Han lever

Inlägg publicerade under kategorin Bibelfokus.se

Av Anji - Onsdag 10 juli 20:04

 

Några tankar om det personliga vittnesbördet, artikel från Bibelfokus.se  http://bibelfokus.se/vittna

I stora delar av dagens kristenhet har det personliga vittnesbördet fått ett stort utrymme. Det många då vanligen vittnar om är vad man upplever att Jesus gjort i ens liv. Jag har själv varit med på en mängd gudstjänster och väckelsemöten där det personliga vittnandet har varit det centrala i mötet. Inte sällan har det handlat om vad Jesus ordnat med i vardagen i form av utbildning, jobb, livskamrat, hus, lägenhet, bil, resor, ekonomiska under, men även uppgifter i Guds rike och helanden av olika slag som man tycker sig fått svar på bön. Ibland vittnas det om vad personer upplevt att Gud sagt till dem i olika situationer. Och än idag händer det att personer vittnar om hur det gick till när de blev kristna, när de blev frälsta. Men vad säger då Bibeln om att vittna? Vilken roll skall detta ha i vårt uppdrag att evangelisera i vår omvärld? Vad bör vi då vittna om? Vad skall vara i fokus? Och hur skall jag tänka om jag inte vågar eller kan vittna?

 

Helt klart är det så, att de flesta som vittnar om egna erfarenheter vill locka andra till att tro på Jesus och därmed bli frälsta. Många vittnar också för att uppmuntra de som kanske vacklar i sin tro eller plågas av motgångar. Och allt detta är så klart vällovligt och bra. Men det finns också de som vittnar för att andra skall bli imponerade och för att de själva skall framstå som andliga hjältar, det är tyvärr ganska uppenbart emellanåt. Detta vittnande i vinstsyfte för egen del beror säkert ofta på omognad i tron och på att ”köttet” ges plats på scenen – trots att man kanske varit kristen i många år. Sedan har vi dessa ”väldiga apostlar”, superpredikanterna – inte minst de från USA – som man kallar hit och avlönar fett för att de skall brassa på med vittnesbörd om sina enorma bedrifter i Afrika och på andra ställen långt härifrån. Då kan man verkligen fråga sig vem som kommer i fokus och vad syftet är. Superpredikanterna tycker jag vi skall strunta i helt och hålla utanför vårt land, för deras verksamhet ligger i många, många avseenden långt, långt utanför vad Bibeln visar är sund andlighet och sund teologi. Så dessa tar jag inte upp mer här. Du kan läsa om flera av ”superpredikanterna” i andra sidor i BibelFokus via denna länk.

 

 

När jag läser min Bibel och funderar kring detta jag beskrivit ovan, kan jag uppleva det som att vittnesbörd om vad som skett i våra liv fått ett alldeles för stort utrymme i vår tids kristenhet. Det har blivit för mycket fokus på vad vi kan få ut av vår tro här och nu, och för lite om Jesus och evigheten. Så vi skall se vad Bibeln säger att det är som leder till en sann tro och vad Jesus gett oss för uppdrag.

 

Tro kommer av förkunnelse som är sprungen ur Bibeln
Först av allt: i Bibeln ser vi att tro kan födas i en människa när hon får höra om Jesus och hans försoningsgärning på korset. Så här skrev Paulus:

Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.”

 

Vår förkunnelse, predikan och vårt vittnesbörd skall vara sprunget ur bibelordet. Vi skall vittna om vad det står i Bibeln. Och då främst om Jesus. Det är framförallt DÅ som en sann kristen tro kan växa fram hos människor.

Vi skall också se vad Jesus sa till sina lärjungar om att vittna och vad som är den största anledningen till att vi får den Helige Ande:

 

Apg 1:5: ”…ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.”

Apg 1:8: ”…när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:guidance.jpg   Vi skall alltså vara JESU vittnen, och inte våra egna. Och vi skall vittna om Jesus och det HAN gjort. Då handlar det inte i första hand om vad Jesus gjort för oss i vardagen utan vad han har gjort för vår frälsning, alltså om hans försoningsgärning på korset, hans död och uppståndelse. Det är detta som är EVANGELIUM! Man kan även säga att vi skall vara vägvisare som visar på två alternativa vägval i detta liv: den ena vägen som leder till fördärvet och den andra som leder till evigheten hos Gud. Vår uppgift är då att förklara hur man kommer in på den smala vägen till evigheten och hur man vandrar där. Och det är inte minst till detta som vi får den Helige Ande som vår Hjälpare. Andens gåva får vi inte för att sprattla på golvet och gapskratta eller bete oss som om vi vore fulla eller besatta. Vi får den Helige Ande för att vara nyktra och rediga vittnen för Jesus!

 

Om du känner att du är ett dåligt vittne för Jesus, eller om du är rädd för att vittna, tänk då på vad Jesus sa i dessa bibelverser ovan. Jesus sa att lärjungarna skulle bli hans vittnen först när de hade fått del av den Helige Ande. Alltså hänger ansvaret på Gud för att vi skall bli utrustade och väl lämpade till att bli Jesu vittnen. Sedan sa Jesus att de skulle få Anden ”om några dagar”. Alltså sker detta enligt Guds tidtabell. Det sker inte när vi bestämmer det, utan när Gud har bestämt. Så därför kan du vila i att Gud har kontrollen och att han gör dig till sitt vittne den dag han vill det. Rätt som det är befinner du dig mitt uppe i att vittna om Jesus!

 

Vi får även Andens gåva till att dana vår karaktär, alltså till det som vi ofta kallar för ”helgelsen”. Genom det kan vi också vittna om Jesus med våra handlingar; vi kan få vara en ”kristusdoft” till andra människor!

2 Kor 2:14-15: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas…” (Bibel 2000)

 

Vad ser vi då mer om vittnesbördet i Nya Testamentets texter? Hur gjorde de allra första kristna? Hur gjorde de som hade vandrat med Jesus, fått uppdraget tydligt ur hans mun, och som de allra första mottagit den Helige Ande för detta uppdrag? Här är några ställen jag hittat som ger oss insikt när det gäller vittnesbördet:

Apg 10:42: ”Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han [Jesus] är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda.”

Apg 20:24: ”Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.”

Apg 22:15: ”Du ska vara hans [Jesu] vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.”

Apg 23:11: På natten stod Herren hos honom och sade: "Var frimodig! Så som du vittnat om mig i Jerusalem, måste du vittna även i Rom."

1 Kor 1:23: ”Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.”

1 Kor 2:1-2: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst.”

Gal 6:14: ”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.”

1 Joh 1:1: ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord.”

1 Joh 4:14: ”Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.”

Det var alltså detta som sysselsatte apostlarna: de var budbärare och vittnen för JESUS och vittnande om HONOM! Jesu försoningsgärning var deras stolthet och det var i huvudsak det som de talade om när de evangeliserade. Paulus vittnade aldrig om att Gud skulle ha fixat den ena efter den andra bekvämligheten åt honom. Vittnade han om något annat var det vanligen lidanden han nämnde. Några helandeunder berättade han inte heller om, även om vi vet från andra att han fick vara med om att bota många. Om vi gör på motsvarande sätt, om vi för ut det sanna evangeliets innehåll till människor, det är då som Gud har lovat att vara med oss och bekräfta SITT ORD, EVANGELIUM! Det är då som äkta under kan ske, och det största undret är så klart när människor kommer till tro och räddas till evigheten. Läs nu bibelordet nedan och fundera över vad som apostlarna kom med för erbjudande. Var det predikan om evangelium eller mirakler som kom först? Vad följde på vad?

Mark 16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

Men för att vi skall kunna vara Jesu sanna vittnen är det också viktigt att vi är djupt förankrade i Bibelns undervisning och verkligen har grepp om vad det sanna evangeliet innebär. Jesus undervisade ju själv sina första lärjungar. Med anledning av detta vill jag därför råda dig till att lägga ditt personliga vittnesbörd lite åt sidan och sätta dig in i evangeliets budskap ordentligt, och sedan primärt vittna om DET! Då tror jag att Gud kommer at vara med på ett helt nytt sätt. Behöver du lite hjälp på traven med att få grepp om evangeliet så hoppas jag att denna text kan vara till vägledning: EVANGELIUM – Guds erbjudande om försoning och evigt liv!

 

Uppmuntran till syskon i tron
Nu vill jag tillägga en sak, och det gäller detta med att uppmuntra varandra som kristna syskon. Detta är något annat än att vittna om Jesus för icketroende. Denna uppmuntran handlar om att stötta våra trossyskon när de vacklar och har det jobbigt på olika sätt.

Vi kristna hamnar emellanåt i prövningar och motgångar, det är faktiskt en del av vår helgelseprocess. En del har det ännu värre och lider under dödshot och förföljelser. Då kan det vara gott, kanske livsnödvändigt, med uppmuntrande ord från syskon i tron. När vi uppmuntrar varandra kan vi citera ett bibelord som kan vara till vägledning och till uppmuntran. Vi kanske berättar något som den vi uppmuntrar kan identifiera sig med, något som denna kan hämta styrka och vägledning från. Kanske är det någon särskild insikt i Bibelns budskap som vi får förmedla. Uppmuntran kan också utgå ifrån egna erfarenheter som man berättar om. Kanske det handlar om att berätta saker som ingjuter hopp. Kanske är det saker där man kan dela glädje tillsammans. Detta kan vi också se exempel på i Nya testamentets brev:

2 Kor 1:6: ”Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.”

1 Tess 3:6-7: ”Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden.”

Ja, detta var några tankar om det personliga vittnesbördet och att vara vittnen för Jesus. Vårt vittnande skall alltså framför allt handla om JESUS och hans försoningsgärning. Det behöver inte innebära att vi håller högläsning ur Bibeln för dem som vi vittnar för. Men det vi säger skall alltså vara sprunget ur Bibeln, det skall harmoniera med Bibelns samlade undervisning och peka på Jesus!

 

Känner du nu att du kanske har pratat lite för mycket om saker du själv varit med om, så gör så att du prioriterar om lite. Testa att prata lite mer om Jesus och hans korsdöd för våra synders skull, om försoningen mellan Gud och människa, om Jesu uppståndelse, det eviga livet, och kanske även om Jesu återkomst. Jag skulle tro att Gud då är med på ett nytt sätt i ditt vittnande. Och be om och vila i att Gud skall ge dig av sin Helige Ande för att du skall kunna vara ett sant Jesu vittne.

Må Vår Herre och Frälsare leda och välsigna oss alla i detta!

/Lennart

 

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Söndag 30 juni 18:07

Sektbildningen i Knutby – varför blev det som det blev?

Från: 
http://bibelfokus.se/sekten_i_knutby


Jag kan tycka riktigt synd om det lilla samhället Knutby i Uppland som blivit så starkt förknippat med den sekt som kom att utvecklas i pingstförsamlingen på orten, en församling som går under namnet Filadelfia. Men skulden för denna sektbildning ligger ju inte hos de vanliga invånarna i Knutby utan hos ett antal personer i Filadelfiaförsamlingen. Du känner säkert till en hel del om utvecklingen i denna församling och mordet (morden?) som skedde där, så jag går inte in på dessa detaljer. Vill du få mer information om denna sektförsamling så skall du ta del av den information som finns via länkarna sist i sidan.

Men hur i hela världen kunde det då gå så snett som det gjorde? Vilka faktorer berodde detta på? Blir det endast så här i kristna församlingar – som en del gärna menar – eller kan sekter uppstå lite varstans? Efter att ha satt mig in lite i skeendet i Knutby skall jag försöka dela en slags analys och en del tankar kring det här. Jag hoppas detta kan vara till vägledning för någon eller några.

 

Sektmekanismer

De personer som jobbat mycket med avhoppare från sekter och med att forska kring vad som kan få sekter att uppstå håller nog alla med om att det är särskilda mekanismer som måste till för att en sekt skall bli till. Dessa kan vi också använda för att definiera en sekt. Jordmånen måste också vara den rätta. En sekt kan inte uppstå precis var som helst eller när som helst. Men finns den rätta jordmånen och de nödvändiga mekanismerna på plats, då är det inte bara i en kristen grupp som en sekt kan uppstå. Sektbildning kan t.ex även ske i en New age-grupp, i gruppen kring en indisk guru, i en apokalyptiskt inriktad religiös grupp, i en grupp som samlats runt en managementguru eller någon annan intressegrupp där man är helöverlåten åt varandra och åt det gemensamma målet, orsaken eller intresset. Så tro inte att kristna är särskilt dumma eller mottagliga för att ramla in i sekter. Jag vågar påstå att det finns många, många fler ickekristna sekter än vad det finns sekter som startat med en grupp kristna. Och man behöver inte vara dum eller obildad för att hamna i en sekt.

 

När det gäller sektmekanismer så finns det ju helt klart en hel uppsättning med sådana, men några som jag tycker mig se är de jag listar nedan. Alla dessa ”mekanismer” finns inte alltid i alla sekter, men säkert flera av de

 •  
 • En grupp människor som är helt överlåtna åt varandra eftersom de delar samma intresse, samma tro, har samma mål, samma motiv etc och lever i en nära relation. Men när man är helöverlåten och kanske då öppnat sig mycket för de andra i gruppen, då är man också mycket sårbar ifall det börjar spåra ur.
 •  
 • ”Love bombing” är ett engelskt begrepp som betyder att man utsätter människor för en översköljning av kärleksgärningar. Man sätter nya medlemmar i fokus och överöser dem med beröm och vad som upplevs vara ”kärlek”.
 • Ett alldeles för stort fokus på en enda fråga, en enda lära, ett enda mål etc som får gruppmedlemmarna att lämna förnuftet bakom sig.
 • En oförmåga eller ointresse hos gruppmedlemmarna att utöva urskiljning och att vara sunt kritiska.
 • Gruppen kanske upphöjer och smickrar en ledargestalt så pass mycket att denne får fritt spelrum och korrumperas allt mer tack vare just allt upphöjande och smicker.
 • Dåliga kunskaper och vaksamhet när det gäller det psykologiska spelet som sker när en sekt uppstår.
 • En psykopat är som klippt och skuren till att bli ledare för en sekt. Dessa är vanligen både mycket karismatiska, kompetenta, auktoritära, vältaliga, empatilösa, osv.
 • Ett ledarskap som bryter ner och hjärntvättar medlemmarna i gruppen genom att hela tiden växla mellan att ge beröm och bestraffning, beröm och bestraffning, beröm och bestraffning….
 • Tankekontroll är en vanlig psykologisk mekanism i sektbildning och i sekter. Ledargestalter tar kontroll över vad medlemmarna skall tänka och tycka. Detta hör ihop med ovanstående punkt.
 • Isolering från omvärlden kan vara en del redan under tillkomsten av en sekt, men det är definitivt en vanlig del när sekten väl är på plats. Ledarskapet förhindrar insyn och medlemmars kontakter med personer som inte tillhör gruppen. Isolering och elittänkande hör ihop och i gruppen känner man därför att ”vi är de utvalda!”.

 

Jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby

Hurdan var då jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby? Vad fanns där för förutsättningar (risker) för att utvecklas till en sekt?

Med facit i hand vet vi att församlingen var en starkt karismatisk församling. Att den från början var en pingstförsamling säger oss att de karismatiska uttrycken var viktiga. Känslor och upplevelser var i fokus. Musiken och lovsången var en viktig del i att skapa en särskilt karismatisk atmosfär. Detta lockade dit många kristna som inte var medlemmar (jag har haft samtal med sådana personer).

Det är dock inte ovanligt att bibelkunskaperna får stryka på foten när det karismatiska får dominera. Av den utveckling som skedde i Filadelfiaförsamlingen förstår vi också att medlemmarna måste haft mycket dåliga bibelkunskaper. De kan inte heller gett något utrymme åt att utöva urskiljning och ”pröva andarna” på ett korrekt sätt. Att vara kritisk till sådant som man upplever som främmande i jämförelse med en bibelförankrad kristen tro är inte fel, men det tycks inte funnits mycket av sådan kritik i församlingen. Sanningens Ande var uppenbarligen inte närvarande, och detta trots att man menade sig vara en väldigt andlig församling. Det fanns uppenbarligen inga ”väktare” som stod upp mot osund andlighet och villoläror.

 

 

Sedan har vi det här med att vara överlåtna till varandra. I en liten tajt församling kan det vara så att man kommer varandra mycket nära, man blir helöverlåten. Det innebär då också att man kan vara särskilt sårbar om något börjar gå snett i församlingen. Personligen tror jag att detta var en del av jordmånen i Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Det är inte fel att vara överlåten åt sunda kristna syskon, men är det dåligt med bibelkunskaper och vaksamhet och osunda ledare kommer in och styr och ställer, då kan faktiskt denna anda av överlåtenhet vara en resurs för den som vill styra så som psykopater ofta styr.

 

 

Detta tror jag att vi kan säga var något av den grundläggande jordmån i Filadelfiaförsamlingen som var en förutsättning för sektbildandet, och i denna miljö fick tyvärr sektmekanismerna fritt spelrum. Jag vill passa på att sticka upp ett varningens finger just här och säga att det säkert finns fler kristna församlingar i vårt land idag som har samma riskabla jordmån. Dessa bör ta varning och lärdom av det som skedde i Knutby.

Men det krävdes mer för att sekten skulle börja växa fram. Det krävdes elitistiska dogmer, ett ledarskap som var influerat av villoläror, och det krävdes ledare med sådana olater, drag och tendenser som man brukar tillskriva psykopater.

Sektmekanismerna i Filadelfiaförsamlingen i Knutby

Ett faktum är att flera av ledarna i församlingen var skolade i den förödande villolära som härstammar från Kenneth Hagin i USA, alltså det vi brukar kalla för Trosförkunnelsen. Detta är en ingrediens som vi måste ta med bland sektmekanismerna i Knutby. Denna förkunnelses högborg i Sverige har sedan början av 80-talet varit församlingen Livets Ord i Uppsala, startad av Ulf Ekman (en församling som inte minst då Ulf Ekman var dess ledare ofta i början definierades som en sekt, men som med tiden blev alltmer ”rumsren”, även om den osunda läran och det auktoritära ledarskapet fanns kvar).

 

Trosförkunnelsen kännetecknas inte minst av en stark tilltro till ett starkt ”utav Gud utvalt” ledarskap. En trosförsamling är därför helt odemokratisk. Det är den ledare som anser sig vara utvald av Gud som bestämmer. Om någon ifrågasätter en sådan ledare eller en sådan församlings lära och inriktning, då har dessa kritiska personer många gånger blivit tillsagda att de är besatta av ”upprors-andar”.  Denna typ av auktoritärt teologiskt-hierarkiskt ledarskap kännetecknade mer och mer även Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Många före detta medlemmar i församlingen har nu trätt fram och vittnat om exakt detta beteende hos ledarskapet och även att medlemmar blev anklagade för att ha just ”upprors-andar”.

 

Kim Wincent som var pastor i Filadelfiaförsamlingen i Knutby under många år (och tydligen är det nu igen) var elev på Livets Ords bibelskola i mitten av 80-talet. Knutbypastorn Helge Fossmo (heter idag Helge Iversen) var också han starkt påverkad av Trosrörelsen, vilket man kan se på hans egen hemsida från den tiden (en sida från 1999 finns arkiverad här). Han var under 1993 även med en kort tid i en församling i Kristinehamn som hade anslutning till Trosrörelsen. År 2004 dömdes Helge till livstids fängelse för anstiftan till mord på sin hustru Alexandra. Åsa Waldau (heter idag Åsa Jacobsson) hade också visst samröre med Trosrörelsen och Livets Ord. Detta är vad jag idag känner till om dessa kopplingar. Hur som helst tycker jag det finns fog för att säga att Trosrörelsens sektmekanismer och läror var en del i sektbildningen i Knutby.

 

Från Bibeln vet vi att det är farligt att upphöja människor som inte kan stå emot smicker och upphöjelse. På detta sätt blev så klart församlingsmedlemmarna i viss mån medskyldiga till att ledarskapet i församlingen mer och mer utvecklades i en oerhört osund riktning. Sexuell laglöshet blev därmed mer regel än ett undantag bland flera av de ledande personerna i Filadelfiaförsamlingen. 

 

Ords 29:5: ” Den som smickrar sin nästa lägger ut ett nät för hans fötter.”

Vad vi också fått veta från före detta medlemmar i församlingen, är att det var vanligt med ömsom beröm och ömsom bestraffning. Det gick många gånger så långt att några av ledarna handgripligen misshandlade de personer som hamnat i onåd av någon löjlig anledning. Fruktan för ledarna gjorde så klart församlingen ännu mer osund.

Ords 29:25: ”Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.”

Jag har själv samtalat med avhoppare som tidigt hörde talas om församlingen i Knutby och som åkte dit för att få vara med om ”det fantastiska som skedde där”. När man kom dit utsattes man för just ”love bombing”, vilket gjorde att man kände sig sedd, uppskattad och älskad. Men när man avsåg att åka hem, då kom det istället en form av hot. Hoten kunde bestå i att ledande personer sa: ”Det kan gå illa för dig om du lämnar oss. Det är här du har beskydd. Stanna hos oss så går det inte illa för dig!” osv.

Men den av sektmekanismerna som kanske mest bidrog till att utveckla Filadelfiaförsamlingen till en fullblodig sekt, det var att den med öppna armar tog emot en person som enligt många vittnesmål visat upp många av de kännetecken som definierar en psykopat och som snabbt fick en ledande roll i församlingen. Med den jordmån som redan fanns på plats, med ett villfaret ledarskap och med denna karismatiska och auktoritära person vid rodret fanns egentligen ingen möjlighet att stoppa sektbildningen i Knutby. Vem denna person var kan du lätt gissa. SVT:s Uppdrag granskning gör inte heller någon hemlighet av att det handlar om Åsa Waldau.

 

Kraschen och avslöjandena

Som du kan förstå av det jag beskrivit här, fick sektmekanismerna i stort sett fritt spelrum i Knutby. Förnuft, sunda bibelstudier, urskiljning, prövande och kritik var i princip helt bortkopplat. Några få personer vågade ifrågasätta, men de lämnade nog ganska tidigt församlingen. Kvar blev de som fångades in i den tajta gemenskapen och hjärntvätten. Lögn och smusslande fick mer och mer utrymme – som det alltid blir i sekter. Bubblan sprack inte ens när det skedde ett mord mitt i församlingen. När laglösheten inte visste några gränser började det dock knaka i fogarna, och idag har församlingen i princip fallit samman – TACK O LOV FÖR DET! Jag tror många har bett till Gud om denna krasch och de avslöjanden som nu börjat läcka ut. För det är nu som före detta medlemmar börjat vakna upp och börjat vittna om vad de varit med om, och deras vittnesmål ger en samstämmig bild av hur det var i Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Men vad jag har sett är många av dessa personer idag både psykiskt och andligt utbrända. Jag kan bara önska att de skall hitta ett barnaskap i en sund och fri kristen tro.

 

Många fler än jag har funderat över vad det EGENTLIGEN var som hände i Filadelfiaförsamlingen och vilka som egentligen var de mest skyldiga till mordet, ett dödsfall (troligen mord det också) och ett mordförsök. Med tanke på vad som framkommit på senare tid, är det många som därför tycker att det finns all anledning att återuppta mordutredningen för att utreda om det finns fler skyldiga i bakgrunden. Det finns med tanke på just morden en oerhört intressant undersökande artikelserie i nätmagasinet Para§raf som gräver ordentligt i händelserna i och omkring Filadelfiaförsamlingen och som svarar på en del av våra frågor. Där framkommer mycket information och goda analyser som verkligen bidrar till att sätta igång tankeverksamheten. Läs det om du orkar! (Länk kommer nedan)

Slutord och varningar

Nu är ju förhållandet faktiskt så, att det finns s.k kristna sammanhang i vårt land som i vissa stycken liknar Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Jag hoppas att du som är med i ett sådant sammanhang skall väckas av det som skett i Knutby genom att ta del av det material som finns tillgängligt. Studera inte minst Bibeln och lyssna på egen hand in vad Gud vill lära dig genom den. Använd även förståndet, det tillhör en sund kristen tro, för du skall ju ”älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37).

 

Om du hör till dem som gillar när det är drag i mötena, när lovsången dundrar på och du upplever en stark atmosfär, då tycker jag du skall stilla dig lite inför Guds Ord och begrunda vad det är som Gud mest uppskattar. Detta är oerhört viktigt för att du inte skall ramla in i osunda sammanhang och där ryckas med i sådant som kan framstå som karismatiskt och andligt, men i själva verket är buller eller laglöshet inför Gud. Det är sådant som jag börjat kalla för ”offerhöjdskristendom”, en kristendom som har ett oönskat innehåll sett från Guds perspektiv; en andlighet som inte är i linje med Guds vilja och Bibeln vägledning.

Pred 4:17: ”Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger, för de förstår inte att de gör det som är ont.”

1 Sam 15:22: ”Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett”

Amos 5:21-24: ”Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem, jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.”

När man begrundar vad som skedde i Filadelfiaförsamlingen i Knutby, då kan man fundera mycket över hur i hela världen människor som menar sig vara kristna kan bli en del av något så genomruttet, omoraliskt och laglöst som växte fram där. Men med hjälp av den kunskap vi kan få kring detta, skall vi också begrunda det faktum att den yttersta tiden kommer att bli en mycket lurig tid, Jesus sa ju bl.a ”Se till att ingen bedrar er” (Matt 24:4). Ansvaret ligger alltså mycket hos oss själva; vi skall ju ”se till” att inte bli bedragna. Sektbildningen i Knutby lyser som en stark varningsskylt i kristenheten om att man KAN bli bedragen om man inte ”ser till” att vårda sin tro. Utifrån detta kan man – om man vill och är vaken – förstå att många KOMMER att bli bedragna då det är dags för Antikrist att träda fram på scenen!

Matt 24:24: ”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

2 Tess 2:8-10: ”Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.”

Hur ser vi då till att inte bli bedragna? Jo, genom att söka oss allt närmare Gud genom bibelläsning, bön och enkel kristen gemenskap med andra okomplicerade Guds barn. Detta är den absolut viktigaste grunden i en sund kristen tro! Lägg bort alla andra böcker och alla videofilmer på Nätet etc om du inte har den absolut viktigaste grunden i din tro. Det är kärleken till Sanningen som kan rädda dig, och den Sanningen har du i främst Bibeln. Det hoppas jag att före detta medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Knutby skall lära sig och få en ny och ren glädje av!

/Lennart

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Fredag 28 juni 23:35

 http://bibelfokus.se/blogg/120416

 

Jag såg en gång ett mycket intressant avsnitt av vetenskapens värld. Det handlade om psykopater. Naturligtvis togs seriemördarna upp. Men det intressanta i programmet var att det finns många psykopater som inte är mördare. Det är psykopater som lever mitt bland oss. De är ofta stora starka ledare i olika sammanhang, inte minst i näringslivet. Dessa kallas vanligen inte psykopater, även om de är det. De kallas starka karismatiska ledare, och detta bekräftade vad jag länge tänkt och trott.

 

Dessa personer är lite som trollkarlar. De kan köra över allt och alla för att nå sina mål. Få märker något då de ger sken av att vara en känslig människa som har förståelse för andra människors känslor. Men det är en förvillelse. De är känslokalla inför andra människor och massakrerar andras känslor för egen vinnings skull. Deras känsloregister är ett annat. De saknar empatisk förmåga. Något som vi andra har.

 

Och – inte sällan vill de ha din tid, din uppmärksamhet, din dyrkan, och kanske även dina resurser och tillgångar.

Dessa personer är enligt forskare oerhört karismatiska, charmerande, insmickrande (smicker är en av människans värsta fallgropar) och manipulativa. De invaggar människor i tron att de är med i något stort och att de som ledare kan leda många framåt i detta stora. Många människor som fastnat i dessa psykopaters nät är ofta så manipulerande med att de inte ens förstår att de bara är ett redskap för en psykopat/karismatiker som söker sina egna marker och höjder. Din fysiska eller andliga död är för dem betydelselös.

 

Fungerar inte ovan nämnda slimmade tillvägagångssätt så blir psykopaten ofta hotfull. Då för de in sina anhängare i ett själsligt skräckkabinett av underminering, osynliggörande och rena hot av olika slag. I trossammanhang attackeras ”offrets” tro på olika sätt. De använder sig naturligtvis av de klassiska härskarmetoderna för att kväva allt motstånd.

 

Dessa psykopater begår inga fysiska mord. De kväver sina undersåtar själsligt, andligt och stjäl all deras energi tills de är lydiga marionetter. Hjälp får de av andra i sammanhanget. Ingen eller få går emot sin karismatiske ledare.

Psykopater rör sig även i kristna kretsar och församlingar. En del driver till och med egna församlingar, även megakyrkor. Många ”undersåtar” svänger där mellan fruktan och tro men är programmerade att tro att felet ligger hos dem själva. En inprogrammering som skett i ett tidigt stadium. Detta gör att den som drabbats av en psykopat tror att de är värdelösa, trossvaga, negativa och hopplöst förlorade. Utan att veta det har de mentalt märkts till religiösa bastarder.

 

 

Men du, om du är drabbad av sådant här kan jag tala om för dig att du inte alls är någon religiös bastard. Kom ihåg detta och lämna snarast sådana sammanhang och ledare. Vänd dem ryggen! Ta hjälp utifrån om du behöver det. Ty efter lång tid under en karismatisk, empatilös galning tror jag att du kan behöva hjälp. Men se då till att inte fastna hos någon ny psykopat som skall ställa dig under sig!

 

Jodå, visst kan man vara en karismatisk ledare utan att vara psykopat. Men titta dig omkring och se. Då kommer du förstå vad jag menar.

Särskilda drag/personlighetsstörningar hos en psykopat:

 

 

1. Arrogant

2. Besserwisser
3. Svartsjuk
4. Karismatikerns intensiva krävande av andra
5. Charmerande
6. Dominant
7. Dålig inlevelseförmåga (empatistörning)
8. Pressande, påstridig, drivande
9. Förnedrande
10. Inställsam
11. Fräck, skrävlare
12. Inställsam, falsk, ögontjänare
13. Karismatisk på et osunt sätt
14. Flackt känsloliv
15. Martyrisk
16. Kontrollerande
17. Labilt temperament
18. Manipulativ
19. Ofta mytoman
20. Rastlös
21. Saknar ånger- och skuldkänslor
22. Skrämmande
23. Städat yttre
24. Trovärdig
25. Vältalig

 Du kommer med andra ord inte hitta någon sann Andens frukt hos denna typ av människor. Nedan ser du viktiga kännetecken på en sann kristen som har mognat i tron och levt i helgelse. Hos en sådan sann kristen hittar du inget av ovanstående insprängt i denna Andens frukt!

Gal 5:22: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.”

/Lennart Jareteg. 

 

/Anji

Av Anji - Tisdag 25 juni 00:08

”Se till att ingen bedrar er”


Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta: enhetssträvanden, globalisering, avfall i kristenheten, ökande omoral, krig och inbördeskrig, naturkatastrofer, svajande ekonomiska system, osv. Detta är sådant som Bibeln nämner i sina profetior. Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid? Jo, vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade honom om just den yttersta tiden.

 • Matt 24:3-4: När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

Varg i fårakläderTänk att det första Jesus sa i sitt svar var detta: ”Se till att ingen bedrar er”. Det är mycket tänkvärt! Just orden ”Se till” betyder ju att vi själva måste vara aktiva för att inte bli bedragna. Jesus sa inte ”Jagskall se till” utan han sa ”Se till”. Läs gärna hela kapitel 24 och motsvarande text i Mark 13. Vi ser där att Jesus gång på gång upprepar orden "Var på er vakt!" och "vaka!". Alltså uppmanar han oss kraftfullt att själva vara vaksamma och arbeta på det här med att inte bli bedragna. Självklart kan vi räkna med Guds Andes hjälp här, men inte minst initiativet måste komma från oss själva.

 

Sedan måste vi fråga oss: bedragna av vad? Jo, det ser vi resten av kapitlet. Jesus pekar ut falska messiasgestalter och falska profeter, villoläror, tecken och under som leder vilse osv. Och han sa också att många kommer att bli bedragna av detta och gå vilse. Jesus sa också att vi inte skulle låta oss skrämmas av krig etc, för antagligen gör det oss mer öppna för t.ex falska messiasgestalter. Så att ”se till” att inte bli bedragen är alltså en av de absolut viktigaste frågorna för oss kristna idag och framöver.

Hur känner man igen det äkta och avslöjar det falska?

Hur ser man då till att inte bli bedragen? Hur är man vaksam så att man inte bli vilseledd?
Svaret är enkelt: studera först det äkta!

500-sedelFör att kunna avslöja en falsk 500-lapp måste man noga veta hur en äkta ser ut. Det kan i viss mån hjälpa oss att studera falska sedlar, men utan att veta hur en äkta ser ut kan vi inte vara säkra när vi hanterar pengar.

Det är intressant att läsa på Sveriges Riksbanks hemsida om hur man känner igen äkta sedlar och hur man därmed kan avslöja falska. Du kan själv läsa om detta på deras sida. Men jag vill citera ett tänkvärt avsnitt därifrån.  Ha även villoläror i åtanke när du läser detta:

”En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar kan vara straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan tagit emot sedeln ska försöka komma ihåg hur han eller hon kan ha fått den och göra en polisanmälan.”

Efter denna text följer ett antal punkter som vägleder i hur man ser att en sedel är äkta. När man sedan vet detta kan man så klart mycket enklare avslöja en falsk sedel, och det kan då vara bra, eftersom det kan vara brottsligt att hantera falska sedlar.

Man kan säga att det även är ”brottsligt” att hantera villoläror. Så tänk då om vi kristna hade en liknande lista över hur sann kristen tro ser ut och hur man avslöjar villoläror och falska profeter! Olika försök har gjorts för att sätta samman sådana ”manualer” och jag kanske är en av de som arbetat med det via BibelFokus. Men vi får inte glömma av att det främst är Bibeln vi har som en resurs för att vi skall kunna gå säkra inom trons område. Vi kan också räkna med vägledning från Guds Helige Ande, men han arbetar så klart ihop med Guds Ord. Så för att ”se till att ingen bedrar er” måste vi studera Bibeln så att vi vet vad som är sann kristen tro och vad som står för dörren i den yttersta tiden. Detta är faktiskt lite av ett måste om vi skall klara oss från att inte bli lurade av förrädiska villoläror och falska förkunnare. Vi måste rota oss i Bibelns sanningar om vi skall vara ”vaksamma” så som Jesus uppmanade oss att vara. Vi kanske i viss mån också bör studera det falska för att veta på vilka sätt och vägar detta kommer och hur det ser ut.

 

Det kan också vara bra att hänga med i utvecklingen i världen och matcha vad som händer med Bibelns profetior. Detta för att hålla vaksamheten uppe.

Skall man alltså ”se till att ingen bedrar er”, så kan man inte ta för givet att allt som serveras i kristenheten stämmer med Guds vilja och därmed med Bibeln. Det vore väldigt naivt att göra så. Vi måste våga vara kritiska, vaksamma och ifrågasättande. Det är inte otillåtet, Gud uppskattar att vi är kritiska om det är sanningen vi är ute efter. Det ligger en kärlek till sanningen i det, och det är genom en sådan kärlek vi kan undgå att bli förförda. Det ser vi t.ex här:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

I en annan översättning står det: ”de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem”. Kärleken till sanningen är alltså avgörande, och den tycks vara något som Gud vill ge oss. Sätter jag sanningen i främsta rummet? Är jag mer intresserad av sanningen än av tecken och under? Vill jag ha sanningen även om den är obekväm? Detta är viktiga frågor att rannsaka sig själv med!

Våga att ifrågasätta!

Jag anser att alla vi kristna, i denna förvirrade tid, måste våga pröva vad alla förkunnare kommer med. Vi måste också pröva vår egen tro, och ställa oss själva frågor som de nedan för att se efter om vi står på Guds sanningar eller kanske rent av redan tagit in villfarelser:

 • Vem är Jesus? Vad betyder det att han är Messias/Kristus?
 • Vad är en människa i relation till Gud?
 • Vad är evangelium? Vet jag vad det sanna evangeliet innehåller och innebär för mig?
 • Hur lever jag i enlighet med Guds evangelium?
 • Vad är en sann pånyttfödelse? Vad betyder det och vad innebär det?
 • Vad är ett äkta andedop? Vad innebär det? Vad är tecknen för det? Hur tar jag emot det?
 • Vad är sann enhet bland troende?

I dessa frågor finns väldigt missbrukade ord, begrepp och tolkningar. Vi behöver därför ta reda på vad Bibeln säger. Vad är det GUD vill ge oss i dessa ting? Det är viktigt att veta! Så svälj inte bara allt som serveras i kristenheten idag, utan våga ifrågasätt och våga var kritisk – så länge det är sanningen du är ute efter. Söker du sanningen i Bibeln så lever du inte farligt. Söker du i annan litteratur – även sådan som kallas kristen – så går du mycket mer osäker. Springer du hellre på möten än att läsa Bibeln, ja, då lever du också farligt. Det blir nämligen allt färre församlingar som är fria från villfarelser. Men Bibeln är fri från villfarelser!

Gör ett test

KorsetVad skall jag då göra om jag t.ex vill kontrollera hur det står till med min pånyttfödelse? Kan jag då peka på en upplevelse eller känsla och säga att: ”jag minns den där enorma känslan jag fick i magen när den eller den förkunnaren bad för mig, och DÅ blev jag pånyttfödd”? Nej, det håller tyvärr inte, för sådana känslor kan man även få inom t.ex New age. Känslor håller inte som bevis för att det står rätt till med vår tro, för tron utgår från Guds Ord. Tron ges oss av Gud, och den föds till liv när vi hör/läser Guds Ord, begrundar det, och beslutar oss att förtrösta på det som Gud erbjuder oss genom sitt evangelium, dvs det som Jesus gjort genom sitt försoningsverk på korset. Vi måste således ALLTID kontrollera med Bibeln om vi funderar på något inom trons område. Där står det t.ex om den pånyttfödda människan:

2 Kor 5:17: ”Alltså, OM någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”

Bibeln säger att OM du ”är i Kristus” är du en ny skapelse, dvs pånyttfödd. Du är det inte enbart för att du hade en upplevelse eller fick en handpåläggning. Du är/du kan räkna dig som född på nytt om du lever ”i Kristus”, och då måste man så klart söka vidare i Bibeln och kolla vad det betyder att leva ”i Kristus” – om man är noga med sanningen och vill ha ett korrekt svar, vill säga. Kort kan jag säga att leva ”i Kristus” tolkar jag som det samma som att förtrösta på och leva i enlighet med Guds evangelium, så som Gud erbjuder det. Vill du läsa vad jag har skrivit om att leva ”i Kristus” kan du göra det via denna sida:

 http://bibelfokus.se/friheten_i_kristus.

Så finner man Guds sanningar och kan känna sig mer och mer trygg i sin tro. Så finner man trons vila. Och finner man det sanna evangeliet kommer man också in i det barnaskap hos Gud som han vill ge oss.

På samma sätt kan man testa hur det står till med sitt andedop. Är jag sant döpt i Guds Helige Ande för att jag vid ett möte ramlade omkull och låg och skakade på marken? Nej, det är inget tecken som Bibeln nämner för andedopet. Och andedop är inget man åker iväg 50 mil och ställer sig i kö för att få av en upphöjd förkunnare. Istället nämner Bibeln att den som ber om Guds Ande skall få det (Luk 11:13), och att främsta syftet med andedopet är att vi skall få kraft att bli Jesu vittnen i ord och handling (Apg 1:8). Några tankar om andedopet har jag skrivit här:

 http://bibelfokus.se/qa/q4.

 

Så ”se till” att du inte blir bedragen! Ta inte emot okritiskt när du lyssnar, läser och är till inom kristenheten. Var kritisk, våga att ifrågasätta, och kontrollera mot Bibeln. Och sist men inte minst, be Gud om att få den kärlek till sanningen som kan rädda dig (2 Tess 2:9-10)!

 

 

/Anji

 

 

Av Anji - Torsdag 13 juni 23:34

 

”Simoni” – att betala för andlig kraft och positioner


Har du läst om trollkarlen Simon i Apostlagärningarna? Detta var en man som sysslade med trolldom men som blev intresserad av den kristna tron, inte minst för att han såg vilken kraft som Gud genom sin Ande hade utrustat apostlarna med. Simon försökte då med pengarnas hjälp skaffa sig den kraft som han såg hos apostlarna. Vi skall läsa om detta här:

Apg 8:9-13, 18-24: Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: "Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften." De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

 

Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.
När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: "Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande." Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig."

 

Det finns ett svenskt ord för den typ av ”affärsuppgörelse” som Simon trollkarlen försökte sig på och för sådan mentalitet, och det ordet är simoni. Ordet härstammar alltså från denna text i Apostlagärningarna och syftar just på Simon och hans agerande. Simoni betyder: att handla med andliga ämbeten, positioner och kraft. Även om ordet simoni främst syftar på handel med andliga ämbeten (så som var en standard i den Katolska kyrkan under en lång tid – och vem vet, kanske är idag också?) så kan vi också tänka oss att simoni syftar på en läggning/ett begär att vilja skaffa sig andliga fördelar/krafter genom att betala för sig. Det handlar om att man på något sätt är beredd att betala för kunskaper, metoder, trix, etc, som kan ge tillgång till dessa positioner och krafter. 

 

OBS!   LÄS HELA ARTIKELN HÄR:

 

 

http://bibelfokus.se/simoni

 

 

/Anji

Av Anji - Onsdag 22 maj 23:55

 

I länken nedan kan du läsa en Pdf-fil om:  Kristendom och ny-kristendom. Du kan läsa om hur kristendomen idag avviker från klassisk kristendom. Vi behöver en återgång till budskapet om Jesus Kristus som Guds Son och världens ende Frälsare. Nykristendom, vad är det? Svar får du i artikeln.

 

FRÅN BIBELFOKUS:

 

http://media.bibelfokus.se/docs/Kristendom_nykristendom.pdf

 


FI


H


E


T

 

/Anji

 

 

Av Anji - Onsdag 10 april 19:39

 

Hålla lagen eller lyssna i tro.  Ja det handlar nedanstående länk om från Bibelfokus.se  och Lennart Jareteg. Läs och lär!

 

 

http://bibelfokus.se/blogg/120205

 

Ur artikeln:

 

 

En mycket vanlig undran bland kristna är om vi inte måste hålla Guds bud för att kunna räkna oss som kristna. I många församlingar ser man t.o.m ner på dem som inte lyckas att hålla sig till olika bud, och då handlar det ofta även om nya ”kristna” bud som inte finns direkt stöd för i Bibeln.

 

Samtidigt talar vi kristna ju om Guds nåd och förlåtelse. Vad gäller egentligen, måste vi hålla Guds bud eller måste vi inte?? Vad är lagiskhet och vad är liberalteologi i detta?

LagenInnan vi går vidare måste jag bara förklara ordet ”Lagen”. Bibeln avser Moseböckerna med detta ord, eller mer specifikt alla de levnadsregler som finns upptagna där (närmare bestämt 613 st). Men vi kan korta ner detta och begränsa oss till Guds tio budord, som vi kristna vanligen tänker på när vi talar om ”Guds bud”. Hur som helst handlar både Lagen och Guds tio budord om just bud, dvs. levnadsregler.

 

FORTSÄTT LÄS Artikeln i Länken ovan!

 

 

/Anji

 

 

 

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Tror du att vi är i de sista tiderna nu? End times?
 Ja våld och ondska eskalerar
 Människor är kallare emot varandra
 Så många säger sig vara Jesus
 Ja chip o elände börjar komma
 Kyrkorna är inte vad de borde vara för folket
 Det märks på många vis

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han lever med Blogkeen
Följ Han lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se