Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin SYND

Av Anji - Torsdag 4 juni 20:24

VEM ÄR REDO NÄR JESUS KOMMER?

Kan man veta om man är redo när Jesus kommer? Bibelordet ger oss svar på denna viktiga fråga. För övrigt har Guds ord svar att ge på alla människans frågeställningar och problem. Bibeln kan ge upplysning och vägledning för alla som söker svar.

 

 

Bibelstudium av Tage Johansson

 

 

Sanningen finner vi där om att Jesus ska komma tillbaka från himmelen för att uppväcka alla Guds barn, från den förste ur människans historia, fram till vår tid. De som har haft en levande tro men som dött ska tillsammans med dem som är i livet förvandlas och ryckas upp till mötet i lufthimlen och eskorteras av Jesus och änglarna till bröllopssalen. Det blir bröllopsfest i himmelen medan vreden går över denna arma jord. Detta handlar om en av bibelns viktigaste händelser. Jesu tillkommelse behandlas inte mindre än trehundranitton gånger i Nya testamentet. Det vill säga att i medeltal blir det var tjugofemte vers.

 

 

Då vi nu ska söka svar i Ordet om vem som är redo när Jesus kommer, ställs vi inför en avgörande och viktig sanning om vår pånyttfödelse. Har den lett fram till att Jesus äger vårt hjärta odelat? Kan vi säga som bruden i Höga Visan: “Min vän är min och jag är hans” (2:16). En sann brud har det förhållandet till sin brudgum att han äger hennes hjärta och därmed också kroppen, tiden och ägodelarna. Tänk vad stort det är när vi har gjort den erfarenheten som sångaren uttrycker i kören: “Herre mig själv jag dig giver …” Och i vers tre: “Jesus vad skall jag dig giva? Evigt jag tjäna dig vill. Hjärtats odelade kärlek, allt skall nu höra dig till.”

 

 

Den stora frågan är om äganderätten har blivit överlämnad åt Honom. När denna viljeakt har skett är vi hans till både ande, själ och kropp. Det handlar om en relation mellan en brud och en brudgum. Jesus undervisar i Matteus 25 där budskapet lyder till de oförståndiga jungfrurna: “Jag känner eder icke”, eller som det står i en annan översättning “Jag vet inte vilka ni är”. Vår relation till Jesus innebär antingen välsignelse eller förbannelse. Det var vad Paulus skrev till korintierna i 1 Korintierbrevet 16:22: “Om någon inte har Herren kär, så vare han förbannad. Maranata.” Om vi älskar Jesus så visar det sig i våra handlingar.

 

 

Det handlar framför allt om vårt personliga böneumgänge. Har vi tid för Honom, att umgås och verkligen lära känna Honom. Vidare betyder det oerhört mycket hur vår relation till Ordet är. Jesus säger själv i Johannes 14:23: “Om någon älskar mig så håller han mitt Ord.” Dessutom handlar det om vårt förvaltarskap, hur vi står i vårt förhållande till vården av Hans lamm och får. Jesus sa ju till Petrus: Om du älskar mig så ta hand om det som är min hjärteangelägenhet, mina får och lamm.” För att göra det kortfattat så handlar det om vårt förhållningssätt i vår förvaltning. Hur vi umgås med våra medtjänare (Matt 24:44-51), hur vi vårdar förhållandet till vår brudgum (Matt 25:1-13) och om vi är en trogen förvaltare av Hans ägodelar (Matt 25:14-30).

 

Då det gäller en så stor och viktig händelse som Jesu tillkommelse väcks frågan: Vem är redo när Han kommer? Det står i Matteus 25:10, att de som var redo gick in med Honom till bröllopet. Det står också i Uppenbarelseboken 19:7, att när tiden är inne för Lammets bröllop, då har dess brud gjort sig redo. Det finns tyd-liga tecken på den skara som är redo att möta sin brudgum. Man sa förr bland väckelsens folk att man kunde höra det på sången och det syntes på gången. Det är den första kärleken som är hemligheten till att vi lever i ett rätt förhållande till Jesus. Då är vi angelägna att bevara vår klädnad vit och ren.

 

 

Efesierförsamlingen som hade förlorat den första kärleken uppmanades att resa sig från sitt fall så att de åter kunde göra de gärningar som de gjorde under den första tiden. Att leva och förnyas i pingsterfarenheten gör att vi är redo för uppryckelsen. Allan Törnbergs sång “Är det pingst i ditt hjärta idag”, kommer så levande till mig när jag skriver dessa rader. Den stora och allvarliga frågan är om det är pingst i ditt hjärta idag. Lever vi i den erfarenhet som det står i vers fyra i denna sång: “Du minns hur hjärtat …”?

 

 

Det finns också en erfarenhet, en signal, som indikerar om vi är redo. Om vi lever i ett ostört förhållande till Jesus, så älskar vi hans tillkommelse. Vi fröjdar oss över Honom med outsäglig och härlig glädje. Det motsatta förhållandet är när talet om hans tillkommelse skapar osäkerhet, fruktan och bävan. Detta på grund av att kärlekens låga har tynat av. Det är som en känd förkunnare har sagt: “Det kommer inga tynande vekar in i himmelen.” Den som är en tynande veke blåser Han inte ut. Det har Han lovat. Men det gäller att ha oljeförrådet påfyllt innan Han kommer.

 

Det är en katastrof att slå sig till ro och vara förnöjd och sova vidare. Den som sover vet inte om att han inte är redo. De oförståndiga vaknade upp, men vaknade för sent för att vara redo. Omsider kom de, men då var dörren till bröllopet stängd. Vaka och bed ty vi veta icke tiden eller stunden. Men ett står helt klart: Jesus kommer mycket snart.

 

Maranata – du vår Herre kom!

 

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Onsdag 27 maj 00:14

 
Johannes skriver i sitt brev om två olika saker när han talar om synd. På det ena stället säger han: 
1 Joh. 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 
1 Joh. 2:1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. SRB16. 
Och på ett annat ställe: 
1 Joh. 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. SRB16  
1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16 
Här pratar han, å ena sidan om en som faller för köttets frestelse (1 Joh. 1:9 och 1 Joh. 2:1) och andra sidan, en som lever i oomvänd synd eller säger att han är utan synd (1 Joh. 3:8 och 1 Joh. 1:8). Det är samma tanke Paulus förmedlar i Gal. 5:21 när han säger: den som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike.
Gal. 5:21… Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike. SRB16. 
Att synda är en helt annan sak än att leva i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor. 
 
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. Det är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
1 Joh. 3:4 Var och som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. SRB16. 
Så, att vandra i Anden är Guds lösning, och det är enda lösningen och enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet. 
 
Vi tittar på de verser som skapar så mycket oro och rädsla i Kristi kropp och här behöver vi förstå Johannes undervisning som har gett upphov till mycket förvirring och oro. Studerar vi Första Johannesbrevet är det av yttersta vikt att vi förstår vad Johannes pratar om när han säger:
1 Joh. 3:8-10 Den som GÖR synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh. 3:4Var och en som GÖR synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. 
Dessa föregående bibelverser har skapat en del konflikter mellan kristna läger och jag hoppas att den här studien kan hjälpa till att reda ut den. 
 
Vi börjar med 1 Joh. 1:5. Vi har två ord på grekiska: 1Fós och 2Skotía som är varandras motsatser: 1Fós är Ljus och 2skotía är mörker. Om Gud är ljus (1fós) då är djävulen, ondskan och synden mörker (2skotía). (Jag har satt en siffra framför orden för att identifiera vilket det talas om).
1 Joh. 1:5Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är 1ljus och i honom finns det inte något 2mörker. 
Sedan har vi tre andra grekiska ord: 1Koinõnían, 2Peripatómen och 4Ten Alethian som betyder Gemenskap/Samfund, Livsvandring och Sanningen, i den ordningen. Om vi säger vi har gemenskap/samfund (1Koinõnían) med Gud, men livsvandringen (2Peripatómen) är i mörker (3Skotía) med djävulen, ljuger vi och handlar inte efter sanningen (4ten alethian). 
1 Joh. 1:6Om vi säger vi har 1gemenskap med honom och 2vandrar i 3mörkret, ljuger vi och handlar inte efter 4sanningen. 
Matt. 7:13-14 talar om den trånga porten och den smala vägen och den vida porten och den breda vägen som leder i fördärvet. Livsvandringen kan antingen vara på den smala eller breda vägen.
Luk. 13:23-24 Och någon sa till honom: Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många ska söka komma in men ska inte kunna det. SRB16. 
Tillbaka till Johannes första brev. Ordet vandrar – 1Peripatómen, uttrycker en kontinuerlig livsstil och inte enskilda handlingar. 
1 Joh. 1:7 Men om vi 1vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från alla synd. 
Det är ett liv i ljuset som menas. Det är en livsstil och ett leverne efter Guds Sons exempel, som är världens ljus. Och Ef. 5:13 säger att "allt som uppenbaras är ljus", vilket gör att om vi lever efter det ljus vi har, vandrar vi i Anden. Vi är skyldiga att vandra så som han vandrade - 1 Joh. 2:6. Vi skyldiga att leva som Han levde.
 
Paulus talar också om att vandra (livsvandringlivsstil) i Anden eller köttet i Gal. 5:19‑21 och avslutar med att säga: ”...att de som gör sådant inte ska ärva Guds rike”, och ordet som används här är pràssontes och betyder: görautförafullförapraktisera/praxis. Ordet talar inte om en enskild händelse utan ett ständigt praktiserande av antingen gott eller ont. 
 
Ordet pràsso används av Johannes och Lukas.
Joh. 3:20Var och en som GÖR (pràsso) det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. SRB16. 
Apg. 19:19Och många av dem som hade BEDRIVIT (pràsso) trolldom bar fram sina böcker och brände upp dem inför alla... SRB16.  
Tillbaka till Johannes första brev.
1 Joh. 1:8-9Om vi säger att vi INTE har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
Det finns dem som inte förstår att människan är en syndare i ständigt behov av nåd – daglig nåd. De menar att vi för alltid och evigt har blivit rättfärdiggjorda och därför är vi utan synd i Guds ögon. Ja, om vi vandrar i Anden gör vi inte vad köttet har begär till. Och OM vi syndar har vi en försvarare inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Men att förneka köttets makt att bedra är en dårskap som vaggar oss i en falsk trygghet, och leder till hårdhet och exklusivism. 

 
/Anji
 
 
 
   

ANNONS
Av Anji - Torsdag 14 maj 20:24

https://www.varldenidag.se/nyheter/yogaledare-coachar-diakoner-i-jonkoping/Bbbpdh!YLsarLObvhoYEm00LMQCQ/?fbclid=IwAR3yxs4Ah7F7iT3AyD0-MMUUneJxxfCpTrFxN1ErMvRo_jaBxlxUic5yFfA

 

YOGA-LEDARE COACHAR DIAKONER!!    LÄS!  SÅ GALET!

 

 

En ledare i kundalini-yoga anlitas som handledare för diakoner i Jönköpings pastorat. "Detta är inget som oroar mig", säger kyrkoherden, Hans Boeryd.


Nyheter · Publicerad 07:08, 13 apr 2016

I förra veckan kunde Världen idag berätta att en av kyrkorna i Jönköpings pastorat, Bymarkskyrkan, nu i april ger kurser i ”Meditation och yoga”. Kursledaren Barbro Lord driver ett center där kundaliniyoga är ett viktigt inslag.

Nu visar det sig att hon har fler uppdrag inom pastoratet. Bland annat har hon, sedan flera år, anlitats som handledare inom pastoratet. Men kyrkoherde Hans Boeryd ser inget problem i detta.

 

– Eftersom hon varit knuten till oss som handledare i de ärenden som varit intressanta för Svenska kyrkan så har jag inte sett något bekymmer i detta.

Yoga har rötter i hinduism, och just kundaliniyoga har, även av hinduiska gurus, beskrivits som en disciplin som sätter starka andliga krafter i rörelse. Kommentar?

 

– Barbro har utfört sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt och erfarenheten av hennes arbete har inte gjort mig orolig.

Vilka kriterier ställer ni på en person som handleder era diakoner?

 

– De kriterier och grunder vi kontaktar handledare på är det renommé som de har. Och i detta fall har det inte varit några tveksamheter.

Världen idag har tidigare berättat att en av pastoratets kyrkor, Bymarkskyrkan, börjat erbjuda kurser i yoga med den kvinnliga handledaren.

 

Hur ser du på att erbjuda yoga i kyrkans regi?

 

– Jag ser det som del i det som är vårt arbete,och allt som sker i vårt arbete, i kyrkans hägn, har sitt centrum i Herren Jesus Kristus. Så är det också i det här fallet. I samband med den här kursen är det också alltid en andakt och vid något tillfälle mässa.

– Jag ser på yoga som en teknik, understryker Hans Boeryd. Det handlar alltid om vilket fokus vi har, och detta fokus är för oss en självklarhet, Herren Jesus Kristus.

 

Vi har talat med personer där yogan varit en port in i annan nyandlighet och ockultism. I vissa fall har detta resulterat i svåra problem och andlig fångenskap.  Hur ser du på det?

 

– Oavsett om det handlar om yoga eller andra yttringar så är det varje församlings uppgift att vara vaksam på om saker och ting leder fel.

– Det finns stora likheter mellan grundtekniken i kristen meditation och yoga. Så jag har svårt att tänka att tekniken i sig skulle kunna leda fel. Däremot kan säkert innehållet dra åt olika håll och där gäller det att vi är vaksamma och uppmärksamma.

Så hur ser du exempelvis på kundalini-yoga, den yogaform som handledaren för era diakoner ägnar sig åt?

– Jag har inga kommentarer till det. Jag är intresserad av det som hon gör i Svenska kyrkans sammanhang i Jönköping. Och vad gäller den saken är jag inte orolig.

 

Världen idag har tidigare sökt Barbro Lord och hon vill inte ge några kommentarer.


Av Anji - Onsdag 13 maj 22:46


—————————-
Splittringen har alltid skapat missförstånd, som slutat med stridigheter. I stället för att lyssna till Guds Ord, som varnat för splittring har man vänt sig bort ifrån Guds Ord.

 

Och så säger Guds Ord till alla människor, som går egna vägar att: “Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.”..Se symbolbilden här ner till vänster…Ordsp. 14:12.


—————————-

Enligt Bibeln saknar Ekumeniken den helige Andes ledning och därför har den blivit ett djävulens bländverk. I Ekumeniken har man förenat de olika kyrkorna, i en falsk gemenskap, där medlemmarna saknar Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet och där varje kyrka får fortsätta, att hålla fast vid sina egna läror och sina egna tolkningar av Guds Ord. Och därför så lyser deras verksamhet med himmelens Gud, Jesus Kristus och den helige Andes tydliga frånvaro.


—————————–
För att kunna hålla fast och binda medlemmarna, i Ekumeniken så ändrar man på Guds Ord, så att det passar Ekumenikens falska läror, som är i strid mot  Guds Ord.


—————————–
Jesus varnade tydligt för den kompromiss, som Ekumeniken bedriver och sade, att: “Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo.” Matt. 5:37.


—————————–
Allt som sker inom ekumeniken, och inom de olika kyrkorna, i vår tid, är tydligt förutsagt i Bibelns profetior, som ett Satans verk, som skulle känneteckna den sista tiden bland Guds folk.

 

I stället för att söka sig till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så söker människorna sig till de olika religiösa rörelserna, som har höjt och breddat dörren in i Guds rike.

 

Och därför vill människorna inte se eller höra, att Jesus sagt: “Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet,  och få äro de som finna den.”Matt. 7:13-14.

 

Den som läser Bibeln kan tydligt se, att Stefanus tydligt säger, att:

 

Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer.”  Apg. 7:47-60. 

Min vän! Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa system, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: “Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”   Matt. 11:28. 

 

 

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index23.html

 

/Anji

 

 

Av Anji - Onsdag 12 feb 20:00

TRONS KAMP

Bibelstudium av Tage Johansson

Efter syndafallets dag syntes allt vara nattsvart mörker och mänskligt sett verkade Guds skapelse ha blivit ett stort misslyckande. Då förkunnar Gud ett hoppets budskap mitt in i människans hopplösa situation. ”Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud.” ”Kvinnans säd”, som är Jesus, kom och uppfyllde detta löfte. Det fick sin fullbordan på Golgata då visserligen han blev ”stungen i hälen”, men samtidigt blev djävulens makt krossad för alltid.


Med detta som bakgrund blir församlingens kallelse allt tydligare genom det som Paulus skriver till korintierna:
– Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art, de äro tvärtom så mäktiga inför Gud att de kunna bryta ned fästen. Ja vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder tillfånga och lägga dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då äro vi redo att näpsa all olydnad.
(2 Kor.10:4-6)


 Djävulens makt över människan kom till stånd genom att bedraga Eva och Adam på sanningen. Därmed kom hela människosläktet att bindas av lögnens makt. Det förde med sig mörker, sjukdom och död. Men redan samma dag förkunnade Gud att lögnens makt skall krossas.
 I hela vår värld härskar och regerar ”lögnens fader”. Hela detta världssystem är uppbyggt på en lögn. Genom Guds sannings ljus befrias varje individ som kommer till detta ljus. Man får erfara att ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed”. Den som befriats från mörkret genom sanningens evangelium, är också kallad att strida för sanningen. Att ”bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud”.


 Vår tid och vårt samhälle präglas alltmer av hur lögnens krafter flyttar fram sina maktpositioner. Det som förr var normalt blir onormalt, och myndigheterna för fram en laglös lagstiftning. Tiden närmar sig då laglöshetens människa, fördärvets man öppet skall träda fram. Vi vet vad det är som ännu håller honom tillbaka, skriver Paulus till tessalonikerna. Svaret på detta är att det fortfarande finns några som håller fast vid ordets sanningar. Det är de som utgör sanningens pelare och grundfäste.
 Judas uppmanar i sitt brev att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt de heliga. Det handlar om en aktiv tro, för tro utan gärningar är död, och Johannes talar om en tro som övervinner världen.
 Bibeln ger oss många exempel på människor med en aktiv tro. När stora utmaningar från maktens myndigheter kom, fanns det en Daniel som trotsade bestämmelserna. Genast när Daniel fick veta om skrivelsen som var uppsatt, gick han in i sitt hus och bröt mot Mediens och Persiens oryggliga lag. När alla böjde knä för bildstoden på Duraslätten, vägrade Sadrak, Mesak och AbedNego att göra det. De reflekterade inte på vad följderna skulle bli. Mose föräldrar lät sig inte skrämmas av konungens påbud. De handlade genom trons övertygelse. Apostlarna som stod inför Stora rådet sa att man måste lyda Gud mer än människor. I denna tid med alla påbud och förbud från vår tids myndigheter kan vi inte böja knä för denna tidens bildstod, även om det skulle innebära bildligt talat en lejongrop eller en het ugn. Som trons folk har vi ett stort ansvar för vår samtid. Genom tron vägrar vi böja oss för fiendens skrämselpropaganda. En sak är att vara idealist eller opponent. En annan är att genom trons lydnad handla antingen det är opportunt eller inte. Det är oundvikligt att drabbas av konflikter, lidande och förföljelser på den vägen. Det har de troende fått uppleva i alla tider.

 

När Tertullianus på 200-talet hade undervisat sina åhörare om trons väg, sa man förskräckt: ”Om vi ska göra som du har undervisat om, hur ska vi då kunna överleva?” Han svarade då: ”Vem har sagt att ni skall överleva?” Jesus sade att ”det må vara lärjungen nog om det går honom såsom hans mästare ”.
 Att gå trons väg innebär att vi kommer i konflikt med antidiskrimineringslagen, agalagen, abortlagen och alla andra lagar som undergräver vad som är sant och riktigt i en helig gudsfruktan. ”Så skall alla de som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse.” (2Tim 3:12)

 

https://midnattsropet.se/midnattsropet/trons-kamp/

 

/Anji

 

 

 

Av Anji - 20 december 2019 19:51

 

 

Sci-Fi or Prophecy/Human Evolution or Revolution! Nicholson1968


Man kontrollerar redan nu människor med droger, d v s allehanda

 

MEDICINER, och man kontrollerar människan MED TEKNOLOGI.

 

Det får du se i videon.  Kanske otäcka scener här i videon.


Planen är att KONTROLLERA OSS ALLA.

 

 

JESUS ÄR VÄGEN OCH SANNINGEN OCH LIVET!  Bara HAN kan hjälpa oss!

 

/Anji

 

 

Av Anji - 12 december 2019 00:00


Erkänna synd och be om förlåtelse och att gå med Herren genom hela livet

 

/Anji

Av Anji - 15 november 2019 23:54

 

I Denna länk nedan kan du läsa om det du inte förstår, d v s det som sker i samhället nu och VARFÖR. 

 

VARFÖR allt detta våld? Varför alla mord och annat som man inte kan förstå???  Läs i länken om det som är i Sverige nu!

 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/14/sverige-befinner-sig-under-attack-inifran/

 

 

1 Joh 5:19Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

 

 

/Anji

 

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se