Han lever

Inlägg publicerade under kategorin Katolicismen

Av Anji - Måndag 13 jan 23:06


Påven böjer knä och kysser oheliga händer. Själv är han lika ohelig i sin katolicism, och går andras ärenden, genomfalsk.

 

Världen är i kris.

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - 29 december 2019 23:02
NEJ till Katolicismen:  Lyssna på VIDEO:  Soul Refuge f d

 

katolik berättar!

 


 

Video: Alla påvar som regerat,  NEJ till dessa o katolicismen!

/Anji

ANNONS
Av Anji - 27 december 2019 18:37

Mystery: Babylon - Ett otäckt monster!

 

Jag har grävt fram ett monster jag önskade jag kunde gräva ned igen. Vem vet vad det är kapabel till när det väl är framme i ljuset.
 
Jag bävar, men upplever att jag drivs av Anden att föra fram vad jag sett och förstått är Skökan, en hemlighet så fördold och så oskuldsfull att många nog kommer förneka det och istället gå i försvar.
 
Hemlighet, Babylon – alla säger det är Katolska Kyrkan, men tänk efter: om det är en hemlighet, hur kommer det sig att alla ”vet” att det är RKK? Är det då egentligen en hemlighet, och fördold för oss?
 
Vi ser redan en världsregering och en världsekonomi uppstå, men vilken är den världsreligion Uppenbarelseboken talar om? Det är inte vad du tror. Det är något mycket slugare, och oskyldigare.
 
Hittills har jag gjort research och tagit fram 323 dokument och 41 videos, läst 4 böcker, varav en 4 gånger, och trängt in i mycket mörka sidospår. Jag har gjort transkript på ett 10-tal videos, och samlat citat från många källor. Och jag är inte färdig än. Jag jobbar på, även om jag vissa dagar stöter på ett mörker som tar musten ur mig.   Av Jon-Are Pedersen
 
 
/Anji

Av Anji - 18 december 2019 23:32

 

 

http://bibelfokus.se/katolicism_main   /Lennart Jareteg:

 

På den här sidan samlar vi material om Katolska kyrkan (Romersk-katolska kyrkan) och katolicism. Syftet är inte att klämma dit katoliker. Det vi vill lyfta fram är villolärorna i och faran med katolicismen. Det här gör vi för att försöka rädda människor från att hamna i villfarelsens klor och för att rädda katoliker ur dessa klor. Katolicism är inte en bibliskt förankrad, evangelisk, frälsande tro. Förlitar man sig blint på den katolska läran och traditionen, så är risken stor att gå evigt förlorad på det sätt Bibeln beskriver detta. Det är utifrån denna övertygelse som vi känner oss tvungna att varna och upplysa om villolärorna och villfarelserna i katolicismen.
____________________________________________________________________

 

 

Katolicismen är inte vad vi troende bör vara i utan vi är kristna som tror på Jesus och INTE tillber jungfrun Maria!

 • Från länken http://www.tidenstecken.se/kklankar.htm  tidenstecken tar jag med:
 •  
 • Biskopar vill gå emot katolska kyrkans doktrin. Två italienska biskopar välkomnar frånskilda och omgifta katoliker tillbaka till kyrkan och öppnar för att ge dem tillgång till nattvarden. Därmed sällar de sig till den lilla, men växande skara biskopar i Katolska kyrkan, som vill mjuka upp kyrkans inställning till frånskilda katoliker som lever i nya parförhållanden. Dagen 191128.
 •  
 • Bit av Jesu krubba återförs till Betlehem. Påven ger de kristna i Heliga landet en tidig julklapp. En bit av Jesu krubba återvänder från Rom till Betlehem. För snart 1500 år sedan fördes fem träbitar, som enligt traditionen är delar av Jesu krubba, från Betlehem till Rom. Tilldragelsen firas med gudstjänster och processioner i Jerusalem på fredag innan reliken förs till Betlehem på lördag.
 •  
 • Också där välkomnas den med ceremonier samtidigt som staden tänder den stora granen på Krubbans torg inför första advent. Reliken ska förvaras och visas i den katolska S:ta Katarinakyrkan som ligger i omedelbar anslutning till Födelsekyrkan i Betlehem. 
 •  
 • Dagen 191127. Kommentar: 
 •  
 • Ovärdigt kristen tro att fira några träbitar istället för den levande Kristus, träbitar som kan ha kommit från vilken träkonstruktion som helst.

 

 • Långa straff mot präster för barnövergrepp i Argentina. En domstol i västra Argentina har dömt två katolska präster och en före detta trädgårdsmästare till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot hörselskadade barn vid en skola som drivs av kyrkan. De båda prästerna döms till 45 respektive 42 års fängelse och trädgårdsmästaren till 18 års fängelse.
 •  
 •  
 • Domarna kan inte överklagas. Det är tre år sedan de första anklagelserna offentliggjordes mot de nu dömda. Totalt har över 20 före detta elever vid dövskolan Antonio Próvolo i provinsen Mendoza riktat anklagelser mot männen.
 •  
 • Tidigare i november krävde en åklagare att en katolsk biskop ska gripas efter att han ska ha vägrat svara på upprepade telefonsamtal och mejl som har att göra med anklagelser mot honom om sexuella övergrepp.
 •  
 • Biskopen har enligt åklagarmyndigheten bott i Vatikanen där han tidigare hade en tjänst inom finansdepartementet. 

 

 • Anji
Av Anji - 17 december 2019 16:49


Denna video visar vart  VÄRLDENS s k kristna är på väg o vad som PLANERAS!   SE UPP för FALSKHETEN


/Anji

Av Anji - 28 september 2019 00:11

 

 

Katolicismen utifrån citat från deras eget material,

 


 

inlägg från sidan:

 

https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/01/15/katolicismen-utifran-citat-fran-deras-eget-material/

 

Ger först citat ur Katolska Kyrkans Katekes och anger sidnumret i deras katekes:

 

“Jungfru Maria … är i själva verket moder till (Kristi) lemmar … ty hon har i kärlek bidragit till att de troende föds in i kyrkan, de som är detta huvuds lemmar. Maria, Kristi moder, kyrkans moder.” 963

 

“Denna moderns (Jungfru Marias) förbindelse med Sonen i frälsningsverket visar sig från tiden för Kristi jungfruliga konception ända till hans död …Där förenade hon sig i moderskärlek med hans offer och samtyckte i kärlek till frambärandet av den offergåva hon fött.” 964

 

“Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon hade fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten.

Hon upphöjdes av Herren till drottning över allting, så att hon skulle göras än mer lik sin Son, herrarnas Herre, segraren över synd och död. Den heliga Jungfruns upptagelse är ett enastående deltagande i hennes Sons uppståndelse och ett föregripande av de andra kristnas uppståndelse.

Då du födde ditt barn bevarade du din jungfrulighet, då du somnade in lämnade du inte världen, Guds Moder: du återvände till livets källa, du som i ditt sköte tog emot den levande Guden och som med dina böner skall befria våra själar från döden.” 966

 

 

“Genom sin fullkomliga hängivenhet åt Faderns vilja, sin Sons frälsningsverk och varje rörelse från Anden är Maria för kyrkan trons och kärlekens förebild. Därigenom är hon den allra främsta och helt unika medlemmen i kyrkan, hon är rent av det fullständiga förverkligandet av kyrkan, typen för kyrkan.” 967

 

 

“Men hennes roll i förhållandet till kyrkan och hela mänskligheten går ännu längre. Hon har på ett unikt sätt samverkat med Frälsarens verk i lydnad, tro, hopp och brinnande kärlek för att själarnas övernaturliga liv skulle återställas. Därför är hon en moder för oss när det gäller nåden och frälsningen.” 968

 

 

“Detta Marias moderskap i nådesordningen började med det samtycke hon gav i tro vid bebådelsen och som hon tveklöst höll fast vid under korset. När hon upptogs till himlen lämnade hon inte sitt frälsande uppdrag. Det skall fortsätta utan avbrott till dess alla utvalda fullkomnats för evig.

Genom sin mångfaldiga förbön utverkar hon för oss den eviga frälsningens gåvor … Därför åkallas den saliga Jungfrun som förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och förmedlarinna.” 969

 

 

“Under den saliga Jungfruns beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. Denna kult … är visserligen ensam i sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och den helige Ande.” 971

 

“Sedan vi talat om kyrkan – hennes ursprung, hennes sändning med hennes slutmål – så skulle vi inte kunna avsluta detta avsnitt bättre än med att vända vår blick till Maria för att i henne betrakta vad kyrkan är i sitt mysterium, i sin ‘pilgrimsfärd på jorden’ och vad hon kommer att bli i landet som ligger vid slutet av hennes vandring.

Där väntar hon som kyrkan vördar som sin Herres och sin egen moder på henne i den heliga och odelbara Treenighetens härlighet, i de heligas gemenskap.

 

  LÄS MER i Länken, FRÅN SIDAN HAFOS Funderingar, där denna artikel slutade

 

/Anji

 

 

Av Anji - 6 augusti 2019 22:24


LYSSNA och LÄR om Katolska kyrkan

 

 

Satan och katolska kyrkan

 

 

/Anji

 

Av Anji - 7 juli 2019 23:49


HÄR ser ni en video som berättar om ett s k helgon, som  Moder Teresa och bluffen om människogjorda helgon, sådant som Vatikanen sysslar med, sådant har INGENTING MED Bibeln eller GUDS ORD att göra.

 

Hela denna sak om skapandet av romersk-katolska ”helgon” av påven och Vatikanen, har ingenting att göra med den sanna och levande Guden! Först av allt, är att Franciskus har redan diametralt motsatt sig allsmäktige Gud, eftersom han kör runt om i världen och bär titeln ”Helige fader” när Herren Jesus Kristus helt förbjuder det.

 

”Och kalla inte någon människa din far på jorden, ty en är er Fader, som är i himmelen.” Matteus 23: 9

Dessa ord uttalades av Herren Jesus Kristus själv, men få är villiga att lyssna på honom, och därför låter sig luras. Som före detta katolik visste jag (My Soul refuge)  inte sanningen, tills jag läste det i skrifterna för mig själv. Jag var också (My Soul refuge)  medveten om att det bibliska sättet att bli ett helgon är diametralt motsatt den romersk-katolska vägen att bli ett helgon. Efter att jag föddes på nytt av Anden, var det Anden, den levande Gud som räddade mig från detta helvetiska bedrägeri.

 

Den nuvarande Franciskus har skapat ett annat konstgjort helgon i personen ”Moder Teresa” på söndag September 4, 2016, och det har absolut ingenting alls att göra med Herren. Det har absolut ingenting alls att göra med biblisk kristendom heller. Ännu viktigare är dock det faktum att ”Saint Moder Teresa” inte tror att Jesus Kristus var det enda sättet att komma till himlen! I hjärtat  av evangeliet om Jesus Kristus är att det finns absolut inget annat sätt att nå himlen (Gud), utom genom Jesus Kristus. (Joh 14: 6, Apg 4: 10-12) Här är vad Moder Teresa sade:

”Om ni kommer ansikte mot ansikte med Gud vi accepterar honom i våra liv, då vi. . . bli en bättre hindu, en bättre muslim, en bättre katolik, en bättre vad vi är. . . . Vad Gud är i ditt sinne du måste acceptera ”(Desmond Doig, Moder Teresa. Sitt folk och hennes arbete, Harper & Row, 1976, s 156).

 

This whole thing regarding the creation of Roman Catholic ”saints” by the Pope and the Vatican machine, has nothing to do with the true and living God! First of all, Pope Francis is already diametrically opposed to Almighty God, because he is running around the world carrying the title of ”Holy Father,” when the Lord Jesus Christ absolutely forbids that.

”And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.” Matthew 23:9

 

Those words were spoken by the Lord Jesus Christ himself, but few are willing to listen to him, and therefore they allow themselves to be deceived. As a former Roman Catholic I never knew that truth, until I read it in the scriptures for myself. I was also unaware that the Biblical way of becoming a saint is diametrically opposed to the Roman Catholic way of becoming a saint. After I was born again of the Spirit, it was the Spirit of the living God who delivered me from that hellish deception.

The present Pope Francis created another man-made saint in the person of ”Mother Teresa” on Sunday September 4, 2016, and it has absolutely nothing to do with the Lord at all. It has absolutely nothing to do with Biblical Christianity at all either. More importantly though is the fact that ”Saint Mother Teresa” did not believe that Jesus Christ was the only way to Heaven! Folks the very heart of the gospel of Jesus Christ is that there is absolutely no other way to Heaven, except through Jesus Christ. (John 14:6, Acts 4:10-12)

Here is what Mother Teresa said:

 

“If coming face to face with God we accept Him in our lives, then we . . . become a better Hindu, a better Muslim, a better Catholic, a better whatever we are . . . . What God is in your mind you must accept.” (Desmond Doig, Mother Teresa: Her People and Her Work, Harper & Row, 1976, p. 156)

 

/Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han lever med Blogkeen
Följ Han lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se