Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Hälsa

Av Anji - Onsdag 22 juli 00:39

 

ÅNGEST, ja sådant bär så många människor på!!  Vad säger bibeln? 

 

GUD hjälper i ALLT!!!


 

 

 

Job 3:26

 

 

Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig.

Job 7:11Därför vill jag inte lägga band på min mun, jag vill tala i min andes ångest, jag vill klaga i min själs bedrövelse.
Job 15:20Den gudlöse plågas av ångest i alla sina dagar, den våldsammes år är räknade.

Ps 13:3Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig?
Ps 25:17Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd!
Ps 31:23Jag sade i min ångest: "Jag är avskuren från dina ögon!" Men du hörde min bön om nåd när jag ropade till dig.
Ps 38:9Jag är maktlös och helt krossad, jag ropar i mitt hjärtas ångest.

Ps 55:5Mitt hjärta grips av ångest i mitt inre, dödens fasor faller över mig.
Ps 116:3Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag var i nöd och förtvivlan.
Ps 116:11jag som sade i min ångest: "Alla människor sviker."
Ps 119:143Nöd och ångest griper mig, men dina bud är min glädje.

Jes 21:3Därför är mina höfter fulla av smärta, jag har gripits av ångest som en födande kvinnas ångest. Jag är nertryckt så att jag inte kan höra, jag är bestört så att jag inte kan se.

Här är bara några bibelord om ångest som en människa kan ha, men GUD vet att han kan o vill hjälpa!!

 

/Anji

 ANNONS
ANNONS
Av Anji - Torsdag 13 feb 19:50He is ALL for Me!

 The more we see God, the more of God will be seen in us. <a href=#blog #post #pray #faith #courage #blessings" />


Chronic pain makes me want to wallow in self pity. It drives me to take my anger out on others. Then I’m so quickly reminded of what Jesus endured upon the cross. How can I be anything but co…Instagram post by 🕊Faith Walker • Feb 3, 2019 at 7:24am UTC/Anji

Av Anji - Onsdag 5 feb 20:56

Kroppen

 
Tar du hand om din kropp?  Vad säger bibelorden/Gud/  om kroppen vi fått? Det ser du här:
 
Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll det onda borta från din kropp. Ty ungdomstiden, livets blomstringstid, är förgänglig.
ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!
Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.
Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen,
eftersom vi är delar i hans kropp.
Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.
Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.
*
 
Gud välsigne er som har tänkt att ta reda på vad frälsning är och gå vidare i ett nytt liv. Med Jesus.
 
 
/Anji
 
Av Anji - 28 december 2019 20:03

 Gud har skapat ALLA ÖRTER som kan Göra och gör oss friska!

 

Örtmedicin  


 1 Moseboken   11 Gud sade: ”Jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd, som bär frukt med frö efter sina slag på jorden.” Och det blev så. 12 Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott. 13 Och det blev afton och det blev morgon, den tredje dagen.     

 

https://www.tv-helse.se/kinesisk-ortmedicin-mot-cancer/?fbclid=IwAR0xXbenIaJ9Aykb0WlfEbfDPUg3bz-c26IKGO-zsztGjwZViOVrnvhbUaY

 


Äldre får främst örtmedicin mot cancer


Dr Li säger att en kombinationsbehandling av västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin (TCM) ger goda resultat. TCM är en behandling med örter, ofta i kombination med akupunktur.


 

 

Läs mer: 

 

Mer än hälften av godkända cancerläkemedel förlänger varken livet eller ökar livskvalitet

 

 


Örtmedicinen hjälper patienterna när de utsätts för stor stress i samband strålning och kemoterapi. Behandlingen med TCM ger patienterna bättre livskvalitet och örtmedicinen kan i bästa fall krympa cancertumörerna, påpekar dr Li. På sjukhusets eget växtbaserade apotek används mer än tre ton örtmedicin varje dag.

 


Dr Peiwen Li säger att när det gäller äldre patienter får de enbart örtmedicin mot cancer. Han menar att de inte klarar av kemo- och strålningsterapi.

 


Text: Arnt-Olav Enger

 

 

/Anji

 

 

Av Anji - 31 oktober 2019 19:32

 

Sorg...vad är det?   Många vet inte vad det är som kan göra

 

ont för de har inte känt det


Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar.
Av sorg är mina ögon förmörkade, de har åldrats för alla mina fienders skull.
Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty HERREN har hört min högljudda gråt.
HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön.
(Ps 6:7-10)

 

Bättre gå till sorgehus än till gästabudshus.

Ty det är slutet för alla människor och den som lever bör ta det till hjärtat.
Bättre sorg än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat väl.
De visas hjärtan är i sorgens hus, dårarnas hjärtan i glädjens hus.
(Pred 7:3-5)

 

 

Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

(Matt 5:4)

 

Psalm 16:11
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

 

Meningslöshet

Jag är led vid detta. Jag skall inte leva för evigt, låt mig vara, ty mina dagar är en vindfläkt.

(Job 7:16)

 

 

Som en skugga vandrar en man omkring, han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som skall få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp.

(Ps 39:7f)

 

Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.

(Ps 127:1f)

 

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen?

(Pred 1:2f)

 

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.

(Ef 4:17f)

 

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

(1 Petr 1:18-19)

 

Rädsla

HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?
HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.

(Ps 118:6-7)

 

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

(Ords 29:25)

 

 

     -Sorg är något fruktansvärt som inte går att förklara, det kan ta död på en människa.

 

/Anji

 

Av Anji - 9 september 2019 22:57

 

Hur mår du?  Vad vill Gud med vår hälsa? Dags att ändra livsstil?

 


Publicerades den 25 feb. 2019

Lars Bern Förklarar i programmet varför vissa forskare vill tysta diskussionen om kost och hälsa som inte kontrolleras av läkemedels-och livsmedelsbolagen.

DN hade den 16 februari 2019 en debattartikel med fem forskare vid Karolinska Institutet där de kräver ett statligt organ som ska kontrollera böcker som handlar om kost och hälsa.

Det skulle kunna leda till att människors erfarenheter om kost och hälsopreparat censureras, vilket är ett fruktansvärt ingrepp i människors frihet.

Detta är inte en slump, enligt Lars Bern, utan en del i en strategi för att bevara läkemedelsbolagens monopolsituation.

För att förklara hur det hänger ihop går Lars Bern tillbaka i historiken kring hur Rockefeller grundade sitt imperium av läkemedelsbolag och oljebolag. Rockefellers ledstjärna har under hela tiden varit att skapa monopol.

När det gäller läkemedel genomdrev man därför en process för statligt godkännande av läkemedel som är så dyr och komplicerad att det enda sättet att få tillbaka dessa kostnader är att ha patent som förhindrar produktion av kopior.

Detta har omöjliggjort finansiering av godkännande för naturpreparat som innehåller naturliga substanser och som inte går att patentera.

Därigenom kriminaliserades preparat som i vissa fall kan ha använts i årtusenden. Ett exempel är cannabis som har långtgående fantastiska medicinska effekter enligt Lars Barn.

Det fanns ett annat hot mot läkemedelsindustrin som handlade om att vissa livsmedel gör oss friskare och minskar behovet av läkemedel.

Därför tog sig läkemedelsbolagen in i sjukhusverksamheters styrelser genom att ge stora donationer från exempelvis Rockefeller Foundation. Resultatet har blivit att läkarutbildningen i princip helt saknar kurser som handlar om kosten.

Felaktiga kostråd med positiv inställning till socker och kolhydrater samt överdriven skrämsel för kolesterol och fett har lett till en mängd sjukdomar. Bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, karies, alzheimers och cancer.

Den felaktiga kosten har resulterat i försäljning av läkemedel för 100-tals miljarder kronor


Sista tiden har en mängd bloggar och litteratur kommit som ifrågasätter den felaktiga kosten och de olämpliga läkemedlen, vilket hotar läkemedelsindustrins inkomster.

Därför har läkemedelsindustrin en mängd lobbyister som gör allt de kan för att stoppa och misstänkliggöra alternativen och de som skriver om dessa.

En av dessa lobbyister är Maria Ahlsén som är förstanamnet i den debattartikel som DN publicerade den 16 februari.

Hon förringar risken med att äta socker, socker som är en viktig orsak till många av de sjukdomar som genererar försäljning av läkemedel för många miljarder kronor.

Det är enligt Lars Bern en skrämmande utveckling att forskare försöker tysta människors möjligheter att hjälpa varandra.

I Sverige medicineras en miljoner människor med statiner som sänker kolesterolhalten. En av de som har propagerat för statiner är just Maria Ahlsén, trots att dessa preparat ger mycket svåra biverkningar.

Dessutom har nya studier visat att de personer som har högt kolesterolvärde är de som är friskast och lever längst.

Slutligen berättar han om Ralf Sundbergs bok "Forskningsfusket bara fortsätter". Ralf Sundberg är ordförande i den ideella Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Vi rekommenderas att gå med i föreningen och den som gör det kan också köpa Lars Berns bok "Den Metabola Pandemin" för endast 100 kronor.

 

 

/Anji

 

Av Anji - 4 augusti 2019 23:12

 

 

 

Gud tycker att vi ska hålla oss vakna och att vi ska se igenom lögner och andra farliga saker. Han tycker också att vi ska vara så hälsosamma vi kan. När du läser artikeln här så stämmer det ju inte att man kan lita på att mat är hälsosam. Här står det om att tillsatser i maten kan orsaka autism. Läs artikeln.

 

Och ja,,, viss mat Eller tillsatsämnen och processad mat kan verkligen ge sjukdomar, som cancer.

Det är dags att slå tillbaka och att sluta äta

 

                                                     FARLIG MAT 

 

https://www.vaken.se/tillsatsamnen-som-e280-maten-misstankts-orsaka-autism/

 

Tore Midtvedt berättar att många av våra västerländska, industrialiserade sjukdomar kan bero på tarmbakterier som är i obalans, vilket i sin tur kan bero på kostfaktorer. Han påpekar att tillsatser i maten talar för en ökning av störningar i tarmfloran, som i sin tur har kopplingar till många sjukdomar, bland annat autism.

 

Läs mer på tv-helse.se

 

 

/Anji

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se