Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin TRO

Av Anji - Torsdag 6 juni 23:32

 

 

Lärjunge. Att följa Jesus:

 

 

Det första Jesus sa till Petrus var: ”Följ mig.” (Mark 1:17)

Det sista han sa var samma ord, men med lite annan betoning: ”Följ du mig!” (Joh 21:22)

 

Petrus gick i Jesu fotspår varje steg av vägen mellan dessa båda uppmaningar, även om han råkade ”snubbla” då och då.

När Jesus kom in i Petrus liv förvandlades denne från en enkel fiskare till en person med helt nya mål och ideal. Men han var sannerligen inte perfekt och han slutade aldrig att vara Simon Petrus. Man kan undra vad det var Jesus såg i Simon, eftersom han gav honom namnet Petrus (klippan, sten).

 

Den impulsive och häftige Petrus påminde verkligen inte om en stadig klippa.

 

Men när Jesus valde sina efterföljare sökte han inte perfekta modeller, utan han sökte män. han valde människor som kunde förvandlas av hans kärlek och sändas ut i världen och berätta att vem som helst dög till lärjunge, även den som då och då misslyckades.

 

Vi är inte perfekta någon av oss, men Jesus hjälper oss att bli värdiga hans namn.

Man kan undra vad det är Jesus ser hos oss, i oss, när han kallar oss att följa honom……………..

 

 

JESUS IS LORD

 

 

/Anji

BIBELN · Seger · TRO
ANNONS
Av Anji - Söndag 21 april 13:27

 
 
 

Vittnesbörd av Elaine Vidén

 

Jag har ganska länge gått och tänkt på Guds nåd. Att han har frälst oss. Jag vill läsa ett ord:

-Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.  Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det (Ef 2:4-8). 

Jag är jättetacksam för att Gud är med mig varje dag och han har denna otroliga kärlek till oss och alla människor. Det är bara en stor nåd.
Tack Jesus att vi får samlas i ditt namn, tack att du är med oss varje dag och aldrig lämnar oss ensamma. Tack att du kommer snart och hämtar oss hem till dig, så att vi alltid får vara tillsammans med dig. Amen

__________________
 
Anji:  -Jesus är verkligen med den troende varje dag och stund, d  v s HELA TIDEN!  Skulle jag väl ängslas då? Nej, det skulle jag  /vi/de   INTE. Men sådan är människan så frälst hon är så bär även hon på ängslan över olika saker, men Gud sade  ’GÖR ER INGET BEKYMMER’, och det får vi ta till oss, eller hur!
 
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
14
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
15
Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.
16
Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med?
17
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
 
/Anji

ANNONS
Av Anji - Lördag 13 april 19:59

 

Tro och Dop

Av Roger Lindroos

 

Jag vill säga någonting och läsa något bibelord om dopet, för jag tror att det är oerhört viktigt att vi på ett eller annat sätt proklamerar dopets innebörd. Det är ju i ropet nu, och verkar vara mest en administrativ fråga. Då har jag tänkt på de människor i historien som faktiskt har fått ge sina liv på grund av att de följt sin övertygelse när det gäller dopet. Jag vill också säga att på grund av sådana människor har vi bibeln på andra språk än latin idag. Det är människor som verkligen varit med om väckelse i sina liv och stått för sin övertygelse. Det har inte bara handlat om dopet, men dopet har varit en stor fråga som gjort att många människor har fått gå martyriets väg på 1400- och 1500-talet. Av respekt för dessa människor vill jag slå ett slag för det bibliska dopet.


Jag vill då läsa en vers i Kolosserbrevet. Jag valde den här versen, för den fick jag av en barndopsförespråkare. Den här personen ville koppla ihop detta bibelsammanhang med spädbarnsdopet, för han menade att det har sin bibliska förankring i Gamla testamentet med omskärelsen. Och han gav mig det här ordet:
-I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar omskärelsen i Kristus. I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda. (Kol 2:11-12)
Jag tyckte det var så underbart med versen: ”… genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda”.
Med den här versen kunde han inte riktigt slå hål på min övertygelse om att det är genom tron.


Jesus säger att den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst. Då kan vi också tänka på en annan sak. Paulus talar om Israels vandring genom Röda havet. Vi kan läsa i 1 Kor 10. Det är en bild på dopet:
-Jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses…
För oss är det en bild på dopet. Det är en gräns mellan världen och det nya livet med Gud. Och en början på vandringen med Honom.


Sedan kan vi läsa i Hebréerbrevet 11. Vi vet att tron är oerhört central för den kristne. Genom tron. Hela det här kapitlet, Hebréerbrevet 11 talar om att genom tron var det mycket som skedde. Vi får se genom en lång tid, en lång historia att genom tron hände det och det. Det står om Moses att han genom tron blev dold av sina föräldrar. Då kan man kanske tänka sig: så bra då, där har vi barndopet! Hans föräldrar ville det här barnets bästa. Genom tron. Och vi får välsigna våra barn och lägga dem i Guds hand och bedja för dem att Gud ska ta hand om dem genom livet. Men sedan läser vi:
-Genom tron försmådde Moses, sedan han hade blivit stor, att kallas Faraos dotterson.


När Moses blev stor gjorde han sitt eget val!
-Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning; han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.
Vi kan sedan läsa vers 29:
-Genom tron drogo de fram genom Röda havet likasom på torra landet…
Ser du kopplingen där? Genom tron – avskiljandet från världen. Genom tron drog de fram genom Röda havet, och så fick de gå vidare.
Jag ville föra fram det här, för detta med dopet har under de senaste veckorna träffat mitt hjärta på något vis. Det är en oerhört brännande fråga. Det är inte fråga om administrativa bekymmer. Nej, det handlar om så mycket mer. Det finns människor som har gett sitt liv för sin övertygelse om dopet.


Jag vill till slut läsa fortsättningen i Kolosserbrevet. Vi har hört vår församlings undervisning att dopet är en manifestation. Det är något vi visar, något yttre. Vi är inte så mycket för symboler i vår evangeliska församling, men dopet har vi fått lära oss i Skriften att det ska vi praktisera.

 

Då kan vi läsa vidare här:
-I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda. Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. (Kol 2:12-14)
Det tycker jag är så viktigt, just att proklamera, och inte vara rädd att tala Guds Ord. Inte så mycket våra egna tankar, men Guds Ord; så att det får framgång.

 

Det står sedan:
-Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.
Varje gång en människa går i dopets grav får andemakterna stå där med skam, för de vet att det finns en som har vunnit seger och skaffat frälsning för var och en som vill komma och med eget beslut överlämna sig själv åt Jesus. Välkommen du som lyssnar att också göra det! Amen.

 Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor?” De överlade med varandra och sade: ”Säger vi: Från himlen, kommer han att svara: Varför trodde ni då inte på honom?

2
Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.

3
Jesus sade till dem: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med?”

4
De svarade: ”Det kan vi.” Jesus sade till dem: ”Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dopsom jag blir döpt med skall ni döpas.

5
Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig!”

6
Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse,

7
Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.

8
Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

9
Johannes dop, kom det från himlen eller från människor?”

10
Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dopsom Johannes förkunnade:

11
Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk.

12
Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop.

13
Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.”

14
Paulus sade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.”

15
en Herre, en tro, ett dop,

 

 

 

LÄS OCH LÄR!  /Anji

 


Av Anji - Söndag 7 april 19:46

 

 Jag har många saker som gör ont i mitt liv, MEN jag VET att

 

GUD är god emot mig och för mig igenom allt det som smärtar

 

och river i min själ m m.

 

STÅ på dig du som har BEKYMMER!  VILA i Jesu famn och lägg

 

ALLA problem till honom, samt LYSSNA till honom och till hans

 

ORD!  Gud har KONTROLLEN på ALLT.

 

 

/Anji


 

Av Anji - Söndag 31 mars 23:56

Inspiration

Bibeln är till för att lära oss  känna Gud och Guds ord och vad han avser med sitt ord. Orden skall leva och orden skall läras och efterföljas, och orden som är utandad av Gud skall älskas och som sagt följas.
Om man inte vet vad hans ord betyder och om man inte vet hur man ska förstå dem så blir det mycket besvärligt till en början, men man växer i sin kunskap och Herren lär ju oss att förstå.


Bibelorden nedan är mycket mycket härliga och underbara på alla vis tycker jag och de har gett mig så mycket. Orden om att följa Jesus kan man verkligen diskutera och verkligen vilja efterlikna honom, vilket kan vara svårt, ja.


Ett nytt hjärta och en ny ande får man då man säger Ja till Frälsaren. Det som förr var hårt kommer att mjukna vartefter Gud gör sitt arbete i oss och vi tar emot lärdom och läxor. Vissa personer tar tillbaka sitt stenhjärta igen eftersom de tycker det är för jobbigt med Jesu lära.
Lagar och stadgar är också så svåra att man kanske börjar tveka och undrar hur man ska orka ändra på så mycket i livet. Men det går bara man står fast och inte ger upp.


Att orka att stå emot satan då alla hans angrepp kommer, ja det är en konst för sig, eftersom människan i sig inte alltid är så stark. Man måste verkligen vara nära Gud och arbeta på sin frälsning för att säga till satan att sticka iväg, brinna upp eller vad man nu säger när man är angripen. Kampen kan vara mycket hård, men, nej det går att inte lyda satan, men i stället lyda Gud!

 

När man närmar sig Gud och ber i tro och ändrar sitt tänkesätt så blir man stark i anden, stark i Gud och man vågar att gå vidare, vidare, vidare… med Gud. 

 

/Anji

TRO
Av Anji - Torsdag 7 mars 00:12

 

Tron, som går framåt, vinner seger.   Har du tro?

 

"Fram genom faror! Fram envar som följer
Honom i spåren, som offrat sitt blod! 
Frukta ej mörkret morgondagen döljer, 
låt blott fanan svaja, buren högt med mod
!"

 

 

 

"Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet, och det skall ske eder så" Markus 11:24

 

Herren har bett oss att tro och om vi tror så löser sig allt till det bästa, ja det har du hört förut. Men det gäller att tro även då allt rasar omkring oss och alltblir fel och förstört. För Herren är med då också och ser våra bekymmer!


TRO, BARA TRO!   TACKA GUD!

 

 

097


/Anji

 

 

 

BIBELN · TRO
Av Anji - Onsdag 27 feb 20:51

GÅ I TRO!     

 

Filipperbrevet 1:21 talar om en apostels överlåtelse till Jesus Kristus och livet som Guds sändebud.

Vill du vara ett sändebud? Vill du gå i frid med Gud och visa andra vägen till Kristus?? Gör då som Paulus. Lär dig att försaka och sätta Jesus först i ditt liv. Nuförtiden så lever de flesta i en tillvaro som i hög grad består av att ”leva livet”.

 

Många människor lever i en tillvaro som består av att leva fort och häftigt och roligt… skaffa sig status och erkännande och mer….och sedan dör man. Levde Paulus så? NEJ. Han visste att livet här på jorden var till för att levas för Gud. Han visste att man måste utvecklas, och att man bör leva för Jesus Kristus, och sprida evangelium vidare, vidare…

 

Paulus livsuppgift var just detta, och att se livet i ett evighetsperspektiv. Paulus säger: ”Att få leva ger mig fler tillfällen att göra något för Kristus, och att dö, ja, det är faktiskt ännu bättre. Och om livet ger mig fler möjligheter att vinna människor för Kristus, så vet jag inte vad som är bäst, att leva eller dö. Ibland vill jag lvea och andra gånger vill jag det inte, för jag längtar efter att bryta upp härifrån och vara hos Kristus. Det skulle vara mycket bättre för mig än att vara här!../Fil 1:21-23

 

 För Paulus var livet en gåva och han värdesatte det mycket högt, men han var också medveten om att man måste dö från sitt eget kött, alltså leva i denna världen men bli fri från allt som frestade. Då måste man ”dö” från sig själv, och detta kämpar många troende med.

I vårt samhälle pratar vi knappt om döden, för det samtalsämnet brukar inge oss fruktan och nedstämdhet och ångest. Sådan var inte Paulus, han hade saker och ting mycket klart för sig. Att tala om döden med människor, ja det är svårt. Och de flesta människor vill ha mer TID. TID att resa, tjäna pengar, skaffa vackra saker, bli berömda, och de vill mer än så….

Men det är ju inte det riktiga livet, för de lever ju inte med Kristus, utan lever i något som andra bestämt eller anser att så ska det vara.

 

SKA det vara så? Nej det tycker inte jag. Hela mitt liv består av KRISTUS. Dag och natt är jag så betagen av Jesus Kristus i mitt inre. Därför vill jag göra som Paulus; vara en Jesu efterföljare, vad det än kostar. Många kristna är lika rädda för döden som de som inte är kristna, För de har fastnat i samma FÄLLA: Habegär, ekonomiska förväntningar, leva ett gott liv.

 

De vill verkligen INTE DÖ, vare sig från sig själva eller att nå Kristus. Många vill så förtvivlat gärna bygga minnesmärken över sig själva här på jorden att de strävar ett helt liv efter det. Vad är det värt? Ingenting!!

 

Det enda som är värt att leva för , det är Gud… anser jag. Paulus säger: *Ni har nämligen fått förmånen att inte bara tro på Kristus utan också att lida för honom. Vi står sida vid sida i denna strid. Ni har sett mig lida för honom, och som ni vet är jag också just nu mitt uppe i en stor och svår kamp.*/Fil 1:29-30. Paulus gav ALDRIG UPP.

 

/Anji

 

 

TRO
Av Anji - Torsdag 24 jan 00:13http://bibelfokus.se/blogg/170716

 

Länken handlar om:  

Vilka är Guds barn och deras syskon i tron?   LÄS I LÄNKEN!

Alla vi människor på Jorden kan så klart ses som bröder och systrar vad det gäller att vara en del i mänskligheten. Och som sådana skall vi älska varandra och ta hand om varandra. Men detta är inte det samma som att vara bröder och systrar i den kristna tron, att vara Guds barn.

I detta ekumenikens tidevarv – när många kristna svajar lite hit och dit – kan det då vara en god idé att fundera över vilka som är Guds sanna barn. Alltså vilka som är sant kristna - sett utifrån vad Bibeln har att säga i frågan. Vilka kan man som sann kristen liera sig med när det gäller att utkämpa trons goda kamp? Vilka kan man dela andlig gemenskap med? Helt klart finnsdet gränsdragningar att göra här, det ser vi tydligt i Bibeln, och kanske detta bibelord kan tjäna som en inledande vägvisare:

Matt 7:21: "Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma

in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja."

(Detta bibelord svarar också rakt på frågan om alla människor får

evigt liv hos Gud eller inte. Alla får det uppenbarligen inte.)

 

Skrivet av: Lennart Jareteg   Bibelfokus  http://www.bibelfokus.se

 

/Anji

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Tror du att vi är i de sista tiderna nu? End times?
 Ja våld och ondska eskalerar
 Människor är kallare emot varandra
 Så många säger sig vara Jesus
 Ja chip o elände börjar komma
 Kyrkorna är inte vad de borde vara för folket
 Det märks på många vis

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se