Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Frälsning

Av Anji - Söndag 14 juni 00:14

Det viktigaste valet i livet–  inför framtiden,  var skall du tillbringa den?

*

Ingen hinner fram till den eviga ron, Som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, Varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, och vägen heter smal, Hela Herrens nåd är ställd uti ditt val, Men här gäller tränga, ja tränga sig fram, Annars är himlen förlorad.

 

Hindren äro många, Göra motstånd, min själ, Satan dig nåden ej unnar. Träng dig framom, allt som vill hindra ditt väl, Övergiv världens brunnar. Lyd ej hennes röst som ropar: Följ med oss! Ty, min dyra själ, du måste då förgås. Nej, för Jesu kärlek jag råder och ber: Strid i Guds kraft för din krona.

 

Härlighetens himmel är värd all din flit, Värd all din bön och din längtan. Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit, Kronan förtjänar din trängtan. Därför vakna upp och se dig flitigt om, Laga dig till reds till Herrens stora dom. Bröllopskläder fordras av var och en själ, Som in i staden skall komma.

 

Aldrig blir du insläppt i himmelens land, Skriften det tydligen säger, Aldrig kastas ankar på himmelens strand, Om du sann tro icke äger. Tron skall rädda dig, så framt du räddas skall; Därför, käre, hör och res dig från ditt fall, Bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord. Detta, ja detta är vägen.

 

Hela vida världen Gud bjuder och ber: Kämpa för sällhetens krona. Herren dig så gärna den skatten ock ger, Sträva därefter i trona. Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl, Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du, om du vaknar. /L Linderot

 

/Anji

*

ANNONS
Av Anji - Söndag 7 juni 20:20

 

 

HERRENS PLAN BESTÅR FÖR ALLTID. Ja, Gud vet exakt vad han bestämt och hur allt skall bli. Han vet VILKA som följer honom till slutet.Han vet hur man försöker kringgå hans ord och göra som man själv behagar! Ännu en gång tar jag fram Psalm 33, den är underbar.  Ännu en gång bibelorden nedan som berättar om GUDS STORA NÅD.

 

 

Herrens allmakt och nåd

Psalm 33

 

1 Jubla i Herren , ni rättfärdiga, att lovprisa honom
hör de rättrådiga till. 2
Tacka Herren med harpa, lovsjung honom
till tiosträngad psaltare. 3
Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. 4
Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör. 5
Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd. 6
Himlen är skapad
genom Herrens ord,
alla dess härskaror
genom hans muns ande. 7
Han samlar havets vatten
som i en hög, han lägger djupen
i deras förvaringsrum. 8
Hela jorden må frukta Herren , alla som bor i världen
må bäva för honom. 9
Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. 10
Herren gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar. 11
Men Herrens plan
består för evigt, hans hjärtas tankar
från släkte till släkte. 12
Saligt är det folk
som har Herren till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel. 13
Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn. 14
Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden, 15
han som formar
alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk. 16
En kung segrar inte
genom sin stora här,
en hjälte räddas inte
genom sin stora kraft. 17
Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. 18
Se, Herrens ögon
ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. 19
Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv
i hungerns tid. 20
Vår själ väntar på Herren , han är vår hjälp och vår sköld. 21
I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. 22
Låt din nåd vila över oss, Herre , ty vi sätter vårt hopp till dig.

*

Ef 3: 14-21.   

Bön och lovprisning

14 Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15 han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Ef 6: 10-18.

Den andliga vapenrustningen

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Tisdag 2 juni 22:55


Jesus. Ja Jesus har visat mig vägen.

 

Vägen till allt-  det som kommer: Himmelens land.

 

Att vända om och få en tro på Jesus är det bästa för en människa.

 

Att inte vända om åt andra hållet utan stå bergfast med Jesus, vad som än sker.

 

Sångerna känner du nog igen- men lyssna igen...  Jesus är LIVET!

 

 

/Anji


Av Anji - Söndag 24 maj 23:30

 

JESUS KOMMER

 

Han kommer till dig personligen, bultar på hjärtats dörr, kallar till försoning med himmelens Gud genom Jesus Kristus och det han gjort för dig och mig. För alla människor.


Ett erbjudande som du tar emot – eller avvisar. Valet är ditt!
Gud söker människan. Han vill att alla människor ska blir frälsta (räddade) och komma till kunskap om sanningen, som är Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet, det säger Bibeln.


De första människorna gömde sig för Gud, när de hade brutit Hans bud. Herren Gud kallade på människan och frågade redan i bibelns första bok:

 

”Var är du?”


Ekot av frågan vilar över hela mänskligheten idag. Var är du? Varför gömmer du dig för den Gud som har skapat dig och vill att du ska leva för honom och i honom.


Genom Jesus Kristus och det verk han utförde på Golgata, hans blod som rann till försoning för varje människa, kan var och en som tror bli rättfärdig och var och en som bekänner Jesus vara Kristus, bli frälst – räddad!
Idag nås du av maningen. Idag är frälsningens dag, NU är den välbehagliga tiden.

Nuet är det enda männskor har till sitt förfogande – gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men IDAG hjälper Herren. Och idag är frälsningens dag.

 

Tiden är snart slut – ingen tid ska ges mer, säger bibeln i ett sammanhang.

 

Ta vara på den till frälsning och liv i Gud.

 

Maranata – Jesus kommer! https://midnattsropet.se/midnattsropet/jesus-kommer/

 

 

/Anji

 

Av Anji - Måndag 18 maj 23:20

Evighet

*

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.
(Dan 12:2-3)

 

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
(Joh 3:16)

 

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
(Joh 17:3)

 

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 6:23)

 

Och så skall vi alltid vara hos Herren.
(1 Tess 4:17)

 

Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
(1 Joh 5:13)

 

Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter
(Upp 22:3-5)

 

*
Evigheten är snart här och var ska man tillbringa den? Det står i texten här ovan. Det är frälsningens dag idag!

 

Evigheten är snart här. Evigheten måste ju vara närmare idag än t ex för 200 år sedan eller för ett år sedan….Vi vet inte när den kommer men vi vet att den kommer, så det måtte vara dags att ta ställning. Så har man sagt i alla tider och så säger jag också.

 

 

/Anji

 

Av Anji - Fredag 17 april 23:41

Alla behöver frälsning

vem kan säga: jag är fri från synd?………. Ords 20:9

 

vi gick alla vilse som får……………………… Jes 53:6

 

alla har syndat………………………………. Rom 3:23

 

syndens lön är döden……………………… Rom 6:23

 

ni var döda genom era synder………………… Ef 2:1

 

förnekar vi vår synd bedrar vi oss……….. 1 Joh 1:8

 

 

JA, ALLA behöver frälsning!!!

 

/Anji

 

Av Anji - Lördag 11 april 22:52


JESU BUDSKAP:

 

Jesus säger så här när han sammanfattar sitt budskap till människorna (Joh 12):

 


 


Jesus ropade till folket: ”Om ni tror på mig så tror ni också på Gud. För när ni ser mig så ser ni den som har sänt mig. Jag har kommit som ett ljus för att lysa i denna mörka värld, så att alla som tror på mig inte längre ska behöva vandra i mörkret.


 


Om någon hör mig och inte lyder mig så dömer inte jag honom, för jag har kommit för att frälsa världen, inte för att döma den. Men alla de som säger nej till mig och inte lyssnar till mig kommer att dömas på domens dag av de ord som jag har talat.


 


För detta är inte mina egna tankar, utan jag har sagt er vad Fadern vill att jag ska säga er. Jag vet att hans ord leder till evigt liv, och vad han ber mig att säga, det säger jag.”

 

**************************************************
*********************


 


 *****Målet för Jesu första uppdrag på jorden var inte att döma människorna, utan att visa dem vägen till frälsning och evigt liv. Nästa gång han kommer blir däremot ett av hans huvuduppdrag  att döma oss för det liv vi har levt. På domens dag kommer de som har levt enligt Jesu föredöme att uppstå till evigt liv. (1 Kor 15:51-57; 1 Thess 4:15-18; Upp 21:1-8, medan de som har förnekat honom och hans liv får evigt straff (Upp 20:11-15).

 

/Anji

 

 


 

 


Av Anji - Tisdag 7 april 23:08

 

HAR DU DESSA FRÅGOR?       Det finns svar!

Kan Gud verkligen hjälpa oss små människor? JA.

Är Gud den troendes styrka i allt? JA.  

Försvarar Gud oss emot onda krafter? JA.  

Om vi litar på honom, hjälper han oss då? JA.

Ps 28:7. HERREN är min starkhet och min sköld;
på honom förtröstade mitt hjärta.
Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta,
och med min sång vill jag tacka honom.
  2 Mos. 15:2.

2 Mos 15:2. HERREN är min starkhet och min lovsång,
Och han blev mig till frälsning.
Han är min Gud, jag vill ära honom,
min faders Gud, jag vill upphöja honom.
  Ps. 118:14 f. Jes. 12:2 f.

Ps 118:14. HERREN är min starkhet och min lovsång,
och han blev mig till frälsning.
  2 Mos. 15:2. Jes. 12:2.

 Jes 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.

 

/Anji

 

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se