Han  lever

Fråga mig

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Fråga


 

Besvarade frågor

 
Ingen bild

Ulf

Söndag 12 april 10:38

Hej!Ja,jag känner till att judarna ville tydligt inte användas Guds namn. Det är väl känt för mig med. Du frågade om jag är frälst. Det vet jag inte men tror på Gud och dess existens samt döpt sen länge. Frälst har ett annat innebörd för mig eftersom det får jag veta på domens dag. Guds välsningelse över våra hjärtan.

Anji

Måndag 13 april 01:25

Ja judarna erkänner inte Jesus, de går efter GT. Ja man kan tro på Gud men det är bäst att ta reda på vad man vill, för tiderna är sena nu. Ta emot Jesus i ditt hjärta o bli hans barn så får du evigt liv då du gör det och får vara med Jesus då han kommer tillbaka, det vore väl det bästa eller hur? På domens dag är det för sent. Barndöpt? Det gäller inte för Gud. Bara troendedopet. Gud välsigne dig i beslut Ulf. /Anji

 
Ingen bild

Ulf

Torsdag 9 april 08:48

Hej Igen!
Det gäller "Gud skapade" som du skrev 2016. " Himlarymder, himmel eller himlar". Jag är intresserad av fakta och även bibelöversättningarna. Jag är intresserad av Torah och Koranen. Men främst är Bibeln som ligger varmt i mitt hjärta. Ex biblar finns ju olika biblar. Kings James, Jehovas Bibel, Levande bibel, Bibel 2000 och katolska bibeln osv. upplägget är olika. Det gör att man blir osäker på bibelns översättningarna eftersom val av ord blir inte korrekt. Det finns ju i grekiska patos "Klippa" om Petrus klippa. Att bygga kyrka på Petrus klippa. Så finns ju nyanser i grekiskan. Det gör svårt att lita på översättningarna som finns idag. Man måste kunna hebreiska och grekiska för att få aha.

Anji

Torsdag 9 april 23:29

Hej Ulf, ja då förstår jag vad du menar:-) Jag skall ge dig en länk till Bibel.se Uppslagsdel –

Himlen: LÄS:
Or­det används ibland i se­na bib­lis­ka skrif­ter som täck­namn för Gud. Guds egent­li­ga namn be­trak­ta­des ti­digt som så he­ligt att man in­te våga­de ut­ta­la det ut­an använde and­ra guds­be­teck­ning­ar (Guds­namn och Her­ren). Ef­ter hand drevs den skyg­ga vörd­na­den ännu läng­re, så att from­ma människor före­drog an­ty­dan­de om­skriv­ning­ar (”vad som be­fall­des” = ”vad Gud be­fall­de”, 1 Mack 2:55; ”från något an­nat håll” = ”från Gud”, Est 4:14; ”den som byg­ger sitt hopp på Ho­nom” = ”den som byg­ger sitt hopp på Gud”, 1 Mack 2:61). När or­det ”him­len” används i såda­na sam­man­hang får Guds bo­ning re­pre­sen­te­ra ho­nom själv. Att or­det be­teck­nar ett per­son­ligt väsen kan mer el­ler mind­re tyd­ligt framgå av sam­man­hang­et (t.ex. Dan 4:23; 1 Mack 3:60; 4:10; 2 Mack 7:11; Luk 15:18). Ibland är det oklart om förfat­ta­ren me­nar så el­ler syf­tar på him­len i rums­lig me­ning (t.ex. 1 Mack 4:40).
Jag har skrivit där också från 1 Moseboken HUR o när Gud skapade himlen o allt annat, det finns inga planeter elelr liknande , det finns bara jorden, himlen, vatten stjärnor och sol o måne. Läs inte bibel 2000 för den förvanskar innehållet och ger en fel bild o kunskap. Jehovas bibel är dte jehovas vittnen? Dåligt. gå till 1917 och ta till dig texten där. är du frälst Ulf. Hälsn Anji

 
Ingen bild

Ulf

Onsdag 8 april 12:17

Hej! Jag vill tacka dig för detta inlägg. Det var väldigt upplysande och jag har ifrågasatt bibelns översättningarna bibeln 2000, 1917, 1980 samt Levande Bibeln och jag är inte inne i hebreiska och grekiska nyanserna i språket. Det är tacksamt läsa din beskrivningar. Jag önska fler kunde ta del av det. Stort tack / Ulf Umeå

Anji

Onsdag 8 april 23:26

Hej Ulf, jag vill tacka så mycket, jag är lite trött så jag undrar vilet inlägg du menar, det är så mycket just nu, återkom är du snäll så får jag kolla. Hälsn Anji

 
Amisa

Amisa

14 december 2019 15:09

Vad menar du med att Jesus inte är född på jul?
Kristna brukar anse att Jesus är född på juldagen.

http://min-inre-vagvisare.bloggagratis.se

Anji

14 december 2019 20:06

Ja det är sant, det finns inget julevangelium Jesus föddes inte den24 25 december det är en lögn från katolicismen och tysklan o englads kyrkor m fl. Jesus föddes på vår eller tidig höst https://friasidor.is/allt-du-behover-veta-om-julen-del-1/?fbclid=IwAR3q1H6P7ia31LAsy8_LHg5vSGQdBsVE868D1Hxv3rrtBP2dxX2w1k0xRd8

https://www.youtube.com/watch?v=IoBM3XQCC2g&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2wdNJtqvS6U2hew6Eca5t6KIcgoYfFcvp6HjMoAq9zdoRk3xt_NO6-vPQ
................Därför förbjöds firandet av Julen på många ställen i USA med början från 1600-talet. Man resonerade att om Gud hade önskat att människan firade Jul och Jesus den 25 december, då skulle han genom Bibeln gjort tydligt exakt datum för Jesu födelse och gett instruktioner om att så skulle ske. Nu gjorde han inte det. Han berättade varken exakt var Jesus föddes, när han föddes och än mindre nämnde han något alls om Julen. Ingen i Bibeln firade Jul och många av de tidiga kristna t.o.m förbjöd firandet av Jesus. Det var först år 534 e.kr som den 25 december blev en av romersk-katolska kyrkan officiellt godkänd högtid. Beslutet hade föregåtts av en häftig debatt och datumet likaså. Förslagen spred ut sig på 6 januari, 28 mars, 24 april och 25 maj. Skälet att man valde den 25 december var att över hela Europa och även i andra delar av världen firade människor redan Vintersolståndet just vid denna tid sedan tiotusentals år.
http://alertsweden.bloggo.nu/The-True-Meaning-Of-Christ-Mass/
/Maria/ OCH HÄR BESTÄLLER DU BOKEN OM JULEN;
Det är inte Charles Halff som skrivit hela boken ”Sanningen om Julen”… Det är K Jansson som ”skrivit”, översatt, Sanningen om julen och tryckt upp den.
Boken på engelska som heter ”The Truth About Christmas” är skriven/upptryckt av EAEC/Torell och innehåller flera författare…
I den finns ett kapitel av Charles Halff som han skrivit: VAD EN KRISTEN JUDE HAR ATT SÄGA OM JULEN, samt tre kapitel från boken,
Babylon, Mystery Religion (Babylons Mystiska Religion), skriven av Pastor Woodrow från 1966 och ett kapitel av Torell.
”Sanningen om Julen” innehåller mycket mer än ”The Truth About Christmas”…
”Sanningen om Julen” går att beställa för tryckkostnad 20:-/bok + porto av Karin Jansson – karin@mastercare.se Karin skriver: ---Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,
Nu är det åter igen ”jule-tider”… Det jag har att skriva om denna gång är ej lätt…då jag känner att det är viktigt att jag uttrycker mig rätt och jag är medveten om att MÅNGA kommer att reagera och kanske t.o.m bli illa till mods…men det är inte syftet med mitt brev!
Detta brev är inte ”politiskt korrekt”, ej heller ”kyrkligt korrekt”… och i dagens samhälle kan det absolut tyckas kontroversiellt…
Det jag ämnar ta upp är så ”djupt indoktrinerat” i samhället och kristenheten att det blivit en del av vår kultur – en del av de flestas familjer…
Men är det ”Bibliskt korrekt”? Ja, det är det viktigaste att ta reda på! Och det är vad jag vill lyfta fram i detta brev…
Jag skriver detta med en hängivenhet att lyfta fram Sanningen och avslöja falska villoläror med hjälp av Guds Ord! Jag skriver också detta efter att själv ha prövat och rannsakat mig och själv valt att ta avstånd från detta.
Jag skriver INTE detta med fördömelse – jag skriver för att ”informera” så att var och en ska kunna veta och själv ta ställning!
För att få fram mitt budskap så ska jag först lyfta fram några kommentarer från olika artiklar…
”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson – >>
Ockultismen och kyrkan förenas!
Sålunda blev år 378 det babyloniska religionssystemet en del av den kristna kyrkan, ty biskopen i Rom, som senare blev överhuvud för den organiserade kyrkan, var redan överstepräst i den babyloniska orden. All undervisning från det hedniska Babylon och Rom blev gradvis upptagen i den kristna religionsorganisationen. Strax efter det att Damascus blivit påve, började Babylons riter komma i förgrunden. Den romerska kyrkans gudsdyrkan blev babylonisk, och under hans tid restaurerades och förskönades de hedniska templen, och ritualer stadfästes. På grund av allt detta fick det korrumperade religionssytemet, symboliserat av en kvinna med en gyllene bägare i sin hand, som berusar alla nationer med sin otukt, av Gud namnet ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden” (Upp 17:5). När kyrkan i Rom hade ingått i den oheliga unionen med den babyloniska mysteriereligionen och kallade sig den allmänna,/Katolska/kyrkan, begynte den verkligt mörka medeltiden, vars andliga mörker ännu vilar över många institutionella kyrkor med församlingar kringbyggda av murar, liknande dem som Nimrod uppförde för att skydda sina städer från fientliga angrepp.
Det håller på att ske på nytt!
I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus.
Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.
Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.
Ovan artikel finns på Aletheia som PDF:
>> som finns på >> .
Åter igen hänvisar jag till denna dröm: >> – Vittnesbörd & Uppenbarelser –
Dröm: Varning för mariadyrkan 2/11-10
Fakta: Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himmelens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.
•Gad betyder krigsskara, truppernas gud, folkskara – solguden – Jupiter = Baal (Bel eller Merodak – Jer 50:2) Babylons “kung över himmel och jord” som ger framgång, rikedom (materialism) och tillväxt.
•Meni betyder många, flertal, räknade – månguden – gudinnan Fortuna (lycka och tur), modergudinnan, himlens drottning = Astarte
Dan 11:38 Men fästenas [H 4581 maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande [H 5236 nekar som betyder hednisk] guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.
Den här versen beskriver världsledaren, antikrist, och det finns en intressant tolkning att “fästenas gud” är Jupiter, krigsguden, samtidigt som antikrists budskap är världsfred, “fred och säkerhet” . Det skulle innebära att antikrists styrka har med militärmakt och armé att göra (och katolik?). Moder-son-kulten syns idag i Romersk Katolska kyrkans Mariatillbedjan [Fortuna] och den eukaristiske Jesus [Jupiter].
Maoz betyder även trupp, styrka, befästning (makt och besittning). Antikrist kopplas samman med en 10-statsallians (10 horn i Upp 13, Dan 7) som utgör en armé. De skall “föra krig mot de heliga” i ändens tid (Dan 7:21). Vi ser redan hur religionerna dras samman med Rom som säte. Skökan Baylon samlar till sig själv och sina hedniska gudar. “Mariauppenbarelser” är vanligt sedan länge och Bibeln förutsäger falska under och tecken. De är falska därför att de leder till avgudadyrkan, tillbedjan av “Maria”. Gud ropar:
Upp 18:4 “Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”.
(slut citat)/Karin Jansson /Anji

 
Ingen bild

Jonas

27 november 2019 21:27

Jag vill ha dig

Anji

30 november 2019 22:47

Jaha varför det?

 
Ingen bild

Jonas

24 november 2019 06:04

Snygg du är

Anji

26 november 2019 19:52

Hej Jonas tack så mycket. Lev väl.

 
Ingen bild

Johanna

5 april 2019 15:42

Hej! Intressant blogg du har, alltid kul att hitta andra vakna kristna syskon!/ Johanna

Anji

6 april 2019 23:34

Hej Johanna! Tack så mycket! Välkommen hit! Ja Jesus är allt för alltid. besöker dig här på din sida. Hälsn Anji

 
Catharina

Catharina

22 mars 2013 17:46

Kommer du att sluta blogga? isåfall kan du väll förvarna mig.

http://flygel.bloggplatsen.se

Anji

23 mars 2013 07:29

Nej jag kommer inte sluta blogga. Har haft en mycket tung tid bara.
Är tillbaka.
Kram

 
Ingen bild

John

16 juli 2012 18:28

Hejsan Anji jag är en stor beundrare som älskar din blogg. Jag skulle fråga dig eftersom du älskar Jesus och hans ord så mycket. om du gifter dig skulle du vilja göra det i en kyrka?
mvh. D

Anji

16 juli 2012 21:37

Hej John.
Tusen tack för din uppmuntran. Det värmer verkligen!
På svaret på din fråga skulle jag säga att, nej, jag skall faktiskt inte gifta mig i en kyrka om jag gifter mig. Har gått ur kyrkan för länge sedan och Svenska kyrkan är inget att hänga i granen precis.

Blessings och tack.

 
Catharina

Catharina

19 juni 2012 15:10

Bor du i stad eller glesbygd? Lycka till!

http://flygel.bloggplatsen.se

Anji

20 juni 2012 15:18

Jag bor i Västerås, nästan i stan, kommer igentligen från Göteborg.

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se