Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Gospel

Av Anji - Onsdag 5 juni 22:30

 
 
Now I’m alive and born again Rescued from the grip of sin God your love came crashing in And pulled me out of the fire I’m a survivor
 
 
Now all I can see are the fields of your grace Wherever I run your leading the way You shook the shackles off my feet I found redemption on my knees You gave me hope you gave me something to believe
 
Now I’m alive and born again Rescued from the grip of sin God your love came crashing in And pulled me out of the fire I’m a survivor Oh I'm a survivor
 
 
You’re my God You’re my fighter You make me a survivor Now I’m alive and born again Rescued from the grip of sin God your love came crashing in And pulled me out of the fire I’m a survivor Oh I'm a survivor You pulled me out of the fire I'm a survivor
 
JESUS ÄR HERRE!
 
 
/Anji

 

 

ANNONS
Av Anji - Måndag 18 mars 21:27

 

 

Det tar tid att bli Jesuslik

När Jesus valde ut sina lärjungar, de tolv, så var knappast någon av dem särskilt lik Jesus/Gud men han valde ut dem ändå (just dem) av någon anledning trots att det fanns en massa människor att välja och vraka mellan.

Det var alltså inte de som valde Jesus/Gud utan Jesus/Gud som valde dem (med alla deras fel och brister) FÖRST.

Och så fortsätter det även i vår tid.

 

Bibeln lär att de vandrade sida vid sida med Herren Jesus (Gud) i cirka tre års tid och även om de kände att Jesus var Gud (att det var något speciellt med honom) redan när han kallade dem så tog det tid för dem att förstå vem Jesus (Gud) verkligen var och varför han hade kommit till jorden som människa.

När de var tillsammans med Jesus (som var deras lärare) så fick de (likt elever i världens rike) allt efter som tiden gick mer och mer kunskaper, kunskaper om honom och om hans rike (riket som inte är av denna världen) och hur det fungerar samt vishet (den vishet som kommer från Jesus/Gud).

De blev mer och mer Jesuslika efter att från början ha varit som vi människor i allmänhet är, det vill säga fullspäckade med fel och brister av alla de slag.

 

Men de trodde och ville tro på Jesus!!

Utan denna tro på Jesus/Gud (på vad han lärde dem och sa till dem) så hade de inte kunnat vara och förbli Jesus lärjungar och de hade definitivt aldrig efter hand (successivt) kunnat bli Jesuslika.

Det är genom att stå fast vid Jesus och i tron på honom och på HANS lära som det går att bli Jesuslik.

Jesus/Guds ställföreträdare här på jorden idag och fram tills att Jesus kommer tillbaka är inte Påven (någon annan människa eller någon organisation som Sveriges kristna råd eller kyrkornas världsråd) utan den Helige Ande.

 

Det är Jesus/Guds Ande (den Helige Ande) som idag är vår (vi som vill följa Jesus/Gud) lärare. Vi har ytterst sett inga andra lärare även om det finns mängder av människor (människor av kött och blod) som gärna vill vara lärare och som kallar sig pastorer och präster (diverse olika fina titlar) och som för att kunna fylla sina egna bukar (för att nå framgång i världen), stödjer eller skapar den ena villoläran efter den andra i syfte att förleda de sant troende på Jesus/Gud bort från honom och in till Satans läger.

Om dessa (så kallade präster och pastorer) inte är ledda och styrda av den Helige Ande (av Jesus/Guds ställföreträdare här på jorden) så skall vi som tror på och som vill följa Jesus/Gud, inte lyssna på dem. Om vi gör det så förlorar vi tids nog vår tro precis som de själva har gjort genom att stå upp för eller skapa människoverk och människoläror.

 

 

Resultatet blir att många avfaller och bibeln talar om ett stort AVFALL bland dem som en gång har tagit emot Jesus/Gud.

Andra (vilka människor som helst) som inte har haft eller tagit del av Jesus/Gud (som inte har lärt känna honom) kan inte avfalla från något de aldrig har haft eller tagit del av.

Om vi som SANT troende på Jesus/Gud vet bättre men trivs i avfallet och även försöker att lura in andra i det så säger Hebreerbrevet detta:

Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande, och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå hava avfallit -- dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse”. (Heb. 6:4-6)

 

 

En ”syndare” som har blivit frälst till Jesus/Gud, kan om den vill, omvända sig och få förlåtelse för sin synd/sina synder men någon som har avfallit (från Jesus och från hans evangelium/lära efter att ha blivit frälst till Jesus/Gud) och som sagt trivs med det (kanske förträffligt bra), är det enligt Paulus omöjligt att föra till omvändelse (bättring).

Den/de har gjort sitt val som är ett val som den/de trivs med!

Den/de får ut/har fått ut av ”världens goda” under sitt jordeliv och det kan handla om status, framgång, att tjäna mycket pengar, ja på hela taget om att ha varit någon i världen. I en värld som har ÄLSKAT den/dem (tvärtemot vad Jesus och bibeln lär, se citat nedan) och som de har kunnat livnära sig av på det ena eller det andra sättet eller på många olika sätt.

Detta är tyvärr något som kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) talar tyst om och istället så väljer de att lägga skuld och skam - oket på dem som brottas med personliga synder.

 

 

De vägrar att se vad de själva gör sig skyldiga till i form av SYNDoch att de sprider SYND men tror sig vara HELIGA, RÄTTFÄRDIGA, FELFRIA, KÄRLEKSFULLA, BARMHÄRTIGA med mera!! Det är en Satans taktik!!

Läs här från Johannesevangeliet:

Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder. Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.Kommen ihåg det ord som jag sade till eder: 'Tjänaren är icke förmer än sin herre.' Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder; hava de hållit mitt ord, så skola de ock hålla edert.

 

 

Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig. Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar ock min Fader. Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: 'De hava hatat mig utan sak.' (Joh. 15: 18-25).

Fundera på varför världen (världens människor) ÄLSKAR kyrkorna och samfunden och varför kyrkorna och samfunden i sin tur ÄLSKAR världen och världens människor när Jesus/Gud (apostlarna) talar om på så många olika ställen i bibeln att det är omöjligt:

 

Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom“ (1. Joh.2:15)

Ni trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän”.(Jak. 4:4)

 

Och fundera om det är sant att många så kallade ”kristna” en dag kommer att stå med skägget i brevlådan (om de nu har något sådant) och undra vad de har gjort för fel när Jesus/Gud visar bort dem:

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn här- ifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23).

 

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Måndag 11 mars 21:47

Dear Family of our Lord Jesus Christ, May God Bless you and yours forever and ever! Thanks for coming by for a CUP! Our prayer this day is that this CUP will help lift you up further in our LORD!


Precis så är det för den TROENDE. Inget att vara rädd för om man är frälst och går GUDS VÄG. Visst har man problem, men Gud tar ju hand om det som inte vi klarar.

 

/Anji


Av Anji - Torsdag 7 mars 19:56

 

Minipredikan Charles Spurgeon:

 

”Men det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst (befriad, eng övers).” Joel 2: 3.

VARFÖR åkallar jag icke Hans namn? Varför löper jag i väg till grannarna, fastän Gud är så nära och vill höra mitt svagaste böneljud? Varför sätter jag mig ned och uppgör planer och söker finna utvägar? Varför icke med detsamma kasta både mig själv och min börda, på Herren? Den bäste löparen ilar framåt. Varför löper jag icke direkt till den levande Guden? Förgäves skall jag av någon annan vänta hjälpen. Av Herren skall jag få den. Hans gudomliga ”skall” borgar därför.

 

Jag behöver icke fråga, då jag åkallar Herrens namn, om löftet gäller mig. Orden ”var och en” är mycket omfattande, de famnar alla. Uttrycket ”var och en” innesluter också mig, ty det åsyftar varje själ, som åkallar Herren. Jag vill därför lyda uppmaningen i texten och genast åkalla Herrens härliga namn, åkalla Honom, som givit ett så rikt och stort löfte.

 

Jag är i djupt trångmål och kan ej finna någon utväg. Men det är icke heller min sak. Han som givit löftet, har medel och vet råd att uppfylla det. Det tillkommar blott mig att lyda Hans befallning och icke bestämma över Hans rådslag, jag är Hans tjänare och icke Hans rådgivare. Jag åkallar Honom, och Han svarar mig.

C. H. Spurgeon

 

LITA PÅ GUD!

 

 

ISAIAH 41:10
”Fear not, for I am with you; 
Be not dismayed, for I am your God. 
I will strengthen you, 
Yes, I will help you, 
I will uphold you with My righteous right hand.”/Anji

Av Anji - 1 maj 2018 22:53

 

-Alla de som ÄLSKAR JESUS är hans folk, hans eget folk. Vi är medlemmar i Guds familj. Paulus uppmanar alla kristna att leva förståndigt, medvetna om förmånen att få tillhöra Guds familj.

 

Det innebär ett ansvar. Denna levande gemenskap ska ha samma höga krav på sin livsstil som Jesus själv hade. Tyvärr kan man säga, så är det inte så idag då man översvämmas av falska profeter och människor som bara vill tjäna pengar.

 

Visst det fanns sådant förr också, på Jesu tid och senare, men så illa som idag har det nog aldrig varit.

 

ÄLSKAR DU JESUS?  Jag skäms inte för evangelium.........

 

Romans 1:16 säger: Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (KJV)

 

Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (KJV)Bild  Pinterest

 

KORSETS VÄG:

Den själ, som har valt att gå korsets väg,
av Gud bereds till åkerteg.
Det gäller eviga livet hinna.
Blott genom död kan hon livet vinna.
Och vill hon vetet skall bära frukt,
hon måste först känna dödens lukt.

Den tunga prövning är Herrens plog,
som har till inskrift: ”Min nåd är nog.”
I djupets inre Han fåror plöjer
och grus och stenar Han undanröjer,
att ädla sädet, Guds eget ord,
må sjunka djupt i hjärtejord.

Det korn, som sänktes i jorden ner,
i mörka djupet ej ljuset ser.
Och dödens vinter det genomtränger,
dock solens värme till kornet tränger:
och när dess hölje har börjat dö,
då bildas stängeln med ”Livets frö”.

Den brodd som växer i Guds behag,
den blir ej frukt på en enda dag.
Men Gud åt axet dess växtkraft giver,
om blott det troget och ödmjukt bliver
och tager mot ifrån Herren allt —
så bär det sexti- ja hundrafalt.

-Linnea Hofgren-

 

 

 

 

/Anji

  

 

 

Av Anji - 26 mars 2018 08:51

 

 

I Matteus evangelium kap 28 berättas det att Jesus uppstår från de döda, han visar sig för de sörjande kvinnorna och han uppenbarar sig för sina lärjungar i Galileen. Han befaller dem (!) att såsom hans sändebud gå ut bland ALLA FOLK.

 

Följ med mig till kap 28 och 11 versen för här, och i följande verser hittar du något så viktigt:

*Men under det att de voro på vägen kommo några av väktarna till staden och underrättade översteprästerna om allt det som hade hänt. 

 

(Graven där Jesus hade legat var tom, och väktarna var alltså helt förskräckta vid den jordbävning som kom, de var rädda för ängeln och att Jesus inte fanns i graven.) VAR står det att det kallades för påsk….då Jesus dog och uppstod..

 

vers 13: ”Då församlade sig dessa (översteprästerna och väktarna) jämte de äldste; och sedan de hade fattat sitt beslut, gåvo de en ganska stor summa penningar åt krigsmännen…och sade: ”Så skolen I säga: ”Hans lärjungar kommo om natten och stulo bort honom, medan vi sovo.” (De skulle alltså berätta att Jesus var bortrövad..därför var graven tom…)

 

Vers 14: ”Och om saken kommer för landshövdingens öron, så skola vi ställa honom till freds och sörja för, /ordna/att I kunnen vara utan bekymmer.”

vers 15: ”Och de togo emot penningarna och gjorde såsom man hade lärt dem. Och det talet utspriddes bland judarna och det är gängse bland dem ännu i denna dag.”

 

Ser du vart jag vill komma med dessa verser? Tala om korrupta och penninghungriga människor, samhälle, och om rädda människor. Bibeln berättar att  Jesus HAR uppstått, men man talar TYST om det. Man blir MUTAD för att INTE berätta vad som verkligen hänt.

 

Och det värsta..judarna tror inte på att Jesus lever och skall komma tillbaka.Därför ber vi om väckelse för dem.

Nattvarden firar vi till Jesu åminnelse…..

men egentligen så borde det räcka att säga att NT inte säger vi ska fira påsk utan nattvarden. -att det är dags att sluta kompromissa med Sanningen.


(liksom sluta fira jul) jul, det är  också ett gudanamn!
 
NT är vår mönsterbild för allt!  

SE LÄNKAR om ”påsk”

http://www.libertytothecaptives.net/easter_not_worshipping_in_truth.html
 
http://www.cause-of-god.com/easter.html

 

/Anji

 

 

Av Anji - 24 februari 2018 20:11


Lyssna till goa låtar, det är tyvärr reklam mellan låtarna ibland men det gör kanske inget!

 

/Anji

 

 Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Tror du att vi är i de sista tiderna nu? End times?
 Ja våld och ondska eskalerar
 Människor är kallare emot varandra
 Så många säger sig vara Jesus
 Ja chip o elände börjar komma
 Kyrkorna är inte vad de borde vara för folket
 Det märks på många vis

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
16
17 18
19
20 21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se