Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Alkohol och fylla m m

Av Anji - Lördag 20 juni 00:23

  
Kol 2:8

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.

 

 

Mark 7:4

Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl.

 

 


https://mittkok.expressen.se/artikel/7-saker-du-inte-visste-om-midsommar/

 

2 Mos 7:11Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster.

 

2 Mos 7:22Men de egyptiska spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Och faraos hjärta förblev hårt så att han inte lyssnade på dem, precis som Herren hade sagt.

 

2 Mos 8:3Men spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster och lät grodor stiga upp över Egyptens land.

 

2 Mos 8:14Spåmännen tänkte då göra samma tecken genom sina magiska konster. De försökte få fram mygg, men de kunde inte. Och myggen kom på människor och boskap.

 

5 Mos 18:11ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda.Apg 8:9Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon, som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort,

 

Apg 8:11De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi.

 

Apg 13:6Sedan reste de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Barjesus.

 

Apg 19:19Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.

 

Magi och trollkonster fanns det gott om förr,

 

precis som nu och det säger Gud inte ja till.

 

Mycket fylleri

 

hör till på midsommar, stackars folk.

 

 

 

 

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Onsdag 5 feb 20:56

Kroppen

 
Tar du hand om din kropp?  Vad säger bibelorden/Gud/  om kroppen vi fått? Det ser du här:
 
Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll det onda borta från din kropp. Ty ungdomstiden, livets blomstringstid, är förgänglig.
ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!
Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.
Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen,
eftersom vi är delar i hans kropp.
Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.
Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.
*
 
Gud välsigne er som har tänkt att ta reda på vad frälsning är och gå vidare i ett nytt liv. Med Jesus.
 
 
/Anji
 
ANNONS
Av Anji - 29 mars 2019 19:07

 

Av Thorbjörn Johansen EAEC och SAM den 15 april 2013

 

Att dricka lådvin är numera som att dricka saft. Och det är ju så lätt att köpa och så populärt. "Där vinet går in, där går vettet ut" säger ordspråket. Bruket av vin har ökat drastiskt bland svenskarna sen lådvinet kom, särskilt bland kvinnor, deras alkoholberoende har ökat med så mycket som 50 % sedan lådvinerna introducerades. Lådvin får säljas öppet i butiker i Sverige, t ex av storvaruhuset GeKås i Ullared.

 

I takt med alkoholberoendet ökar alkoholrelaterade sjukdomar som till exempel högt blodtryck och hjärtproblem och svenskarna får blodpropp och stroke på löpande band. Alkohol ökar även risken att få cancer. Det är inte bara alkoholintag som får dessa konsekvenser, men det är en bidragande orsak.

Saken är också den att svenskarna har blivit allt sjukare sedan de gick med i EU och blev ett offer för EU-politikernas och vintillverkarnas girighet. Sverige har blivit deras nya exportmarknad för öl, vin och starksprit, som är "stora" produkter i England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Grekland, etc. För alkoholproducenterna är det bara tillgång och efterfrågan som gäller. Och profit. Det kommer också in mycket sprit i landet med smugglande lastbilschaufförer.

 

En sjukdom

 

Alkoholismen kallas av staten en sjukdom, oklart varför. En sjukdom beroende på medvetet fattade egna beslut tycker jag. Det är alltså ett självförvållat tillstånd som de beroende inte kan ta sig ur själva. Spriten kostar skattebetalarna mer än 5 miljarder varje år.

 

Trafikolyckor

 

Trafikolyckor på grund av onyktra bilförare har ökat dramatiskt. Samhällets kostnader för dessa alkoholrelaterade trafikolyckor är ofattbara 8 till 10 miljarder kronor per år. Men man verkar från statlig håll resonera som domaren i denna lilla berättelse:

"1928 inträffade en svår trafikolycka på riksvägen mellan Örkeljunga och Åsljunga. En herre bosatt i Örkeljunga körde på en köpman från Fagerhult. Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att örkeljungabon var orsak till olyckan, men fick en 'förmildrande dom därför att han druckit brännvin och därför hade svårt att styra.'"

 

 

Varför är det så här?

Onda människor har nästan lyckats ta bort kristendomen och nykterhetsrörelsen ur skolorna, så snart finns inga spärrar kvar. Skilsmässor på grund av alkohol ökar. Barn far illa och makar, då den som dricker ägnar sig åt att få tag i sprit, är ett egoistiskt navelskåderi där barnen blir försummade och vuxna i förtid. Ibland går det så långt att barn känner sig tvingade att ta upp rollen som mamma eller pappa "för mamma fungerar inte som hon ska." Den som har några hjärnceller kvar borde inse att öl, vin och sprit är en stor förlustaffär från den första supen till det döda kadavret i rännstenen, precis som speltokighet, cigaretter och horoskop etc är det.

 

Vad säger Bibeln om supandet?

 

Jo, Gud har i Bibeln talat om dessa ting, först och främst till den avfällige kristne som dricker:

"Elia trädde fram för allt folket och sade: 'Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom; men om Baal [denna världens gud, Satan] är det, så följen efter honom.' Och folket svarade honom icke ett ord." (1 Kon 18: 21)

"...varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel. Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande." (1 Kor 6: 10-11)

"Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande." (Ef 5: 18)

 

Till varje enskild människa har han sagt:

"Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen." (1 Petr 5: 8)

"De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten; men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade." (1 Tess 5: 7-9)

 

"Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet." (Gal 5: 19-24)

 

"Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift. Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting. Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast: 'De slå mig, men det vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?'" (Ord 23: 29-35) 


Delirium tremens

 

I slutändan dyker det upp ännu en plåga, som kallas delirium tremens. Du sitter i ett vanligt rum, eller kanske en cell, och en stor fet råtta äter sig plötsligt ut genom väggen. Omkring dina fötter slingrar sig stora ormar och sin säng är full av mask. Rosa elefanter dansar wienervals mitt framför ögonen på dig. Naturligtvis är detta bara fyllefantasier säger du, men jag träffade en gång en ångestfylld sjöman som led svårt av denna företeelse.

 

Ett vilt leverne

 

Genom spritens påverkan blir den kärleksfulle mannen en misshandlare av barnen och frun, en omtänksam hustru en kallhjärtad nunna eller rasande furie när hon blir full, kastruller och stekpannor kommer flygande genom luften, borta är hemmets frid och trygghet och allt som heter kärlek är körd på porten. Tyvärr får spriten sådana resultat, fråga en socialassistent.

Barnen, som blir vittnen eller offer tas i bästa fall om hand av fosterföräldrar, andra hamnar på ungdomsvårdsskola, där de får lära sig brottets ABC av de äldre barnen. Vissa av dem som utnyttjas sexuellt av sina 'föräldrar' i fyllan och villan växer upp till fullfjädrade pedofiler eller någon annan homosexuell avart. Började allt med en förpackning lådvin i kylskåpet?

Konsekvenser:

1. Ditt sociala liv med familj och vänner blir förstört
2. Din hälsa blir förstörd
3. Hjärnceller dör
4. Du dör i förtid 

Det finns hjälp att få! LP-stiftelsen och Ria-Center i Sverige och i Norge Evangeli-Senteret i bl a Oslo.
Evangeli-Senteret har en god statistik – hela 75 % alkoholister och knarkare får där hjälp att börja om igen.

 

Du kommer att dö snart om du inte slutar dricka. Vill du rädda det lilla som finns kvar, ropa då till Frälsaren att han kommer och räddar dig och ger dig livet tillbaka. Det finns bara två vägar vid livets slut, evig förtappelse eller evigt liv. Vilket väljer du?

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/gott_med_vin.htm

Gud välsigne dig som läser detta och kan stå emot satan!!   

 

/Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se