det som är av bestående halt hos folk och enskilda genom att låta lidandet bränna bort det odugliga.

 

Ibland sägs att prövningen verkställs av Satan. I GT uppträder denne som Guds underordnade verktyg, i NT som hans fiende, vars mål är att locka människorna bort från Gud och fördärva dem.

 

Han kan då kallas ”frestaren” t ex 1 Thess 3:5). Även i NT fasthålls dock tanken att den Onde till sist måste tjäna Guds syften. Prövningens utgång ligger i Guds hand (1 Kor 10:13), och böner om att kunna uthärda den eller befrias från den kan riktas till Gud (Matt 6:13 med par.)

 

De grekiska ord som det här är fråga om kan efter sammanhanget återges antingen med ”pröva”,  ”sätta på prov”, prövning” eller med  ”fresta”, ”frestelse”.

 

Enligt bibliskt språkbruk kan också människor pröva Gud, dvs sätta hans tålamod på prov genom lättsinne eller otro. I några fall används översättningen ”utmana”.

 

En mer vardaglig användning av samma ord förekommer i de berättelser där Jesu motståndare prövar hans skarpsinne eller hans förmåga att undvika fallgropar (t ex Matt 19:3; 22:18)

 

Källa: Bibeln i färg/-81

*Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.* /Ps 25:8

 

 

/Anji

Av Anji - 25 juni 2019 00:08

”Se till att ingen bedrar er”


Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta: enhetssträvanden, globalisering, avfall i kristenheten, ökande omoral, krig och inbördeskrig, naturkatastrofer, svajande ekonomiska system, osv. Detta är sådant som Bibeln nämner i sina profetior. Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid? Jo, vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade honom om just den yttersta tiden.

 • Matt 24:3-4: När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

Varg i fårakläderTänk att det första Jesus sa i sitt svar var detta: ”Se till att ingen bedrar er”. Det är mycket tänkvärt! Just orden ”Se till” betyder ju att vi själva måste vara aktiva för att inte bli bedragna. Jesus sa inte ”Jagskall se till” utan han sa ”Se till”. Läs gärna hela kapitel 24 och motsvarande text i Mark 13. Vi ser där att Jesus gång på gång upprepar orden "Var på er vakt!" och "vaka!". Alltså uppmanar han oss kraftfullt att själva vara vaksamma och arbeta på det här med att inte bli bedragna. Självklart kan vi räkna med Guds Andes hjälp här, men inte minst initiativet måste komma från oss själva.

 

Sedan måste vi fråga oss: bedragna av vad? Jo, det ser vi resten av kapitlet. Jesus pekar ut falska messiasgestalter och falska profeter, villoläror, tecken och under som leder vilse osv. Och han sa också att många kommer att bli bedragna av detta och gå vilse. Jesus sa också att vi inte skulle låta oss skrämmas av krig etc, för antagligen gör det oss mer öppna för t.ex falska messiasgestalter. Så att ”se till” att inte bli bedragen är alltså en av de absolut viktigaste frågorna för oss kristna idag och framöver.

Hur känner man igen det äkta och avslöjar det falska?

Hur ser man då till att inte bli bedragen? Hur är man vaksam så att man inte bli vilseledd?
Svaret är enkelt: studera först det äkta!

500-sedelFör att kunna avslöja en falsk 500-lapp måste man noga veta hur en äkta ser ut. Det kan i viss mån hjälpa oss att studera falska sedlar, men utan att veta hur en äkta ser ut kan vi inte vara säkra när vi hanterar pengar.

Det är intressant att läsa på Sveriges Riksbanks hemsida om hur man känner igen äkta sedlar och hur man därmed kan avslöja falska. Du kan själv läsa om detta på deras sida. Men jag vill citera ett tänkvärt avsnitt därifrån.  Ha även villoläror i åtanke när du läser detta:

”En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar kan vara straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan tagit emot sedeln ska försöka komma ihåg hur han eller hon kan ha fått den och göra en polisanmälan.”

Efter denna text följer ett antal punkter som vägleder i hur man ser att en sedel är äkta. När man sedan vet detta kan man så klart mycket enklare avslöja en falsk sedel, och det kan då vara bra, eftersom det kan vara brottsligt att hantera falska sedlar.

Man kan säga att det även är ”brottsligt” att hantera villoläror. Så tänk då om vi kristna hade en liknande lista över hur sann kristen tro ser ut och hur man avslöjar villoläror och falska profeter! Olika försök har gjorts för att sätta samman sådana ”manualer” och jag kanske är en av de som arbetat med det via BibelFokus. Men vi får inte glömma av att det främst är Bibeln vi har som en resurs för att vi skall kunna gå säkra inom trons område. Vi kan också räkna med vägledning från Guds Helige Ande, men han arbetar så klart ihop med Guds Ord. Så för att ”se till att ingen bedrar er” måste vi studera Bibeln så att vi vet vad som är sann kristen tro och vad som står för dörren i den yttersta tiden. Detta är faktiskt lite av ett måste om vi skall klara oss från att inte bli lurade av förrädiska villoläror och falska förkunnare. Vi måste rota oss i Bibelns sanningar om vi skall vara ”vaksamma” så som Jesus uppmanade oss att vara. Vi kanske i viss mån också bör studera det falska för att veta på vilka sätt och vägar detta kommer och hur det ser ut.

 

Det kan också vara bra att hänga med i utvecklingen i världen och matcha vad som händer med Bibelns profetior. Detta för att hålla vaksamheten uppe.

Skall man alltså ”se till att ingen bedrar er”, så kan man inte ta för givet att allt som serveras i kristenheten stämmer med Guds vilja och därmed med Bibeln. Det vore väldigt naivt att göra så. Vi måste våga vara kritiska, vaksamma och ifrågasättande. Det är inte otillåtet, Gud uppskattar att vi är kritiska om det är sanningen vi är ute efter. Det ligger en kärlek till sanningen i det, och det är genom en sådan kärlek vi kan undgå att bli förförda. Det ser vi t.ex här:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

I en annan översättning står det: ”de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem”. Kärleken till sanningen är alltså avgörande, och den tycks vara något som Gud vill ge oss. Sätter jag sanningen i främsta rummet? Är jag mer intresserad av sanningen än av tecken och under? Vill jag ha sanningen även om den är obekväm? Detta är viktiga frågor att rannsaka sig själv med!

Våga att ifrågasätta!

Jag anser att alla vi kristna, i denna förvirrade tid, måste våga pröva vad alla förkunnare kommer med. Vi måste också pröva vår egen tro, och ställa oss själva frågor som de nedan för att se efter om vi står på Guds sanningar eller kanske rent av redan tagit in villfarelser:

 • Vem är Jesus? Vad betyder det att han är Messias/Kristus?
 • Vad är en människa i relation till Gud?
 • Vad är evangelium? Vet jag vad det sanna evangeliet innehåller och innebär för mig?
 • Hur lever jag i enlighet med Guds evangelium?
 • Vad är en sann pånyttfödelse? Vad betyder det och vad innebär det?
 • Vad är ett äkta andedop? Vad innebär det? Vad är tecknen för det? Hur tar jag emot det?
 • Vad är sann enhet bland troende?

I dessa frågor finns väldigt missbrukade ord, begrepp och tolkningar. Vi behöver därför ta reda på vad Bibeln säger. Vad är det GUD vill ge oss i dessa ting? Det är viktigt att veta! Så svälj inte bara allt som serveras i kristenheten idag, utan våga ifrågasätt och våga var kritisk – så länge det är sanningen du är ute efter. Söker du sanningen i Bibeln så lever du inte farligt. Söker du i annan litteratur – även sådan som kallas kristen – så går du mycket mer osäker. Springer du hellre på möten än att läsa Bibeln, ja, då lever du också farligt. Det blir nämligen allt färre församlingar som är fria från villfarelser. Men Bibeln är fri från villfarelser!

Gör ett test

KorsetVad skall jag då göra om jag t.ex vill kontrollera hur det står till med min pånyttfödelse? Kan jag då peka på en upplevelse eller känsla och säga att: ”jag minns den där enorma känslan jag fick i magen när den eller den förkunnaren bad för mig, och DÅ blev jag pånyttfödd”? Nej, det håller tyvärr inte, för sådana känslor kan man även få inom t.ex New age. Känslor håller inte som bevis för att det står rätt till med vår tro, för tron utgår från Guds Ord. Tron ges oss av Gud, och den föds till liv när vi hör/läser Guds Ord, begrundar det, och beslutar oss att förtrösta på det som Gud erbjuder oss genom sitt evangelium, dvs det som Jesus gjort genom sitt försoningsverk på korset. Vi måste således ALLTID kontrollera med Bibeln om vi funderar på något inom trons område. Där står det t.ex om den pånyttfödda människan:

2 Kor 5:17: ”Alltså, OM någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”

Bibeln säger att OM du ”är i Kristus” är du en ny skapelse, dvs pånyttfödd. Du är det inte enbart för att du hade en upplevelse eller fick en handpåläggning. Du är/du kan räkna dig som född på nytt om du lever ”i Kristus”, och då måste man så klart söka vidare i Bibeln och kolla vad det betyder att leva ”i Kristus” – om man är noga med sanningen och vill ha ett korrekt svar, vill säga. Kort kan jag säga att leva ”i Kristus” tolkar jag som det samma som att förtrösta på och leva i enlighet med Guds evangelium, så som Gud erbjuder det. Vill du läsa vad jag har skrivit om att leva ”i Kristus” kan du göra det via denna sida:

 http://bibelfokus.se/friheten_i_kristus.

Så finner man Guds sanningar och kan känna sig mer och mer trygg i sin tro. Så finner man trons vila. Och finner man det sanna evangeliet kommer man också in i det barnaskap hos Gud som han vill ge oss.

På samma sätt kan man testa hur det står till med sitt andedop. Är jag sant döpt i Guds Helige Ande för att jag vid ett möte ramlade omkull och låg och skakade på marken? Nej, det är inget tecken som Bibeln nämner för andedopet. Och andedop är inget man åker iväg 50 mil och ställer sig i kö för att få av en upphöjd förkunnare. Istället nämner Bibeln att den som ber om Guds Ande skall få det (Luk 11:13), och att främsta syftet med andedopet är att vi skall få kraft att bli Jesu vittnen i ord och handling (Apg 1:8). Några tankar om andedopet har jag skrivit här:

 http://bibelfokus.se/qa/q4.

 

Så ”se till” att du inte blir bedragen! Ta inte emot okritiskt när du lyssnar, läser och är till inom kristenheten. Var kritisk, våga att ifrågasätta, och kontrollera mot Bibeln. Och sist men inte minst, be Gud om att få den kärlek till sanningen som kan rädda dig (2 Tess 2:9-10)!

 

 

/Anji

 

 

Av Anji - 24 juni 2019 00:05

 

JESUS WILL RETURN!

 

 

Vad sker med de frälsta då Jesus kommer igen? Vi lever in the last days.

 

Bibeln säger att de skall förvandlas. Det står skrivet:

 

”Se jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.”

1 Kor 15:51-54

 

Nu vänd om, skynda, kom till din Fader åter. Fatta mod, Gud är god. Han din synd förlåter. /N Frykman

 

 

David Wilkerson:

Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de liberala kyrkorna. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. Fly ut ur Babel. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna”. “Dra ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd” (Jer 51:45).

 

/Anji

 

Av Anji - 21 juni 2019 22:36


graffiti quote Black and White hippie hipster words vintage indie ... .................................................
..................................................
............................

 

 

Nej jag firar inte jul och inte heller midsommar, det ger mig

 

inget, och Jesus säger också ifrån då det gäller traditioner.

 

Jag är frälst och FRI och jag BEHÖVER INGA TRADITIONER. 
Det är mycket bättre att välja en ny och rättfärdig inriktning

 

på sitt liv än att till varje pris vårda och vidmakthålla

 

ogudaktiga familjetraditioner.

 

 

/Hesekiel 18:14-18/


Kol 2:8

Se till att ingen fångar er med den tomma och

 

förrädiska filosofi som bygger på

 

mänskliga traditioner och världsliga makter och inte

 

på Kristus.

/AnjiPresentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
16
17 18
19
20 21
22
23
24 25 26 27 28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han lever med Blogkeen
Följ Han lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se