Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Frid

Av Anji - Torsdag 30 juli 00:30


/Anji

ANNONS
Av Anji - Tisdag 21 juli 01:09

 

Bibelord om STYRKA!

 

 

Philippians 4:13 - I can do all things through Christ which strengtheneth me.

Deuteronomy 31:6 - Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy God, he [it is] that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.

Isaiah 41:10 - Fear thou not; for I [am] with thee: be not dismayed; for I [am] thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.

Deuteronomy 20:4 - For the LORD your God [is] he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.

1 Corinthians 10:13 - There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God [is] faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear [it].

2 Corinthians 12:9-10 - And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.   (Read More...)

Isaiah 40:31 - But they that wait upon the LORD shall renew [their] strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; [and] they shall walk, and not faint.

Matthew 11:28 - Come unto me, all [ye] that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

Psalms 31:24 - Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.

Exodus 15:2 - The LORD [is] my strength and song, and he is become my salvation: he [is] my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him.

1 Corinthians 16:13 - Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.

Matthew 6:33 - But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

 

 


For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

 

John 6:38 (KJV)

 

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Torsdag 16 juli 22:59

Att vila i Herrens hand

 

 

Herren säger: "Se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket" Upp 1: 18.

Är varje människas dödsögonblick bestämt redan före hennes födelse? Nej. Det ser vi till exempel i konung Hiskias liv. Vi läser i Jesajas boks 38:de kapitel: "Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk; och profeten Jesaja, Amos' son, kom till honom och sade till honom:

"Så säger Herren: Beställ om ditt hus; ty du måste dö och skall icke tillfriskna." Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. — Då kom Herrens ord till Jesaja; han sade: 'Gå och säg till Hiskia: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall föröka din livstid med femton år.

 

"Vi ser alltså, att Herren kan förlänga en människas liv, när han finner det lämpligt. Många småttingar skulle ha dött, om inte goda läkare hade skyndat till deras hjälp som Herrens redskap. Många sjuka skulle ha gått över gränsen, om inte skickliga kirurger hade kommit till undsättning. Herren kan således förlänga en människas livstid, då han så finner för gott. Och därför måste vi säga, att ingens dödsdag är bestämd före födelsen. Men fastän det är på det sättet, måste vi dock minnas, att Herren ensam har livets och dödens nycklar. Inte ens de bästa läkare förmår något, då en människas dödsstund är inne. Också detta har vi många gånger fått erfara.

 

Därför är det gott att minnas, att ingen dör förr eller senare än Herren har bestämt. Ingen dör av en tillfällighet, fastän många bilolyckor kan verka slumpartade. Livet beror inte någonsin på en blind slump, det är i Herrens hand. Därför är det viktigt, att vi på sjuk-bädden gör som Hiskia: vänder oss till Herren. Vi får som Hiskia be, att Herren skall förlänga vårt liv, om det så skulle kunna bli andra till välsignelse. Och om Herren verkligen anser det, så kommer han att förlänga det.

 

Det viktigaste av allt är bara, att vi i alla förhållanden vilar i Herrens händer och i hans vilja och i våra medmänniskor endast ser Herrens redskap. Detta hjälper oss att bli fria från den inre spänning, som ibland vill få makt med oss, när vi tänker på vår sista stund. Den kommer inte en sekund tidigare eller senare än Herren bestämt. Och Herren har bestämt, att den skall komma vid den för oss allra lägligaste tidpunkten.

 

Månget dödsfall är för oss en gåta. Då ett fem dagar gammalt spädbarn går in i evigheten, förstår vi inte, varför det alls blivit fött. Då en lovande yngling rycks bort i livets blommande vår, känns också detta som ett hårt slag av "ödet". Men bakom allt detta står den Herre, som ensam har dödens och dödsrikets nycklar. Han ensam är den, som kan öppna och tillsluta. Ingen annan. Må detta vara vår tröst också inför gåtfulla dödsfall och när vår egen dödsstund är inne.

 

Herre, lär mig betänka, att jag måste dö, så att jag får ett vist hjärta. Hjälp mig att i allt nöja mig med din vilja, också inför ofattbara dödsfall. Hjälp mig också att med glädje lämna denna värld, 'när min egen dödsstund är inne.

Bibelord:  Job 14:1-5, Fil 1:21-25

 

/Anji

 

 

 


Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.

Av Anji - Söndag 7 juni 20:20

 

 

HERRENS PLAN BESTÅR FÖR ALLTID. Ja, Gud vet exakt vad han bestämt och hur allt skall bli. Han vet VILKA som följer honom till slutet.Han vet hur man försöker kringgå hans ord och göra som man själv behagar! Ännu en gång tar jag fram Psalm 33, den är underbar.  Ännu en gång bibelorden nedan som berättar om GUDS STORA NÅD.

 

 

Herrens allmakt och nåd

Psalm 33

 

1 Jubla i Herren , ni rättfärdiga, att lovprisa honom
hör de rättrådiga till. 2
Tacka Herren med harpa, lovsjung honom
till tiosträngad psaltare. 3
Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. 4
Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör. 5
Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd. 6
Himlen är skapad
genom Herrens ord,
alla dess härskaror
genom hans muns ande. 7
Han samlar havets vatten
som i en hög, han lägger djupen
i deras förvaringsrum. 8
Hela jorden må frukta Herren , alla som bor i världen
må bäva för honom. 9
Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. 10
Herren gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar. 11
Men Herrens plan
består för evigt, hans hjärtas tankar
från släkte till släkte. 12
Saligt är det folk
som har Herren till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel. 13
Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn. 14
Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden, 15
han som formar
alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk. 16
En kung segrar inte
genom sin stora här,
en hjälte räddas inte
genom sin stora kraft. 17
Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. 18
Se, Herrens ögon
ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. 19
Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv
i hungerns tid. 20
Vår själ väntar på Herren , han är vår hjälp och vår sköld. 21
I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. 22
Låt din nåd vila över oss, Herre , ty vi sätter vårt hopp till dig.

*

Ef 3: 14-21.   

Bön och lovprisning

14 Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15 han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Ef 6: 10-18.

Den andliga vapenrustningen

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

 

/Anji

 

Av Anji - Onsdag 20 maj 23:42

BEVARA VISIONEN!

https://midnattsropet.se/midnattsropet/bevara-visionen/

 

Appell av Gertrud Johansson

Jag vill läsa ur Kolosserbrevet, där Paulus skriver:

 

-Jag vill nämligen, att I skolen veta, vilken kamp jag har att utstå för eder och för församlingen i Laodicea och för alla de andra som icke personligen hava sett mitt ansikte. -Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. -Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal. Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig, när jag ser den ordning, som råder bland eder, och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus.

 

Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse. -Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga ”vishetslära”, i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens ”makter” och icke till Kristus. -Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom haven I blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter. (Kol 2:1-10)

 

Och så kan vi här fortsätta läsa om hur han varnar för falska läror, för träldom under människobud, för ängladyrkan och olika förhållningssätt till mat; osv, sådant som människor kan fastna i. Vi har var och en en vandring här på jorden att fullborda.

 

Har vi börjat i Kristus, så ska vi fortsätta hela denna vandring i Kristus. I bibeln finns exempel på hur människor börjar, och så slutar det någonstans. För Abraham slutade det i landet, men Lot slutade i Sodom. Av Israels folk blev en del kvar i Babylon. Det var inte meningen att de skulle vara kvar där. Det finns också för oss en vandring att fullborda, på ett andligt plan. Vi ska inte hamna i det stora Babylon, vi ska hamna i det nya Jerusalem.

 

Vi måste vandra på ett sådant sätt att vi förblir i Kristus. Jag har tänkt på hur Jesus exempelvis bemöter fariséerna. Han kallar dem vitmenade gravar. Vad menar han då han säger det? En grav är något som inom sig har något dött, något som har varit levande. Det är dött därinne, och så är det vitmenat utanpå, det har en form, men livet har försvunnit.

 

Johannes Döparen bemötte fariséerna så här: ”I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen? Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.” En frukt kan inte frambringas på annat sätt än genom liv. Kemisterna kan få fram smaken, doften, essensen, men man kan aldrig få fram en frukt i en kemisal.

 

Det måste finnas liv för att det ska kunna växa fram en frukt. I våra hjärtan kan det bli frukt bara genom att vi har livet kvar, att det bevaras. Vi gjorde ett uppbrott en gång. Vi gick ut för att vi ville förverkliga en vision som vi hade fått genom en uppenbarelse från Jesus. Vi ville förverkliga något. Det är så viktigt att visionen inte stelnar i en form, och själva livet går förlorat.

 

Vi måste bevara livet och fortsätta leva på samma sätt som när vi började gå med Jesus. Då kan vi fortsätta förmedla liv, bära frukt i våra liv så att hans liv blir uppenbart i oss. Så kan människorna se och förstå att detta är liv. Det är inte en form som är död och blir till död dem som kommer i kontakt med den. Människor i vår närhet måste uppleva att här är det liv, här är något som är varmt och pulserar, som är levande. Så är vandringen med Jesus. Vi läser vidare i Kolosserbrevet:

-Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. (Kol 3:1-2)

Det är så lätt att vår blick sänks mitt under det att vi håller på i vår form och tycker att så här ska vi ha det. Mitt i allt detta så kan man börja tänka på sig själv, bli egoistisk och försöka ordna för sitt eget vidkommande. Man blir bekväm, så här ska det vara. Vi får inte glömma bort pionjärandan vi hade en gång!

 

Vi kan lämna allt, göra vad som helst, bara vi får följa Jesus och förverkliga den vision han har gett oss. Det är så viktigt att vi bevarar visionen om att vårt mål inte är här i tiden, utan det är där ovan i det himmelska Jerusalem. Vi får inte hamna i Babylon, vi får inte hamna i det pompösa, det jordiska det som blir accepterat här på jorden. Vi måste fortsätta på Jesu väg.

Han blev aldrig accepterad här i tiden på jorden. Men vi ska fortsätta vandra i Honom. Då blir vi mottagna på samma sätt som Jesus. Vi har ett underbart mål: det himmelska Jerusalem. Vi får inte mista perspektivet på vägen, genom att försjunka till att bara bevara en form, utan här gäller det att bevara livet i Jesus.

 

Amen.

 

/Anji

 

 

 

Av Anji - Lördag 28 mars 20:32

 

Ro och frid finns det inte så mycket utav i världen just nu.  Men ro finns och Gud vill att vi ska ha den! 

Här följer några bibelord om frid och ro, läs dem och tänk på vad Gud säger.

 

 

Ords 29:9 

När en vis man går till rätta med en dåre, blir denne arg eller ler men får ingen ro.
 
Jes 32:17
Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid.

Matt 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar,

Apg 9:31 Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige Andes tröst och förmaning.

2 Kor 2:13  Ändå fick jag ingen ro i min ande när jag inte fann min broder Titus där, så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien.

2 Kor 7:5 När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sätt, utifrån av konflikter och inifrån av oro.

2 Tess 3:12 Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.

Upp 14:11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn./Detta bibelordet är om de sista tiderna och vad som sker då chip och annat skall styra vardagen för människor.  ……..
 
 
 
 
 /Anji
 
Av Anji - Onsdag 19 feb 18:30

 1 Halleluja!Lova Herren, min själ!

2 Jag vill lova Herren så länge jag lever,lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3 Lita inte till furstar,till människors barn som inte kan frälsa.

4 Deras ande lämnar dem,de blir jord igen.Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare,som sätter sitt hopp till Herren sin Gud,

6 till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem,som är trofast för evigt,

7 som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga.Herren befriar de fångna,

8 Herren öppnar de blindas ögon Herren reser upp de nerböjda,Herren älskar de rättfärdiga,

9 Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor,men de gud-lösas väg gör han krokig.

10 Herren är kung för evigt,din Gud, Sion,från släkte till släkte.Halleluja

Psalm 146  Herren vår hjälpare

 


 /Anji

 

 

Av Anji - Måndag 10 feb 23:34

Love in Faith on Instagram: “She who kneels before God 🙋‍♀️ can stand anyone 🙌 We would be honored if you followed us @love.in.faith 💕 . . . . . . . #bibleverse…”

 

Under kontroll

 

Fullkomlig relation.

Vi är fullkomliga på grund av vårt eviga förbund med den fullkomlige Jesus Kristus, När vi blev Guds barn förklarade Gud oss “utan skuld” genom vad Jesus, hans älskade son gjorde för oss. Hans fullkomlighet är absolut och oföränderlig, och det är vår fullkomliga relation med honom som garanterar att vi en dag nå fullkomlighet.

Fullkomlig tillväxt.
Vi växer och mognar andligt så länge vi fortsätter att tro och lita på Jesus, lär oss mer om honom, kommer närmare honom och lyder honom. Vår tillväxt är växlande eftersom den är beroende av vår dagliga vandring med Gud. Ibland sker mognaden snabbare, ibland långsammare, men allt vi eftersom vi arbetar vidare kommer vi närmare fullkomlighet, de är en följd av Guds arbete med att fullkomna oss.

 

Se Fil 3:1-15.

 

Gud, Fadern.  Se Joh 14:27.  27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.
Verklig frid är ett resultat av kunskapen om att Gud har all kontroll och allt under kontroll och medborgarskap i Guds nya värld är garanterat. Vi vet vart vi är på väg och att segern över synden är ett faktum.

 

/Anji

 

 


Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se