Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Förlåtelse och frälsning

Av Anji - Lördag 13 juli 22:37

  


Igen...ja det är spännande att ha en RELATION med Jesus och inte tro på en

 

RELIGION.

 

Ju mer man kan lära sig desto bättre är det ju, eller hur!

jag är inte religiös, är du???

 

Är du religiös så är du det om du inte vill lära dig mer om tro, du tror blint på pastorer och falska lärare.

 

Ämnet är stort och man behöver som sagt kunskap.  Därför har jag lämnat alla kyrkor bakom mig, och är bara med Jesus, för han och LIVET är de bästa lärarna.  I LÄNKEN får du veta mer!

 

LÄS:   

Fullfölj kallelsen
Predikan av Tage Johansson /2006

http://www.midnattsropet.se/2006/02/fullflj-kallelsen.html

Det är lätt att förlora vad man mottagit och därför är det viktigt att fullfölja sin kallelse, inte försumma något eller stanna vid erfarenheter som gjorts. Gud måste få fullfölja sin kallelses avsikt genom människan. Orsaken till att Jesu verk kunde fortsätta var att lärjungarna bejakade kallelsen, han hade sagt: ”Följ mig!” Gud ger varje människa en personlig kallelse på samma sätt som lärjungarna fick det. De bröt upp och Jesus sa: ”Ni har av mig blivit utvalda och tagna ut ur världen…”

 

Vad Gud vill göra med sitt folk ligger inte i framtiden – Gud vill göra det nu. Tiden är väldigt kort och människor vaggas ändå in i en jargong och vill ha det lugnt och skönt. Den situationen kan ju, som det sker för många idag, ändras i ett ögonblick.

 

Den fruktansvärda tid som bibeln kallar vedermödans tid närmar sig. En nöd vars like aldrig tidigare varit, säger Jesus. Detta är kulmen på människans synd och orättfärdighet. Denna tid har kunnat hållas tillbaka av olika händelser. Hade Gud inte i sin barmhärtighet satt en gräns på Noas, tid skulle fördärvet bara blivit djupare och värre.

 

Det finns också exempel hos Guds eget folk. När man gav rum för orättfärdighet och ogudaktighet måste Gud gripa in och komma med tukt och ris. Därmed var det inte slut på Hans barmhärtighet. Han tänkte i nåd på sitt folk och sände sina profeter med Guds ord. I alla situationer har det funnits några som tog emot budskapet – så var det också under fångenskapen i Babylon.

 

Den grydde en dag då man kunde sätta sig i rörelse för att åter komma in i Guds frälsningsplan. Gud har aldrig övergivit sitt folk, han har alltid en frälsningsplan, hur mörkt det än är. Så länge det finns några som vill lyssna till Guds röst finns det hopp. Guds folk hade förts till Babel, men där fanns det en liten skara som skilde sig från den övriga hopen av judafolket. Några höll ännu en liten låga brinnande.

 

Genom Guds utvalda redskap, profeterna, framförallt Hesekiel, hade Gud en anknytningspunkt när dagen var inne att de skulle lämna Babel. Budskapet kom redan genom Jeremia att fångenskapens tid skulle vara 70 år.

För de flesta fanns inte rum för Hesekiels budskap. Guds folk hade etablerat sig i Babel, acklimatiserat sig och började trivas. De stannade kvar. Men Hesekiel lade grunden för några så att de kunde höra kallelsens röst och bryta upp. Gud hade en anknytningspunkt för det profetiska ordet.

Det är gripande att läsa om dessa som trädde fram inför Gud, folket till godo, och det lidande Hesekiel fick gå igenom för att lågan inte skulle slockna. Det är viktigt att vi har Guds ljus i våra hjärtan. Där måste finnas en gnista av himmelsk vision, för att vi inte ska se som människor vanligen ser eller handla efter mänskliga tankar. Utan en levande vision går människan under på vandringen.

 

Församlingen kan inte etablera sig i tiden. Genom andesmorda budskap påminns den om att inte stanna upp utan följa den kallelse Gud gett. Har Gud uppenbarat något för sitt folk går det inte att finna sig tillrätta i tiden eller världen. Man är förstörd eller helt omöjlig för samtiden.

Det är lätt att förlora vad man mottagit och därför är det viktigt att fullfölja sin kallelse, inte försumma något eller stanna vid erfarenheter som gjorts. Gud måste få fullfölja sin kallelses avsikt genom människan. Orsaken till att Jesu verk kunde fortsätta var att lärjungarna bejakade kallelsen, han hade sagt: ”Följ mig!” Gud ger varje människa en personlig kallelse på samma sätt som lärjungarna fick det. De bröt upp och Jesus sa: ”Ni har av mig blivit utvalda och tagna ut ur världen…”

 

Läs allt i länken du fick.

 

Awsom


Instagram post by Trusting Jesus On One Accord • Dec 18, 2018 at 5:42pm UTC

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Torsdag 20 juni 23:16


Att ändra sig.. Ja det vill ju Jesus att vi ska göra, d v s ändra oss till det bättre.

 


Men det är svårt, för man är ju van vid att leva som man kanske inte borde, men så småningom så BEGRIPER man att man måste ändras om man ska FÖLJA JESUS. 

 

Vill Du följa Jesus så kommer du att märka i ditt växande att du måste ändra på saker som du gentligen inte gillar, d v s ta bort dem från ditt liv.

 

Det är så att för Gud är allt möjligt, Han kan göra det som inte vi kan och han hjälper oss med att ändra på oss. 

 

 

Matt 19:26Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt.”
Mark 10:27Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”
Luk 1:37för ingenting är omöjligt för Gud.”

 


#christianawesomeness #scripture #repentnow" />image


For I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you,


Gud hjälper i allt! Det är sant! 

 

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Tisdag 18 juni 22:44


But You, O Lord, are a shield for me, my glory, and the lifter of my head.

 

 

Lär känna HERREN.


*Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.*

 

 

Vill du lära känna Gud?

Versen ovan är från 5 Mos 4:29 och den handlar om att israeliterna får ett löfte att de alltid kommer att finna Gud om de verkligen söker honom av hjärtat. Det går att lära känna Gud, och han VILL bli känd. Men vi måste VILJA lära känna honom. Tjänst och tillbedjan måste komma ur en attityd av uppriktig överlåtelse.


Hebréerbrevet  11:6 säger:

*Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns och att han belönar den som verkligen söker honom.* Gud kommer alltid den till mötes som söker honom.

 

I tider som dessa, då villfarelserna haglar omkring i landet och länderna så är det just Guds Ord som inte åtlyds.

 

I dessa tider kommer folk att bli så förvillade att de inte ens vet hur de ska söka Gud, för de har lärt sig /eller kommer att lära sig, att de själva är gudar. Hur kan de då söka GUD?

 

Det är verkligen bedrövligt och skrämmande hur ett folk kan komma att bli så lurade på sin frälsning och på sitt eviga liv.. lurade av politiker och kyrkans män.. m fl 

 

GUD är god! LITA på honom i allt, han vill lära känna dig.

 

Jesus Daily Quotes - Jesus Christ Quotes

 

 

Av Anji - Lördag 25 maj 00:53

 

 

Många känner Jesus Kristus som sin personlige frälsare och vän, och många gör det inte.  Vi kan dö andligen och känslomässigt om vi går ett helt liv utan att få lära känna Jesus. Vi kan bygga vårt eget fängelse och inte veta att det är ett fängelse. Så lever många människor.

Men det finns ju en räddning och det är att låta Jesus komma in i våra hjärtan.  Om vi ställer oss till förfogande i tjänst för Kristus kommer vi verkligen att få uppleva livets mening.

 

Om vi inte känner Kristus handlar vi som om det här livet är allt vi har, medan det i själva verket bara är inledningen till evigheten.

 

Men det sätt vi som vi lever vårt korta liv på är avgörande för vår ställning i evigheten. För det vi samlar på jorden kan vi inte köpa evigt liv. Inte ens under högsta tänkbara sociala ställning kan vi förvärva åt oss evigt liv.

 

Därför borde människor värdera allt utifrån ett evighetsperspektiv.

 

/Anji

 

 

Av Anji - Fredag 17 maj 20:42

 

Marias-681-300x225

 

Många står vid porten, men alla släpps inte in.
Det är säkerligen många som vill in, men vet inte hur det ska gå till.
Jesus ger klara besked om vad som gäller, men hur ska man veta, då man inte hör hans röst kalla?

Människor söker och söker och kan fastna i satans klor. De tar den lättaste vägen, den som är bred.

Den smala vägen är bättre, men människor hittar inte den. Många får därför stå utanför porten

Ej långt ifrån Guds rike- men ej släppas in, O Hemska tanke, Att ej släppas in.

——
Porten till det eviga livet ÄR trång, och det betyder inte att det är svårt att bli en kristen, utan att det finns många olika sätt att leva sitt liv på, men att det bara är ett av dem som leder till evigt liv med Gud.
Att tro på Jesus är den enda vägen till himlen, för han är den ende som har dött för våra synder och gjort oss rättfärdiga inför Gud. Det är kanske inte alltid lätt att gå den vägen, men det är den sanna och rätta vägen.

——

*Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den* /Matt 7:13-14

——

….Nådens port för evigt stänges, domens tid då bryter in…..

*En gång skörden är slut, sommardagen har flytt, Förstummats ha bönernas ljud, Ingen tid gives mer, evigheten har grytt, Och tystnat har frälsningens bud.* /L Sandell

 

/Anji

 

Av Anji - Tisdag 23 april 20:20

Ge ditt liv till Kristus

 

Vittnesbörd av Keren Leon

http://www.midnattsropet.se/2015/09/ge-ditt-liv-till-kristus.html

Jag fick för ett par månader sedan en bok som heter 100 % för Kristus, (Basil Malof). Den boken talar om att ge sitt liv till Kristus med 100 procent, och inte 50 procent. I boken står det om hur människan gör när hon räknar procent, 100-1=99. Men när Gud räknar, så är 100-1=0. Om vi inte ger allt åt Gud, så vill han inte ha någonting. 


Vi måste ge Gud hela vårt hjärta. Vi måste ge Gud alla nycklar vi har. Varje litet hörn av vårt hjärta ska vara uppfyllt av Jesus. Han vill lära oss att förstå att livet vi lever  inte är vårt liv, utan hans liv, för det är han som har frälst oss. Han dog för oss på korset och gav oss nytt liv. När vi lever för Jesus ger vi honom hela vårt liv. 


Vi vet att det att vara en kristen kan vara en svår kamp. Men vår Gud är stor och mäktig. Han hjälper oss när vi är svaga; då får vi tro på honom och hålla oss nära honom och inte släppa taget. Jesus vill vara vår vän, och vi måste öppna och släppa in honom när han bankar på vår hjärtedörr. Då får vi öppna dörren för honom, tro på honom och hålla honom nära oss. 


Ett liv som kristen är inte en dans på rosor. Alla vet att det kommer väldigt svåra tider, men det är  så härligt att vara frälst och ha Jesus i sitt hjärta. Det är det bästa steget man kan ta; speciellt  när man är ung. Världen har ingenting att ge oss. Det världen kan ge  är mörker, ensamhet och depression. Men Jesus ger oss ljus, han ger oss nytt liv – och ett evigt liv! 


Vi har ett hopp om att någon gång kommer Jesus, och då får vi möta honom på skyarna, och då ska vi bo med honom för evigt. Vår längtan är att leva för honom, så att vi får se honom när han kommer tillbaka. Det här är bästa steget man någonsin kan ta, och jag är så tacksam över att Jesus har tagit bort mina synder, att han har frälst mig och gett mig nytt liv. Amen.

*

/Anji

Av Anji - Onsdag 27 mars 00:41


 

 

Hela världen hade kunnat bli frälst /Allan Svensson

 

 

Jesu försoningsverk på korset hade varit tillräckligt för att hela världen skulle ha kunnat bli frälst. Alla krig och all nöd i världen hade inte behövt förekomma, om folk hade trott på Jesus.

Det står i Joh. 3:16-17, ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jesus säger att när han kommer så ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Matt. 16:27. 25:31-46. Upp. 22:12. De människor som inte vill tro på Jesus, och inte bryr sig om hans varningar, blir alltså dömda för sina gärningar och hamnar i helvetet. Eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan det kan bli fred på jorden.

 

Gud dömer inte någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen, för att alla ska ära Sonen såsom de ära Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är redan inne, så de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska bli levande. Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Joh. 5:21-27. Det är alltså Jesus som kommer att verkställa Guds vredesdom över världen.

 

När Jesus kommer, då är det Skaparen själv som kommer. Han hämtar alla dem som tror på honom, inte bara de som lever på jorden nu, utan först ska de i Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. 1 Tess. 4:13-17. Också alla dem som har trott på Gud och tjänat honom på Gamla Testamentets tid. Detta är den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6. Därefter kommer Guds vredesdom omedelbart över världen.

Det står i Ef. 6:10-18 att den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot ondskans andemakter. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse. Han ser helst att de kristna somnar, då har han minst besvär av dem.

 

Så är det med de flesta som kallas kristna. Kyrkor och samfund håller dem nedsövda, och de verkar inte ha någon erfarenhet av det som står i Ef. 6:10-18. De har ingen bibelkunskap att dela med sig av, och bryr sig inte om att ta reda på sanningen om Guds församling, eller vad kyrkor och samfund är för någonting. Så snart man nämner något om detta så börjar de prata om att man ska inte döma och kritisera. Men vad gör de själva, de som är så kvicka till att framhålla att man inte ska döma? Jo, det försvarar Satans kyrkor och samfund och fördömer sanningen.

 

De kan prata om att Jesus snart ska komma, men de gör inga förberedelser att möta honom. De är helt oförberedda. I stället slösar de bort sin tid på underhållning med sång- och musikmöten i kyrkorna.

Min hemsida har jag skrivit just för att få folk att vakna, och börja tänka. De förstår inte att de lever i slaveri under Satans kyrkor, och att kyrkorna är massmördare. Den katolska kyrkan har mördat många miljoner kristna, just för att de trodde på Jesus och lät döpa sig. Den lutherska kyrkan har också förföljt och mördat många kristna för att de vågade bryta mot kyrkans falska doplära. Och ännu fler har kyrkorna lurat till helvetet genom sin falska lära.

 

De kyrkor som har förföljt och mördat massor av kristna pratar nu om ”kristen kärlek, enhet och gemenskap”. Deras avsikt är att lura människor bort ifrån Gud.

Men vi behöver inte bli lurade av kyrkorna. Om vi vill, så kan vi själva ta reda på sanningen genom att studera Bibeln och be till Gud. Men de flesta tror på det som präster och predikanter säger, utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. Präster och predikanter påstår att man måste vara med i någon kyrka, annars kan man inte bli bevarad i tron. I verkligheten är det tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Gud om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund.

 

Nu har de ekumeniska möten överallt i kyrkorna. Men vad är ekumenik? Det är religiös otukt, trolöshet mot Kristus. Man blandar Guds ord med onda andars läror. Av detta blir en villolära som kallas ”den stora skökans otukts vin”. Upp. 17:e och 18:e kapitel.

 

Nya kyrkor och samfund har kommit till genom religiös otukt. De är inte grundade på Guds ord. De är alla religiösa svartbyggen. Och det som Bibeln lär om Guds församling försöker de tillämpa på kyrkor och samfund. Det blir bara falskhet. Överallt tror de på, och praktiserar Satans falska församlingslära. De tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar. Vill vi ha väckelse så måste vi ta upp striden mot Satans alla kyrkor och samfund. De måste avslöjas och få sin dom./Allan S 

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#kunnat   Denna sida finns inte längre och jag tror att Allan är död numera,  då han var mycket sjuk och gammal ,,,,

 

/Anji

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Tror du att vi är i de sista tiderna nu? End times?
 Ja våld och ondska eskalerar
 Människor är kallare emot varandra
 Så många säger sig vara Jesus
 Ja chip o elände börjar komma
 Kyrkorna är inte vad de borde vara för folket
 Det märks på många vis

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se