Han lever

Inlägg publicerade under kategorin Bibelfokus.se

Av Anji - Tisdag 28 april 23:45

 

BIBELFOKUS.se   Här tar jag med Lennart artikel om Feng Shui:http://bibelfokus.se/qa/q68

Fråga:

Hej! Vad är Feng Shui för något? Är det bara en inredningstrend?

Svar:

I tidningen Villaliv, som går ut till många hushåll i Sverige, såg jag häromdagen ett reportage som handlar om att inreda enligt Feng shui. Konstigt nog sticker de inte alls under stol med att det handlar om energier, yin och yang och om att må bra, alltså inte bara om inredning.

En feng shui-expert i artikeln säger så här:

”Har du mycket saker behöver du troligen röja och rensa till att börja med. Annars går det inte att bedöma om det finns balans mellan yin och yang. Skapa en plats för ny och fräsch energi […]”

bagua.jpgAtt Bagua (bilden) används inom feng shui avslöjar att det handlar om saker i livet som inte alls kan påverkas av hur vi inreder, utan snarare blir det ett slags ”mystiskt tänkande”, som den gamla riten ”om jag inte går på linjerna i gatan, så blir det en lyckosam dag idag”, alltså ren vidskeplighet.

Som exempel på detta kan man i en veckotidning med Feng shui-tips läsa följande: ”För att släppa ut så lite energi ur hemmet som möjligt ska toalettlocket, toalettdörren och droppande kranar alltid vara stängda”. Eller vad sägs om detta: ”Placera inte sittmöbler under synliga takbjälkar, den som sitter under en bjälke kan få huvudvärk”.

Så här står det bland annat på Wikipedia om Feng Shui:

”Feng shui bygger i stor utsträckning på läran om de fem elementen och tankar om qi, som ofta översätts till "livsenergi" och som, enligt dem som tror på dess existens, finns både i människor, djur och naturen. Dessa tankar kopplas ofta ihop med daoism [alltså taoism].”
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feng_shui

Feng Shui-kompassen som visas i artikeln i Wikipedia är till för att mäta väderstreck och hur de olika väderstrecken i hemmet ska inredas för att få den bästa energin.

Expressen publicerade 2007 ett reportage som de kallade ”Feng shui-bluffen”. De hyrde in fyra oberoende av varandra feng-shui-inredare och bad dem inreda en lägenhet enligt feng-shui utan att de visste om att detta gjordes fyra gånger. Inredarna mätte upp ”currylinjer” och ”chikrafter” men det blev olika för varje inredare och soffan flyttades t.ex runt på alla möjliga sätt.

Tänk dig själv att du på allvar börjar tänka på om ditt hem är inrett på rätt sätt, om du förlorar energi eller mår dåligt på grund av viss möblering och inredning. Det skulle inte bli någon ände på dina funderingar på om du har gjort rätt och om du egentligen mår så bra som du skulle kunna göra. Jag har själv hört talas om människor som blev helt bundna av detta och som inte alls mådde bra.

I 3 Mosebok 19:31 står det:

”Vänd er inte till andebesvärjare eller spåmän. Sök inte sådana att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud.”

Det finns förlåtelse för allt genom att Jesus dog på korset för oss, men Gud ville redan på Mose tid varna för att om man går till spåmän, medium, osv, då blir man så bunden och styrd av detta att det förmörkar hela ens liv. Då förtröstar vi ju inte längre på Gud som är den ende som har all makt. Därför kan jag efter att ha läst om feng shui säga att det är en stor risk att börja tro att sådana här inredningstips har effekt på ditt välbefinnande.

I Romarbrevet 8:15 läser vi de välkända orden:

”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’Abba! Fader!’ ”

Vi lever inför Gud likt ett barn inför sina föräldrar. Vi behöver inte krångla till vårt liv med sådana här metoder för välbefinnande. Istället får vi prata med vår Far om alla våra behov och önskningar och förtrösta på att han hjälper oss med allt!

/Anita

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Lördag 18 april 20:35

Några tankar om det personliga vittnesbördet   Bibelfokus.se   http://bibelfokus.se/vittna

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

I stora delar av dagens kristenhet har det personliga vittnesbördet fått ett stort utrymme. Det många då vanligen vittnar om är vad man upplever att Jesus gjort i ens liv. Jag har själv varit med på en mängd gudstjänster och väckelsemöten där det personliga vittnandet har varit det centrala i mötet. Inte sällan har det handlat om vad Jesus ordnat med i vardagen i form av utbildning, jobb, livskamrat, hus, lägenhet, bil, resor, ekonomiska under, men även uppgifter i Guds rike och helanden av olika slag som man tycker sig fått svar på bön. Ibland vittnas det om vad personer upplevt att Gud sagt till dem i olika situationer. Och än idag händer det att personer vittnar om hur det gick till när de blev kristna, när de blev frälsta. Men vad säger då Bibeln om att vittna? Vilken roll skall detta ha i vårt uppdrag att evangelisera i vår omvärld? Vad bör vi då vittna om? Vad skall vara i fokus? Och hur skall jag tänka om jag inte vågar eller kan vittna?

 

 

Helt klart är det så, att de flesta som vittnar om egna erfarenheter vill locka andra till att tro på Jesus och därmed bli frälsta. Många vittnar också för att uppmuntra de som kanske vacklar i sin tro eller plågas av motgångar. Och allt detta är så klart vällovligt och bra. Men det finns också de som vittnar för att andra skall bli imponerade och för att de själva skall framstå som andliga hjältar, det är tyvärr ganska uppenbart emellanåt. Detta vittnande i vinstsyfte för egen del beror säkert ofta på omognad i tron och på att ”köttet” ges plats på scenen – trots att man kanske varit kristen i många år. Sedan har vi dessa ”väldiga apostlar”, superpredikanterna – inte minst de från USA – som man kallar hit och avlönar fett för att de skall brassa på med vittnesbörd om sina enorma bedrifter i Afrika och på andra ställen långt härifrån. Då kan man verkligen fråga sig vem som kommer i fokus och vad syftet är. Superpredikanterna tycker jag vi skall strunta i helt och hålla utanför vårt land, för deras verksamhet ligger i många, många avseenden långt, långt utanför vad Bibeln visar är sund andlighet och sund teologi. Så dessa tar jag inte upp mer här. Du kan läsa om flera av ”superpredikanterna” i andra sidor i BibelFokus via denna länk.

När jag läser min Bibel och funderar kring detta jag beskrivit ovan, kan jag uppleva det som att vittnesbörd om vad som skett i våra liv fått ett alldeles för stort utrymme i vår tids kristenhet. Det har blivit för mycket fokus på vad vi kan få ut av vår tro här och nu, och för lite om Jesus och evigheten. Så vi skall se vad Bibeln säger att det är som leder till en sann tro och vad Jesus gett oss för uppdrag.

Tro kommer av förkunnelse som är sprungen ur Bibeln
Först av allt: i Bibeln ser vi att tro kan födas i en människa när hon får höra om Jesus och hans försoningsgärning på korset. Så här skrev Paulus:

Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.”

 

Vår förkunnelse, predikan och vårt vittnesbörd skall vara sprunget ur bibelordet. Vi skall vittna om vad det står i Bibeln. Och då främst om Jesus. Det är framförallt DÅ som en sann kristen tro kan växa fram hos människor.

Vi skall också se vad Jesus sa till sina lärjungar om att vittna och vad som är den största anledningen till att vi får den Helige Ande:

Apg 1:5: ”…ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.”

Apg 1:8: ”…när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:guidance.jpgVi skall alltså vara JESU vittnen, och inte våra egna. Och vi skall vittna om Jesus och det HAN gjort. Då handlar det inte i första hand om vad Jesus gjort för oss i vardagen utan vad han har gjort för vår frälsning, alltså om hans försoningsgärning på korset, hans död och uppståndelse. Det är detta som är EVANGELIUM! Man kan även säga att vi skall vara vägvisare som visar på två alternativa vägval i detta liv: den ena vägen som leder till fördärvet och den andra som leder till evigheten hos Gud. Vår uppgift är då att förklara hur man kommer in på den smala vägen till evigheten och hur man vandrar där. Och det är inte minst till detta som vi får den Helige Ande som vår Hjälpare. Andens gåva får vi inte för att sprattla på golvet och gapskratta eller bete oss som om vi vore fulla eller besatta. Vi får den Helige Ande för att vara nyktra och rediga vittnen för Jesus!

Om du känner att du är ett dåligt vittne för Jesus, eller om du är rädd för att vittna, tänk då på vad Jesus sa i dessa bibelverser ovan. Jesus sa att lärjungarna skulle bli hans vittnen först när de hade fått del av den Helige Ande. Alltså hänger ansvaret på Gud för att vi skall bli utrustade och väl lämpade till att bli Jesu vittnen. Sedan sa Jesus att de skulle få Anden ”om några dagar”. Alltså sker detta enligt Guds tidtabell. Det sker inte när vi bestämmer det, utan när Gud har bestämt. Så därför kan du vila i att Gud har kontrollen och att han gör dig till sitt vittne den dag han vill det. Rätt som det är befinner du dig mitt uppe i att vittna om Jesus!

Vi får även Andens gåva till att dana vår karaktär, alltså till det som vi ofta kallar för ”helgelsen”. Genom det kan vi också vittna om Jesus med våra handlingar; vi kan få vara en ”kristusdoft” till andra människor!

 

2 Kor 2:14-15: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas…” (Bibel 2000)

Vad ser vi då mer om vittnesbördet i Nya Testamentets texter? Hur gjorde de allra första kristna? Hur gjorde de som hade vandrat med Jesus, fått uppdraget tydligt ur hans mun, och som de allra första mottagit den Helige Ande för detta uppdrag? Här är några ställen jag hittat som ger oss insikt när det gäller vittnesbördet:

 

Apg 10:42: ”Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han [Jesus] är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda.”

Apg 20:24: ”Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.”

Apg 22:15: ”Du ska vara hans [Jesu] vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.”

Apg 23:11: På natten stod Herren hos honom och sade: "Var frimodig! Så som du vittnat om mig i Jerusalem, måste du vittna även i Rom."

 

1 Kor 1:23: ”Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.”

1 Kor 2:1-2: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst.”

Gal 6:14: ”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.”

1 Joh 1:1: ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord.”

1 Joh 4:14: ”Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.”

Det var alltså detta som sysselsatte apostlarna: de var budbärare och vittnen för JESUS och vittnande om HONOM! Jesu försoningsgärning var deras stolthet och det var i huvudsak det som de talade om när de evangeliserade. Paulus vittnade aldrig om att Gud skulle ha fixat den ena efter den andra bekvämligheten åt honom. Vittnade han om något annat var det vanligen lidanden han nämnde. Några helandeunder berättade han inte heller om, även om vi vet från andra att han fick vara med om att bota många. Om vi gör på motsvarande sätt, om vi för ut det sanna evangeliets innehåll till människor, det är då som Gud har lovat att vara med oss och bekräfta SITT ORD, EVANGELIUM! Det är då som äkta under kan ske, och det största undret är så klart när människor kommer till tro och räddas till evigheten. Läs nu bibelordet nedan och fundera över vad som apostlarna kom med för erbjudande. Var det predikan om evangelium eller mirakler som kom först? Vad följde på vad?

Mark 16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

Men för att vi skall kunna vara Jesu sanna vittnen är det också viktigt att vi är djupt förankrade i Bibelns undervisning och verkligen har grepp om vad det sanna evangeliet innebär. Jesus undervisade ju själv sina första lärjungar. Med anledning av detta vill jag därför råda dig till att lägga ditt personliga vittnesbörd lite åt sidan och sätta dig in i evangeliets budskap ordentligt, och sedan primärt vittna om DET! Då tror jag att Gud kommer at vara med på ett helt nytt sätt. Behöver du lite hjälp på traven med att få grepp om evangeliet så hoppas jag att denna text kan vara till vägledning: EVANGELIUM – Guds erbjudande om försoning och evigt liv!

 

Uppmuntran till syskon i tron
Nu vill jag tillägga en sak, och det gäller detta med att uppmuntra varandra som kristna syskon. Detta är något annat än att vittna om Jesus för icketroende. Denna uppmuntran handlar om att stötta våra trossyskon när de vacklar och har det jobbigt på olika sätt.

Vi kristna hamnar emellanåt i prövningar och motgångar, det är faktiskt en del av vår helgelseprocess. En del har det ännu värre och lider under dödshot och förföljelser. Då kan det vara gott, kanske livsnödvändigt, med uppmuntrande ord från syskon i tron. När vi uppmuntrar varandra kan vi citera ett bibelord som kan vara till vägledning och till uppmuntran. Vi kanske berättar något som den vi uppmuntrar kan identifiera sig med, något som denna kan hämta styrka och vägledning från. Kanske är det någon särskild insikt i Bibelns budskap som vi får förmedla. Uppmuntran kan också utgå ifrån egna erfarenheter som man berättar om. Kanske det handlar om att berätta saker som ingjuter hopp. Kanske är det saker där man kan dela glädje tillsammans. Detta kan vi också se exempel på i Nya testamentets brev:

2 Kor 1:6: ”Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.”

1 Tess 3:6-7: ”Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden.”

Ja, detta var några tankar om det personliga vittnesbördet och att vara vittnen för Jesus. Vårt vittnande skall alltså framför allt handla om JESUS och hans försoningsgärning. Det behöver inte innebära att vi håller högläsning ur Bibeln för dem som vi vittnar för. Men det vi säger skall alltså vara sprunget ur Bibeln, det skall harmoniera med Bibelns samlade undervisning och peka på Jesus!

Känner du nu att du kanske har pratat lite för mycket om saker du själv varit med om, så gör så att du prioriterar om lite. Testa att prata lite mer om Jesus och hans korsdöd för våra synders skull, om försoningen mellan Gud och människa, om Jesu uppståndelse, det eviga livet, och kanske även om Jesu återkomst. Jag skulle tro att Gud då är med på ett nytt sätt i ditt vittnande. Och be om och vila i att Gud skall ge dig av sin Helige Ande för att du skall kunna vara ett sant Jesu vittne.

Må Vår Herre och Frälsare leda och välsigna oss alla i detta!

 

/Lennart

 

 

 

/Anji

 

 

ANNONS
Av Anji - Fredag 27 mars 00:16

 

 

http://bibelfokus.se/kaos_i_sverige

 

 

NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN!


OmvändelseNär nu coronapandemin lamslår stora delar av vårt samhälle, ja, faktiskt hela världen, så är det många som grubblar och är oroliga över hur långt detta skall gå och vad detta skall leda till. Känner man till vad Bibeln säger om framtiden, då undrar man också vad som kommer att ske i världen när det hela har stabiliserats och smittspridningen klingat av. Vad kommer våra världsledare att hitta på då?

 

 

MEN, jag känner personligen så här, att nu är det inte läge att spekulera kring konspirationer, världsregeringar eller andra apokalyptiska tankegångar. Nu är det inte läge att klaga på landets ledare och beslutsfattare och deras många gånger mycket svåra beslut, be för dem istället! Vad som kommer att ske återstår att se. Lösa spekulationer tjänar ingenting till. Vi skall dock alltid hålla ögon och öron öppna och stämma av det vi ser och hör mot Bibelns profetior. Då vet vi på ett ungefär var vi befinner oss i Guds plan för världen och håller oss på så sätt vakna.

Många människor mår nu psykiskt dåligt på grund av oro över framtiden. Man oroas över om man skall få behålla arbetet, om man skall hitta ett nytt arbete, hur det skall gå med ekonomin, avbetalningar, amorteringar, besparingar. Man oroas även över om man skall kunna köpa mat och till och med toalettpapper. Man kanske inte kan få tag i de mediciner man behöver. Många bunkrar nu upp hemma med olika varor. Äldre får inte ta emot besök på de äldreboenden som de bor på. Andra äldre uppmanas att hålla sig hemma. Tusentals människor i vårt land har mist sitt arbete eller blivit permitterade på obestämd framtid. Detta innebär att många människor nu berövats sina sociala kontakter och inte längre kan gå till de platser där de annars träffar familj, släkt, arbetskamrater och vänner. Bristen på social samvaro och en trygg plats att vara på gäller nu även många barn och ungdomar i det fall deras skolor stängt. Jag tror denna isolering som många nu hamnat i kommer att leda till en allt större mental ohälsa, och därmed ännu mer oro. Det blir en ond cirkel. Vi kanske bara sett början på de effekter denna pandemi orsakar på människor. MEN jag tror det finns hjälp att få!

 

 

I detta kaos och i denna orostid, vill jag så ödmjukt jag bara kan peka på hoppet och friden hos vår Herre Gud, Jesus Kristus. Hos Honom finns det hopp att få, ett hopp som ger styrka i kristider och ett hopp om framtiden – när vi överlämnat vårt liv i Guds händer. Hos Honom finns en frid att få, en frid som övergår allt förstånd. En frid som inte världen kan ge och som endast finns hos Herren, Bibelns Gud, ja, alltings Skapare! Gud har i Bibeln gett oss många underbara löften som vi kan luta oss mot. Det är inte bara tomma ord vi får luta oss mot, det är en verklighet, det är mot Herren Gud själv vi får luta oss! Han har lovat att ta hand om oss och förse oss med det nödvändiga i livet. Vi är till och med lovade att få det vi ber om, om vi ber i linje med Guds vilja. I närheten till Gud är det inte mycket oro som får tag i oss.

Så NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN! Och detta gäller både dig som är kristen och dig som inte är det ännu.

 

Till dig som inte är kristenGenom Jesu försoningsgärning på korset kan du få bli ett Guds barn och finna hopp, frid, glädje och vila i Hans hand. Vägen dit går genom att du svarar Ja på Guds erbjudande i evangeliet. Här kan du läsa om/lyssna till evangeliets erbjudande. Tveka inte att tacka Ja! Du kommer inte att ångra dig! Och kom ihåg detta: ytterst sett handlar inte den kristna tron om att få ett problemfritt liv här och nu, det handlar främst om att få vara med i evigheten tillsammans med vår Skapare. Alternativet är inget alternativ!! Börja också att läsa Bibeln. Ett gott tips är att börja att läsa om Jesus och då börja med hela Johannesevangeliet i Nya testamentet.

 

 

Till dig som är kristen


Känner du oro och hopplöshet, sök dig närmare vår Herre i bön och bibelläsning. Stanna upp och sätt dig inför Gud genom att läsa Bibeln och låt Honom tala till dig genom de ord du läser. Det är detta som är att höra Guds röst. Sök inte efter lösningar ute på Nätet, utan håll dig till Bibeln, bönen och sund kristen gemenskap – om det är möjligt.

Är du stark i din tro, uppmuntra då och bär dem som är svagare i tron. Och får du en möjlighet från Gud, så vittna om det hopp och den frid du själv fått av Gud för de som inte äger samma hopp och frid.

 

 

Vägledande bibelord


Jag vill ge dig några bibelord som kan skänka hopp och vara till vägledning:

Jes 55:6: ”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.”

Matt 7:7: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.”

1 Joh 5:14-15: ”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.”

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

1 Petr 5:6-7: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”

Gal 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Matt 6:25-34: ” Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt dettaNej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra ocksåGör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

 

 

 

 

Av Anji - Lördag 7 mars 01:46

 

Läs om krafterna bakom Alpha-kursen

 

 

http://bibelfokus.se/alpha

 

 

 

/Anji

Av Anji - Måndag 3 feb 20:10

 

Betel Church, VARNING!

 

Från:  http://bibelfokus.se/new_age_bethel

 

Undervisningen från Bill Johnson och hans Bethel Church är idag mycket spridd i svensk kristenhet, detta trots att deras form av andlighet och teologi ligger långt utanför Bibelns ramar och dessutom närmar sig New age allt mer. Eftersom vi ser denna undervisning som ett av de största hoten mot en sund kristen tro i vårt land publicerar vi här en text som härstammar från ett häfte med titeln THE NEW AGE PROPENSITIES OF BETHEL CHURCH’S BILL JOHNSON. Originaltexten är författad av John Lanagan och utgivet av den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA. Vår svenska översättning är gjord av Agneta Holmberg och är publicerad med tillåtelse av Lighthouse Trails.


New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church

”Då kunde jag inte finna en enda kristen ledare som delade ett liknande intresse av att försöka förstå om det fanns dolda sanningar i New Age. Nu börjar vi höra mer och mer uppenbarelser som är i linje med vad New Age:are har sagt hela tiden, och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ’tar tillbaka sanningar’ från New Age som egentligen tillhör Gudsrikets invånare.” 1  
Ellyn Davis, medförfattare, The Physics of Heaven.

I Redding, Kalifornien, har Bethel Church blivit en av de största evangelikala kyrkorna i Nordamerika. Många människor ifrån hela världen reser till Redding för att gå i Bethel School of Supernatural Ministry och C. Peter Wagner (”grundare” av rörelsen The New Apostolic Reformation) har kallat Bethels föreståndare, Bill Johnson, för en “apostel”.

Med den titeln och med anspråken som Bethel gör på sin webbsida att de har ett ”globalt inflytande som en väckelseresurs och ett utrustningscenter,” 2 så är det både lägligt och ansvarsfullt att undersöka Johnson och avgöra om han verkligen är en apostel som är sänd av Gud till Kristi kropp.

The Physics of Heaven [Himlens fysik], en ny bok som Bill Johnson skrivit tillsammans med sin personliga assistent och medförfattare, avslöjar en mycket annorlunda bild än den bild av apostlarna som Bibeln beskriver. Det visar sig att i stället för att vara en Guds apostel kan Bill Johnson vara redo att användas som ett redskap som för in New Age och falsk andlighet djupt in i Kristi kropp.

Det är inget nytt för Bethels ledare att tilltalas av New Age-idéer. I en bok från 2006 med titeln Dreaming with God [Drömma med Gud], skriver Johnson, när han refererar till en företeelse som associeras med New Age:

”Många framstående pastorer och konferenstalare lägger bränsle på rädslans eld genom att utgå från att ursprunget är från djävulen bara för att New Age stöder det. Jag upplever den formen av resonemang som svagt, minst sagt. Om vi följer det tankesättet kommer vi fortsätta att ge djävulen de verktyg som Gud har gett oss till framgång i livet och tjänsten.” 3 [betoning tillagd]

Stanna upp nu och tänk efter vad som sägs här: ”de verktyg som Gud har gett oss” hamnade på något sätt i New Age! Hur gick det till? Och vilka verktyg talar han om? Varför skulle en bekännande kristen säga något liknande? Undervisningen inom New Age är totala motsatsen till Guds ord. Att påstå att New Age-läran faktiskt bara är kidnappade kristna sanningar är synnerligen absurt.

Forskaren och analytikern Ray Yungen förklarade grunden för New Age:

”Allting som existerar, synligt och osynligt, består av energi – små partiklar av vibrerande energi, atomer, molekyler, protoner, etc. Allt är energi. Den energin, tror de, är Gud, och därför är allt Gud. De tror att eftersom vi alla är delar av denna ’Gudsenergi’, så är vi också Gud. Gud ses inte som en Varelse som bor i himlen, utan som själva universum.” 4

Bill Johnson och Bethel Church utövar ett betydelsefullt inflytande på Kristi kropp. Och vilken väg Bethel och dess ledare än går kommer de att få många efterföljare. Vi behöver vara uppmärksamma på vad som händer där, med hjälp av urskiljning och gudomlig vishet.

Medan Bill Johnsons inställning till bön och tillbedjan och den extrema betoningen på under och tecken har oroat många, är det boken The Physics of Heaven, utgiven 2012 (där Johnson är en av elva författare) som tydligt visar i vilken riktning Johnson och Bethel går.

Förutom Johnsons eget bidrag till boken (ett helt kapitel) är hans personliga assistent, Judy Franklin, medförfattare. Förordet till The Physics of Heaven har skrivits av Kris Vallotton, biträdande föreståndare i Bethel. Vallotton prisar medförfattarna som ”siare”. 5 Banning Liebscher, direktor för Bethels Jesus Culture, bidrar också med lovord.6 Bill Johnsons fru, Beni Johnson, har också ett kapitel i boken. Allt detta sammantaget gör att boken The Physics of Heaven tveklöst har Bethels ledares erkännande.

Så, vad är det då som The Physics of Heaven avslöjar?

GUDS NÄSTA STEG?

Ellen Davis, en av författarna till The Physics of Heaven säger så här:

”[Bokens medförfattare] är alla överens om att Guds nästa steg kommer att orsaka ett skifte på den djupaste nivån i vårt inre – kanske den verkliga ’vibrationsnivå’ som New Age har utforskat. De är också överens om att det finns värdefulla sanningar dolda i New Age som tillhör oss som kristna och behöver bli separerade från det värdelösa.” 7

 

Medförfattaren Jonathan Welton tillägger:

”Jag har i Skriften funnit åtminstone 75 exempel på saker som New Age har förfalskat, som t.ex att ha en andlig guide, trans, meditation, auras, kraftobjekt, klärvoajans, kläraudiens, m.m Detta tillhör i själva verket kristenheten, men de har stulits och blivit ompaketerade på ett smart sätt.” 8

Welton tror:

”Vi måste börja använda [New Age] förfalskningar som vägvisare. Varje gång en förfalskning dyker upp, ta det som ett tillfälle som Herren visar dig för att återerövra… kristenhetens stulna tillhörighet!” 9

Det här är som att ta en flaska med en ”Gift!”-varning och byta ut etiketten till ”Honung”. Kontemplativ bön, som i grunden är en österländsk/New Age-meditation förklädd i kristen terminologi, kom in i kristenheten exakt på detta sätt.

Medförfattaren Ellyn Davis säger:

”Det var inte så att jag ville bli en New Age:are, jag ville bara veta om de hade upptäckt några sanningar som kristenheten inte hade upptäckt.” 10

Davis försöker sedan försvara sin position genom att hänvisa till mycket av vad hon uppfattade som ”förkroppsligade bibliska principer” och ”som kan stödjas av Skriften”.11

I kontrast till ett sådant tankesätt, uppmanar Skriften oss:

Ef 5:11: ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället.”

Jämför Davis önskan att utforska New Age-visdom med beslutsamheten hos de nykristna i Apostlagärningar 19. Dessa heliga tog avstånd från det ockulta; de studerade inte sin ockulta litteratur en sista gång för att se om det eventuellt fanns någon ”sanning” där. De oheliga böckerna samlades ihop och brändes upp:

Apg 19:19: ”Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.”

Dessa modiga troendes handlingar ledde till evangeliets spridning:

Apg 19:20: ”På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.”

Genom att sakna urskiljning och beblanda sig med New Age, så har medförfattaren Davis, Bethels ledning och de andra medarbetarna gjort Kristi kropp en stor otjänst. Framför allt kan Bethels medarbetare potentiellt orsaka den största skadan på grund av sin popularitet och synlighet.

Bill Johnssons bibelsyn kan ge oss en hint om hur det kom sig att han blev attraherad av utombibliska influenser. Enligt Johnson själv:

”De som känner sig säkra på grund av sitt intellektuella grepp om Skriften upplever en falsk känsla av säkerhet. Ingen av oss har fullt grepp om Skriften, men vi har alla den Helige Ande. Han är vår gemensamma nämnare som alltid leder oss till sanningen. Men för att följa Honom, måste vi vara villiga att följa honom utanför kartan – att gå bortom det vi känner till.” 12

 

Det här är ett farligt tankesätt. Bibeln är vår karta. Att gå ”bortom det vi känner till” är att gå bortom Skriftens gräns.

Ps 119:103-105: ”Hur ljuvligt smakar inte ditt tal! Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

The Physics of Heaven, vare sig det är medvetet eller omedvetet, illustrerar hur en falsk kristenhet kommer att formas – eller rättare sagt, hur den håller på att formas. New age-läror kommer att bli mer och mer välkomna in i Kristi församling. Dessa läror kommer att presenteras som återerövrade eller kristna till sitt ursprung. Kristenheten kommer att bli förvanskad, vänd mot österländsk/New Age kvantmystik. Språk, ord och symboler kommer till och med att förbli väsentligen ”kristna”, men acceptansen av den bibliska Kristus kommer att avta.

EN BRO TILL NEW AGE?

Bill Johnson har en intressant undervisning om Kristus som kan ses som en bro mellan de två trossystemen: New Age och biblisk kristendom.

Johnson tror på en undervisning som kallas för kenosis, en oortodox hednisk tro på att den inkarnerade Kristus lade åt sidan sin gudomlighet och vandrade på jorden som en fullständigt begränsad människa.13 Enligt Johnson så:

”utförde Kristus mirakler, under och tecken som en människa med en rätt relation till Gud… inte som Gud. Om han utförde mirakler därför att han var Gud, så skulle de vara ouppnåeliga för oss. Men om han gjorde dem som en människa, har jag ansvaret att ta efter hans livsstil. Att återerövra denna enkla sanning förändrar allting." 14

 

Med andra ord tror Bill Johnson att miraklerna som Jesus utförde kom till för att han, som en människa, och bara som en människa, hade tillgång till den Helige Andes kraft. Därför lär Johnson att kristna borde vara kapabla till underbara helanden och mirakler tack vare vår relation med den Helige Ande.

Johnsons kenosislära förminskar därför den bibliska Kristus och höjer upp människan. Som en apologet påpekar:

”Jesus är inte längre unik, utan bara en speciell upplyst person som kunde staka ut vägen för många sådana upplysta människor i framtiden. Följaktligen har vi en New Age-kristus.” 15

 

Kenosis kommer från en felaktig förståense av Filipperbrevet 2:7. Den är bevisligen falsk genom det enkla faktum att Kristus inte bara skapade universum utan också uppehåller det. Om Kristus hade gett upp sin gudomlighet och verkat enbart som människa fram till uppståndelsen, så skulle hela skapelsen ha fallit sönder! (Kol: 1:17) Dessutom, när Jesus sa ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till” (John 8:58) hävdade han med eftertryck att han är både Gud och människa – i presens!

EN ANDRA PINGST OCH KVANTVIBRATIONER

Bill Johnson tror dessutom att den yttersta tidens utvalda kristna kommer att vara begåvade med stor makt att utföra mirakler, helande, tecken och under. Dessa kristna med superkrafter – ”Elia-generationen” – kommer att frambringa en väckelse utan motstycke. Johnson konstaterar:

"[En] generation formas nu… som kommer att gå i en smörjelse som aldrig tidigare varit känd av mänskligheten, lärjungarna inkluderade.” 16

År 2014 deltog Johnson i konferensen Empowered 21, en samling kristna som är säkra på att en ”Andra pingst” kommer år 2033.17 Genom inflytandet från Bethel Church, ”apostlarna” i  New Apostolic Reformation och andra, tror nu en stor del av kristenheten att en övernaturlig händelse kommer att inträffa i den yttersta tiden: ett utgjutande av stor kraft.

Denna förmodade händelse är inte uppryckandet. Som The Physics of Heavens medförfattare och Johnssons personliga assistent Judy Franklin säger:

”Det största misstaget vi någonsin kan göra är att tro att den här världen kommer att bli så dålig att Han kommer att snabbt rycka oss härifrån innan vi alla dör.” 18

 

”Detta är inte... att visa världen hur mäktiga vi är eftersom Gud har gett oss sin kraft.” 19

Många i detta läger är dominionister. De tror att Adam och Eva förlorade herraväldet över världen till Satan. Den uppståndne Kristus gav församlingen uppdraget att ta tillbaka det, och Kristus antingen kan inte eller ska inte komma tillbaka förrän församlingen har utfört sitt uppdrag. Om du aldrig hittat den här teologin i Bibeln så beror det på att den inte finns där.

Dr. Orrel Steinkamp konstaterar:

”Den här herraväldesmentaliteten föds fram som en gigantisk yttersta tiden-väckelse, vilken kommer att svepa fram över hela världen … Ett elitsällskap av övervinnare från den större delen av kristenheten kommer att besegra allt och kommer att bli så utrustad med övernaturlig kraft att den första kyrkans apostlar kommer att bli avundsjuka på de sista dagarnas apostlar." 20

 

QUANTUMLJUD

I ljuset av detta låt oss se på hur The Physics of Heaven beskriver vad Gud förväntas göra. Ett tema i boken är att Gud på något sätt kan utgjuta otrolig kraft över troende genom vibrationer/ljud/frekvenser/energier, med ”ljud” – vilket nämns ett antal gånger i boken:

”Den här boken är bara en föregångare till uppenbarelsen som Gud kommer att ge oss när han utlöser ett nytt, transformerande ljud.” 21

 

”Vi talar om en kraft omkring 10 gånger starkare än den som utlöstes vid den första pingsten.” 22

”Ljudet som Gud önskar frambringa kommer att jaga ut religionen från kristenheten och föra med sig sanning.” 23

 

”[Vi] misstänker att Gud har något nytt på gång, någonting som kommer att transformera oss på vår djupaste nivå av vår personlighet och kommer att aktiveras i en ny form av ’ljud’ eller ’vibration’.” 24

 

”Detta kommande nya ljud… kan förändra DNA så vi växer upp genetiskt. Din genetik är densamma som Han hade. Vår genetik kom från Fadern in i vår ande. Vi blir som ett instrument som blir stämt, då vår genetik håller på att anpassas till Faderns genetik, i harmoni med Honom.” 25

”Tänk om det verkligen finns ’goda vibrationer’ som Gud har byggt in i allting Han skapade och vi behöver bara vara öppna för att uppleva dem!” 26

 

”[Vi] blev intresserade av sådana märkliga och underbara fenomen som energier, frekvenser, vibrationer och kvantfysik.” 27

Det The Physics of Heaven gör är att förvandla Gud till något som mer liknar en kosmisk kvantkraft som genomsyrar allt istället för en Skapare som är skild från sin skapelse som det beskrivs i Bibeln (t.ex. Rom 1:24;  Jes 42:8, 46:9). New Age:are talar ofta om ljud och vibrationer som tecken på den här ”guds-kraften”. Den ockulta ”profetissan” Alice Bailey sa:

”Det finns en grupp människor som integreras nu… på vilka bördan av att leda mänskligheten har lagts. De har startat en rörelse som i sig har den nya vibrationen, de säger saker som är universella i sin ton, de förklarar principer som är kosmiska.28

 

Att författarna tror att företrädare för New Age kan förstå sättet på vilket ett påstått ”Guds nästa steg” kommer att hända, är skrämmande. Är det en tillfällighet att New Age-ledaren Barbara Marx Hubbard också förutsa ett kommande betydelsefullt andligt skifte?

Hubbard förutspådde en ”planetarisk pingst som kommer att innebära att skiljemuren mellan religionerna kommer att försvinna” 29 Hon förklarade:

”Vi kommer alla att veta att Gud är inom oss… Om alla som känner att vi är förenade med varandra, med naturen, och med Gud förenas i en planetarisk pingst, kommer vi att transformeras under vår livstid. Jag tror på en fredlig andra tillkommelse.” 30

Den falska ”kristus” som talade med Hubbard under decennier uppenbarade att denna världsomfattande pingst på ett ögonblick kommer att transformera de flesta människorna (förutom kristna och andra som inte tror att Gud är i alla) till en andligt utvecklad ras.

Tänk om ”Guds nästa steg” 31 som The Physics of Heaven väntar på och den “Planetariska pingsten” är samma händelse. Kan det vara så att de väntar på samma ”kristus” som ska utföra detta ”vibrerande” skifte i mänskligheten? Är det möjligt? Skulle detta kunna vara det oheliga bedrägeri som vi blivit varnade för i Bibeln?

Matt 24:23-24: ”Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

Före detta New Age:aren Warren B. Smith varnade för detta för många år sedan:

”Kommer kristenheten bli lurad av den som kommer i Kristi namn och förespeglar sig vara Han eftersom de går och väntar på en väckelse och en återkomst av den sanne Kristus? Kommer kristenheten – som ovetande har fångats in – missta den falska kristus ’Planetariska pingst’ för den stora ´Guds väckelse´ som de hade blivit tillsagda att vänta på?” 32

 

BETHEL OCH KONTEMPLATIV BÖN

Några kanske undrar vad som skulle kunna göra en evangelisk kyrka mottaglig för idéer och företeelser från New Age. För Johnson och Bethel, precis som för många kristna ledare och kyrkor idag, har kontemplativ bön spelat en betydande roll när det gäller att vänja människorna inom Bethel att gå i en New Age-riktning. Det finns mycket ironi i antagandet: ”Varje gång en förfalskning dyker upp, se det som att Herren visar er ett tillfälle att återerövra kristenhetens stulna ägodelar” 33 eftersom det var så här som kontemplativ bön smög sig in i Kristi kropp i ett första läge.

Anhängare av kontemplativ bön, bland andra Richard Foster, har övertygat kristna om att österländsk meditation och New Age-meditation i själva verket är förfalskningar av det sanna (t.ex. kontemplativ bön). Kontemplativ bön presenteras som en gammal kristen tradition.

Men kontemplativ bön är inte bön. Den är i själva verket österländsk/New Age-meditation som bär ett tunt täcke av kristen terminologi. Målet med kontemplativ bön är att stoppa tankeprocessen och att gå in i vad som är känt som tystnaden. Detta uppnås genom att repetera ett ord eller en fras gång på gång (eller fokusera på andningen) tills ordet förlorar sin betydelse och man töms på tankar.

I denna tomhet – denna tystnad – kan många underbara bedrägerier uppstå; andliga guider, uppstigande mästare, ”oneness”, lycka, falska ”kristusgestalter”. Villfarelsen som uppstår genom kontemplativ bön förstör sundheten gentemot läran och till slut även tron.

En jämförelse: när vi verkligen “mediterar” över Guds Ord, då förblir våra sinnen aktiva och vi reflekterar över och tänker på Guds Ord. Aldrig försöker vi få stopp på vårt aktiva tänkande med avsikt att tömma våra tankar, eller som Ray Yungen sa, försätta våra tankar i ”neutralläge” 34 så att Gud förmodligen kan fylla dem.

Var står Bethel när det gäller kontemplativ bön? Det finns massor av bevis på att Bethel har anammat det. Bill Johnsons fru Beni är t.ex ansvarig för Bethels förebedjare och Prayer House (Bönehus). I en bok som Beni sammanställt skrev hon angående bön i ett kapitel med titeln Mystik, mystiska upplevelser och kontemplativ Bön:

”Kapitlet tillägnas mystikerna, de kontemplativa, de i nutid och de som har gått före oss.” 35

Precis likt alla hängivna som ägnar sig åt kontemplativ bön, säger Beni Johnson:

”När det gäller bön och tillbedjan är ord viktiga men inte nödvändiga.” 36

Genom att praktisera kontemplativ bön förändras vår förståelse av andliga ting. Beni skriver:

”Himmel och jord är nära och möts på en tunn plats. Det är lättare att uppleva den andliga världen på dessa platser.” 37

Som Roger Oakland förklarar det i sin bok Faith Undone: the emerging church – a new reformation or an end-time deception, så har termen ”tunna platser” sitt ursprung i Keltisk andlighet (dvs. kontemplativ) och ligger i linje med panenteism.38 Beni tror att Ashland, Oregon, delar av Irland och New Age-fästet i Sedona i Arizona är ”tunna platser”. Hon säger:

”I kontemplativ bön upptäcker du att atmosfären runt omkring blir så tunn att det inte finns någon åtskillnad mellan himmel och jord.” 39

Fundera på följande beskrivning av meditation av Bill Johnson:

”Meditation har ett tyst hjärta och ett ’inriktat’ sinne. Meditation är att repetera ett ord i ditt hjärta med en strävan som har sitt ursprung i ett frågvist barns sinne.” 40

Ironiskt nog, strax innan instruktionen om den repetitiva användningen (”repetera ett ord i ditt hjärta”) konstaterar Johnson:

”Alltmedan religiösa kulter lär människor att tömma sina sinnen som en meditationsteknik så lär Bibeln oss att fylla våra sinnen med Guds ord.” 41

 

Johnson varnar uppenbarligen för att tömma tankarna och visar sedan på hur man ska uppnå detsamma!

Kontemplativ bön har också lärts ut i klassrum på Bethel.

Beni Johnsons kurs The Secret Place handlade om ”Instruktion och aktivering i meditation och kontemplativ bön” med emfas på den katolska mystikern Bernard of Clairvaux.42 Hennes verk Union with God: A Study of Mystics, Meditation, & Miracles, finns i Bethels onlinebutik.43

Bethels Alabaster Prayer House är öppet dygnet runt. Kyrkans webbsida säger: ”Bönehuset Alabaster och omgivande trädgård är lugna och fridfulla platser att visas i under kontemplativ bön och soaking” 44. De är avsedda för ”människor att möta Guds närvaro”. 45

Detta Prayer House beskrivs inte som en plats för bibelstudier eller för tillbedjan och andakter. Det är ämnat att underlätta den kontemplativa bönen och kontemplativ bön har i sin tur underlättat inträdet i New Age.

EN KVANT-TRANSFORMATION

Utan tvekan valde Ellyn Davis och Judy Franklin titeln The Physics of Heaven till deras bok på grund av deras fascination av kvantfysik och kvantmystik. Davis noterar:

”Kvantfysiken säger att allt är ’vibrationer’ – fält av vibrerande energi. Kvantmystiken menar emellertid att till och med våra tankar och känslor ger ifrån sig vibrationer eller energier.” 46

 

Kvantandligheten eller kvantmystiken är en andlig tolkning av kvantfysiken, kan man säga. New Age-företrädare anammar det eftersom de känner att det ger giltighet till deras tro att inte endast allt är sammankopplad energi, men att allt är Gud. Därför är vi alla Ett. Allt är förenat. Helt klart, om detta vore sant, då skulle det inte finnas något behov av korset som ett medel till frälsning för mänskligheten.

Judy Franklin har kommit fram till tron att:

”om denna värld faktiskt ska kunna bli vad den var skapat till att vara i begynnelsen, nu när Jesus har återlöst allting, behöver vi veta vad denna kraft är, detta ’hav av kvantljus’ som omgjordar allting. Och ännu viktigare, vi behöver veta hur vi ska få tillgång till den.” 47

Om det inte fanns någon universell förbindelse, varför skulle Gud behandla oss som ”alla i Adam” eller ”alla i Kristus?” frågar sig Elly Davis.48

 Men Warren Smith varnar:

”New Age/nyandligheten lär att kvantfysiken är en ’vetenskaplig’ grund för deras tro att Gud inte bara är transcendent utan också immanent – ’i’ allt och alla.” 49

The Physics of Heaven står det att Guds ”röst fyller varje atom i universum” 50. Det är en sorts förklädd panenteistisk åsikt och det är vad New Age lär. Matthew Fox citerar Pierre Teilhard du Chardin som säger att Gud är ”i den minsta atomen”. 51 New Age:are lär att genom kvantandligheten kommer människan förstå sin egen gudomlighet och kommer att förstå att han/hon förkroppsligar den ”kosmiska kristus” (en kristus-medvetenhet).

Annette Capps, dotter till den bästsäljande författaren och karismatiska ledaren Charles Capps, har varit ett verktyg till att introducera kvantandligheten i kristenheten. I en bok hon skrev med titeln Quantum Faith, konstaterar hon:

”När jag studerade kvantfysikens teorier blev jag påmind om en profetia som min far förmedlade… ’Några saker som har krävts tro för att tro kräver inte längre tro, för det kommer att bevisas vara vetenskapliga fakta.’ ” 52

Definitionen och förståelsen av ”Gud” förändras hos många. Detta har pågått gradvis men accelererar nu till en punkt där Bethel Reddings ”movers och shakers” [medlemmar med mycket inflytande] och andra är mottagliga för ”sanningar” från New Age.

Gud är inte i alla människor. Bibeln säger oss att bara de som känner Kristus har Gud inom sig:

Rom 8:9: ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.”

Gud är inte en opersonlig energikraft och människor är inte ”Gud” som en del av denna energikraft. Kvantmystiken och New Age är raka motsatsen till Bibeln.

Huruvida Bill Johnson och andra ledare i Bethel inser omfattningen av sina gärningar eller inte, så gör deras deltagande i och gillande av boken The Physics of Heaven att frågan väcks: Hotar Bethel att utgöra en spjutspets in i Kristi kropp med en syntes av ockultismen inom New Age och kvantmystiken?

/John Lanagan


Referenser

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle location: 405.
2. Bethel Redding website, http://bethelredding.com/about.
3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.
4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.
5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 96.
6. Ibid., Banning Liebscher, Kindle location: 85.
7. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 447.
8. Ibid., Jonathan Welton, Kindle location: 808.
9. Ibid.
10. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 392.
11. Ibid.
12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.
13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee. wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii.
14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.
15. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb 2013, http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm)
16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.
17. Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” (Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about).
18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., Kindle location: 202.
19. Ibid., Kindle location: 203.
20. Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptionin18 | THE NEW AGE PROPENSITIES thechurch.com/secondpentecost.html)
21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 188.
22. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 522.
23. Ibid., Ray Hughes, Kindle location: 1125.
24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 471.
25. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 534.
26. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 860.
27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 470.
28. Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org, http://laluni.helloyou.ws/ netnews/bk/hercules/herc1062.html.
29. “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.
30. Ibid.
31. The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 1462.
32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.
33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 808.
34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.
35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.
36. Ibid, p. 11.
37. Ibid, p. 65.
38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.
39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.
40. http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation; (#3).
41. Ibid.
42. The Secret Place, class, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place.
43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god.
44. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house.
45. Ibid. 19 | OF BETHEL CHURCH’S BILL JOHNSON
46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 1742.
47. Ibid., Judy Franklin, Kindle location: 317.
48. Ibid., Kindle location: 1825.
49. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.
50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle Location: 1425.
51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.
52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

 
Lennart/Bibelfokus
 
/Anji

 

 

Av Anji - Söndag 12 jan 22:58


Det Stora Avfallet II
"Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn..."

Ett utmanande bibelstudium av Lennart Jareteg om det eskalerande avfallet i kristenheten. Om hur kristenheten mer och mer går i samma riktning som New age. Om två oförenliga vägar och riken, om två olika sorters andlighet.

 

/Anji

Av Anji - Lördag 11 jan 23:28


Invänta del 2  imorgon 12/1

 

/Anji

 

 

 

Av Anji - 18 december 2019 23:32

 

 

http://bibelfokus.se/katolicism_main   /Lennart Jareteg:

 

På den här sidan samlar vi material om Katolska kyrkan (Romersk-katolska kyrkan) och katolicism. Syftet är inte att klämma dit katoliker. Det vi vill lyfta fram är villolärorna i och faran med katolicismen. Det här gör vi för att försöka rädda människor från att hamna i villfarelsens klor och för att rädda katoliker ur dessa klor. Katolicism är inte en bibliskt förankrad, evangelisk, frälsande tro. Förlitar man sig blint på den katolska läran och traditionen, så är risken stor att gå evigt förlorad på det sätt Bibeln beskriver detta. Det är utifrån denna övertygelse som vi känner oss tvungna att varna och upplysa om villolärorna och villfarelserna i katolicismen.
____________________________________________________________________

 

 

Katolicismen är inte vad vi troende bör vara i utan vi är kristna som tror på Jesus och INTE tillber jungfrun Maria!

 • Från länken http://www.tidenstecken.se/kklankar.htm  tidenstecken tar jag med:
 •  
 • Biskopar vill gå emot katolska kyrkans doktrin. Två italienska biskopar välkomnar frånskilda och omgifta katoliker tillbaka till kyrkan och öppnar för att ge dem tillgång till nattvarden. Därmed sällar de sig till den lilla, men växande skara biskopar i Katolska kyrkan, som vill mjuka upp kyrkans inställning till frånskilda katoliker som lever i nya parförhållanden. Dagen 191128.
 •  
 • Bit av Jesu krubba återförs till Betlehem. Påven ger de kristna i Heliga landet en tidig julklapp. En bit av Jesu krubba återvänder från Rom till Betlehem. För snart 1500 år sedan fördes fem träbitar, som enligt traditionen är delar av Jesu krubba, från Betlehem till Rom. Tilldragelsen firas med gudstjänster och processioner i Jerusalem på fredag innan reliken förs till Betlehem på lördag.
 •  
 • Också där välkomnas den med ceremonier samtidigt som staden tänder den stora granen på Krubbans torg inför första advent. Reliken ska förvaras och visas i den katolska S:ta Katarinakyrkan som ligger i omedelbar anslutning till Födelsekyrkan i Betlehem. 
 •  
 • Dagen 191127. Kommentar: 
 •  
 • Ovärdigt kristen tro att fira några träbitar istället för den levande Kristus, träbitar som kan ha kommit från vilken träkonstruktion som helst.

 

 • Långa straff mot präster för barnövergrepp i Argentina. En domstol i västra Argentina har dömt två katolska präster och en före detta trädgårdsmästare till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot hörselskadade barn vid en skola som drivs av kyrkan. De båda prästerna döms till 45 respektive 42 års fängelse och trädgårdsmästaren till 18 års fängelse.
 •  
 •  
 • Domarna kan inte överklagas. Det är tre år sedan de första anklagelserna offentliggjordes mot de nu dömda. Totalt har över 20 före detta elever vid dövskolan Antonio Próvolo i provinsen Mendoza riktat anklagelser mot männen.
 •  
 • Tidigare i november krävde en åklagare att en katolsk biskop ska gripas efter att han ska ha vägrat svara på upprepade telefonsamtal och mejl som har att göra med anklagelser mot honom om sexuella övergrepp.
 •  
 • Biskopen har enligt åklagarmyndigheten bott i Vatikanen där han tidigare hade en tjänst inom finansdepartementet. 

 

 • Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han lever med Blogkeen
Följ Han lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se