Han  lever

Senaste inläggen

Av Anji - 24 september 2012 18:10

Den som har mina bud och håller fast vid dom, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.

Joh 14:21

 

Herren vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ps 32:8

 

Du blir fri.

Den person du är arg eller bitter på är en person som har makt över dig. Hans eller hennes blotta existens stör din sinnesfrid och du underviker till varje pris att stöta dig samman med den personen. Är du fri då? Nej, du är begränsad. Du kanske inte längre kan besöka de platser eller träffa de vänner ni har gemensamt.

När du förlåtigt kan du åter gå dit du vill, utan att bli störd av någon som finns där.

 

Kroppsligt och själsligt helande
Andra vittnar om hur kroppsliga krämpor försvunnit sedan de bestämt sig att förlåta.

Frid strömmar in i sinnet och man befrias från psykiskt betryck. Många gånger ( men inte alltid ) beror depression på oförlåtelse, och i samma stund man bestämmer sig för att förlåta sätts nedstämdheten med glädjen i Herren.

 

Dina böner blir åter hörda

Då ( när du gör Herrens vilja ) skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast.

Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa dina spår.

 

Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga " se, här är jag".

 

 

Du får tillbaka din sinnesfrid

Låt sinne och åter fritt till att fokusera på Herren och det goda i livet.

Du blir fri från ältande som inte lett någonstanns utan bara fört dig runt i ett hamsterhjul av ångest och tvångsmässiga tankar.


Guds nåd fyller ditt hjärta

Du kommer åter uppleva hur Gud gläder sig över dig, och du smittas av glädje. Din kärleksrealtion till Herren blir återupprättad.

Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.

Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.

Ps. 91:14-15


Ett liv i förlåtelse ger dig en ny självbild.

Du börjar se dig som en övervinnare, som en stark person som äger Guds styrka. Du kan identifiera dig med Herren Jesus, med hans kraft, kärlek och visdom.

 

Blessnings Anji


ANNONS
Av Anji - 21 september 2012 11:40

Dålig uppdatering pågrund av att jag blivit sambo vilket har gjort att jag har haft upp med flyttning och städning.


Inlägg börjar rulla in nästa vecka.


Ha en underbar helg och vet att Jesus är med dig dygnet runt och han älskar dig!

ANNONS
Av Anji - 14 september 2012 11:35

Vågar du hoppas på Guds ledning? Visst vågar du det.

Guds ledning är individuell. Då finns det ocks¨å en Guds ledning för dig. Jesus Kristus vill vara en vän för dig. Du vet nog mycket väl vad en vän är. Hur tryggt är inte det att ha någon att samtala med, delge honom eller henne våra problem och framlägga våra sorger och få tala ut om det som tynger oss. En vän som tröstar när du gråter och finns där för dig genom allt. Just en sådan vän vill Jesus Kristus vara för dig.


Han vill leda dig, han vill vara med i alla beslut du gör, han vill gå med dig hela vägen och framför allt visa vägen för dig. Hålla din hand och finnas där för dig vad du är gör och var du än befinner dig. Kriser och svårigheter kan förvandlas till nya trappsteg på himlastigen, om vi med Guds hjälp förvandlar dom till positiva erfarenheter. Det är inte säkert att de människor, vars liv flyter på är det mest lyckliga, har man inte känt sorgens och smärtans djup, är det nog svårt att registrera glädjens oc lyckans höjder.   Ett negdestruktivt beteende mönster fördärvar gemenskapen, de yttre beteendet har ofta sitt säte i tankelivet. Tänker men negativt, handlar man negativt.


Om det skall ske en förändring från negativism till positivism, då måste man fatta mod och upptäcka de möjligheter som finns. När detta är gjort återstår endast en sak, att man med hjärtats tro anpassar sig till de möjligheter som är föhanden.

Glöm inte att en motgång, som allra först upplevs som en besvikelse kan vändas till välsignelse.


Blessings Anji

Av Anji - 10 september 2012 22:55

I will always love You
I will always love You
I will always love You
I will always love You

Rain rain down
Rain down Your love
Rain down, rain down Your love
Wake people up

What does it sound like when you sing heaven's song
What does it feel like when heaven comes down
What does it look like when God is all around
Let it come

This is what it sounds like when you sing heavens song
This is what it feels like when heaven comes down
This is what it looks like when God is all around
Let it come

 

You are Holy


You are Holy Lord of all

 

Av Anji - 5 september 2012 11:42


När du verklgen har ont inom dig, gå till ditt rum och gråt ut alla din Förtvivlan!

Jesus grät. Själva Guds Son. De bittra tårar arbetade i honom och blev till mirakell. Han

Komtillbaka till att skaka Satans rike.

Jesus ser aldrig bort från ett gråtande hjärta. Han sa, "Ett brutet och ett

Ångerfullt hjärta, Gud, icke förakta "(Ps 51:17). Inte en enda gång kommer Herren

Säga : Ta tag i dig själv! Stå upp och ta din medicin!

Dina tårar. "Nej! Jesus behåller varje tår i sin eviga behållare.

Har du ont? Dåligt? Sedan gå vidare och gråta! Och få gråta, tills

Tårarna slutat rinna. Men låt dessa tårar endast kommer från skada, och inte från

Otro eller självömkan.

Livet går vidare. Du skulle bli förvånad över hur mycket du kan bära med Gud

Hjälp. Lycka är inte att leva utan smärta eller skada. Sann lycka är

Lärande. Hur man kan leva en dag i taget, trots all sorg och smärta. Det är

Lära sig att glädjas i Herren, oavsett vad som hänt i det förflutna.

Du kanske känner dig avvisade. Du kanske känner dig övergiven. Din tro kan vara svag. Du

får tro att du är nere för räkning. Sorg, tårar, smärta och tomhet kan

Svälja dig ibland, men Gud är fortfarande på sin tron. Han är fortfarande Gud!

Du kan inte hjälpa dig själv. Du kan inte stoppa den smärta och ont. Men vår välsignade

Herre kommer till dig, och han skall placera sin kärleksfulla hand under dig och lyfter dig

Upp till i himmelska platser. Han kommer att befria dig från rädsla för att dö.

Han kommer att avslöja hans oändliga kärlek till dig.

Se upp! Uppmuntra dig själv i Herren. När dimman omger dig och

Du kan inte se någon väg ut ur ditt dilemma-luta dig tillbaka i armarna på Jesus och

Litar helt enkelt på honom. Han vill ha din tro-ditt självförtroende. Han vill att du ska gråta

Högt-"Jesus älskar mig! Han är med mig! Han kommer inte svika mig! Han arbetar med mig.

Jag kommer inte att ge upp! Jag kommer inte att besegras! Jag kommer

Inte vara ett offer för Satan! Gud är på min sida! Jag älskar honom och han älskar mig! "

Summan av kardemumman är tro. Och tro vilar på detta ett absolut: " Men på den dagen ska inget vapen som används mot dig ha någon framgång, och du skall få rätt mot alla som ljuger om dig. Detta är vad som väntar Herrens tjänare. Detta är den seger jag har för dig" säger Herren

( Jes 54:17 )

Av Anji - 3 september 2012 19:21

Your Love Never Stops Chasing Our Hearts

 

Your Love Never Fails

 

Your Love Never Quits

 

Your Love Is Everlasting

 

Your Love Never Ends

 

 

<3

Av Anji - 28 augusti 2012 19:17

Spikandes allt upp på korset för alla automatiskt? Nej, vi är tillbaka där vi började. Gud har gett dig en fri vilja, och den gäller fortfarande. Du har möjligheten att säga ja till Jesus, att låta honom ta dina synder så att du kan få en rätt realation med honom. Men du har möjlighet att säga nejtill honom också men då garanterar jag att du inte kommer så långt.

När du väljer att inte söka ditt eget bästa kommer du i förlängningen se att det är det allra bästa för dig. Det är som ett vetekorn som sitter i ett ax. Först när det faller till marken och "dör" hamnar under marken och verkar försvunnit, så kan det verkligen få växa upp och resa sig som ett eget strå, med flera vetekorn. Sitter kornet kvar för alltid, desperat håller sig kvar i det säkra, kommer det aldrig bli mer än ett ensamt korn. Du är nu en del av något större än dig själv. Värdet i ditt liv är mer än summan av dig själv! Tillsammans med Gud har du nu fått nya förutsättningar.


Paulus skriver :

Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft!

( Fil 3:12-13 )Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han är tålamodig med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid på sig att omvända sig.


Bless!

Av Anji - 24 augusti 2012 13:53

Gud skapade dig och älskar dig och därför lämnar han dig inte ensam i livet, att klara dig bäst du kan. Nej Gud har ända sedan börjat ha gemenskap meds människorna, umgås med oss. Det vill han ännu, därför har han sökt upp dig och uppmuntrat dig att fatta ett beslut att göra honom till din vän. Hur du tänker och lever påverkar såklart hela ditt liv. Därför vill Gud påverka ditt tänkande och leda dig i dina beslut och handlingar så att ditt liv bli så bra och så positivt som möjligt.

Vad skulle du säga till någon som satt högt upp i ett träd och sågade av grenen som personen själv satt på? Gud "lägger sig i" våra liv för att han älskar och bryr sig om oss. Alltså är Kristen tro inte en passiv filosofi, det är ett vardags liv med Jesus. Du är kallad att vara hans kropp, hans händer, och få göra hans vilja som är specifierad just för dig. Kristen tro kommer till uttryck i handlingar, som bygger upp det som ondskan länge brutit ner. I den kampen får du vara med, och tjäna Jesus med hela ditt liv. Spännande va?

Att bli frälst är det bästa beslut en människa kan ta. Många i vår tid tror att det finns något övernaturligt och många säger sig tro på Gud.
Men det är en sak att tro att det finns och en annan sak att ge honom ( Jesus ) en chans att visa hur han är och att få bli din bästa vän.
Det beslutet tror jag aldrig du kommer ångra. Oavsett om livet känns bra eller dåligt, om du har lätt eller svårt att tro, så tror han på dig och kommer aldrig lämna dig.

Jag använde ordet beslut ovan, kanske var det inte så det kändes för dig när du började tro. Kanske var det något du kände starkt att du ville göra, snarare än något som du satt ner och övervägde och sedan beslutade. Men jag vill ändå mena att det var ett beslut. Bara för att vi känner det behöver vi inte göra det, men det gjorde du!

Du tog ett beslut för att följa det du kände i hjärtat. Det viktiga är nu, om du menar allvar med att vilja leva med Jesus och för Jesus, så behöver du låta beslutet få ha effekt, oavsett om du för stunden känner något eller inte.

Det är enkelt att bli "frälst" - en Kristen.
Om du vill att Jesus ska förlåta dig och dina synder och ta konsekvenserna av dom, så att du kan få en nära relation med Gud, be då bara denna bönen. Säg till Jesus att du vill att han skall vara din vän, han kommer alltid att vara din vän, han kommer aldrig och lämna dig, låt han bli din Herre och Frälsare.
Det är inget magiskt med just dessa orden, om du hellre vill säga det med egna ord så går det lika bra, det viktigaste är att ditt hjärta ber samma bön som dina läppar.

Käre far i himlen.
Jag kommer till dig frivilligt och svarar ja på din inbjudan att leva med dig.
Jag kommer med mina svagheter, min smärta, min sorg och min synd och ber om Din förlåtelse. Jag tackar för att du förlåter mig.
Jag tror på att du Jesus är Guds som och bekänner Dig som Herre i mitt liv.
Tack för att du tar emot mig som ditt barn, jag vill vara med dig hela mitt liv.

Jag tror på dig och välkomnar dig till mitt hjärta.
Amen


Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ( Rom 10:9 ) 

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Har du semester nu?
 Nej, har redan haft min
 Min börjar snart
 Har ingen semester
 Jobbar inte
 Den var alldeles för kort

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se