Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin TRO

Av Anji - Onsdag 5 aug 22:26

 

 

Harry Forsgren skriver:

 

Det vi idag upplever av ”vedermöda” är bara en försmak mot vad det kommer att bli:

Matt. 24: ”då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats/avbrutits skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.”

 

Ser vi till Upp. beskrivning av det som ska ske under vedermödan så är det långt långt värre värre än vad vi idag ser.

Men det kommer en lugnare period när antikrist ska ha sin charmoffensiv som falsk världsfrälsare när han ordnar upp en hel del av de problem som världen står inför.

De som är bedragna i sina sinnen att det är Gud som verkar när det är antikrists ande som är verksam kommer att hälsa antikrist välkommen som Kristus

 

Detta ord visar på när det vänder och kommer att dra igång efter antikrists plagiat som falsk världsfrälsare: ”När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen”.

Alltså när antikrist (förödelsens styggelse) sätter sig i Templet (helig plats) och föreger sig vara Gud. Då fortsätter Jesus: ”Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna!…

 

 

Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (De troende är alltså med i det kaotiska skeende som då uppstår).

Det är vad vi behöver förberedas för och inga lyckopiller om att vi ska ryckas upp innan vedermödan och antikrist.

Vi behöver bli förberedda till att ”övervinna honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord och de älskade inte så sitt liv att de drog sig undan döden”.

 

 

Många Kristna kommer att få ge sitt liv för sin tro på Jesus under vedermödan och då är det inte tid nu att tala om väckelse och ett uppryckande innan vedermödan som överhuvudtaget inte finns omnämnt i Bibeln. Då är det nu tid att förstå inför vilken allvarstimma som vi befinner oss.

 

/Harry Forsgren

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Torsdag 30 juli 00:30


/Anji

ANNONS
Av Anji - Fredag 24 juli 22:55

Text skriven av Jon-Are Pedersen

 

Gud välsigne Dig 🙏

Frid 

 

Den tröghet, det motstånd, den uppgivenhet, den trötthet du känner kommer inte från Gud. Det är den onde. Detta är förföljelse, andlig förföljelse. Var vid gott mod, du är förföljd. Fäst din blick på den lön Herren ger och låt Guds ord bevaras i ditt hjärta, oavsett hur trött du är, för om du inte ger upp ska du få skörda vad du har sått.

Jag ska visa dig vad som står i Daniels bok om hur den onde strider mot de heliga i den sista tiden.

 

Dan. 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ANSÄTTA den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. SFB98.

בְּלָא bᵉlâʼ, bel-aw'; (Aramaic) corresponding to H1086 (but used only in a mental sense); to afflict:—wear out.

 

Denne är antikrist som ska tala mot den Högste, det sker precis likadant i dag som det skedde i lustgården, genom att ifrågasätta eller motsäga Guds ord. Och antikrists ande är verksam redan, och genom antikrists ande ansätter (sliter ut) Satan de heliga, d.v.s dig och mig. De heliga kommer ges i hans hand under 3½ år, vi är inte där än, men vi håller på att tröttas ut genom all galenskap som dyker upp inom det vi kallar ”kristendom” och det är bara en förberedelse för vad komma ska. Dan. 8:12 visar att antikrist ska ha framgång och slår ner sanningen till jorden, han, och antikrists ande, kommer försöka få oss tvivla på allt vi lärt oss. Detta för att vi ska ge oss frivilligt till det falska lärosystem som snart kommer fram.

 

Det arameiska ordet BELA i Dan. 7:25, har betydelsen nöta ut, slita ut, och då i mental bemärkelse och inte genom fysisk förföljelse. Så den förföljelse Daniel fick uppenbarelse om skulle ske i de sista dagarna var alltså just det vi ser ske nu. Falsk lära och falska profeter har alltid funnits, men det har nu på ett alldeles särskilts sätt vuxit så starkt att det inte längre går att bemöta eller hjälpa eller stoppa. Den onde nöter på oss med falsk lära, med villfarelser som kommer som en flodvåg. Det tar inte slut, och hur vi än bemöter det vi ser så fortsätter det välla in. Det kommer varje dag nya uppsåt och falskheter och vi hinner därför inte bemöta allt, eller hjälpa alla att förstå vad som sker.

 

 

Men vad som är ännu mer skrämmande är att man ser hur många man ansåg vara stabila kristna, renläriga och starka gudsmänniskor, avslöjar den falska undervisning som de har tagit till sig, och det blir ett ännu tydligare skiljelinje mellan Jesu sunda lära och villfarelsen. På ett alldeles makalöst sätt har nu Guds svärd gått igenom svensk kristenhet och falska läror har utkristalliserats.

 

Om du i sanning önskar och längtar efter att göra Guds vilje finns det bara en väg att gå. Släppa allt du tror är kristendom, och ropa till Gud i din bönekammare att Han räddar dig. Be Gud ta bort det felaktiga som du har fått lära dig, och be Honom uppenbara sitt ord för dig, för vi lever i en farlig tid. Inte nog med det, för den som inte älskar sanningen kommer Gud själv sända en villfarelse över så att man kommer tro lögnen. Och om Gud sänder en villfarelse finns det ingen väg ut.

 

2 Thess. 2:11 Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.

Word of Faith, NAR, Hebrew Root, Jehovas Vittnen, Adventism, Annihilationism, universalism, RKK, sakrament, onenness, jesusonly (TLR), listan kan göras väldigt lång. Det här är bara några farliga inriktningar som leder bort från Gud. Dessa är omöjliga att komma till tro på genom att bara läsa Bibeln, för om man enbart läser Bibelns undervisning ger den Helige Ande ljus över Skriften och detta kallar jag den Helige Andes teologi.

Men än finns det tid för omvändelse. Vi har Guds ord och var och en behöver läsa på egenhand. För den Helige Ande bor i oss och undervisar oss var för sig. Så länge vi tar oss tid med Guds ord så håller vi oss till sanningen, för den Helige Ande lär oss inte lögn utan sanning. Om vi däremot faller i nåt dike och börjar fokusera på oväsentliga doktriner är det lätt att börja vandra bort från Herren.

 

 

Så håll dig till Guds ord, läs Bibeln och be Gud hjälpa dig så Ordet får upplysa ditt hjärta. Så kommer Herren bygga upp sanna doktriner/läror i ditt inre och du kan sedan hålla dig borta från det falska.

Vi har egentligen bara två enkla bud att hålla: älska Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd, och älska din nästa som dig själv. Men om vi älskar vårt samfund eller älskar en lärare, har vi redan gått vilse från buden. Herren är Ordet och Ordet är Herren.

 

Jesus är det levande Ordet som sitter på Faderns högra sida, och det skrivna Ordet är uppenbarelsen av det levande Ordet. Älskar vi inte det skrivna Ordet, som uppenbarar för oss det levande Ordet, bedrar vi oss själva.

Jesus säger Vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Luk. 6:45), och Ditt öga är kroppens lykta, om ditt öga är friskt kommer din kropp få ljus (Matt. 6:22, Luk. 11:34), och vad Jesus pratar om här är att fylla hjärtat med Guds ord, även om man inte förstår, och att Guds är ord ett ljus på vår stig och en lampa för våra fötter (Ps. 119:105). Så, även om du inte fattar ett skvatt, så går Ordet in, och om du inte förkastar det ord du läst kommer det att växa upp, precis som Jesu liknelse om såningsmannen i Matt. 13. Lukas säger Den som bevarar Ordet i ett uppriktigt och gott hjärta, som bär frukt och är uthålliga.

 

Var uthålliga, håll fast vid Guds ord. Han kommer leda dig och ge dig kraft. Församlingen kommer inte vara en bruten, utslagen, svag och ynklig brud. Den kommer vara segerrik och stark, ren och helig, och precis som församlingen började, med en makalös Guds härlighet och kraft, kommer församlingen avsluta sin tid.

 

/Anji

Av Anji - Onsdag 22 juli 22:49

 

1 Petrus 1: 6-7 

 

6. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.

 

7 Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är

 

förgängligt men ändå prövas i eld.

 

På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och

 

ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

 

 

:::::::::::::::::::::: Många går igenom många många prövningar och det är INTE lätt att vara i dem. Men Herren hjälper oss i dem och vi kommer att klara av sådant vi inte trodde vi skulle vara med om. ::::::::::::::::

 

/Anji

 

 

 

Av Anji - Lördag 11 juli 22:53

 

 


De skapade ting som kan vackla ska försvinna!


 


Hebr. 12:26-29 Hans röst fick då jorden att bäva, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skakar jag inte bara jorden, utan också himlen. Men dessa ord, än en gång, visar att de skapade ting som kan vackla ska försvinna, för att de ting som inte kan vackla ska bestå. Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. För vår Gud är en förtärande eld.
När HERREN talade till Israel skakade jorden. Det var en skrämmande upplevelse för Israels folk att höra Guds röst tala från Sinai berg. De bad Mose att tala med Gud istället för att höra Gud tala. Det har följt Israels folk genom alla tider. De vill inte höra Gud tala, för det inger skräck. Så bör inte vi vara. 
 
Ok. Nu är vi här idag då Fadern talar till oss genom sin Son från himlen, genom den Helige Ande. Och i det här tillsynes skrämmande citatet från GT står samtidigt ett löfte, som om vi inte läser och förstår, går oss förbi. Gud säger: ÄN EN GÅNG SKAKAR JAG INTE BARA JORDEN, UTAN OCKSÅ HIMLEN.
 
Gud har sagt att Han ska skaka allt som kan skakas. Vad finns här hos oss som kan skakas? Om vi tänker på världen, ser vi att Gud skakar världen genom att mer och mer dra bort sin hand från den. Man märker det genom hungersnöd, krig, våld och allt ont som nu släpps fram i samhället.
 
Men tänk om det inte bara är i det stora Gud skakar, utan också i det lilla, det personliga lilla som finns i våra liv och i våra hjärtan? Vad finns i ditt liv som skakar just nu? Det som kan skakas kommer garanterat göra det, om inte nu så senare. Vad menas med skakningar? Det som är ostadigt byggt faller. Det som står på sand blåses bort, sveps bort av floden. Det som inte är byggt på Guds Ords sanning skakas och kommer försvinna.
 
Hur mycket finns i ditt liv som skakas just nu? Har du byggt din tro på en felaktig lära? Har du byggt din tro på predikanter? Har du byggt din tro på dina egna prestationer, bra eller dåliga? Finns det någonting som skakas just nu så är det nåd från Gud! För allt som kan vackla ska försvinna, och allt som försvinner måste då med andra ord vara dåligt i Guds ögon. För det Han har byggt upp kommer bestå. Står du fast, även efter skakningarna, så kommer du märka att du får ännu större frid, ännu större frihet, ännu större glädje, för det är syftet med skakningarna.
 
Ett annat ord för skakningar är sållning. Gud sållar vetet från agnarna, genom Guds Helige Andes vind. En tröskplats brukar ligga på en höjd och bonden tröskar först vetet så agnarna skiljs från vetet. Bonden kastar sedan upp allt i luften, och vinden blåser bort agnarna så att enbart vetet finns kvar. Och de skakningar du känner genom det du läser, det du hör och det du ser, är till för att enbart vetet i dig ska finnas kvar. Och vad är vete? Det är Ordet! För det Ordet är planterat i dig och växer upp till evigt liv. Du ska inte vara orolig om ditt liv skakas, utan förtrösta istället på att Fadern vet vad Han gör. Det som är onödigt, det som är av den här världen, det som är av köttet kommer falla bort och du står helgad inför Honom som har friköpt dig och som nu helgar dig.
 
Ta istället vara på nåden som gör att du kan tjäna Herren i vördnad och gudsfruktan. Det betyder att du som en gren i vinträdet ansas, och klipps av och kommer närmare vingårdsstammen för att du inte ska bli vildvuxen.
 
Jesus är det sanna vinträdet och vi är grenarna. Fadern är vingårdsmannen. Och en vingårdsman ansar alltid ett vinträd, för att det nästa år ska bära ännu mer frukt. Om vingårdsmannen inte trimmar grenarna på vinträdet utan bara låter det växa från år till år, kommer frukten att bli sämre och sämre. När Fadern ”trimmar” oss genom skakningar eller prövningar, för det oss närmare Kristus. Det är en väldigt viktig händelse i våra liv, för när Fadern för oss närmare Kristus är det för att vi ska bli mer och mer beroende av Honom. Jag har hört att själva vinträdet använder saven från frukten på vinträdet, så det blir ett medberoende, jag i honom och Han i mig.
 
Vårt främsta mål med våra liv borde vara att Han ska bli upphöjd, Han ska bli större, Han ska få äran och att vi mitt under prövningarna och skakningarna förtröstar och litar på att Han är skicklig nog att rensa eller helga oss på allt vårt eget.
 
Det är vårt kors, att vi oavsett vad som sker håller oss till Herren. Även om vi får hot, hat, blir förtalade och föraktade, eller förföljda, fängslade eller dödade för Hans namns skull, så älskar vi Herren. För målet med våra liv är att förhärliga Gud i allt vi gör. Du märker att ditt eget-liv upplevs överflödigt, och ditt fokus blir mer och  mer på Herren och inte dig själv. 
 
Jag är övertygad om att du även efter skakningarna står kvar i tron på Jesus och Hans verk. Jag tror Gud att det Han har sagt är sant, och när Han säger att Han tuktar var son som Han har kär, så är ju det egentligen en stor tröst i vårt lidande. Om du inte gått genom dessa skakningar, hade du inte varit Hans son/dotter. Att du ansas, prövas och helgas är bevis på att Fadern älskar dig. För Han tar bort alla egna prestationer och kvar står till slut bara den sanna, enkla tron på Jesu verk. Du kanske förvånad inser efter Faderns fostran att du fortfarande tror, och på så vis har du faktiskt blivit starkare i Herren och Hans väldiga kraft. Du har fått uppleva korsdöden en gång till.
 
Personligen är jag glad när jag blir fostrad eller tillrättavisad av Fadern, för jag vet att Petrus har rätt när han säger:
Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, FULLKOMNA, STÖDJA, STYRKA och BEFÄSTA er. 1 Petr. 5:10
Vägen dit går genom skakningar, för allt som är skapat, som kan vackla ska försvinna, för att det som inte kan vackla ska bestå. 
 
Frukta inte! Kristus kommer ta gestalt i dig mer och mer. 
 
/Anji
 
 

Av Anji - Tisdag 7 juli 23:46


Tankar

Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare. (Ps 19:15)


Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.  (Ps 139:2-6)


Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. (Jes 55:9)


Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.(2 Kor 10:4-5)


Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil 4:7)


För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. (Fil 4:8)/Anji


2020 · TRO · Trygghet
Av Anji - Tisdag 23 juni 20:07

“50 000 KRISTNA TORTERAS I NORDKOREA”


Nordkorea, klassificerat av Open Doors som världens farligaste land för kristna, placerar människor i fängelseläger när de följer Jesus.

 

En före detta fånge berättade för tidningen Impacto Evangelístico om hur hon torterades när hon var inlåst i ett av dessa läger.

 

Fångar tvingas att arbeta under brutala och omänskliga förhållanden, med syftet att “söndersmula” dem. Den tidigare fången, som numera bor i Sydkorea, säger att svält, hårt arbete och misshandel sker dagligen.

“Alla fångarna svälter. Varje person får en handfull rutten majs och smutsigt vatten att dricka. Vi hade det som mat hela året. Inget mer. Människor tvingas arbeta hårdare än djur och människor dör av undernäring och olyckor medan de arbetar”, tillade hon.

 

 

Om någon säger emot låses de in i ett litet rum där människor vare sig kan ligga eller stå upp. Hennes man dog i detta fängelseläger. “Nästan varje dag hämtade vakterna oss för att fråga ut oss. De slog oss väldigt hårt. När det inte ställdes några frågor, tvingades vi att stå på knä i våra celler, från fem på morgonen till midnatt, utan att tillåtas tala.”

 

Enligt en rapport från Open Doors finns det för närvarande cirka 50 000 troende i nordkoreanska fångläger. Samtidigt är det fler och fler koreaner som tar emot Jesus. Uppskattningsvis finns det runt 300 000 troende som möts i underjordiska församlingar i Nordkorea.

 

“Jag ber att människor ska omvända sig. Jag ber att koncentrationslägren ska elimineras, och jag ber att kristna runt om i världen fortsätter att be för oss,” säger den före detta fången som för att skydda sig och sina anhöriga förblir anonym.

 

Om kristna upptäcks i Nordkorea så deporteras de till arbetsläger eller dödas på fläcken. Även deras anhöriga straffas på samma sätt oavsett om de är kristna eller inte. Att träffa andra kristna är i stort sett omöjligt och måste då det går ske i absolut hemlighet. Hela systemet bygger på att grannar och familjemedlemmar förväntas ange varandra. Framför allt påverkas barnen av indoktrineringen och uppmanas att ange sina egna föräldrar om de ser något misstänkt, i tron att de gör vad som är rätt. Därför avstår många föräldrar att berätta för sina barn om sin kristna tro.

I världen finns det idag ett femtiotal länder som förföljer kristna. Av dem klassas elva som länder med extrem förföljelse. Efter Nordkorea kommer Afghanistan där kristna landsmän antingen måste fly landet eller dödas. Det hör till familjens ”heder” att göra sig av med den kristne.

 

 

Övriga länder med extrem förföljelse mot kristna är Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran, Indien och Syrien. Open Doors sammanställer varje år World Watch List, vilket är den enda årliga undersökning av religionsfrihetens villkor bland kristna som görs.

Vår uppmaning är att allvarligt be för våra lidande syskon.
I flera av dessa länder har vi kontakt med syskon som trots hårt motstånd och förtryck brinner för att nå ut med evangelium till sina folk.

 

”De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar” (Ps 126:5-6).

PUBLICERAT I INNEHÅLLMIDNATTSROPETRAPPORTREDAKTIONELLTMÄRKT MED ETIKETTERNA 

 

/Anji

 

Av Anji - Lördag 20 juni 20:20

Den nya himlen och den nya jorden:


Luk 16:17 Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort.
 


Luk 21:33 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
 


Apg 4:24 När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: ”Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem ,


Apg 14:15 ”Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni! Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande Guden, han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem .


Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand.


Upp 18:20 Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter, för Gud har dömt den och gett er upprättelse.”
 


Upp 20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.


Upp 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.Upp 21: 21 1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. 4 Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”
5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6 Sedan sade han till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”


*Ingen av oss levande har sett himmelen och vi vet att vi kan läsa om himmel och jord i Guds ord. Den troende skall få leva för alltid, i evighet. Det är något att längta efter och att se fram emot.


 

/Anji

T
2020 · BIBELN · Hopp · Last Days · TRO

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se