Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Bibelord

Av Anji - Onsdag 5 dec 23:39

UNG PÅ NYTT SÅSOM EN ÖRN

UNG PÅ NYTT SÅSOM EN ÖRN Av:G. K.

Ps. 103: 5


Örnen är en mycket märklig fågel. Den står omnämnd i bibeln på 26 ställen, i olika sammanhang.

Det står i Jes. 40: 31, >”Men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya Vingfjädrar såsom örnarna.”

På de flesta ställen i Bibeln är örnen omnämnd såsom symbol för styrka och snabbhet.

Örnen bygger sitt bo på de högst belägna klipporna, i de mest otillgängliga bergstrakterna.

Han fruktar intet anfall från luften, ty det finns ingen fågel som är starkare än örnen.

Då örnen blir gammal, så får han vanligtvis svälta ihjäl, ty med åren växer övernäbben i krok om undernäbben, och på så sätt kommer den dag då han inte kan öppna gapet. Fastän andra örnar släpar fram mat till honom, så förmår han dock inte att livnära sig, utan har vanligen svältdöden att vänta. Då inträffar det märkliga, att han i förtvivlan tar sina sista krafter i anspråk, och störtar sig mot en klippvägg, och då händer ofta att näbben brister av, varefter örnen åter kan börja äta, och lever upp på nytt, och nya fjädrar börjar växa ut. Härav kommer de i Bibeln omnämnda uttrycken: ”bliver ung på nytt såsom en örn, - de få nya vingfjädrar såsom örnarna” etc.

Käre Vän! Du som läser dessa rader, om du skulle få munlås någon gång, så att du inte kan vittna om Jesus, så störta dig mot klippan Kristus, och du skall bli löst från din boja. Du skall åter bli i stånd att taga emot andlig näring, och du skall bli ung på nytt såsom en örn.

https://www.midnattsropet.se/1970/01/ung-pa-nytt-sasom-en-orn.html

/Anji

ANNONS
Av Anji - Lördag 1 dec 00:15

 /Pinterest


2 Kor 6:2Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rättatiden, nu är frälsningens dag.
Rom 5:6För närtidenvar inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.
Rom 8:18Jag menar att den härtidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.
Gal 6:9Låt oss inte tröttna på att göra gott, för närtidenär inne får vi skörda om vi inte ger upp.
Titus 1:3Och närtidenvar inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig på Guds, vår Frälsares, befallning.
Heb 10:32Kom ihåg den förstatidennär ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande.
1 Pet 1:5Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sistatiden.
1 Pet 4:2så att han resten avtidenhär i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.
1 Pet 4:17Tidenär inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?
1 Pet 5:6Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er närtidenär inne.
1 Joh 2:18Kära barn, den sistatidenär här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.
Judas 1:18De sade till er: ”I den sistatidenkommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär.”
Upp 1:3Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, förtidenär nära.
Upp 10:6och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: ”Tidenär ute.
Upp 11:18Folken vredgades, och din vrede har kommit,tidennär de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden.”
Upp 14:15Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: ”Räck ut din skära och skörda, för skördetidenhar kommit och jordens skörd är mogen.”
Upp 22:10Och han sade till mig: ”Försegla inte profetians ord i denna bok, förtidenär nära.


Amen!! Thank you God!❤ <a href=#overcomeroutreach #faith #love" />


/Anji

ANNONS
Av Anji - Måndag 26 nov 23:19

Kristna ledare i USA: Tionde inget krav i Bibeln

En majoritet av evangelikala ledare i USA anser att Bibeln inte säger att kristna ska ge tionde.

Enligt en undersökning av National Association of Evangelicals anser 58 procent av ledarna att det inte är en plikt enligt Bibeln att ge tio procent av sin inkomst till församlingen.

Många av de ledare som svarat på frågorna i undersökningen säger att Bibeln inte kräver av den kristne att ge tio procent av sin inkomst och understryker att det är viktigt att ge för att man vill det – inte för att man känner sig tvingad.

Bland ledarna själva är det dock en överväldigande majoritet som ger tionde. 95 procent av de evangelikala ledarna uppger att de ger minst tio procent av sin lön till församlingen, skriverchristianpost.com.

Samtidigt rapporterar Empty Tomb Inc att evangelikaler i USA i genomsnitt ger fyra procent av sin inkomst till församlingen. Och bland samtliga kristna är siffran ännu lägre – 2,43 procent.

Att ge tionde kommer ursprungligen från Gamla testamentet i Bibeln. Ett exempel är i Femte Mosebok 14:22 där det står: ”Du skall lägga undan tionde av allt du skördar”.

Thomas ManfredhThomas Manfredh
Reporter
thomas.manfredhdagen.se

_____

Ett ord idag: Gud har valt ut fattiga människor att vara rika i tron. Himmelriket tillhör dem, för det är den gåva som Gud har lovat alla som älskar honom./ Jakob 2:5/ Jakob menar här inte bara fattiga utan de som valt en enklare livsstil och som kanske föraktas i överflödssamhället..Kanske man väljer att tjäna- före att härska- närhet till människor före ekonomiskt oberoende- lugn och ro före makt.

Vi kan se i den gamla texterna från Gamla testamentet hur människor gav tionde av skörd och annat de hade. Tiderna var så, det var vad Gud ville, men om du jämför det nya förbundet, NT med det gamla förbundet GT så kan du titta på vad Paulus säger i sina brev, Korinthierbrevet t ex.

Det är kyrkorna/församlingarna som vill få in pengar, pengar som många människor inte har att ge. Skall man känna sig skyldig och strunta i sitt eget hem och familj för att församlingen behöver få in pengar? Ja det finns mycket att säga om detta, och jag anser att man bör fråga Gud öppet och ärligt hur man bör göra i dessa fall.

/Anji

Av Anji - Torsdag 1 nov 22:41

Those who sow their tears as seeds will reap a harvest with joyful shouts of glee. They may weep as they go out carrying their seed to sow but they will return with joyful laughter and shouting with gladness as they bring back armloads of blessing and a h

Tårar och sorg finns på jorden. Alla är inte så glada och lyckliga som de säger. Skillnaden är att en troende på Jesus är glad fast den gråter över saker. Den är glad att tillhöra honom- i ALL EVIGHET.


En gång skall vi alla som tror få vara med Jesus, han skall torka bort tårar och sorg!

Bibelord:

Job 10:12Liv och nåd gav du mig, din omsorgbevarade min ande.
Job 12:5I densorglöses tankar föraktas olyckan, den står redo för dem vilkas fötter vacklar.
Job 14:22Hennes kropp känner bara sin egen plåga, hennes själ bara sin egensorg.
Job 21:23Den ene dör i sin krafts dagar, heltsorglös och trygg.
Job 30:31Mitt harpspel är bytt isorgelåt, mitt flöjtspel i högljudd gråt.
Ps 6:8Mina ögon är mörka avsorg, de har åldrats av alla mina fiender.
Ps 10:14Du ser det, du ser olycka ochsorgför att ta det i din hand. Den olycklige lämnar sig åt dig, du är den faderlöses hjälpare.
Ps 16:4De som jagar efter andra gudar får mångasorger. Jag offrar inte deras dryckesoffer av blod, jag tar inte deras namn på mina läppar.
Ps 30:12Du förvandlade min klagan till dans, du lossade minsorgdräkt och klädde mig i glädje.
Ps 31:11Mitt liv försvinner isorg, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min synd, mina ben förtärs
Ps 35:13Men jag gick isorgdräkt när de var sjuka, jag späkte min själ med fasta och bad med böjt huvud.
Ps 35:14Jag gjorde som för min vän, som för min bror, jag gicksorgklädd och böjd som när man sörjer sin mor.
Ps 43:2för du, Gud, är min styrka. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gåsorgsen, trängd av fiender?
Ps 69:12Jag klädde mig isorgdräkt, men jag blev ett ordspråk för dem.
Ps 102:1Bön av en plågad som i vanmakt utgjuter sinsorginför Herren.

Fil 3:18Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu medtårar: många lever som fiender till Kristi kors.


Upp 7:17

för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka allatårarfrån deras ögon."

Upp 21:4Och han ska torka allatårarfrån deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

Var Glad- ALLTID. Jesus lever och kommer igen!

/Anji

Av Anji - Torsdag 20 sept 20:19


Du som väntar på Guds ingripande i ditt liv---

Gud harALLTID den perfekta planen och det är Alltid hans tid somgäller.


Joh 7:6

Jesus sade till dem: ”Min tid har inte kommit än, men för er är det alltidrätt tid.

Heb 4:16

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp irätt tid.

Ord 15:23

Man blir glad när man kan ge svar, hur gott är inte ett ord irätt tid!

Ps1:3

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt irätt tidoch vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.

/Anji


Av Anji - Onsdag 25 april 00:07

Att vara beroende av Gud ärinteatt leva i nederlag! det är tvärtom bevis på god kontakt med honom.

Då har vi insett att vår källa till sanning och kraft är Gud själv, och därför håller vi oss nära honom.

Med den inställningen driver problemen oss närmare Gud istället för bort från honom.

Lär dig att vara BEROENDE av Gud varje dag och varje stund. I Kärlek växer man.

Aposteln Paulus skriver:

2Co 1:8Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.
2Co 1:Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att vi icke skulle förtrösta på oss själva,utan på Gud, som uppväcker de döda.
2Co 1:10Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp att han allt framgent skall frälsa oss.
/Anji
Av Anji - Lördag 24 mars 00:06

ATT BYGGA!

Gud ber oss människor om mycket. Han har också bett oss att bygga. Vadå bygga? Bygga upp våra inren, bygga vidare på visioner och drömmar. Gud bryr sig om oss, och han älskar varenda människa så djupt, och han har en plan för oss, varenda en av oss.

Vi är utvalda för att tjäna honom, och han är vårt stöd, vår klippa i allt. Vi behöver inte oroa oss, utan följa honom, som har all kontroll.

Vår tro stärker oss dagligen och vi får umgås med Jesus var stund för stund för att få direktiv för våra liv.

Vi skall vara ödmjuka i vår tro på Herren. Lägg ner allt som är själviskt.

Läs Haggai i Bibeln, läs om hur man bör sätta Gud främst, och göra Guds vilja. Haggais bok är kort men den är fylld av utmaningar och löften och påminner oss om om att Gud gör anspråk på våra liv och att vi måste sätta honom först.

/Anji

Av Anji - Söndag 28 jan 23:33

SANNING ELLER LÖGN?

Man bör tala sanning och veta vad sanning är då man säger att man är ett Guds barn. OM man inte vet vad sanning är utan förtalar människor utan grund däri, då är man i mörkret. OM man INTE tål sanningen då lever man i enlögn, och står inte upp för sanningen som är Jesus och man bör tänka till om man verkligenvågartala som man gör.

Joh 8:12
Jesus talade till dem igen och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra imörkretutan ha livets ljus.”
Joh 12:46
Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar imörkret.
1 Joh 1:6
Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar imörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
1 Joh 2:9
Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar imörkret.

Joh 7:4 Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd då öppet fram för världen!

Jes 29:15 Ve dem som går ner i djupenför att dölja sina rådslag förHerren,som bedriver sina verk imörkretoch säger: ”Vem ser oss,och vem känner oss?”
VEM VILL VARA I MÖRKRET?
/Anji

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Känner du Jesus? Är du frälst eller vill bli det?
 Nej, jag vill veta mer om honom
 Ja jag är frälst
 Ja jag känner Jesus
 Nej vem är Jesus?
 Jag lär mig här på bloggen
 Vad är frälsning?

Fråga mig

16 besvarade frgor

Kalender

M Ti On To Fr L S
          1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Flj Han  lever med Blogkeen
Flj Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis blogg p www.bloggplatsen.se